Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3/2023 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 07.04.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Edita Heitel, MBA, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka

Jana Jašková – online (meet)

Omluveni: Ing. Renata Hejčová


Zápis č. 3/2023 ze zasedaní předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu
 (dále jen P MSKS)

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Heitel, MBA, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka

Jana Jašková – online (meet)

Omluveni:

Ing. Renata Hejčová

Předsednictvo je usnášeníschopné.

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

 

Datum konání: 7.4.2023 od 13:00 hod

Místo konání:  Quality Hotel Brno Exhibition Centre

Termín příštího zasedání: 22.6.2023 od 16:00 hodin, areál Zbraslav u Rosic

 

Program:

 1. Zahájení, návrh programu
 2. Kontrola úkolů z předcházejícího zasedání
 3. Žádost o obnovení činnosti KK Bánov (email z 23.2.2023) – příloha č.1
 4. Žádost od Tomáš Zelený ml. o výjimku z pozastavené činnosti KK Bánov a možnost zúčastnit se školení figurantů – příloha č.2
 5. Žádost o přijeti Základní organizace KS Morkovice, z.s. – přílohy č. 3 A, B, C
 6. Žádost o přijetí Základná organizace Psí škola Zafira, z.s. – přílohy č. 4 A, B, C
 7. Český klub velkých kníračů, z.s. – revize důvodů pro pozastaveni členství – přílohy 8 A, B
 8. Žaloba od Klubu chovatelů kníračů 1927 – přílohy č. 5 A, B
 9. Výzva dotčené osobě NSA – příloha č. 6
 10. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – příloha č. 7
 11. Různé:
 • Živnostenský list MSKS (předsedkyně nechala vystavit, potřeba ze zákona k vykonávání vedlejší hospodářské činnosti)
 • Informace o provedené opravě plotu
 • Úkol: potřeba vypracování směrnice MSKS na kodex rozhodčího
 • Návrh výcvikové komise na zvýšení odměn rozhodčích
 • Žádost o odpuštění parkovacího poplatku na závod „Jitrnička a Jelítko 2023“

 

add 1) Zahájení, návrh programu

Dle čl.13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS – program jednohlasně schválen.

 

Add 2) Kontrola úkolů z předcházejícího zasedání

 • Kontrolní komise na příští zasedání předloží Směrnici o zpracování osobních údajů svazem. Tajemnice připraví text e-mailu, který bude obsahovat vysvětlení jaké údaje svaz zpracovává a také jednoduchý návod pro ZO jak pracovat s osobními údaji jejich členů. – úkol trvá (aktuálně předsedkyně KK bude kontaktovat pověřence se kterým je uzavřena smlouva „O pověřenci GDPR“)
 • Předsedkyně svazu zajistí pověřence z důvodů digitalizace členské základny v rámci GDPR včetně zajištění smlouvy – úkol splněn

 

Add 3) Žádost o obnovení činnosti KK Bánov (email z 23.2.2023) – příloha č.1

Poznámka: pozastavení činnosti je dle „Směrnice – svazové příspěvky“ do 30.6.2023.

KK Bánov uhradila  dlužné poplatky,  druhá podmínka nebyla pro zatím splněna (srovnat stav spolku ve Veřejném rejstříku, tak aby spolek neměl „Status spolku“ Neaktivní pobočný spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb.)

Jednohlasně zamítnuto

 

Add 4) Žádost od Tomáš Zelený ml. o výjimku z pozastavené činnosti KK Bánov a možnost zúčastnit se školení figurantů – příloha č.2

Výjimka pro Tomáše Zeleného ml. - jednohlasně schválena

 

Add 5) Žádost o přijeti Základní organizace KS Morkovice, z.s. – přílohy č. 3 A, B, C

 Jednohlasně schváleno

Kynologický spolek Morkovice, z.s. IČO 3589668 byl přijatý jako Základní výcviková organizace MSKS.

 

Add 6) Žádost o přijetí Základná organizace Psí škola Zafira, z.s. – přílohy č. 4 A, B, C

Jednohlasně schváleno

Psí škola Zafira, z.s. IČO 19157029 byla přijatá jako Základní výcviková organizace MSKS.

Jednohlasně schváleno

 

Add 7) Český klub velkých kníračů, z.s. – revize důvodů pro pozastaveni členství – přílohy 8 A, B

Spolek upravil název a provedl úpravu stanov, jak mu bylo navrženo předsednictvem. Podmínky pro obnovení pozastavené činnosti základní výcvikové organizace ČKVK, z.s. na návrh P MSKS splněny.

PRO: 3   PROTI: 1

ČKVK, z.s. se obnovuje činnost, jako Základní výcvikové organizaci MSKS.

 

Add 8) Žaloba od Klubu chovatelů kníračů 1927 – přílohy č. 5 A, B

Předsednictvo MSKS bylo seznámeno se zněním žaloby. Bylo předáno právnímu zástupci MSKS.

 

Add 9) Výzva dotčené osobě NSA – příloha č. 6

Předsedkyně informovala o obdržení Výzvy jako dotčení osoby od NSA na základě informace dle zákona 106/1999 Sb. O řešení a přerozdělování dotací.

P MSKS bere na vědomí

 

Add 10) Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – příloha č. 7

Předsedkyně svazu předložila podepsanou smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s Ing. Lubomírem Slavíčkem.

P MSKS bere na vědomí

 

Add 11) Různé:

 • Živnostenský list MSKS (předsedkyně nechala vystavit, potřeba ze zákona k vykonávání vedlejší hospodářské činnosti)

  P MSKS bere na vědomí

 • Informace o provedené opravě plotu

  P MSKS bere na vědomí

 

 •  Úkol: Zpracování směrnice MSKS na kodex rozhodčího – předkládá předsedkyně MSKS

  P MSKS zadává kontrolní komisi, aby zpracovala Směrnici na kodex rozhodčího z výkonu MSKS


 • Budova bývalé veterinární ordinace v areálu Zbraslav

  Tato budova je v havarijním/nebezpečném stavu. Předsedkyní MSKS byla oslovena Ing. Bochníčková o zprocesování povolení na odstranění stavby na stavebním úřadu Rosice.

 • Bezpečnost práce

  Předsedkyně MSKS seznámila P MSKS o školení Bezpečnosti práce.

 • Návrh výcvikové komise na zvýšení odměn rozhodčích

  Odloženo na příští jednání. Na příští zasedání P MSKS bude pozván předseda výcvikové komise, aby se projednala úprava odměn za odvedené práce spojené s výkonem práce rozhodčích i dalších (figurantů, kladečů atd.).

 • Žádost o odpuštění parkovacího poplatku na závod „Jitrnička a Jelítko 2023“

  PRO: 3           PROTI: 1

  P MSKS odsouhlasilo odpuštění poplatku za parkování pro závodníky „Jitrnička a Jelítko 2023“, který se bude konat v sobotu 22.4.2023 v areálu ve Zbraslavi u Rosic.

 

USNESENÍ P MSKS 7.4.2023

Usnesení ze zasedání předsednictva MSKS, které se konalo dne 7.4.2023 v Quality Hotel Brno Exhibition Centre.

Předsednictvo MSKS schválilo:

1) Program zasedání P MSKS 7.4.2023

2) Výjimku pro Tomáše Zeleného ml. z KK Bánov

3) Přijetí Kynologického spolku Morkovice, z.s. IČO 3589668 jako Základní výcvikové organizace MSKS

4) Přijetí Psí školy Zafira, z.s. IČO 19157029 jako Základní výcvikové organizace MSKS.

5) Obnovení činnosti ČKVK, z.s. IČO 7433638 jako Základní výcvikové organizaci MSKS.

6) Odpuštění parkovacího poplatku pro závodníky na závod „Jitrnička a Jelítko 2023“

Předsednictvo MSKS zamítlo:

1) Žádost KK Bánov o obnovení činnosti

Jednání ukončeno v 14:30 hodin

V Brně dne 7.4.2023

Zapsala: Lucie Šlechtická, tajemnice MSKS

Zápis ověřila: Ing. Edita Heitel, MBA, předsedkyně MSKS


 

Zapis_PMSKS_c3_07042023.pdf

příloha č. 1 - na vyžádání na sekretariátu MSKS

přílohy č. 3 A, B, C - na vyžádání na sekretariátu MSKS

přílohy č. 4 A, B, C - na vyžádání na sekretariátu MSKS

přílohy č. 5 A, B - na vyžádání na sekretariátu MSKS

příloha č. 6 - na vyžádání na sekretariátu MSKS

příloha č. 7 - na vyžádání na sekretariátu MSKS

přílohy 8 A, B - na vyžádání na sekretariátu MSKS

Partneři