Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Výzva Můj klub 2023

Dobrý den, vážení kolegové,

NSA nově vyhlásila Výzvu Můj klub 2023 – viz přiložený odkaz. Příjem žádostí bude spuštěn 17. 10. 2022 od 12:00 hodin a ukončen 30. 11. 2022 ve 12:00 hodin.  


Dobrý den, vážení kolegové,

NSA nově vyhlásila Výzvu Můj klub 2023 – viz přiložený odkaz. Příjem žádostí bude spuštěn 17. 10. 2022 od 12:00 hodin a ukončen 30. 11. 2022 ve 12:00 hodin.

Základní parametry oprávněného žadatele:

-    právní forma spolku

-    hlavní činnost v oblasti sportu po dobu alespoň dvou let

-    v Rejstříku sportu musí mít spolek evidován minimálně 10 sportovců dle kritérií Výzvy

-    výzva se vztahuje na děti věkové kategorie 4 – 19 let

-    musí se jednat o pravidelnou sportovní činnost alespoň jedenkrát týdně minimálně 40 týdnů v roce

-    jedna tréninková jednotka musí trvat minimálně 45 minut

-    za kalendářní roky 2022 a 2023 je od evidovaných sportovců vybírán členský příspěvek v minimální výši 100,- Kč

-    opět lze uplatnit případné náklady na zabezpečení údržby a provozování sportovišť ve vlastnictví, dlouhodobém pronájmu nebo dlouhodobé bezplatné výpůjčce, tyto náklady mohou být hrazeny maximálně do výše 50 % přidělené dotace

-    pouze jeden způsob podání žádosti – vyplněný elektronický formulář je nutné vygenerovat z jednotného dotačního portálu ve formátu PDF a zaslat, včetně všech příloh, výhradně prostřednictvím datové schránky žadatele!!!

Povinné přílohy:

-    úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který nebude starší tří měsíců přede dnem podání žádosti – vzhledem k tomu, že každý žadatel musí mít zřízenou datovou schránku (jediný způsob podání žádosti), lze tento výpis jednoduchým způsobem vygenerovat prostřednictvím datové schránky žadatele

-    čestné prohlášení o identifikaci osob, v níž má žadatel podíl – formulář č. 24.5. výzvy

-    potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou (finanční úřad, Celní správa ČR, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení) – všechna nebo některá potvrzení (dle uvážení žadatele) mohou být nahrazena čestným prohlášením – viz formulář 24.6. výzvy

-    potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele

-    jmenný seznam sportovců dle bodu 12.1. výzvy – seznam se do žádosti generuje automaticky z Rejstříku sportu – NUTNÁ AKTUALIZACE VŠECH ZÁPISŮ V REJSTŘÍKU SPORTU, VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH  ÚDAJŮ O SPORTOVCI PRO ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ (četnost tréninků, účast na soutěžích, apod.)

-    případný doklad o užívacím právu ke sportovnímu zařízení – pouze v případě, že žadatel bude uplatňovat náklady na provoz sportoviště

-    vyplněný formulář rozpočtu – příloha č. 25.2. výzvy

Po otevření jednotného dotačního portálu pro tuto výzvu opět zpracuji vzorovou žádost, včetně metodiky podání žádosti.

Prosím o informování případných žadatelů z řad vašich členských sportovních spolků. V případě dotazů mě kontaktujte.

Hezký den všem!

Mgr. Ivana Jalovecká
generální sekretář
Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.
e-mail: jalovecka@sporty-cz.cz
telefon: +420 732 351 911
www.sporty-cz.cz

Partneři