Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Mezinárodní mistrovství seniorů 2023 v kategorii IGP 1 a IGP 3 CACT

1 - 2. 9. 2023 Sportovní areál FK Holasovice


Podmínky účasti Mezinárodní mistrovství seniorů 2023 CACT

I. Termín a místo konání MMS 2023

1 - 2. 9. 2023 Sportovní areál FK Holasovice

Soutěž je pořádána podle zkoušky IGP3 a IGP1 mezinárodního zkušebního řádu FCI

Maximální počet všech startujících je 60 a bude probíhat ve dvou soutěžních dnech, trénink a losování bude v pátek 30. 8. nebo při nižším počtu přihlášených v sobotu ráno 1. 9. 2023

-30 míst je rezervováno pro kategorii IGP 1, 30 míst je rezervováno pro kategorii IGP 3, v případě volných míst v kategorii je možno doplnit dvojice z kategorie s účastí nad 30.

- psovod musí být starší 60 let, narozen před 1. 9. 1963.

- o zařazení do soutěže rozhoduje pouze datum přijetí přihlášky do maximálního počtu 60 závodníků + 5 náhradníků

- psovod musí být členem ČKS, MSKS nebo klubu s registrací v FCI

- pes musí mít splněnou zkoušku BH (BH-VT) a IGP3/IPO3 pro účast v mistrovské kategorii IGP 3

- pokud bude dvojice soutěžit v kategorii IGP 1 s již splněnou vyšší zkouškou, zkouška se nezapisuje do pracovní knížky, zařazení do kategorie je podmíněno pouze splněním zkoušky BH (BH-VT) bez ohledu na vykonané jiné, třeba vyšší zkoušky z výkonu

- při vyšším zájmu bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

- psovod bude mít volný vstup na sobotní retro večírek s bezplatným rautem

- psovod a pes musí splňovat hygienické a epidemiologické podmínky pro účast na mistrovství v místě konání.

Zahájení přijímání přihlášek je 4.7. 2023

Uzávěrka přihlášek: 27. 8. 2023

Startovné ve výši 1 200 Kč, zašlete na účet: ČSOB č. 195028336/0300 (do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno). Kopii o zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MMS 2023 v náhradním termínu, nebo na náklady zrušení).

Kontaktní adresa k zaslání přihlášky:

e-mail: mmsenior@seznam.cz

telefonické informace: MUDr. Jiří Tichý tel: +420724074968

poštovní služba doporučeně : MUDr. Jiří Tichý; Malá strana 11/13; Opava Komárov 747 70

II. Delegace rozhodčích a figurantů: 

Rozhodčí: A - stopy - Ing. Zbyněk Novák

B - poslušnost - Ondrej Bihari SK + pomocný Věra Hrušková

C - obrana - Bc. Jiří Lasík

Figuranti: Radek Parolek, Pavel Soukop, náhradník Lukáš Orava

Kladeči stop: Jiří Böhm, Tomáš Labor


https://mmseniors.webnode.cz/

https://www.facebook.com/mezinarodni.mistrostvi.senioru

Partneři