Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

NSA - 2. kolo výzev Můj klub 2023 a Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví

Dobrý den, vážení kolegové,

Národní sportovní agentura vyhlásila dne 8. 9. nové 2. kolo výzev Můj klub 2023 a Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví. Žádosti lze podávat od 13. 9. do 9. 10. 2023 do 17:00 hodin.


Dobrý den, vážení kolegové,

Národní sportovní agentura vyhlásila dne 8. 9. nové 2. kolo výzev Můj klub 2023 a Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví. Žádosti lze podávat od 13. 9. do 9. 10. 2023 do 17:00 hodin. Zasílám odkazy na vyhlášené výzvy. Důležitým kritériem pro úspěšné podání žádosti je splnění podmínek oprávněného žadatele, kterým je v těchto výzvách pouze ten spolek, který splňuje jednu z těchto podmínek:

Oprávněný žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje následující podmínky:

a) podal žádost do Výzvy č. 21/2022 Můj klub 2023 (dále jen „Výzva 21/2022“) s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 písm. a) řízení zastavil, neboť žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené k podání žádosti, tedy do 30.12.2022 do 12:00 hod., nebo

b) podal žádost do Výzvy 21/2022 s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 písm. c) řízení zastavil, neboť

- žádost nebyla podána způsobem stanoveným v bodě 11.1. až 11.5. Výzvy 21/2022, a/nebo

- přílohou žádosti nebylo písemné pověření dle bodu 10.1. písm. g) a bodu 11.1. Výzvy 21/2022, pokud žádost podal jiný pověřený člen statutárního orgánu, a/nebo

- přílohou žádosti nebyla plná moc dle bodu 11.2. splňující podmínky bodu 10.1 písm. g) odst. 3 Výzvy 21/2022, pokud žádost podal zmocněnec, nebo

c) odeslal dle bodu 11.3. a 11.5. Výzvy 21/2022 vyplněný elektronický formulář žádosti v elektronické formě z Jednotného dotačního portálu MF ČR (dále jen „JDP“), avšak vyplněný elektronický formulář z JDP nevygeneroval ve formátu PDF a nezaslal datovou zprávou do datové schránky Poskytovatele, přičemž Poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl.

Pokud bylo řízení o poskytnutí dotace v 1. kole zastaveno jedním z výše uvedených důvodů, pak můžete podat žádost ve 2. kole. Pokud byl uveden jakýkoli jiný důvod pro zastavení řízení, není spolek oprávněným žadatelem pro podání žádosti v 2. kole.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Hezký den všem!

Mgr. Ivana Jalovecká
generální sekretář
Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.
e-mail: jalovecka@sporty-cz.cz
telefon: +420 732 351 911
www.sporty-cz.cz

Partneři