Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS

27. – 28.srpna 2022, areál Zbraslav u Brna


Zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS

Termín:  27. – 28.srpna 2022

Místo konání:  areál Zbraslav u Brna

Přihlášky a potřebné dokumenty zasílejte do 20. srpna 2022 na email tajemnik@msks.cz

Zkušební komise bude jmenována na Zasedaní P MSKS 4. srpna 2022.

Školení pro rozhodčí na zkoušky proběhne 20.-21.8.2022 – lektoři Jan Strach a Jiří Barát.

Okruhy znalostní pro písemnou a ústní část zkoušky:

- Všeobecné znalosti organizování kynologie v ČR

- Zásady posuzování výkonu psů, filozofie práce rozhodčího z výkonu, úloha a postavení rozhodčího ve svazu, činnost rozhodčího

- Teorie zkušebních řádů (NZŘ, IGP)

- Teorie vyšší nervové činnosti psů, teorie výcviku psa

- Stanovy MSKS, systém výcviku, směrnice MSKS

- Základy anatomie, genetiky, zdravovědy psa

Praktické posuzování:

Zorganizovat si zkoušky, podle počtu psů naplánovat a rozvrhnout stopy, příprava placu na jednotlivé disciplíny, práce s figurantem. Praktické posouzení psů ve všech disciplínách se zadáním bodů, známky a odůvodnění svého rozhodnutí. Pohyb rozhodčího v prostoru.

 

Rozvedení okruhů:

Všeobecné znalosti organizování kynologie v ČR

Kynologické svazy a jejich hierarchie, co organizují, který orgán je vede, základní organizace (cvičáky) jak fungují, kdo je vede, kdo zajišťuje zkoušky a soutěže, kde a kdo o ně žádá, tituly z vrcholných soutěží, jak o ně požádat, kdo deleguje rozhodčí…, které ZŘ garantuje MSKS.

Zásady posuzování výkonu psů, filozofie práce rozhodčího z výkonu, úloha a postavení rozhodčího ve svazu, činnost rozhodčího

Uvedeno v úvodu zkušebních řádů a ve směrnicích a stanovách na webu MSKS – rozhodčí funkcionář svazu, morálně volní vlastnosti, zkušenosti, vždy slušný, vysvětlí své hodnocení, působí i osvětově v ZO kde posuzuje, kdy může posuzovat (delegace, které psy může posoudit – otázka vlastnictví, agresivity, účast na nástupu, počet posouzených psů, březí feny, funkce, které smí rozhodčí na akci dále plnit, jak se zajišťuje pořádek na akcích, jaké jsou opravné prostředky proti rozhodnutí rozhodčího, jaké jsou postihy rozhodčího při porušení povinností…) Potvrzení o vykonané zkoušce, výkonnostní knížka, psi bez PP.

Teorie NZŘ, MZŘ

Stěžejní část zkoušky. Je potřeba opravdu důkladná znalost obou celých ZŘ.

Co smí jednotliví aktéři zkoušek, kdo může plnit jakou funkci, psovod, práva, povinnosti, vyloučení psovoda a diváků, potvrzení o vykonané zkoušce, výkonnostní knížka, psi bez PP, soupiska, zapsání zkoušky, protesty, občané jiných států na akcích, zadávání titulů – podmínky. Práce se psem na zkouškách, vybavení psa, chválení, trestání, oslovování, povelová technika. Podmínky, kdy pes může na zkoušku – věk, zdraví, složené zkoušky….

Důkladná znalost rozsahu jednotlivých zkoušek a všech cviků v jednotlivé zkoušce, povelová technika, bodování jednotlivých cviků, hodnocení chyb, možnosti provedení jednotlivých cviků, vzdálenosti, povolený počet povelů a vliv na známku, diskvalifikace, anulace, ukončení u jednotlivých zkoušek, váhy, výšky, délky… pomůcek. Pozor – přezkušuje se i ze zkoušek malých plemen.

Teorie vyšší nervové činnosti psů, teorie výcviku psa

Vyšší nervová činnost, typy, nervové procesy vzruchu a útlumu, reflexy – podmíněný, nepodmíněný, reflexy, podmíněné a nepodmíněné útlumy, podněty, přeskoková reakce, druhy výcvikových metod.

Stanovy MSKS, systém výcviku, směrnice MSKS – jsou vyvěšeny na webu MSKS www.msks.cz.

Partneři