Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

13. sjezd MSKS se koná 17.04.2021

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že XIII. Volební sjezd MSKS je plánován na termín 17.dubna 2021 v  kynologickém areálu ve Zbraslavi u Brna. Jeho konání je závislé na aktuálních opatřeních vlády v závislosti na epidemiologické situaci v daném období. 


Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že XIII. Volební sjezd MSKS je plánován na termín 17.dubna 2021 v  kynologickém areálu ve Zbraslavi u Brna. Jeho konání je závislé na aktuálních opatřeních vlády v závislosti na epidemiologické situaci v daném období. 

Předsednictvo MSKS si vyhrazuje možnost sjezd zrušit nejpozději 7 dní před jeho konáním právě z důvodu epidemiologické situace s tím, že v takovém případě bude určen nový termín sjezdu, na nějž budou delegáti ZO v souladu se Stanovami písemně pozváni. 

V souvislosti s jeho přípravou a v souladu se Stanovami MSKS Vás žádám o vyplnění a zaslání delegačního listu a návrhu kandidátů a to nejpozději do 28.února 2021 na email tajemnik@msks.cz .

Do stejného data, tj. do 28.února 2021 předložte Vaše případné návrhy k projednání na Sjezdu MSKS. 

Organizace mohou vyslat delegáta a navrhnout kandidáta pouze v případě, že nebudou mít vůči svazu nějaké závazky, tzn. že je třeba mít  zaplacené členské příspěvky a zaslanou evidenční kartu pro rok 2021 v řádném termínu a to do 28.2.2021!!!

Důležité!!!

Vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás žádám především o vyplnění e-mailových adres delegátů i kandidátů, aby mohlo být pozvání operativně řešeno za předpokladu, že bude nutné termín XIII. Volebního sjezdu MSKS změnit.

 

Za předsednictvo MSKS

 

    Kateřina Boleslavová

        tajemnice svazu

 

Delegační list
Návrh kandidátů

 

Pozvánka delegátům
Program sjezdu
Volební řád
Jednací řád
Usnesení VČR č. 216-2021
Seznam kandidátů
Pozvánka kandidátům

Partneři