Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis ze zasedání výcvikové komise MSKS ze dne 11.05.2023

Přítomni: David Polzer, Jan Strach, Miroslava Marcišinová

Hosté: Bronislav Kozák, Lucie Šlechtická


Zápis zasedání VK – Olomouc, 11.5.2023

Začátek: 17:30 hod.

Přítomni: David Polzer, Jan Strach, Miroslava Marcišinová

Hosté: Bronislav Kozák, Lucie Šlechtická


 

1) Mezinárodní Mistrovství MSKS dle IGP3 + vložený závod IGP1

Návrh rozhodčího sboru, kladečů a figurantů

Hlavní rozhodčí: Milan Mnich

Rozhodčí poslušnost: Jiří Barát

Rozhodčí obrany: Antonín Strasser, SK – požádat

Rozhodčí stopy: Jiří Lasík, ČKS

Rozhodčí IGP1: poslušnost a obrana – Jan Strach

Pomocný rozhodčí: Mirka Marcišinová

 

Vedoucí stop: Stanislav Koráb
Kladeči: Jan Václavek, Želimír Nevrlý, Radek Mucha

 

Figuranti: Lukáš Slowioczek, Radek Mráček, IGP1 Matěj Petrnek


Přílohou zápisu jsou propozice.

Tajemnice klubu zajistí žádost o delegaci rozhodčích z ČKS a Slovenska.

 

2) Mistrovství MSKS dle ZVV3 vložený závod ZVV1

Návrh rozhodčího sboru, kladečů a figurantů

Hlavní rozhodčí: Jan Strach (obrany všechny)

Rozhodčí stopy: František Matějek (všechny)

Rozhodčí poslušnost: Miroslav Ulč, ČKS

 

Figuranti: David Polzer, Lukáš Slowioczek

 

Vedoucí stop: Jiří Šlejtr

 

Přílohou zápisu jsou propozice.

Tajemnice klubu zajistí žádost o delegaci rozhodčích z ČKS.

 

3) Mistrovství MSKS mládeže a juniorů

Návrh rozhodčího sboru, kladečů a figurantů

Rozhodčí: Prokopová, Miroslav Odvářka

Figurant: Pavel Svoboda

 

4) Přezkoušení svazových figurantů 15.10.2023

Komise: Jiří Barát, Milan Oliva, David Polzer

Přihlášky zasílat na email tajemnik@msks.cz

Výcviková komise se dohodla na nutnosti vytvořit jednotnou prezenční listinu pro školení figurantů a rozhodčích. V listině bude uvedeno: pořadatel školení, datum, místo, lektoři a údaje účastníka – pořadové číslo, číslo průkazu MSKS, stupeň kvalifikace, jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-mail, člen ZO (stačí i reg. číslo ZO), splnil/nesplnil, podpis.
Důvodem je, že v aplikaci MSKS nejsou řádně vyplněné údaje a u figurantů chybí telefon a e-mail. MSKS rozesílá informace přes aplikaci MSKS a pokud chybí e-mail, informace se k figurantům nedostanou.

Administrátor pracuje na vytvoření elektronické přihlášky na školení figurantů s výstupem prezenční listiny pro vytištění.

 

5) Připomínky k NZŘ – 

k ZVV1

- Ve cviku poslušnosti „odložení za pochodu“ v nynější verzi, pokud pes změní polohu je 0 bodů. Navrhujeme zanechat polovinu bodového hodnocení.

- Skok vysoký – zanechat polovinu bodu za překonání jednoho směru

k ZVV2

- cvik „překážka 1 m se střelbou“ navrhujeme bodové hodnocení sjednotit s MZŘ

- odložení za pochodu viz. návrh ZVV1

- aport skokem – navrhujeme bodové hodnocení sjednotit s MZŘ

k ZVV3

- odložení za pochodu + aport šplhem – navrhujeme bodové hodnocení sjednotit s MZŘ

- pachové práce – navrhujeme bodové hodnocení sjednotit s MZŘ

Obranysouhlasíme s návrhem změn (např. počet maket, odvolání psa), které zazněly na školení rozhodčích ČKS

Na email s výzvou k vyjádření se ke změnám v NZŘ, který rozeslala M.Marcišinovou nebyly žádné připomínky.

 

6) Připomínka komisaře k akcím konaným v 1.pololetí:

Pokud organizace pořádající zkoušku/závod má vlastní cvičící plac není možné, aby se akce konala na jiném místě. Výjimkou jsou Letní výcvikové tábory a výjimečně domluvených případech např. zatopený cvičák ap.

 

7) Splněné hospitace u čekatelů na rozhodčí:

D. Polzer – splněno/ už jmenován rozhodčím

M. Odvářka, M. Marcišinová, J. Kolář mají shodně splněno 5 hospitací.

 

8) Zkoušky pro nové rozhodčí MSKS budou směřovány na rok 2024.

 

9) Školení adeptů na rozhodčí u ČKS – je otevřené, může se přihlásit každý zájemce.

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.

Zapsala: Lucie Šlechtická – tajemnice MSKS


 

MSKS_VK_zapis_11052023.pdf

Partneři