Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

6. Zbraslavská krajská výstava psů, 25.08.2024

Výstavu pořádá MSKS pod patronací ČMKU. Výstava bude probíhat podle výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit jen psi zapsaní v plemenných knihách uznaných FCI.

Uzávěrka přihlášek 11.8.2024


6. KRAJSKÁ VÝSTAVA všech plemen psů

Krajská klubová výstava - Klubu chovatelů teriérů

 

 

PROGRAM

 

8:00 do 12:00 hodin

9:30 hodin posuzování v kruzích

14:00 hodin závěrečné soutěže

 Hlavní sponzor výstavy

 super ZOO

 
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 

Výstavu pořádá MSKS pod patronací ČMKU. Výstava bude probíhat podle výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit jen psi zapsaní v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat pořádek v areálu výstavy. V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu Zbraslav s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na výstavě. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení z výstavy.

Upozorňujeme vystavovatele, že na výstavě bude prováděna namátková kontrola identity psů určeným veterinárním lékařem. Doporučujeme vystavovatelům, aby si zkontrolovali čitelnost čipu předem. Vystavovatel je také povinen na požádání předložit průkaz původu ke kontrole tetovacího čísla nebo čipu.

Vystavovatelé na výstavě jsou odpovědni za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav. Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka – toto je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

Na výstavě nebudou posouzení psi s kupírovanýma ušima a je zakázáno je i na výstavu vodit.

Třídy: viz. přihláška

 
KRAJSKÁ KLUBOVÁ VÝSTAVA KLUBU CHOVATELŮ TERIÉRŮ

Udělované tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz, CCJ, CC, CCV - OCENĚNÍ Z TÉTO VÝSTAVY PLATÍ PRO ZAŘAZENÍ DO CHOVU!

Výstavy se mohou zúčastnit plemena:ANGLICKÝ TOY TERIÉR, AUSTRALSKÝ SILKY TERIÉR, AUSTRALSKÝ TERIÉR, BEDLINGTON TERIÉR, BORDER TERIÉR, BRAZILSKÝ TERIÉR, CAIRN TERIÉR, ČESKÝ TERIÉR, DANDIE DINMONT TERIÉR, GLEN OF IMAAL TERIÉR, IRSKÝ SOFT COATED WHEATEN TERIÉR, IRSKÝ TERIÉR, JACK RUSSELL TERIÉR, JAPONSKÝ TERIÉR, KERRY BLUE TERIÉR, LAKELAND TERIÉR, MANCHESTER TERIÉR, NORFOLK TERIÉR, NORWICH TERIÉR, PARSON RUSSELL TERIÉR, PATTERDALE TERIÉR, SEALYHAM TERIÉR, SKOTSKÝ TERIÉR, SKYE TERIÉR, TOY FOXTERIÉR, WELSH TERIÉR, WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR

Rozhodčí pro Krajskou klubovou výstavu KCHT: Klára Eichacker (CZ), František Polehňa (CZ)

 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva

- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s§4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona

- psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky danénařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003

- po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob

 
PROTEST

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny, rovnající se dvojnásobku částky výstavního poplatku tzn. 1200,- Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

 
TITULY

Vítěz třídy – může být zadán ve všech třídách bez ohledu na počet přihlášených psů, mimo třídu štěňat, dorostu a třídy čestné

Krajský vítěz – může být udělen nejlepšímu psovi a feně, oceněni známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“ z konkurence ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE

Mladý vystavovatel – kategorie od 9 let do 13 let a II. kategorie od 13 let do 18 let

Nejlepší štěně – do soutěže nastupuje pes, nebo fena ze třídy štěňat oceněný známkou VN1 (výběr nejlepšího jedince provede rozhodčí v kruhu při posuzování daného plemene)

Nejlepší dorost – do soutěže nastupuje pes, nebo fena ze třídy štěňat oceněný známkou VN1 (výběr nejlepšího jedince provede rozhodčí v kruhu při posuzování daného plemene)

Nejlepší mladý – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy mladých ocenění známkou Výborná 1

Nejlepší veterán – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy veteránů ocenění známkou Výborná 1

Nejlepší čestná – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy čestné ocenění známkou Výborná 1

Nejlepší pár – do soutěže nastupují pes a fena jednoho plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni

Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže nastupuje 3–5 jedinců jednoho plemene posouzených na výstavě, pocházejících od jednoho chovatele a minimálně dvou různých otců nebo matek

Vítěz skupin FCI I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a Neuznaná plemena – do soutěže nastupují psi a feny ocenění titulem Krajský vítěz, podle jednotlivých skupin FCI

Vítěz Krajské výstavy – do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI a Vítěz neuznaných plemen

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY
Uzávěrka 11.8.2024
Poplatek za psa 600 Kč
Poplatek za psa v třídě štěňat, dorostu, veteránů, čestná 300 Kč
Soutěže 300 Kč
 

Poznámka: on-line katalog bude k dispozici na našich webových stránkách v den výstavy.

Vystavovatel podáním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména a případně adresy v katalogu výstavy a webových stránkách MSKS.

 

Výstavní poplatek hraďte bankovním převodem na účet u FIO banky číslo:

99991122/2010

Po přihlášení přes www.dogoffice.cz, vám tento systém po zadání přihlášky vygeneruje variabilní symbol

e-mail: tajemnik@msks.cz

tel. 602 786 002

 
ROZHODČÍ

Rozhodčí pro krajskou klubovou výstavu KCHT: Klára Eichacker (CZ), František Polehňa (CZ)

Rozhodčí pro krajskou výstavu ostatních plemen: Kristina Vaníčková, Renata Cepková, Lenka Frnčová,Petr Řehánek, Ladislav Frnčo, Leoš Jančík

Rozhodčí budou využiti podle počtu přihlášených psů. Změna rozhodčích vyhrazena!!!!!

Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování a záznam.

 

6_krajska_vystava_psu-propozice.pdf

Partneři