Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 10/2023 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 22.10.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Jiří Šlejtr, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jan Strach, David Polzer


Zápis č. 10/2023 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.,

IČ 00568139
 (dále jen „P MSKS“)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Jiří Šlejtr, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jan Strach, David Polzer

Předsednictvo je usnášeníschopné, je přítomno všech 5 členů z celkového počtu 5 členů, účast 100%.

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

Datum konání:   22.10.2023

Místo konání:  areál Zbraslav

Termín příštího zasedání:  22.10.2023 po ukončení sjezdu

 

Program:

1. Zahájení, návrh programu, schválení programu

2. Volba předsedy a místopředsedy předsednictva


 

ad 1) Zahájení, návrh programu, schválení programu

Svolatelem tohoto zasedání P MSKS MVDr. Lubomír Široký, který zasedání P MSKS v 12:40. hod. zahájit přivítáním přítomných nově zvolených členů P MSKS. Svolatel konstatoval, že dnešní zasedání je usnášení schopné, jelikož jsou přítomni všichni členové P MSKS. Svolatel předeslal navrhovaný program dnešního zasedání a jako předsedajícího tohoto zasedání jmenoval svoji osobu a jako zapisovatele Lucii Šlechtickou.

A) P MSKS volí předsedajícím tohoto zasedání pana MVDr. Lubomíra Širokého a zapisovatelem Lucii Šlechtickou a schvaluje výše uvedený program tohoto zasedání.

PRO:     5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 2) Volba předsedy a místopředsedy předsednictva

B) P MSKS volí předsedou předsednictva MSKS Ing. Jiřího Šlejtra

PRO:     5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

C) P MSKS volí místopředsedou předsednictva MSKS MVDr. Lubomíra Širokého

PRO:       3             PROTI:   1             ZDRŽEL SE: 1

Usnesení bylo přijato.

Předsedající po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným za účast a zasedání P MSKS v 12:45 hod. ukončil.

 

Ve Zbraslavi u Brna dne 22.10.2023

Předsedající:  MVDr. Lubomír Široký

Zapisovatel:  Lucie Šlechtická


 Zapis_PMSKS_c10_22102023_1_jednani.pdf

Partneři