Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Krajská výstava Jindřichův Hradec, 14.10.2023

Výstavu pořádá MSKS/kynologický klub Hartvíkovice/ pod patronací ČMKU na fotbalovém stadionu v Jindřichově Hradci. 


 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Výstavu pořádá MSKS/kynologický klub Hartvíkovice/ pod patronací ČMKU na fotbalovém stadionu v Jindřichově Hradci. Výstava bude probíhat podle výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit jen psi zapsaní v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat pořádek v areálu výstavy. V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovi - za všechny tyto škody zodpovídá majitel. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Rozhodčí jsou povinni vyloučit z posuzování agresivní a nezvladatelné psy.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na výstavě. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení z výstavy.

Na výstavě nebudou posouzení psi s kupírovanýma ušima a je zakázáno je i na výstavu vodit.

Třídy: viz. Výstavní řád ČMKU

 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Od 1. ledna 2020 je očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Více informací na webu Státní veterinární správy.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY Vystavovatel je zodpovědný za ochranu a pohodu psa na výstavě. Je zakázané vystavovat psy situacím, při kterých dochází k jeho nepohodě a zdravotním komplikacím, jako např. ponechání psa v autě při extrémních teplotách v létě, či v zimě, nebo kruté zacházení se psem. Porušení tohoto zákazu povede k vyloučení psa, majitele a vystavovatele z výstavy.

 
POKYNY PRO VYPLŃOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line systému www.dogoffice.cz. Každý uživatel musí mít v systému zřízen svůj osobní účet. V části "Moji psi" si založíte své psy a přiložíte k nim potřebné přílohy (PP obě strany, včetně té, kde je uveden majitel). Majitel zapsaný v PP musí být stejný, jako je jméno uživatele účtu v dogoffice - tzn. pokud je pes ve spolumajitelství, musí být založen i účet v DO na stejná jména. Založení účtu vám bude sloužit i pro přihlašování na další výstavy v ČR.. Pořadatel si vyhrazuje právo NEPŘIJMOUT nezaplacené přihlášky do uzávěrky bez urgence. Vstupní listy budou k dispozici v systému www.dogoffice.cz asi 14 dnů před výstavou. Přeřazování psů po uzávěrce není možné, přeřazování psů je zpoplatněno 200,- Kč, doklad o platbě s v.s. přihlášky, je nutno zaslat zároveň s žádostí o přeřazení. Vstupní listy/potvrzení o přijetí naleznete v systému www.dogoffice.cz asi 14 dnů před výstavou. V případě nedoložení certifikátů pro třídu pracovní, případně vítězů a třídu čestnou, bude pes automaticky, bez upozornění, přeřazen do třídy otevřené. Po úspěšné registraci vám přijde potvrzovací email, zároveň přihlášku vidíte v části - MOJE PŘIHLÁŠKY. Po dokončené registraci vám systém vygeneruje variabilní symbol pro platbu. Přihláška je platná pouze v případě, že je ZAPLACENÁ.

 
PROTEST

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny, rovnající se dvojnásobku částky za uzávěrku, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

 
TITULY

Vítěz třídy - může být zadán ve všech třídách bez ohledu na počet přihlášených psů, mimo třídu štěňat, dorostu a třídy čestné

Krajský vítěz – může být udělen nejlepšímu psovi a feně, oceněni známkou "Výborná 1, Vítěz třídy" z konkurence ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE

Mladý vystavovatel –I.kategorie od 9 let do 13 let a II.kategorie od 13 let do 18 let

Nejlepší štěně – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou VN1

Nejlepší dorost – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou VN1

Nejlepší mladý – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy mladých ocenění známkou Výborná 1,Vítěz třídy

Nejlepší veterán – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy veteránů ocenění známkou Výborná 1,Vítěz třídy

Nejlepší pár – do soutěže nastupují pes a fena jednoho plemene a rázu v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů , kteří byli na výstavě posouzeni

Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže nastupuje 3 - 5 jedinců jednoho plemene a rázu posouzených na výstavě, pocházejících od jednoho chovatele a minimálně dvou různých otců nebo matek

Vítěz skupin FCI I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X a Neuznaná plemena – do soutěže nastupují psi a feny ocenění titulem Oblastní Krajský vítěz, podle jednotlivých skupin FCI

Vítěz Krajské výstavy – do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI a Vítěz neuznaných plemen

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY
Uzávěrka 24. 9.2023
Poplatek za psa 600 Kč
Poplatek za psa v třídě štěňat, dorostu, veteránů 300 Kč
Soutěže 300 Kč
 

Poznámka: on-line katalog bude k dispozici v den výstavy na stránkách MSKS

 

ADRESA KONÁNÍ VÝSTAVY: Fotbalový stadion - U Stadionu, 377 01 Jindřichův Hradec

Výstavní poplatek hraďte bankovním převodem na účet u FIO:

2400130516/2010

Po přihlášení přes www.dogoffice.cz, vám tento systém po zadání přihlášky vygeneruje variabilní symbol

e-mail: vystava.hradec@seznam.cz

tel. 607 630 483

 
ROZHODČÍ

Márová Petra, Řehánek Petr, Václavík Miroslav, Vaníčková Kristina, Vondrouš Otakar

Rozhodčí budou využiti podle počtu přihlášených psů. Změna rozhodčích vyhrazena!!!!!

Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování a záznamů s tím, že pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit fotografovi

 super ZOO  Marse

Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec

 

krajska_vystava_psu-propozice.pdf

Partneři