Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Informační dopis pro ZKO ohledně sběru osobních údajů

Vážení členové Moravskoslezského kynologického svazu,

dovolujeme si Vás upozornit, že od nového roku jsme nuceni rozšířit sběr osobních údajů i o rodné číslo registrovaných členů u MSKS, z.s..


Vážení členové Moravskoslezského kynologického svazu,

dovolujeme si Vás upozornit, že od nového roku jsme nuceni rozšířit sběr osobních údajů i o rodné číslo registrovaných členů u MSKS, z.s.. Požadavek plyne z povinnosti mít řádně vyplněný Rejstřík sportů https://rejstriksportu.cz, který používají Národní sportovní agentura, Sdružení sportovních svazů a další státní instituce k identifikaci organizace při schvalování jejího nároku na dotační výzvy. Podmínkou je, aby registrovaní členové měli v rejstříku sportů tzv. ověření a toto ověření probíhá pomocí rejstříku obyvatel na základě rodného čísla. Veškeré osobní údaje jsou neveřejné.

Tento sběr osobních údajů Sběr je podložen zákonem o podpoře sportu č.115/2001 Sb. (celé znění https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-115/zneni-20220201) a Vyhlášky č.373/2020 Sb. o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-373). Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů najdete https://agenturasport.cz/gdpr/.

Také si Vás dovolujeme upozornit, že pro dotační výzvu typu Můj klub (https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/) je potřeba, abyste do rejstříku sportu vyplnili také své údaje pod svým identifikačním číslem.

Pokud byste potřebovali poradit, jak na Rejstřík sportu prosím obraťte se na tajemnici MSKS Lucii Šlechtickou
(602 786 002, tajemnik@msks.cz)

Ve Zbraslavi 25.11.2022

 

S přáním pěkného dne

Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA
předsedkyně Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.


Dopis-pro-ZKO-sber-osobnich-udaju-rodne-cislo.pdf


Pozn.: Tento informační dopis byl dne 26.11.2022 rozeslán všem ZKO na jejich korespondenční e-mail.

 

Partneři