Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Výcvikáři

Klubový výcvikář

Klubový výcvikář pro sportovní výcvik psů (dále jen výcvikář) musí mít odborné kynologické znalosti z hlediska metodiky výcviku psů, teoretické znalosti zkušebních řádů, znát základy anatomie a fyziologie psa, mít praktické znalosti z výcviku psa. Velmi důležité pro vykonávání funkce výcvikáře pro sportovní výcvik psů jsou morální i charakterové vlastnosti a schopnost komunikace s lidmi. Při praktické činnosti musí výcvikář dbát o bezpečnost cvičících psů i psovodů a dodržovat zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Výcvikář organizuje a vede výcvik ve své ZO. Podílí se na pořádání výcvikových akcích pořádaných ZO.

Adept na výcvikáře musí splňovat:

 • věk min. 18 let
 • získanou III. výkonnostní třídu vzorného výcvikáře nebo doložit splnění podmínek pro udělení III. VT
 • doporučení ZO, jejímž je řádným členem, ve které se potvrzuje řádné členství ve svazu
 • morální, charakterové vlastnosti a odborné předpoklady k zastávání funkce
 • znalosti NZŘ a MZŘ, anatomie psa, metody a teorie výcviku

Zkoušky výcvikářů pořádá KKR MSKS. O termínu zkoušek výcvikářů podá informaci předsedovi VK v daném termínu, aby akce byla uvedena v Kalendáři MSKS. Zástupce pořádající KKR vede prezenční listinu účastníků, o vydaných průkazech a průběhu akce. Předsedovi VK zašle krátké zhodnocení akce s prezenční listinou. Náklady účastníků hradí delegující ZO. VK MSKS určí tříčlennou komisi a MSKS hradí dle platných tarifů náklady komise. Zkoušky budou dvoudenní. Počet zájemců je omezen na 20 účastníků. Minimální počet – 10 účastníků.

Součástí zkoušek budou přednášky s následující problematikou:

 • 1 hodina - anatomie psa, fyziologie psa, nemoci psů
 • 1 hodina - teorie výcviku - smysly psa, reflexy, útlumy
 • 2 hodiny - základní metody výcviku, význam pomocníka
 • 3 hodiny - metodika nácviku - stopy, poslušnost, obrana
 • 2 hodiny - NZŘ a MZŘ - provádění jednotlivých cviku dle ZŘ

Zkoušky se skládají se ze dvou částí:

a) písemný test

 • 7 otázek z anatomie psů, fyziologie psa, nemoci psů
 • 7 otázek z teorie výcviku - smysly psa, reflexy, útlumy
 • 7 otázek - základní metody výcviku, význam pomocníka
 • 20 otázek - metodika nácviku stopy, poslušnosti, obrany
 • 14 otázek z NZŘ a MZŘ - provádění jednotlivých cviků dle ZŘ

b) pohovor k výše uvedené problematice

 • Úspěšné splnění zkoušky se zapíše do kvalifikačního průkazu. Platnost atestu je neomezená.
 • Pořádání seminářů k jednotlivým problematikám

Semináře organizuje KKR:

a) Pověří ZO v rámci své krajské působnosti uspořádáním semináře

b) O termínu semináře podá informaci předsedovi VK v daném termínu, aby byla akce uveřejněna v Kalendáři MSKS.

c) Účastníkům semináře bude vydán průkaz a potvrzena účast na semináři k dané problematice. Zástupce pořádající ZO vede prezenční listinu účastníků, vydaných průkazech, průběhu akce. Předsedovi VK zašle krátké zhodnocení akce s prezenční listinou.

d) VK jmenuje lektora školení. Náklady lektora hradí MSKS dle platných tarifů.

Náplně jednotlivých seminářů:

a) základní metody výcviku, význam pomocníka

b) teorie výcviku - smysly psa, reflexy, útlumy

c) metodika nácviku - stopy, poslušnosti, obrany

d) anatomie, fyziologie psa, nemoci psů - kostra, chrup, nervové ústrojí, nejčastější nemoci, příznaky onemocnění

e) NZŘ a MZŘ - provádění jednotlivých cviků dle ZŘ, hlavní aspekty při hodnocení cviků

f) praktická část - ukázky nácviku a provádění jednotlivých cviků

Partneři