Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS konané dne 7. listopadu 2015

Ve výše uvedeném termínu se konaly v kynologickém areálu Zbraslav zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS pro aprobaci dle MZŘ i NZŘ. 


Zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS konané  dne 7.listopadu 2015 

 

    Ve výše uvedeném termínu se konaly v kynologickém areálu Zbraslav zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS pro aprobaci dle MZŘ i NZŘ. Předsednictvo MSKS jmenovalo zkušební komisi ve složení předseda komise pan Jaroslav Venhauer  a členové pánové Milan Mnich a Jiří Hammer.    

     Na zkoušky se přihlásila paní Daniela Fuchsíková a panové František Matějek a Radek Severin na aprobaci dle MZŘ i NZŘ a o něco později paní Kristýna Klementová  na aprobaci dle NZŘ. Paní Daniela Fuchsíková  splnila počet hospitací uložený v roce 2013 a pro udělení aprobace rozhodčího z výkonu  dle NZŘ musela absolvovat znovu ústní zkoušku a praktické posouzení psa dle NZŘ. Zájemci o zkoušky byli s termínem zkoušek seznámeni v Kalendáři akcí na 2/2015  a dva týdny před konáním zkoušek  jsem zaslal každému zájemci Harmonogram zkoušek.Podmínkou účasti na zkouškách rozhodčích bylo,že každý účastník si musí zajistit na praktickou část psa,který zvládne zkoušku ZVV2 a IGP2.Toto nedodržela paní Fuchsíková,která si zajistila psovodkyni se psem,kteří nebyli schopni splnit ani cviky dle ZVV1 a IGP1.

     Dne 7.11.2015 se v určený čas sešla zkušební komise,předseda seznámil členy komise s návrhem průběhu a provedení zkoušek. Na zkoušky se dostavili všichni přihlášení zájemci.  Předseda komise zahájil zkoušky a seznámil zájemce s průběhem zkoušek a s hodnocením jednotlivých částí.Paní Fuchsíková,pánové Matějek a Severin začali vypracovávat testové otázky z MZŘ a paní Klementová z NZŘ. Paní Fuchsíková vypracovala testové otázky z MZŘ na známku 3(6 chyb),panové Matějek a Severin na známku  4 (9 a 13 chyb).Paní Klementová vypracovala testové otázky z NZŘ na známku 1 (0 chyb).Všichni účastníci vypracovali testové otázky z anatomie a z všeobecné části a to následovně –Klementová na známky 4 + 4 (4 a 4 chyby),paní Fuchsíková na známky 2+1 (2 a 1 chyba),pan Matějek na známky 3+3 (3 a 3 chyby) a pan Severin na známky 4+1 (7 a 1 chyba).Testové otázky z NZŘ zpracoval pan Matějek na známku 4 (8 chyb) a pan Severin testové otázky z NZŘ nevypracovával,protože měl nedostatečný test z anatomie. Paní Fuchsíková splnila dané podmínky při zpracování testových otázek a pokračovala v praktické části.Ostatní účastníci dané podmínky nesplnili a ve zkouškách dále nepokračovali. Protože pes,kterého si paní Fuchsíková přivezla na přezkoušení nesplňoval požadavky zkoušky ZVV1,museli jsme počkat,až si zajistí dalšího psa. Paní Fuchsíková se v praktické části při přezkušování psů dle NZŘ i MZŘ dopouštěla hrubých chyb a byla všemi členy zkušební komise hodnocena nedostatečně a ve zkoušce dále nepokračovala. Zarážející je,že při zkouškách v roce 2013 se projevily také nedostatky v praktické části a pro získání větší praxe ji bylo uloženo posoudit v hospitacích 50 psů. Paní Fuchsíková posoudila během hospitací 80 psů u šesti rozhodčích na jedenácti akcích.Od rozhodčích byla devětkrát hodnocena za svou činnost výborně a dvakrát velmi dobře.

Zpracoval : Jaroslav Venhauer

Partneři