Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Rozhodčí

 

 

 

Finanční náležitosti rozhodčích, figurantů, lektorů a vedoucích akcí

Adept na svazového rozhodčího musí splňovat:

 • věk 21 - 55 let
 • získanou I. výkonnostní třídu vzorného výcvikáře nebo doložit splnění podmínek pro udělení I.VT
 • doporučení ZO/ZS, jejímž je řádným členem, ve které se potvrzuje:
 • řádné členství ve svazu
 • morální, charakterové vlastnosti a odborné předpoklady k zastávání funkce
 • dobrý zdravotní stav

Po úspěšně splněné teoretické, písemné a praktické zkoušce a předepsaných hospitacích je jmenován předsednictvem MSKS rozhodčím MSKS.

Rozhodčí může dosáhnout těchto aprobací:

 • posuzování dle NZŘ
 • posuzování dle MZŘ
 • případně jiných zkušebních řádů zařazených v ČMKU

Povinnosti hlavního rozhodčího při soutěžích

 • ve spolupráci s pořadatelem zpracovává časový harmonogram závodu
 • schvaluje terén na stopy,cvičební plochu na poslušnost a obranu
 • zodpovídá za provádění oficiálního tréninku, rozmístění překážek, zástěn, apod.
 • řídí poradu rozhodčích a společně s pořadatelem informuje jednotlivé rozhodčí, figuranty, kladeče a pořadatele o technických záležitostech akce, popř. upřesní posuzování nebo provádění úkonů v jednotlivých částech závodu
 • je přítomen při losování startovních čísel
 • v součinnosti s jednotlivými rozhodčími a pořadatelem řeší případné protesty
 • řídí a usměrňuje práci jednotlivých rozhodčích
 • má právo odvolat rozhodčího z posuzování,jestliže porušuje ZŘ, metodiku pro posuzování nebo kázeň
 • provádí ve spolupráci s pořadatelem zápis dosažených výsledků psovodů do VK, podepisuje "Potvrzení o vykonané zkoušce" a "Výsledkovou listinu"
 • dbá na dodržování časového harmonogramu rozhodčími a pořadatelem
 • zajistí ve spolupráci s pořadatelem podklady a náležitosti pro udělování titulů uvedených v katalogu
 • při splnění podmínek zadává společně s rozhodčími titul CACT, Res.CACT a CACIT a Res.CACIT
 • spolupracuje s pořadatelem při vyhlašování výsledků závodu
 • zpracovává o akci zprávu a tu společně s"Potvrzením o vykonané zkoušce" a "Výsledkovou listinou" zasílá pověřené osobě MSKS do 7 dnů

Náhradní rozhodčí

 • provádí posouzení cviku "Odložení psa"
 • když pes provádějící poslušnost začne provádět cvik"Aport šplhem" dává pokyn psovodovi, který má odloženého psa, aby šel ke psu a dále dává povely k ukončení cviku a odchodu psovoda se psem na určené místo.
 • předá rozhodčímu posuzujícímu poslušnost hodnocení psa ze cviku "Odložení psa"
 • plní další úkoly dle pokynů hlavního rozhodčího

Podmínky pro splnění kvalifikace " Mezinárodní rozhodčí"

1.) Minimální věk 30 let a aspoň 7 let posuzovat jako svazový rozhodčí s aprobací IGP,občanská bezúhonnost,výhodou znalost cizího jazyka
2.) Minimální posuzování na 5 akcích pořádaných MSKS a z toho 4 musí být konané dle IGP3
3.) Jedná se o následující akce:

 • výběrové soutěže pro postup na M MSKS dle IGP3
 • mistrovství MSKS dle IGP3
 • soutěže CACIT a CACT pořádaný MSKS
 • výběrové soutěže na M MSKS stopařů dle FH2
 • mistrovství stopařů MSKS IGP FH
 • výběrové soutěže a M MSKS dle ZVV3

 

Školení rozhodčích 2024

17.02.2024, Areál MSKS Zbraslav

Rozhodčí

Sborník z konference rozhodčích FCI Judges Conference 2023

Konference se konala 14-15.01.2023 v Italii ve městě Caserta.

Sbornik-FCI-Judges-Conference-2023

Rozhodčí

Zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS

27. – 28.srpna 2022, areál Zbraslav u Brna

Rozhodčí

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH MSKS 2017

Dne 18.2.2017 proběhlo školení rozhodčích v areálu MSKS na Zbraslavi. 

Rozhodčí

Školení rozhodčích 2016

Školení rozhodčích pro rok 2016 proběhlo 28.2.2016 ve Zbraslavi.

Rozhodčí

Zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS konané dne 7. listopadu 2015

Ve výše uvedeném termínu se konaly v kynologickém areálu Zbraslav zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS pro aprobaci dle MZŘ i NZŘ. 

Rozhodčí

Zápis ze školení rozhodčích 2014

Místo: Brno, tř. Kpt. Jaroše 35

Rozhodčí

Partneři