Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Pobočné spolky

Poradna ČRDM - návody jak postupovat v případě likvidace spolku, neaktivního spolku, apod.


Status "neaktivní spolek" ve spolkovém rejstříku

Od 1. 6. 2021 vejde v platnost novela zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

V § 125a se mj. píše:

(1) Spolek nebo pobočný spolek založený podle zákona upravujícího sdružování občanů, o kterém jsou ve spolkovém rejstříku zapsány pouze údaje podle § 125 odst. 2, se považuje za neaktivní (dále jen „neaktivní spolek“).  

(3) Údaj o neaktivním spolku ze spolkového rejstříku rejstříkový soud vymaže, aniž by o tom vydával rozhodnutí,

  1. přizpůsobí-li spolek nebo pobočný spolek zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem,
  2. je-li do spolkového rejstříku zapsán vstup do likvidace spolku nebo pobočného spolku a údaje identifikující likvidátora, nebo
  3. je-li do spolkového rejstříku zapsáno zahájení insolvenčního řízení a údaje identifikující insolvenčního správce.

(5) Člen statutárního orgánu neaktivního spolku ručí za splnění povinnosti, která je obsahem závazku, z něhož je neaktivní spolek v důsledku jeho jednání zavázán.

Tzn. Spolek, který dosud neaktualizoval své údaje ve spolkovém rejstříku, ačkoliv tak měl učinit nejpozději do 1. 1. 2017, bude ve spolkovém rejstříku od 1. 6. 2021 figurovat jako „neaktivní spolek“.

Co a jak má spolek zapsat do spolkového rejstříku najdete v článku Zápis do rejstříku spolků a uložení ve sbírce listin.

Spolek, který je funkční, má členy a chce dále pokračovat ve své činnosti, musí dát vše do pořádku, aby mu byl zrušen status neaktivního spolku a mohl dál fungovat.

Tj. upraví si stanovy, tak aby odpovídaly požadavkům OZ (viz Stanovy spolku). Nechá zapsat povinné údaje do spolkového rejstříku a uloží povinné dokumenty do sbírky listin (viz Zápis do rejstříku spolků a uložení ve sbírce listin).

Spolek, který má sice stále členy, ale není funkční, nechce dál pokračovat ve své činnosti, musí provést likvidaci a spolek zrušit (viz článek Postup likvidace spolku).

Spolek, který je zcela nefunkční, nemá žádné členy, už fakticky neexistuje, by měl zrušit soud. Soud nařídí likvidaci, určí likvidátora a spolek zruší.

Informace:

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zdroj: http://poradna.crdm.cz/spolek/status-neaktivni-spolek-ve-spolkovem-rejstriku-2756

Partneři