Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Výzva Můj klub 2024

Dobrý den, vážení kolegové,

v souvislosti s vyhlášenou výzvou Můj klub 2024 Vám zasílám několik podstatných informací, na které je potřeba při přípravě žádosti respektovat. Pro rok 2024 je vyhlášena pouze jedna výzva, stejná pro soutěžní i nesoutěžní sportovce:


Dobrý den, vážení kolegové,

v souvislosti s vyhlášenou výzvou Můj klub 2024 Vám zasílám několik podstatných informací, na které je potřeba při přípravě žádosti respektovat. Pro rok 2024 je vyhlášena pouze jedna výzva, stejná pro soutěžní i nesoutěžní sportovce:

1.    zahájení příjmu žádostí -    20. 11. 2023 ve 12:00 hodin

       ukončení příjmu žádostí -     5. 1. 2024 ve 12:00 hodin

2.    věcné zaměření výzvy:

        -   sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 – 19 let, respektive 4 – 15 let u dětí, které trénují minimálně 1x týdně a neúčastní se oficiálních soutěží

        -    zabezpečení sportovní a organizační funkce žadatele

        -    provoz a údržba sportovních zařízení – pro rok 2024 není stanoven % limit pro použití dotace, sportovní zařízení musí odpovídat bodu 6.2. výzvy

3.    členský příspěvek nezměněn – za kalendářní roky 2023 a 2024 v minimální výši 100 Kč za každý rok, členský příspěvek musí být v souladu s definicí dle bodu 2.12. výzvy a také bodem 12.11.

4.    pravidelná sportovní činnost  po dobu minimálně 35 týdnů v průběhu kalendářního roku (nesplnění podmínky pravidelné činnosti není krátkodobé přerušení z důvodu např. státních svátků, prázdnin, ...)

5.    oprávněným žadatel musí ke dni podání žádosti vykonávat hlavní činnost v oblasti sportu po dobu alespoň dvou let

6.    ke dni podání žádosti eviduje žadatel v Rejstříku sportu minimálně 20 sportovců, kteří splňují kritéria dle bodu 12.4. výzvy

7.    aktualizovat Rejstřík sportu (členská základna, informace o spolku), případně aktualizovat zápisy ve Spolkovém rejstříku, zápisy ve Spolkovém rejstříku a Rejstříku sportu (spolek, statutáři) musí být totožné

8.    žádost se popět podává prostřednictvím vytvořeného elektronického formuláře na www.rejstriksportu.cz, následně se vygenerovaná žádost zasílá na NSA prostřednictvím datové schránky žadatele, ostatní povinné přílohy se datovou schránkou již nezasílají

9.   KATEGORIE DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO VÝPOČET VÝŠE DOTACE: bod č. 12.4. výzvy

      -    nesoutěžní sportovci, kategorie 1.1.: sportovci ve věku 4 – 15 let, minimálně 1x týdně účast na tréninkové jednotce, neúčastní se oficiálních soutěží, příspěvek ve výši 900 Kč/sportovec

      -    soutěžní sportovci, kategorie 2.1. a 2.2:

           2.1. – sportovci ve věku 6 – 19 let, minimálně 2x týdně účast na tréninkové jednotce, účast alespoň 6 soutěžních dnů dle bodu 2.11. výzvy za období 12 měsíců zpětně ode dne podání žádosti, příspěvek ve výši 3 500 Kč/sportovec

            2.2. – sportovci ve věku 11 – 16 let, minimálně 2x týdně účast na tréninkové jednotce, účast alespoň 6 soutěžních dnů dle bodu 2.11. výzvy za období 12 měsíců zpětně ode dne podání žádosti, příspěvek - u každého sportovce bude částka dle kategorie 2.1. navýšena  o 1000 Kč

10.   pokud bude žadatele uplatňovat soutěžící sportovce dle bodu 12.4. výzvy, je pro splnění bodu 2.10. a 2.11. výzvy současně zajistit vzájemnou shodu v evidenci sportovce v Rejstříku sportu se zápisy příslušného sportovního svazu dle bodu 2.7. výzvy. Zápis sportovního svazu je možné provést i v době po podání žádosti (sportovní svaz tímto úkonem potvrzuje, že v žádosti uplatněný soutěžící sportovec splňuje podmínku účasti alespoň 6 “soutěžních dnů” dle bodu 2.11.).

 

NSA zveřejnila na svých webových stránkách návod na vyplnění žádosti ve výzvě Můj klub 2024 – viz odkaz níže.  

https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2023/11/Navod-na-vyplneni-zadosti-Muj-klub-2024.pdf


 Vyzva-MK24-1.pdf

Partneři