Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2009 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 15.2.2009

Přítomní : Mgr. Hana Radovesnická, S.Bořuta, Mgr. Tereza Basetová, A. Pouč
Omluven: J. Surovec


1/2009

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 1 /2009

Schůze VK MSKS v Brně dne 15.2.2009

Přítomní : Mgr. Hana Radovesnická, S.Bořuta, Mgr. Tereza Basetová, A. Pouč
Omluven: J. Surovec

Program:

1. Přehled zkoušek za rok 2008
2. Statistika 2008
3. Žádost o udělení vzorného výcvikáře III. třídy – paní Ivana Tomková
4. Žádosti na funkci rozhodčího z výkonu
5. Školení rozhodčích
6. Startovné mládeže na rok 2010
7. Zpráva – M mládeže MSKS 2008 – pan Surovec

1. Přehled zkoušek za rok 2008
Vypracovala Mgr. H. Radovesnická a Mgr. T. Baselová – bude rozdán rozhodčím na školení.

2. Statistika 2008
Vypracovala Mgr. H. Radovesnická, Mgr. T. Baselová – zaslán panu Rittrovi.

3. Žádost o udělení vzorného výcvikáře
Paní Ivaně Tomkové z KK Hustopeče byla udělena III. třída.

4. Žádosti na funkci rozhodčího z výkonu
Žádost podala paní K. Kramářová,
J. Šesták
J. Boleslav

5. Školení rozhodčích
Proběhne 28.2. – 1.3.2009 na sekretariátu – teoretická část, praktická část –
KK Zetor.
Lektor – J. Hodek

5. Startovné mládeže na rok 2010
VK navrhne P MSKS ke schválení návrh zvýšení startovného mládeže na VZ pro rok 2010.

6. Zpráva z Mistrovství mládeže 2008
Úkol z minulé VK trvá – pan Surovec

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

Vojkovice 18.2.2009 

2/2009

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 2 /2009

Schůze VK MSKS v Brně dne 8.5.2009

Přítomní : Mgr. Hana Radovesnická, S.Bořuta, J. Surovec, A. Pouč
Omluven: Mgr. T. Baselová

Program:

1. M MSKS 2009
2. M MSKS stopaři 2009
3. Kalendář – 2.pololetí 2009
4. Žádost o udělení vzorného výcvikáře I. třídy mládeže – Lucie Štiborová
5. VZ Hlohovec
6. VZ mládeže Tovačov
7. Školení rozhodčích
8. Svazoví figuranti
9. Zpráva – M mládeže MSKS 2008 – pan Surovec
10. Různé

1. M MSKS 2009
23.10. – 25.10. na Zbraslavi
Rozhodčí: Oliva, Bořuta (Klepáč) zahr. rozhodčí: D. Majtas
Figuranti: Polcer, Meszároš (Konečný)

M MSKS mládež
Rozhodčí: Surovec (Klepáč)
Figurant: Konečný

2. M MSKS stopaři 2009
19.9 – 20.9. v Břeclavi
Rozhodčí: Klepáč, Venhauer (Prokopová)

M MSKS stopaři mládež
3.10. – 4.10. v Bartošovicích
Rozhodčí: Surovec (Prokopová)

3. Kalendář na 2. pololetí 2009
Bude zpracován do konce května – sportovní, chovatelské akce.
Úkol: Radovesnická, Baselová

4. Žádost o udělení vzorného výcvikáře
Lucii Štiborové byla udělena I. třída vzorného výcvikáře mládeže.

5. VZ Hlohovec
18.4. – 19.4. 2009 – počet startujících – 41, limit splnilo 10 závodníků.
Protest nebyl podán.

6. VZ Tovačov – mládež
4.4.2009 – počet startujících – 14
kategorie – ZVV1, IPO2
Protest nebyl podán.

7. Školení rozhodčích
15.2. proběhlo v Brně školení rozhodčích, lektor – J. Hodek
Školení se zúčastnili všichni rozhodčí – omluven byl J. Matula.
Pan P. Chaloupek ukončil svoji činnost – zdravotní důvody.
Poznámky z tohoto školení jsou na webových stránkách MSKS.

8. Svazoví figuranti
Zkouška a přezkoušení proběhne 30.10 – 31.10. na Zbraslavi
Lektor: S. Bořuta, zkušební komise bude sestavena.

9. Zpráva z M MSKS mládeže 2008
Úkol trvá: J. Surovec

10. Různé

 • návrh : pokud se bude pořádat závod, kdy jednotlivé kategorie budou obsahovat všechny oddíly, může jeden rozhodčí posoudit jednom dni 33 oddílů schválen
 • návrh : při pořádání soutěže bez zápisu výcvikové značky může jeden rozhodčí posoudit v jednom dni 45 oddílů, pokud budou jednotlivé kategorie na závodech obsahovat pouze dva oddíly (např. pouze poslušnost a obrana nebo stopa a poslušnost apod.) schválen
 • návrh: zrušení závodů se zápisem zkoušky – bude projednán na další VK
 • návrh: otevření kategorie IPO3 pro mládež na M MSKS schválen – pokud nastoupí alespoň 5 závodníků
 • návrh: kousací dny budou jednodenní schválen
 • dopis p. A. Pavlasové – chování rozhodčího J. Surovce na zkouškách IPO/VPG v Kopřivnici – VK vzala na vědomí, projednáno s panem J. Surovcem

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

Vojkovice 22.5.2009

3/2009

ZÁPIS Z VÝCVIKOVÉ KOMISE 27.8.2009 ve Vojkovicích

1.

Přítomni : p.Radovesnická, sl.Baselová, p.Strach, p.Bořuta, p.Šesták

Program:
1. M MSKS
2. M stopaři mládež
3. Zkoušky svazových figurantů
4. Zkoušky rozhodčích z výkonu
5. Žádosti o vzorné vycvikáře
6. Různé

1. M MSKS Zbraslav 2009

 • technický ředitel – pan Venhauer
 • vedoucí stop – pan Brym
 • poháry a upomínkové předměty zajistí paní Radovesnická
 • předpsi – pan Klepáč, Basetová, Bořuta
 • návrh do P MSKS – vzhledem k tomu, že byl zvolen nový vedoucí mládeže – pan Bořuta, VK navrhuje jeho delegaci na M MSKS mládeže a zároveň jako náhradního rozhodčího (návrh jednohlasně schválen)
 • Pan Klepáč bude delegován místo pana Bořuty (M MSKS 2009)
 • mládež – bude startovat v kategorii – ZVV1, IPO1

2. M MSKS stopaři mládež 2009

 • návrh VK do P MSKS – pan Bořuta bude delegován místo pana Surovce–viz.bod 1
 • (návrh jednohlasně schválen)
 • akce bude jednodenní
 • jedna kategorie – 2 stopy – jedna dle ZVV1, druhá dle ZVV2

3. Zkoušky svazových figurantů Zbraslav 2009

 • proběhnou 31.10. – 1.11. na Zbraslavi
 • zkušební komise: pan Bořuta, pan Klepáč, pan Venhauer
 • vzhledem k tomu, že se naše akce kryje se stejnou akcí ČKS – navrhuje VK ke schválení P MSKS- pokud je figurant již svazovým figurantem MSKS a chce se zúčastnit atestace v ČKS a splní ji, bude mu uznána VK MSKS (návrh jednohlasně odsouhlasen)

4. Zkoušky rozhodčích z výkonu

 • proběhnou 13.11. – 14.11 2009 ve Zbraslavi
 • komise: p.Venhauer, p.Hodek, Široký (zajistí p.Bořuta)
 • figurant: Mészáros
 • zkušební psy zajistí – pan Bořuta ve spolupráci s panem Kratochvílem
 • kandidáti: sl.Kramářová, p.Šesták, p.Boleslav

5. Žádosti o vzorné výcvikáře
Všichni žadatelé splnili podmínky pro udělení požadované třídy.

 • Lucie Majerová III. třída Zlín Mladcová
 • Jiří Koudela III. třída Dobřecov
 • Jiřina Koudelová III. třída Dobřecov
 • Petr Vidlák II. třída Třebíč
 • Josef Šesták I. třída Kostice

6. Různé:

 • obranářské víkendy – jednodenní akce
 • podzimní setkání mládeže – na Jižní a Severní Moravě – jednodenní akce organizuje – pan Bořuta, spolupracuje – sl. Baselová, paní Radovesnická, pan Šesták
 • dotaz paní Palátové na zadání titulu vzorného vycvikáře – zodpoví pan Bořuta
 • nejsou dodány zprávy od pana Surovce – M MSKS mládeže 2008, VZ Bartošovice 2009, tábor mládeže Zbraslav 2009
 • je obnovena spolupráce se Slovenskem v práci s mládeží

Ve Vojkovicích 10.9.2009

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická 

4/2009

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 3 /2009

Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 21.11.2009
Přítomní : Mgr. Hana Radovesnická, S.Bořuta, J. Šesták, J. Strach, Mgr. T. Baselová

Program:

1. M MSKS 2009
2. M MSKS stopaři 2009
3. Zkoušky adeptů na rozhodčí
4. Zkoušky adeptů na svazové figuranty
5. Kalendář – 1.pololetí 2010
6. Mládež – víkendová soustředění
7. Mládež – plán na rok 2010
8. VZ dle IPO 3
9. Různé

1. M MSKS 2009
23.10. – 25.10. na Zbraslavi
Rozhodčí: Oliva, Klepáč, zahr. rozhodčí: D. Majtas
Figuranti: Tomšík, Meszároš, Konečný - mládež
Nastoupilo 22 psovodů, limit splnilo18.
Nebyl podán protest.

M MSKS mládež
Rozhodčí: Bořuta
Figurant: Konečný
Nastoupilo 9
Nebyl podán protest.

2. M MSKS stopaři 2009
19.9 – 20.9. v Břeclavi
Rozhodčí: Klepáč, Venhauer
Nastoupilo 7
Nebyl podán protest.

M MSKS stopaři mládež
Se nekonalo – malý zájem.

3. Zkoušky rozhodčích
Proběhly dne 13.11. na Zbraslavi
Nastoupili 4 adepti.
Všichni 4 nesplnili teoretickou část – písemné testy.

4. Zkoušky svazových figurantů
Proběhly dne 31.11.
Svazoví figuranti – Liška, Meszároš,
Konečný, Tomšík (na 1 rok)

5. Kalendář na 1. pololetí 2010
Bude zpracován do konce prosince – sportovní, chovatelské akce.
Úkol: Radovesnická, Baselová
Delegace figurantů na obranářské víkendy – Šesták

6. Mládež – víkendová soustředění
Zbraslav dne 17.11.2009
Lektor S. Bořuta, figurant J. Šesták
Počet 11
Bartošovice dne 21.11.2009
Lektor S. Bořuta, figurant J. Šesták
Počet 6
Na těchto soustředěních vedoucí mládeže sledoval úroveň účastníků a poradil, jak pokračovat ve výcviku.

7. Práce s mládeží v roce 2010
Kategorie – IPO 1, ZVV 1
VZ Prostějov 10.4.2010
Mnich, Prokopová, figurant Koldová, (Ostrčilík)
VZ Ostrava – Kunčice 5.6.2010
Strach, Chmurová, figurant Polian, (Řehoř)

Mezinárodní mistrovství MSKS mládeže
Zbraslav
27.8 – 29.8.2010
Kritéria – kategorie IPO 1 – 3 nejlepší z VZ
ZVV 1
Rozh. Bořuta, Matula (Klepáč), fig. Šesták, Konečný
Návrh – ke schválení P MSKS

8. VZ dle IPO 3

Hlohovec 17.- 18.4. 2010
Rozh. Bořuta, Oliva, Vávra (Mnich)
Fig. Liška, Kuštár, (Konečný)

Ostrava – Poruba 15. – 16.5.2010
Rozh. Strach, Venhauer, Prokopová (Kašpar)
Fig. Liška, Meszároš, (Tomšík)

9. Různé

Návrh – do P MSKS – zrušit ze Systému řízení – splnění postupky dle ZVV
pro udělení aprobace na posuzování NZŘ (článek 6, podmínky pro kvalifikaci
rozhodčího, bod C).

Zkoušky rozhodčích – minimálně 3 zájemci, červenec 2010.
Podmínka – účast na školení rozhodčích MSMS v únoru 2010.

Školení rozhodčích FCI
Německo, 12. – 13.12.2009
Návrh do P MSKS – rozhodčí S. Bořuta

Školení rozhodčích MSKS – Zbraslav, 27.-28.2.2.2010
Lektoři: Strach, Bořuta
Bude zaslána pozvánka.
Neděle – povinná jen pro rozhodčí, kteří budou posuzovat VZ dospělých.

M MSKS – stopaři dospělí – podzim 2010.

M MSKS - stopaři – mládež – podzim 2010.

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

Vojkovice 9.12.2009 

Zápis ze zkoušek adeptů na svazové figuranty [DOC, 23.6 kB]

Partneři