Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 13/2023 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 11.11.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Jiří Šlejtr, Jan Strach, David Polzer, Miroslav Odvářka

Omluveni za předsednictvo MSKS: MVDr. Lubomír Široký

Přítomni za kontrolní komisi MSKS: Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná


Zápis č. 13/2023 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.,

IČ 00568139
 (dále jen „P MSKS“)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Jiří Šlejtr, Jan Strach, David Polzer, Miroslav Odvářka

Omluveni za předsednictvo MSKS:

MVDr. Lubomír Široký

Předsednictvo je usnášeníschopné, jsou přítomni 4 z celkového počtu 5 členů.

Přítomni za kontrolní komisi MSKS:

Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná

Zapisovatel:   Lucie Šlechtická

Datum konání:   11.11.2023 od 17.00

Místo konání:   areál Zbraslav

Termín příštího zasedání: dle potřeby

 

Program:

 1. Zahájení, návrh programu, schválení programu
 2. Termíny akcí – mistráky, výstavy apod.
 3. Podnět od KK Kunčice (příloha email od KK Kunčice) na změnu zápisů č. 9/2023 a č.11/2023
 4. Smlouva s tajemnici MSKS
 5. Náplň práce a mzdový výměr správce areálu
 6. Fakturace v aplikaci MSKS
 7. Různé:

-   společné školení rozhodčích
-  mládež MSKS
-  organizace obranářských dnů


 

ad 1) Zahájení, návrh programu, schválení programu

Svolavatelem tohoto zasedání P MSKS Ing. Jiří Šlejtr, který zasedání P MSKS v 17:00. hod. zahájil přivítáním přítomných členů P MSKS. Svolavatel konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni 4  z 5 členů předsednictva. Svolavatel předeslal navrhovaný program dnešního zasedání a jako předsedajícího tohoto zasedání jmenoval svoji osobu a jako zapisovatele Lucii Šlechtickou.

A)   P MSKS volí předsedajícím tohoto zasedání pana Ing. Jiří Šlejtr a zapisovatelem Lucii Šlechtickou a schvaluje výše uvedený program tohoto zasedání.

PRO:    4             PROTI:  0             ZDRŽEL SE:          0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 2)   Termíny akcí organizovaných MSKS v areálu Zbraslav

Krajské výstavy – 1.6. a 24.8.2024

Mezinárodní mistrovství MSKS dle IGP – 4.-6.10.2024

Mistrovství mládeže – 11.-13.10.2024

Mistrovství MSKS dle ZVV – 1.-3.11.2024

Rezervované termíny pro mládežnické víkendy a tábor:

Víkendovka - 16.-17.3. 2024

LVT – 21.-27.7.2024

Víkendovka – 16.-17.11.2024

P MSKS vzalo na vědomí

 

Ad 3)   Podnět od KK Kunčice (příloha email od KK Kunčice) na změnu zápisů č. 9/2023 a č.11/2023

Předseda KK Kunčice datovou schránkou doručil námitku proti zápisům ze zasedání č.9 a č.11. Kontrolní komise tyto námitky prošla, ale neshledala je jako opodstatněné, tj. zápisy se nebudou měnit. Předsedovi KK Kunčice předsedkyně kontrolní komise odešle podrobnější odpověď.

B)   P MSKS schvaluje, že nebude upravovat zápisy č.9/2023 a č.11/2023 ze zasedání P MSKS.

B)    PRO:       4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

Ad 4) Smlouva s tajemnicí

P MSKS pověřilo předsedu předsednictva k podpisu smlouvy s tajemnicí, která bude svou práci fakturovat podle skutečně odpracovaných hodin, kdy ke každé faktuře bude přiložen výkaz práce. P MSKS stanovuje úřední hodiny, kdy bude tajemnice v sídle svazu a to: Út 10-14, Čt 13-17.

C)   P MSKS pověřuje předsedu předsednictva k podpisu smlouvy na výkon administrativních prací s Lucii Šlechtickou.

PRO:             4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

Ad 5) Náplň práce a platový výměr správce areálu

P MSKS tento bod přesouvá na další zasedání, protože vláda ČR avizovala úpravy minimální a zaručené mzdy, o kterých do zasedání P MSKS nerozhodla. P MSKS tedy upraví mzdový výměr správce po rozhodnutí vlády.

Předsednictvo vzalo na vědomí.

 

Ad 6) Fakturace v aplikaci MSKS

Vystavování faktur MSKS bude probíhat pouze přes aplikaci MSKS v části „FAKTURY“, doklady budou podepsané předsedou předsednictva.

P MSKS vzalo na vědomí.

 

Ad 7) Různé

 • společné školení rozhodčích v roce 2024 – předseda VK domluví možnost a podmínky propojení s ČKS
 • mládež MSKS – pro práci s mládeží MSKS byli osloveni:

garant za MSKS Hana Beránková

instruktoři – Kateřina Ruská, Martina a Petra Nemravovi, Nikola Ramíková, Renata Hejčová, Tereza Baselová

Figurant – Radek Mráček

 • Organizace obranářských dnů – každá KKR má možnost organizovat 1 obranářský den za pololetí s podmínkou 15 psů na 1 figuranta
 • Pojištění a příspěvky od pojišťoven:
  1. Úrazové pojištění na akcích – všichni členi registrovaní u MSKS jsou úrazově pojištěni, přes pojištění sportovců, které se na ně vztahuje díky zastřešení ve Sdružení sportovních svazů https://www.olympijskytym.cz/urazove-pojisteni-cov-od. Předseda VK zjistí, jakým způsobem je řešeno úrazové pojištění v ČKS.
  2. Příspěvek na sportovní činnost od zdravotních pojišťoven – pojišťovna ministerstva vnitra přispívá na členský příspěvek dobrovolným hasičům, předsedkyně kontrolní komise zjistí, zda se podobná možnost nevztahuje i na členy kynologických klubů, kteří se věnují sportovní kynologii

 

Předsedající po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným za účast a zasedání P MSKS v 18:00 hod. ukončil.

 

Ve Zbraslavi u Brna dne 11.11.2023

Předsedající:  Ing. Jiří Šlejtr

Zapisovatel:   Lucie Šlechtická


Zapis_PMSKS_c13_11112023.pdf

Partneři