Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Mistrovství MSKS 2022 - katalog

Vážené dámy, Vážení pánové,

Rok uplynul jako voda a my se tu opět setkáváme na takto významné kynologické akci jako je Mezinárodní mistrovsví MSKS v kategoriích IGP 1 a IGP 3.

Letošní ročník, tak jako loni opět ukázal, že sportovní kynologie je pro vás zábava a radost, kterou děláte s plným nasazením a láskou k tomuto sportu. Již druhým rokem, což historie svazu nepamatuje, je tato akce zaplněna maximálně možným počtem závodníků a to 54.


Pro závodníky bude připraven tištěný katalog, který obdrží na místě při registraci.

KATALOG

MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ

MORAVSKOSLEZSKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU

ve výkonu psů dle IGP 3 a IGP 1

se zadáním titulu CACIT a CACT

 

Vážené dámy, Vážení pánové,

Rok uplynul jako voda a my se tu opět setkáváme na takto významné kynologické akci jako je Mezinárodní mistrovsví MSKS v kategoriích IGP 1 a IGP 3.

Letošní ročník, tak jako loni opět ukázal, že sportovní kynologie je pro vás zábava a radost, kterou děláte s plným nasazením a láskou k tomuto sportu. Již druhým rokem, což historie svazu nepamatuje, je tato akce zaplněna maximálně možným počtem závodníků a to 54.

V tomto roce, jsme pro Vás opět připravili hodnotné ceny, a to nejen pro vítěze, ale pro Vás všechny, jako poděkování a úctu k Vám, co jste dokázali. A nezapomněli jsme ani na Vaše čtyřnohé kamarády.

Moravskoslezský kynologický svaz od roku 2021 udělal obrovský skok, a to nejen příjemným prostředím našeho areálu, který prošel částečnou rekonstrukcí, ale i pomocí našim pobočným a zapsaným spolkům. Pro přehlednost byly vytvořeny aplikace pro: zkoušky/akce, rozhodčí a kalendář akcí je kterém je zásadní změnou, že jsou akce zveřejňovány průběžně jak dojde k delegaci rozhodčího. Svaz má také elektronickou evidenci svých organizací a jejich členů, figurantů a přihlášek na různé akce. Samozřejmostí je i průběžná evidence (fakturace) došlých plateb pro průkazné hospodaření svazu.

Kdo někdy pracoval a organizoval na těchto akcích, jistě pochopí, co se skrývá za přípravy v pozadí. Organizátor musí akci připravit tak, aby byla výjimečná nejen pro závodníky, ale i pro diváky a zanechala v nich příjemné zážitky, atmosféru a vzpomínky.

Moravskoslezský kynologický svaz eviduje aktivních 181 organizací, s celkovým počtem členů 3 664. Moje funkce předsedy svazu je funkcí čestnou tedy bezplatnou, jsem pro Vám k dispozici každý čtvrtek v sídle Moravskoslezského svazu ve Zbraslavi u Brna. Začátkem roku 2022 k nám přišla do týmu nová paní tajemnice Lucie Šlechtická. S touto dámou často komunikujete a její pracovní nasazení odpovídá mým nelehkým, zásadovým a přísným požadavkům co by předsedkyně svazu. Naše stránky a informace k akcím řídí webmaster pan Bronislav Kozák, tomu patří také velké poděkování. Je to živel, který snad nikdy nespí, stále vylepšuje programy a aplikace pro naše www.msks.cz.

Změny také nastaly v kontrolní komisi, kdy do týmu přišla velmi schopná dáma s právnickým vzděláním paní Mgr. Jana Krouman. Výcviková komise se rozšířila o zkušenou kynoložku paní Miroslavu Marcišinovou. Výcvikovou komisi řídí mladý, pracovitý a ambiciózní muž pan David Polzer.

Na svazu již neplatí, jak tomu bývalo historicky „není důležité pracovat, ale druhé o práci informovat“.

Požaduji práci, výsledky, zpětnou vazbu a plnění úkolů. Být funkcionářem ve svazu je jako v každé jiné společnosti zaměřeno na činnost a výsledky. Mé poděkování patří tomuto týmu ve složení místopředseda svazu MVDr. Lubomír Široký, členové předsednictva Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová a Miroslav Odvářka.

Jsem velmi ráda za stávající tým členů předsednictva, kontrolní komise a výcvikové komise. I oni jsou v čestných funkcích a svoji práci pro Vás dělají ve svém volném čase. Velmi si Vážím, že ctí moje zásady, kdy ukáži chytrému chybu a on poděkuje. Cestu, kterou jsme nastolili, se zatím ukazuje jako správná. S hloupostí, nereálnými iluzemi, nedodržováním zásad a předpisů to už tak nebývá, většinou se autor urazí nebo uráží. Těchto případů je v naší organizaci minimum.

Vážení závodníci já Vám za moji osobu a tým MSKS přeji hodně úspěchů a pamatujte, že sport je cesta k úspěšnému výsledku, která vede přes souhru mysli, těla a kterou předáváte v našem kynologickém sportu i na Vašeho psího kamaráda, který Vám jako jediné stvoření umí projevit lásku, věrnost, oddanost a miluje Vás víc než sebe.

A jak říká přísloví není člověk ten, co by se zalíbil všem, ale s péčí řádného hospodáře je náš Moravskoslezský kynologický svaz stabilizovaný. Co ukáže budoucnost v současné době neodhadne ani ten nejlepší ekonom či prognostik. Inflační spirála je v běhu a vše se zdražuje. Ve svazu se pro budoucí rok 2023 nic zdražovat nebude! Eliminovali jsme náklady na minimum, zvýšili sazbu na 8,-Kč v rámci cestovného a s podporou Jihomoravské kraje, dotačních programů a sponzorů zůstane vše tak, jak v roce 2022.

Velmi ráda říkám a konám jak populární, tak nepopulární věci, ale představte si, kdybyste věděli, co si myslím...

Ať se Vám vše vydaří. Úspěch není něco, za čím se honíte. Je to něco, o co se neustále musíte snažit. Pak přijde i to, co čekáte nejméně.

Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA
Předseda svazu

 

ČESTNÍ HOSTÉ

MVDr. Lubomír Široký Prezident Českomoravské kynologické unie
Mgr. Jan Grolich Hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Jan Zámečník Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Markéta Vaňková Primátorka města Brna
Mgr. Zdeněk Tesař Starosta obce Újezd u Rosic
Ing. Jana Valová Starostka obce Zbraslav
MVDr. Petra Šinová Prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky
Václav Kejř Předseda ČKS
Ondřej Šiška Tajemník ČKS
Jiří Svatoň Prezident Českého klubu Německých ovčáků
Ing. Karel Strouhal Předseda krajské pobočky Německých ovčáků
Plk. Mgr. Petr Kozák Vedoucí odboru služební kynologie Policie ČR
JUDr. Ing. Zdeněk Ertl Předseda sdružení sportovních svazů ČR
Ing. Roman Křivánek Lesy ČR, Náměšť nad Oslavou

 

PARTNEŘI

Generální partneři: Marse, s.r.o.
  MERA
  EHV – účetní a daňová kancelář
Gappay
Komora veterinárních lékařů ČR
Broker Vision
ICF veterinary products
Frankův dvůr Jindřichův Hradec
Brněnská národní výstava psů
ČMKU
FCI

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR MISTROVSTVÍ

Pořadatel: Moravskoslezský kynologický svaz, z.s. (dále jen "MSKS")
Ředitel: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA
Zpracování výsledků: Stanislav Kubálek
Pořadatelská služba: KK Velká Bíteš
Vedoucí stop: Stanislav Koráb
Veterinární dozor MVDr. Václav Hrabal
Ubytování: Jana Jašková

 

ROZHODČÍ

Hlavní rozhodčí: Radek Severin (MSKS)
Rozhodčí pro posuzování stop IGP1, IGP3 František Matějek (MSKS)
Rozhodčí pro posuzování poslušnosti IGP3 Mgr. Dušan Majtas (SK)
Rozhodčí pro posuzování obrany IGP3 Theodor Krajčí (ČKS)
Rozhodčí pro posuzování poslušnost a obrany IGP 1 Miroslav Kašpar (MSKS)

 

FIGURANTI:

IGP3 – Lukáš Slowioczek (MSKS), Josef Kubec (ČKS)

IGP1 – Radek Mráček (MSKS)

KLADEČI STOP IGP 3

Stanislav Koráb – vedoucí stop, Zdeněk Černý, Jan Václavek, Želmír Nevrlý

KOMISE PRO PODÁNÍ PROTESTU

Radek Severin – hlavní rozhodčí, Ing. Edita Jedličková Hrdličková, MBA – ředitelka a předsedkyně svazu, Stanislav Koráb – vedoucí stop

a) Protesty lze podat na základě znění článku č. 7 NZŘ (Protesty a stížnosti) nejpozději do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků. Současně s protestem se skládá záloha 500 Kč.

b) O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí společně se zástupcem pořadatele za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací.

Článek 7 NZŘ. Protesty a stížnosti

 1. Hodnocení a výrok rozhodčího jsou konečné a proti výsledku zkoušky a jeho rozhodnutí nelze podat protest, ani jiné opravné prostředky.

 2. Protest na postup rozhodčího může být podán v odůvodněných případech pouze když rozhodčí nedodržel ustanovení zkušebního řádu nebo když se chování a vystupování rozhodčího neslučuje s výkonem a posláním funkce.

 3. Protest na postup rozhodčího může být podán pouze prostřednictvím pořadatele, kterého na akci zastupuje vedoucí akce.

 4. Protest na postup rozhodčího může podat pouze účastník akce (vedoucí akce, psovod, pomocník - nikoliv divák).

 5. Protest na postup rozhodčího prostřednictvím vedoucího akce musí být podán v průběhu akce, a to nejpozději při závěrečném hodnocení při ukončení akce.

 6. Protest na postup rozhodčího je řešen v průběhu akce nebo po jejím ukončení přímo na místě za účasti rozhodčího, vedoucího akce, stěžovatele, popř. hlavního rozhodčího a sportovního komisaře (jsou-li přítomni). K řešení může být přizván pomocník (pomocníci) a svědci.

 7. Nedojde-li při řešení na místě ke shodě, je po ukončení akce sepsán písemný protest za účasti rozhodčího, vedoucího akce, stěžovatele, případně dalších osob dle bodu 6., kteří jej podepisují a vyjadřují se k němu.

 8. Písemný protest vyhotovuje vedoucí akce ve třech vyhotoveních s určením: a) prvopis - který musí být do 8 dnů odeslán pořadatelem delegujícímu orgánu b) první kopie - pro pořadatele c) druhá kopie - pro rozhodčího. V případě přítomnosti hlavního rozhodčího nebo sportovního komisaře na akci, je nutno vyhotovit kopie i pro tyto funkcionáře.

 9. Písemný protest řeší výcviková nebo disciplinární komise příslušného svazu.

 10. Jakákoliv jiná kritika proti rozhodčímu je důvodem k vypovězení dané osoby ze cvičebního prostoru a může vést k disciplinárním opatřením.

 11. Podání protestu uvádí rozhodčí ve zprávě o provedené akci delegujícímu orgánu.

 12. Zvláštní kategorii tvoří připomínky a stížnosti na činnost rozhodčího (hlav. rozhodčího), sportovního komisaře, vedoucího akce, pomocníků, psovodů a diváků. Tyto uvádí rozhodčí (hlavní rozhodčí), pokud jsou mu známy, ve své zprávě o provedené akci delegujícímu orgánu.

INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY

Přístup do areálu v pátek 30. 9. 2022 od 9:00 hodin.

Prezentace závodníků: pátek 30. 9. 2022 od 12:00 do 16:00 hodin.

Oficiální trénink pro závodníky       12:00 - 16:00 hodin

12:00 – 13:00 trénink poslušnosti

13:00 – 14:00 trénink obrany

14:00 – 15:00 trénink poslušnosti

15:00 – 16:00 trénink obrany

Plán poslušností

Plán obran

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

 • Při prezenci je nutno předložit členskou průkazku ZO nebo CHK s potvrzením o zaplacení členství na rok 2022, průkaz původu psa, výkonnostní knížku a očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině ne starší jednoho roku nebo mladší jednoho měsíce v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.

 • Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem.

 • V průběhu soutěže smí na cvičební plochu jen pes, který se řádně nahlásil při prezentaci a předložil požadované doklady.

 • Háravé feny se mohou soutěže také zúčastnit, majitel je však povinen to skutečnost oznámit při prezenci. Po celou dobu konání mistrovství je hárajícím fenám vstup na cvičební plochu zakázán až do doby, kdy budou pořadatelem vyzvány k tréninku.

 • Mistrovství MSKS je organizováno v souladu s řádem na ochranu zvířat, proto nejsou do soutěže připuštěni psi s kupírovanýma ušima. V průběhu konání soutěže platí v celém areálu a prostorách provádění pachových prací, zákaz používání ostnatých a elektrických obojků a ostatních donucovacích prostředků. V případě zjištění-u diváků vykázání z areálu MSKS, u závodníků diskvalifikace.

 • Závodnici, veřejnost a organizátoři při vstupu do areálu MSKS, z.s. dávají tímto svůj souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií, audio nebo video záznamů za účelem marketingu a propagace pro potřeby MSKS na webových stránkách organizátora a na sociálních sítích, u kterých má pořadatel zřízený vlastní profil (Facebook, Twitter, Instagram a Youtube), a to na dobu neurčitou.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny rozhodčích.

 • Protest proti porušení technických ustanovení zkušebního řádu je možno podat hlavnímu rozhodčímu do jedné hodiny po ukončení posuzování. Současně s protestem se skládá záloha ve výši 500 Kč. V případě neopodstatněného protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

 • V případě neúčasti na akci se startovné nevrací.

 • Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci dle časového harmonogramu

 • Honoráře budou vypláceny za základě pracovně právního vztahu, a to dohody o provedení práce. Honoráře budou vypláceny na účet v souladu se zákonem, kdy bude aplikována srážková daň. Zaměstnanci, kteří budou vypláceny formou honoráře souhlasí z hlediska GDPR, že pracovní smlouva bude obsahovat souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů.

ZADÁVANÉ TITULY A ČESTNÉ CENY

1. – 3. místo v IGP3

1. – 3. místo v IGP1

Udělení titulu CACIT, r.CACIT, CACT, r.CACT

Nejlepší stopa IGP3

Nejlepší stopa IGP1

Nejlepší poslušnost IGP3

Nejlepší poslušnost IGP1

Nejlepší obrana IGP3

Nejlepší obrana IGP1

Pohár pro nejlepšího Německého ovčáka MM MSKS 2022 věnovaný JM pobočkou ČKNO

Pohár pro nejstaršího psa mistrovství

Pohár věnovaný Komorou veterinárních lékařů ČR pro vítěze IGP3 a IGP1


Organizační výbor Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu pro rok 2022 přeje všem účastníkům příjemný pobyt v areálu a nezapomenutelné zážitky na výkony soutěžících.

Závodníkům přejeme hodně zdaru a děkujeme za dochvilnost.

 

ČASOVÝ PROGRAM

Pátek 30. 9. 2022  
Prezence, vet. přejímka, trénink 12:00 - 18:00 hod.
Zkušební pes 18:30 – 19:00 hod.
Porada rozhodčích, figurantů, kladečů 19:30 – 20:00 hod.
Zahájení mistrovství, losování start. čísel 20:00 hod.

 

Sobota 1. 10. 2022  
Snídaně 6:00 - 8:00 hod.
Posuzování disciplín dle harmonogramu 7:30 – 18:30 hod.
Oběd 11:00 - 13:00 hod.
Večeře 18:00 - 20:00 hod.
Společenský večer od 20:00 hod.

 

Neděle 2. 10. 2022  
Snídaně 6:00 - 8:00 hod.
Posuzování disciplín dle harmonogramu 7:30 - 16:30 hod.
Oběd 11:00 - 13:00 hod.
Slavnostní vyhlášení výsledků 17:00 – 18:00 hod.

 

ODJEZD NA STOPY DLE HARMONOGRAMU OD VRCHNÍ BRÁNY č. 2 KYNOLOGICKÉHO AREÁLU ZBRASLAV.

Vozidlo bude označeno.

 

SEZNAM ZÁVODNÍKŮ MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ MSKS 2022

DLE IGP 3

p.č. jméno psovoda jméno psa a chovatelská stanice plemeno člen ZO/CHK
1. Veronika Vrzalíková Yda Natro Bohemia Německý ovčák Msks / Otrokovice
2. Jindřiška Krátká Dandy Storm Černý Kondor Australský ovčák ČKS Vendryně / KCHBO
3. Marek Slámka Darwy Portov dvor Nemecký ovčiak Čks / Vysoké Pole
4. Hana Horáková Calypso Kamhanhaza NO ČKS / ZKO Hradiště 677
5. Jana Kožurko Bathory Gangster Staff Bohemia AST ČKS / Dolní Přím - Probluz
6. Darina Bodnárová Queen Elizabeth van de Duvetorre BOM MSKS / KK Zetor, Brno
7. Miroslav Hakala Ysár Janův dvůr No NO / Kostice
8. Alena Brychtová Emma Moravská kometa NO ČKS / ZKO Jílové u Držkova
9. Katerina Štočková Chaozz Z Bukovanské osady NO CKNO / CKNO
10. Pavel Urubek Argo Valašská stopa Německý ovčák ČKS / Vysoké Pole
11. Erika Machů Darwy Helipeky Německý ovčák ČKS / Vysoké Pole
12. Pavel Machů Hery Erpemos Německý ovčák ČKS / Vysoké Pole
13. Stanislav Klement Frost Z Udolí Jizery Belgický ovčák - Malinois BOM MSKS / Rpotice
14. Darujsz Toczko Gass Felones NO MSKS / Rapotice
15. Alena Macharáčková Arran z Kraje Karla IV. Německý ovčák MSKS / Ráječko
16. Nikola Ramíková Pram Deabei BOT MSKS / Kynologický klub Slezská Osrava
17. František Mach Bonny Betlém Bohemia BOM MSKS / Zetor
18. Dana Růžičková Buenos Moravská kometa BOM ČKS / ZKO Jílové u Držkova
19. Kateřina Ruská Aira Zapra z Kraje mandloní NO ČKNO / KK Šlapanice
20. Ladislav Zázvorka Urra Milvel NO ČKS a MSKS / ZKO Kralupy n/Vlt
21. Michaela Skřenková Be Morpheus World of Matrix BOM MSKS / Svitávka
22. Pavel Kolář Terry Aritar Bastet NO ČKNO / ČKS
23. David Polzer Ella Poldarom NO MSKS / Jasenná
24. Josef Vanda Atrey Fiera Vulpo Fiera Vulpo Belgický ovčák KCHBO, MSKS / Kk Březolupy
25. Dušan Bankovič Anya Atikim Nemecký ovčiak ZSK SR, / Vranov nad Topľou
26. Michal Řehoř Romeo z Jukasu Německý ovčák MSKS / Hněvošice
27. Rostislav Mičkal Bailey Vermüll NO ČKS / Kylešovice
28. Alena Bujáková ZEKY MORAVIA ARTEX Německý ovčák ČKNO / KK Vojkovice
29. Antonín Procházka Baron Carlos Bohemia NO MSKS / Prostějov
30. Milan Pavlíček Ax Vermüll NO ČKS / ZKO Kylešovice
31. Jana Věrná Dafne Ethen Německý ovčák MSKS / KK Velká Bíteš
32. Lucie Plchová Bára od Morového sloupu BOM MSKS / KK Jihlava
33. Jiří Tichý Yukon Favory Cross NO ČKS / ZKO Kylešovice
34. Petra Heinrichová Avenger Moravská kometa Cane corso ČKS / ZKO Libějovice
35. Jiří Barát Champion Jivě-Toka NO MSKS, ČKNO / Dařanec
36. Miroslav Odvářka Druppi Ethen NO MSKS / Velká Bíteš
37. Petra Nemravová Rico Suché Lazce NO MSKS / KK Rataje
38. Věra Horáková Boney Ja Ve Jesenia NO ČKS / Zlaté Hory 37

 

DLE IGP 1

p.č. jméno psovoda jméno psa a chovatelská stanice plemeno člen ZO/CHK
1. Ludmila Pompová Andromeda Mystery of Silesia Bílý švýcarský ovčák MSKS / KK Otrokovice
2. Zdeněk Čelechovský Batou Red Element BoM MSKS / KK Vyškov
3. Josef Žajdlík Orry Ir-Sed Německý ovčák MSKS ČKNO / Chropyně
4. Jaroslav Matula Gim Sharmat BO- malinois MSKS / Zlín - Lhotka
5. Antónia Žilinčíková Catlin Portov dvor Nemecký ovčiak ČKS / Vysoke Pole
6. Dana Konečná Beowulf Rebel Dog BOM MSKS / KS Zbraslavec
7. Piotr Kozioł Frajda Baritus (FCI ) Figa Owczarek Belgijski Malinois FCI 15 FCI / Związek Kynologiczny w Polsce
8. Lucie Antlová Piaf Hanno Veto Hanno Veto Velký černý knírač Klub kníraču / Klub kníračů
9. Šárka Žišková Brux Martinik BOM ČKNO / ČKNO
10. Martina Jirásková Dexa Romajali Německý ovčák ČKS / Pardubice - Nemošice
11. Jan Strach Agassi Moravia Detary Německý ovčák MSKS / MSKS Slezská Ostrava
12. David Raušer Archer Czech Ragnarok AST MSKS / Křenovice
13. Sergiusz Witczak Wesna Radinie Sznaucer Olbrzym ZKwP Warszawa / ZKwP
14. Tereza Pavlová Miki Námořník Německý ovčák MSKS / MSKS Kynologický klub BaF, pobočný spolek
15. Tomáš Skořepa Lady z Rexovy ohrady NO ČR / Zko Probluz
16. Aron Reja Donoma Wild Hawks Belgický ovčák Malinois ÖKV/FCI / VBSÖ

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DLE IGP 3

Start. Číslo katalog. Číslo jméno psovoda stopa poslušnost obrana CELKEM BODŮ pořadí
36.
1.
Veronika Vrzalíková          
33.
2.
Jindřiška Krátká          
27.
3.
Marek Slámka          
23.
4.
Hana Horáková          
35.
5.
Jana Kožurko          
12.
6.
Darina Bodnárová          
19.
7.
Miroslav Hakala          
4.
8.
Alena Brychtová          
16.
9.
Katerina Štočková          
31.
10.
Pavel Urubek          
1.
11.
Erika Machů          
25.
12.
Pavel Machů          
2.
13.
Stanislav Klement          
28.
14.
Darujsz Toczko          
20.
15.
Alena Macharáčková          
30.
16.
Nikola Ramíková          
14.
17.
František Mach          
32.
18.
Dana Růžičková          
22.
19.
Kateřina Ruská          
3.
20.
Ladislav Zázvorka          
8.
21.
Michaela Skřenková          
 -----
22.
Pavel Kolář          
7.
23.
David Polzer          
10.
24.
Josef Vanda          
24.
25.
Dušan Bankovič          
17.
26.
Michal Řehoř          
15.
27.
Rostislav Mičkal          
6.
28.
Alena Bujáková          
21.
29.
Antonín Procházka          
9.
30.
Milan Pavlíček          
11.
31.
Jana Věrná          
34.
32.
Lucie Plchová          
 -----
33.
Jiří Tichý          
5.
34.
Petra Heinrichová          
18.
35.
Jiří Barát          
26.
36.
Miroslav Odvářka          
29.
37.
Petra Nemravová          
13.
38.
Věra Horáková          

 

MSKS-Vysledkova_listina_MM_MSKS_2022_IGP3.pdf

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DLE IGP 1

Start. Číslo katalog. Číslo jméno psovoda stopa poslušnost obrana CELKEM BODŮ pořadí
 54.
1.
Ludmila Pompová          
 55.
2.
Zdeněk Čelechovský          
 53.
3.
Josef Žajdlík          
 -----
4.
Jaroslav Matula          
 50.
5.
Antónia Žilinčíková          
 41.
6.
Dana Konečná          
 47.
7.
Piotr Kozioł          
 51.
8.
Lucie Antlová          
 52.
9.
Šárka Žišková          
 44.
10.
Martina Jirásková          
 49.
11.
Jan Strach          
 48.
12.
David Raušer          
 43.
13.
Sergiusz Witczak          
 45.
14.
Tereza Pavlová          
 46.
15.
Tomáš Skořepa          
 42.
16.
Aron Reja          

 

Vysledkova_listina_MM_MSKS_2022_IGP1.pdf

 

STARTOVNÍ LISTINA - ZÁVODNÍCI KATEGORIE IGP 3

1. Psovod: Veronika Vrzalíková Datum narození: 08.07.1993
Člen KK: Otrokovice Člen svazu: Msks
Jméno psa: Yda Natro Bohemia Datum narození: 03.01.2018
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU/DS/110741/18/19
Číslo čipu: 953010002546586 Zkoušky: BH, IGP 1-3, ZVV 1-2,
Bonitace: 5VQ1/P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
Otec psa: Athos Smolkovský les Číslo zápisu: CMKU/DS/93673/14/16
Zkoušky: BH, IPO 3 Bonitace: 5Y1/P
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
Matka psa: Dara Wind Wild Číslo zápisu: CMKU/DS/ 88128/12/17
Zkoušky: BH, IGP3 , RH-TE Bonitace: 5VQ1/P
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
 
2. Psovod: Jindřiška Krátká Datum narození: 06.07.1972
Člen KK: KCHBO Člen svazu: ČKS Vendryně
Jméno psa: Dandy Storm Černý Kondor Datum narození: 01.01.2018
Plemeno: Australský ovčák Číslo zápisu: CMKU/AUO/4332/18/19
Číslo čipu: 941000021254670 Zkoušky: NHAT, ZOP, ZPU1, ZPU2, ZZO, ZZO1, ZM, ZVV1, ZPS1, BH, SPr1, SPr2, SPr3, IBH1, IBGH2, IBGH3, FPr1, FPr2, FPr3, IFH-V, IGP-V, IGP-ZTP, IGP1, IGP2, IGP3
Bonitace: Povahový test 99A 01P1P netradiční aport, chovný pes. Výstavní ocenění: Výborný, vítěz třídy, Krajský vítěz, r.CAC, CAC, Bis.RED, Champion, Grand Champion
RTG DKK: AD-A/A RTG DLK: ED-0/0
Otec psa: Quiet Storm Carcassonne Tolugo Číslo zápisu: CMKU/AUO/3070/16/17
Zkoušky: ZZO, BH Bonitace: Chovný
RTG DKK: AD-A/A RTG DLK: ED-0/0
Matka psa: Hayley Svěží vítr Číslo zápisu: CMKU/AUO/756/10/12
Zkoušky: ZZO, ZPS1, ZZO1, ZZO2, BH, FPr1, FPr2, FPr3, StPr1,ZOP, ZPU1, ZZZ,ZTV1, ZZP1, RH-FL E, RH-T E, RH-TA, RH-FL A, RH-FLB, RH-FA,OBZ, ZVOP, NHAT, HWT TS, IHT1 TS, IHT2 TS, IHT3 TS Bonitace: Chovná
RTG DKK: AD-A/A RTG DLK: ED-0/0
 
3. Psovod: Marek Slámka Datum narození: 09.10.1996
Člen KK: Vysoké Pole Člen svazu: Čks
Jméno psa: Darwy Portov dvor Datum narození: 18.02.2019
Plemeno: Nemecký ovčiak Číslo zápisu: 78654/19
Číslo čipu: 900085000889559 Zkoušky: IGP1, IGP2,IGP3
Bonitace: 5CX5/55P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: 1/1 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Extreme Orex Aykmar Číslo zápisu: CMKU DS/86810/12
Zkoušky: IGP3 Bonitace: 5CX1/P
RTG DKK: 1/1 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Bernikla- Cicca Erapo Číslo zápisu: 73240/16
Zkoušky: IGP2 Bonitace: 5CV5/45P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
4. Psovod: Hana Horáková Datum narození: 30.01.1986
Člen KK: ZKO Hradiště 677 Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Calypso Kamhanhaza Datum narození: 02.08.2018
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/110921/18/20
Číslo čipu: 953010002493130 Zkoušky: BH-VT, IGP3, IFH-V, ZVV1
Bonitace: 5CU1/P, 1 třída Výstavní ocenění: Velmi dobrá
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
Otec psa: Qvido Vepeden Číslo zápisu: CMKU/DS/85637/12/15
Zkoušky: BH, IGP3 Bonitace: 5V1/P, 1 třída
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
Matka psa: Quinta ze Svobodného dvora Číslo zápisu: CMKU/DS/97024/14/17
Zkoušky: BH, IGP1 Bonitace: 5CX1/P, 1 třída
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
 
5. Psovod: Jana Kožurko Datum narození: 27.02.1987
Člen KK: Dolní Přím - Probluz Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Bathory Gangster Staff Bohemia Datum narození: 28.07.2014
Plemeno: AST Číslo zápisu: CMKU/AST 9235/14/17
Číslo čipu: 900032001410543 Zkoušky: ZM, BH, UPr1,2,3, SPr1,2,3, IPO1, IGP1,2,3
Bonitace: Ano Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Kentucky Jack z Grabskiego Číslo zápisu: PKR.lll-58849
Zkoušky: - Bonitace: Ano
RTG DKK: - RTG DLK: -
Matka psa: Amy z Machovského dvora Číslo zápisu: ČPL/AST/7909/11/13
Zkoušky: - Bonitace: Ano
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
6. Psovod: Darina Bodnárová Datum narození: 11.09.1961
Člen KK: KK Zetor, Brno Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Queen Elizabeth van de Duvetorre Datum narození: 27.10.2017
Plemeno: BOM Číslo zápisu: (CMKU/BOM/10642/-18/17/19
Číslo čipu: 972270000395925 Zkoušky: BH.- VT, IBGH 1,2 IGP 1,2, 3 (r. 2021 283b)
Bonitace: chovná, PT100b Výstavní ocenění:  
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
Otec psa: Marly van de Duvetorre Číslo zápisu: LOSH 01124316 (M)
Zkoušky: není info Bonitace: chovný
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
Matka psa: Kolibri van de Duvetorre Číslo zápisu: LOSH 01091913 (M)
Zkoušky: není info Bonitace: chovná
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
 
7. Psovod: Miroslav Hakala Datum narození: 25.07.1972
Člen KK: Kostice Člen svazu: NO
Jméno psa: Ysár Janův dvůr Datum narození: 20.09.2017
Plemeno: No Číslo zápisu: ČMKU/DS/110416/17/21
Číslo čipu: 203087685905919 Zkoušky: BH-VT,IGP-1,IGP-2,IGP-3-288b
Bonitace: 5JVQ1/P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: Neg RTG DLK: Neg
Otec psa: Aggi Wind Wild Číslo zápisu: CMKU/DS/73409/09/11
Zkoušky: ZVV3,IPO3 Bonitace: 5CVQ1/P
RTG DKK: OO RTG DLK: Neg
Matka psa: Xendy Janův dvůr Číslo zápisu: ČMKU/DS/100451/15/17
Zkoušky: ZVV1 Bonitace: 5V1/P
RTG DKK: HD 00 RTG DLK: ED 0/1
 
8. Psovod: Alena Brychtová Datum narození: 31.07.1970
Člen KK: ZKO Jílové u Držkova Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Emma Moravská kometa Datum narození: 21.04.2019
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/117185/19
Číslo čipu: 203098100444179CZE Zkoušky: IGP 3
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK:   RTG DLK:  
Otec psa: Caesar z Bojkovské paseky Číslo zápisu: CMKU/DS/75525/09/18
Zkoušky: IPO2, BH Bonitace: 1.třída2019-2020 5V1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Exa z Bukovanské osady Číslo zápisu: CMKU/DS/105833/16/19
Zkoušky: BH, IPO 1 Bonitace: -
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
9. Psovod: Katerina Štočková Datum narození: 19.01.1990
Člen KK: CKNO Člen svazu: CKNO
Jméno psa: Chaozz Z Bukovanské osady Datum narození: 19.11.2018
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/114593/18
Číslo čipu: 900085000629529 Zkoušky: BH, IGP3
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Hades Modrá strela Číslo zápisu: CMKU/DS/109280/17/18
Zkoušky: BH,IPO 3 Bonitace: 1.třída
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Chaisa Vikar Číslo zápisu: CMKU/DS/90011/13/15
Zkoušky: BH, IPO1 Bonitace: 1.třída
RTG DKK: 1/1 RTG DLK: 0/0
 
10. Psovod: Pavel Urubek Datum narození: 11.09.1965
Člen KK: Vysoké Pole Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Argo Valašská stopa Datum narození: 15.05.2017
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU/DS/107567/17/19
Číslo čipu: 981020000734437 Zkoušky: BH, IGP3
Bonitace: 5GI1/P Výstavní ocenění: D
RTG DKK: HD,A RTG DLK: ED/0,0/
Otec psa: Extreme Orex Aykmar Číslo zápisu: CMKU/DS/868110/12/14
Zkoušky: IGP3 Bonitace: 5CX1/P
RTG DKK: HD1/1 RTG DLK: ED,/0,0/
Matka psa: Hera z Jihomoravského kraje Číslo zápisu: CMKU/DS/83210/11/15
Zkoušky: IGP3 Bonitace: 4CV1/P
RTG DKK: HD,A RTG DLK: ED/0,0/
 
11. Psovod: Erika Machů Datum narození: 03.04.1971
Člen KK: Vysoké Pole Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Darwy Helipeky Datum narození: 24.12.2017
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU/DS/110497/17
Číslo čipu: 941000021603666 Zkoušky: BH, IGP3
Bonitace: 5Y1/P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: HD,B RTG DLK: ED/0,0/
Otec psa: Dronko vom Alten Försterhaus Číslo zápisu: VDH/SZ2292120
Zkoušky: IGP3 Bonitace: Lbz.,HD-ZW 80 (02/2022)
RTG DKK: HD ,A RTG DLK: ED,/0,0/
Matka psa: Fergie ze Stříbrného kamene Číslo zápisu: CMKU/DS 84572/11/15
Zkoušky: IGP3 Bonitace: 5Y1/P
RTG DKK: HD,A RTG DLK: ED/0,0/
 
12. Psovod: Pavel Machů Datum narození: 17.06.1974
Člen KK: Vysoké Pole Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Hery Erpemos Datum narození: 26.11.2018
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU/DS/11470918/21
Číslo čipu: 900252003053554 Zkoušky: BH, IGP3
Bonitace: 5Y1/P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: HD,A RTG DLK: ED/0,0/
Otec psa: Xerxes Manepo Ideál Číslo zápisu: CMKU/DS/93982/14/16
Zkoušky: IGP3 Bonitace: 7V1/P
RTG DKK: HD ,A RTG DLK: ED,/0,0/
Matka psa: Crissy Erpemos Číslo zápisu: CMKU/DS 92041/13/16
Zkoušky: IGP1 Bonitace: 5X1/P
RTG DKK: HD,A RTG DLK: ED/0,0/
 
13. Psovod: Stanislav Klement Datum narození: 06.09.1949
Člen KK: Rpotice Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Frost Z Udolí Jizery Datum narození: 04.06.2017
Plemeno: Belgický ovčák - Malinois BOM Číslo zápisu: CMKU/BOM/9482/17
Číslo čipu: 967000009973687 Zkoušky: ZVV3,IPG3,FPR3,SPR1/3
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Commandos de Alphaville Bohemia Číslo zápisu: CMKU/BOM/5889/12/14
Zkoušky: IPO3,BH Bonitace: chovný PT uspěl
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: "A" Coudy z Udolí Jizery Číslo zápisu: CMKU/BOM/5283/11/16
Zkoušky: IPO3,IPO-FH,FH2,BH,ZM Bonitace: chovná
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
14. Psovod: Darujsz Toczko Datum narození: 05.01.1973
Člen KK: Rapotice Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Gass Felones Datum narození: 04.06.2018
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/112574/18
Číslo čipu: 945000002261044 Zkoušky: BH-BT, ZVV1, IGP3
Bonitace: 5CY1/P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Sorbon Tobani Číslo zápisu: CMKU/DS/97563/15/17
Zkoušky: IPO2, BH Bonitace: 5Y1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Coffee Felones Číslo zápisu: CMKU/DS/84727/12/15
Zkoušky: IPO2, BH, ZVV1, FPr1, SPr1 Bonitace: 5BCU1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
15. Psovod: Alena Macharáčková Datum narození: 28.09.1991
Člen KK: Ráječko Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Arran z Kraje Karla IV. Datum narození: 15.01.2014
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU/DS/93053/14/16
Číslo čipu: 956000005109066 Zkoušky: ZVV1, BH, IGP3
Bonitace: 1.tř. Doživotně 5CV1/P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Jaro Ja-He Číslo zápisu: CMKU/DS/67999-07/06/08
Zkoušky: ZVV2, BH, IPO3 Bonitace: 1.tř. Doživotně 5V1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: Nemá
Matka psa: Bonny z Podbrdského kraje Číslo zápisu: CMKU/DS/77703/10/11
Zkoušky: ZVV1 Bonitace: 2.tř. Doživotně 4CKV1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: Nemá
 
16. Psovod: Nikola Ramíková Datum narození: 25.10.1987
Člen KK: Kynologický klub Slezská Osrava Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Pram Deabei Datum narození: 25.09.2015
Plemeno: BOT Číslo zápisu: ČMKU/BOT/: 8181/15/17
Číslo čipu: 953010000777508 Zkoušky: IGP 3, ZVV2
Bonitace: Povahový test CMC: 6555542 61/64cm Výstavní ocenění:  
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Diwan Kerprigent Číslo zápisu: Francie
Zkoušky: Ring 3 Bonitace: Francie
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Juki Tarkatan Číslo zápisu: CMKU/BOT/3447-09-09/12
Zkoušky: IPO 3 Bonitace: KCHBO 99/A
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/1
 
17. Psovod: František Mach Datum narození: 26.08.1967
Člen KK: Zetor Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Bonny Betlém Bohemia Datum narození: 15.06.2017
Plemeno: BOM Číslo zápisu: CMKU/BOM/9609/17
Číslo čipu: 941000021208575 Zkoušky: IGP3
Bonitace: -- Výstavní ocenění: --
RTG DKK: -- RTG DLK: --
Otec psa: Berry Sabathore Číslo zápisu: CMKU/BOM/5233/11/13
Zkoušky: IGP3 Bonitace: chovný
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Aiwa Drapa Číslo zápisu: CMKU/BOM/7639/15/17
Zkoušky: ZZO, BH Bonitace: chovná
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
18. Psovod: Dana Růžičková Datum narození: 10.10.1969
Člen KK: ZKO Jílové u Držkova Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Buenos Moravská kometa Datum narození: 06.12.2016
Plemeno: BOM Číslo zápisu: CMKU/BOM/9040/16
Číslo čipu: 203098100400943 Zkoušky: IGP 3
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Commandos de Alphaville Bohemia Číslo zápisu: CMKU/BOM/5889/12/14
Zkoušky: IPO 3 Bonitace: chovný
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Electra Running Wild Číslo zápisu: CMKU/BOM/4835/10/14
Zkoušky: IPO 3, ZVV 3 Bonitace: chovná
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
19. Psovod: Kateřina Ruská Datum narození: 25.01.1978
Člen KK: KK Šlapanice Člen svazu: ČKNO
Jméno psa: Aira Zapra z Kraje mandloní Datum narození: 12.05.2019
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/117298/19
Číslo čipu: 941000024642018 Zkoušky: IGP3, BH
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK:   RTG DLK:  
Otec psa: Gero z Berounské bašty Číslo zápisu: CMKU/DS/94171/14
Zkoušky: IPO3, BH Bonitace: 5CV5/55
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Agill Eben Bohemia Číslo zápisu: CMKU/DS/101819/16/18
Zkoušky: IPO 3, ZVV1, BH Bonitace: 5X1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
20. Psovod: Ladislav Zázvorka Datum narození: 11.04.1964
Člen KK: ZKO Kralupy n/Vlt Člen svazu: ČKS a MSKS
Jméno psa: Urra Milvel Datum narození: 17.02.2017
Plemeno: NO Číslo zápisu: 106629/17/18
Číslo čipu: 203098100391340 Zkoušky: BH, ZVV1, IGP1-3
Bonitace: 2 tř. Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: 0/0  RTG DLK: 0/0
Otec psa: Gold Aritar Bastet Číslo zápisu: 72682/09/12
Zkoušky: IPO3, FPR3, BH, ZVV1 Bonitace: 1 tř.
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Nara Milvel Číslo zápisu: 80778/11/13
Zkoušky: ZVV1, BH, SPR1 Bonitace: 1 tř.
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
21. Psovod: Michaela Skřenková Datum narození: 10.12.1989
Člen KK: Svitávka Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Be Morpheus World of Matrix Datum narození: 27.09.2016
Plemeno: BOM Číslo zápisu: CMKU/BOM/8906/16
Číslo čipu: 972270000391244 Zkoušky: BH,IGP3
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK:   RTG DLK:  
Otec psa: Demon de Alphaville Bohemia Číslo zápisu: CMKU/BOM/3555/07/09
Zkoušky: IPO3 Bonitace: PT uspěl
RTG DKK: HD A RTG DLK: 0/0
Matka psa: Malimaniac´s Brown Sugar Číslo zápisu: CMKU/BOM/5655/14
Zkoušky: BH,StPr1, IPO1 Bonitace: PT uspěla
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
22. Psovod: Pavel Kolář Datum narození: 30.11.1962
Člen KK: ČKS Člen svazu: ČKNO
Jméno psa: Terry Aritar Bastet Datum narození: 23.09.2016
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/104885/16/18
Číslo čipu: 945000006047275 Zkoušky: Igp-3
Bonitace: 5JY1/P Výstavní ocenění: Výborný
RTG DKK: 0-0 RTG DLK: 0-0
Otec psa: Belmond aus der Konigshohle Číslo zápisu: SZ Nr-2305122
Zkoušky: IPO 1 Bonitace: ROI 1575725
RTG DKK: Normal RTG DLK: Normal
Matka psa: Coletta Aritar Bastet Číslo zápisu: CMKU/DS/70339/08/10
Zkoušky: SchH3 Bonitace: 5JV1/P
RTG DKK: 0-0 RTG DLK: 0-0
 
23. Psovod: David Polzer Datum narození: 10.04.1981
Člen KK: Jasenná Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Ella Poldarom Datum narození: 16.04.2018
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/112296/18
Číslo čipu: 956000008544677 Zkoušky: BH, IGP3, FPr3, SPr3, ZVV1, ZPS1
Bonitace: 5JV1/P 1. třída Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
Otec psa: Charlie z údolí Úpy Číslo zápisu: CMKU/DS/91879/13/16
Zkoušky: BH, IPO3 Bonitace: 5JV1/P 1. třída
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Napi Apanta rei Číslo zápisu: CMKU/DS/83919/11/12
Zkoušky: IPO3, FPr3, ZPS1, FH2, ZVV2 Bonitace: 5Y1/P 1. třída
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
24. Psovod: Josef Vanda Datum narození: 10.09.1984
Člen KK: Kk Březolupy Člen svazu: KCHBO, MSKS
Jméno psa: Atrey Fiera Vulpo Fiera Vulpo Datum narození: 20.12.2018
Plemeno: Belgický ovčák Číslo zápisu: CMKU/BOM/10857/18/20
Číslo čipu: 953010002544969 Zkoušky: IGP3, Spr3, Fpr3
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK:   RTG DLK:  
Otec psa: Commandos de Alphaville Bohemi Číslo zápisu: CMKU/BOM/5889/12/14
Zkoušky: IGP3 Bonitace: 5
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Angelina Jolie IS Always Crazy Číslo zápisu: CMKU/BOM/7696/15/18
Zkoušky: Igp3 Bonitace: 5
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
25. Psovod: Dušan Bankovič Datum narození: 10.04.1971
Člen KK: Vranov nad Topľou Člen svazu: ZSK SR,
Jméno psa: Anya Atikim Datum narození: 18.08.2018
Plemeno: Nemecký ovčiak Číslo zápisu: 77882
Číslo čipu: 900163000019814 Zkoušky: BH-VT, IGP3,ZVV3
Bonitace: 5KV5/55P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: A RTG DLK: B
Otec psa: Casper Mydollyk Číslo zápisu: 69223/14/16
Zkoušky: IGP3 Bonitace: 5JV5/55 P
RTG DKK: A RTG DLK: A
Matka psa: Debi Apanta Rei Číslo zápisu: 68814/14/18
Zkoušky: IPO2 Bonitace: 5JV5/45
RTG DKK: A RTG DLK: B
 
26. Psovod: Michal Řehoř Datum narození: 13.04.1989
Člen KK: Hněvošice Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Romeo z Jukasu Datum narození: 20.05.2018
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU/DS/112560/18
Číslo čipu: 991001001733155 Zkoušky: BH, IGP3
Bonitace: 5V1/P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Henrik v. Wolfsheim Číslo zápisu: SZ Nr/2280983
Zkoušky: BH, IPO3, FH2 Bonitace: Kkl1 Lebenszeit
RTG DKK: normal RTG DLK: normal
Matka psa: Gucci z Jukasu Číslo zápisu: CMKU/DS/90783/13/15
Zkoušky: BH, IPO3 Bonitace: 5CY1/P, 2. třída chovnosti dož.
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
27. Psovod: Rostislav Mičkal Datum narození: 15.09.1966
Člen KK: Kylešovice Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Bailey Vermüll Datum narození: 14.12.2016
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/105870/16/19
Číslo čipu: 991001000417633 Zkoušky: BH, IGP3
Bonitace: 2019-2021 1.TŘ.doživotně 5VQ1/P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Qvido Vepeden Číslo zápisu: CMKU/DS/85637/12/15
Zkoušky: IPO3, BH Bonitace: 1.tř .2016-2017 5V1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Wikki z Větrného vrchu Číslo zápisu: CMKU/DS/91129/13/15
Zkoušky: ZVV3, BH, IPO3 Bonitace: 1.tř. 2016-2017 5V1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
28. Psovod: Alena Bujáková Datum narození: 31.12.1962
Člen KK: KK Vojkovice Člen svazu: ČKNO
Jméno psa: ZEKY MORAVIA ARTEX Datum narození: 12.02.2018
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU/DS/111391/18
Číslo čipu: 203094100015903 Zkoušky: IGP3
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK: HD A/A RTG DLK: ED 0/0
Otec psa: EXTREME OREX AYKMAR Číslo zápisu: CMKU/DS/86810/12/14
Zkoušky: IPO3 Bonitace: 5CX1/P
RTG DKK: HD 1/1 RTG DLK: ED0/0
Matka psa: Whiskey Moravia Artex Číslo zápisu: CMKU/DS/99489/15/17
Zkoušky: IPO3 Bonitace: 5Y1/P
RTG DKK: HD 0/0 RTG DLK: ED 0/0
 
29. Psovod: Antonín Procházka Datum narození: 21.01.1968
Člen KK: Prostějov Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Baron Carlos Bohemia Datum narození: 28.05.2019
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/117603/19
Číslo čipu: 203098100449673 Zkoušky: BH, IGP3
Bonitace: 5CVZQ1/P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 1/0
Otec psa: Red Bull ze Stříbrného kamene Číslo zápisu: 101031/15/17
Zkoušky: BH, IPO3 Bonitace: 5JV1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Becky z Bukovanské osady Číslo zápisu: 96816/14/17
Zkoušky: BH, IPO2 Bonitace: 5JV1/P
RTG DKK: 1/1 RTG DLK: 0/0
 
30. Psovod: Milan Pavlíček Datum narození: 28.06.1966
Člen KK: ZKO Kylešovice Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Ax Vermüll Datum narození: 09.12.2015
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/101517/15/18
Číslo čipu: 900079000161468 Zkoušky: BH, ZVV 1, IPO 1, IGP 2, IGP 3
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK:   RTG DLK:  
Otec psa: Lukas z Vrtovské doliny Číslo zápisu: CMKU/DS/75829/09/15
Zkoušky: ZVV1 Bonitace: 1.tř.2016-2017 5QV1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Wikki z Větrného vrchu Číslo zápisu: CMKU/DS/91129/13/15
Zkoušky: BH, ZVV 1, ZVV 2, IPO 1, IPO 2, IPO 3, Bonitace: 1.tř.2016-2017 5V1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
31. Psovod: Jana Věrná Datum narození: 14.08.1984
Člen KK: KK Velká Bíteš Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Dafne Ethen Datum narození: 31.01.2016
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU DS/102207/16/18
Číslo čipu: 941000019819363 Zkoušky: ZVV1, BH, IGP3, IFH1
Bonitace: 5CX1/P Výstavní ocenění:  
RTG DKK: HD-A RTG DLK: ED-0/0
Otec psa: Brisco vom Patriot Číslo zápisu: VDH/SZ 2217456
Zkoušky: IPO 3, VPG 3 Bonitace: Lebzeit, HD-ZW 80 (07/18)
RTG DKK: HD-normal (free) RTG DLK: ED-normal (free)
Matka psa: Nessi z Kurimskeho haje Číslo zápisu: CMKU DS/71356/08
Zkoušky: IPO 3, FPr 1 Bonitace: 5CV1/P
RTG DKK: DKK A 0/0 RTG DLK: DLK 0/0 (Ausland)
 
32. Psovod: Lucie Plchová Datum narození: 06.07.1986
Člen KK: KK Jihlava Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Bára od Morového sloupu Datum narození: 18.03.2017
Plemeno: BOM Číslo zápisu: CMKU/BOM/9233/17
Číslo čipu: 203094100000226 Zkoušky: BH-VT, IGP1, IGP2, IGP3
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK:   RTG DLK:  
Otec psa: Nestor de Alphaville Bohemia Číslo zápisu: CMKU/BOM/4195/09/11
Zkoušky: IPO3, FPr3, BH, ZVV1 Bonitace: Chovný PT 100b.
RTG DKK: HD a(0/0) RTG DLK: ED (0/0)
Matka psa: Essa Red Vixen Číslo zápisu: CMKU/BOM/5875/12/14
Zkoušky: IPO3, BH Bonitace: Chovná, PT uspěla
RTG DKK: HD a(0/0) RTG DLK: ED (0/0)
 
33. Psovod: Jiří Tichý Datum narození: 23.02.1965
Člen KK: ZKO Kylešovice Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Yukon Favory Cross Datum narození: 14.02.2019
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/115834/19/21
Číslo čipu: 203087685921197 Zkoušky: BH,, IGP 3, SPrr 33, UPr 3,,
Bonitace: 5X1/P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: normal RTG DLK: normal
Otec psa: Grim Suché Lazce Číslo zápisu: CMKU/DS/94224/14/16
Zkoušky: ZVV2 Bonitace: 5VQ1/P
RTG DKK: negat. RTG DLK: negat.
Matka psa: Westie Favory Cross Číslo zápisu: CMKU/DS/104836/16/18
Zkoušky: BH, IGP 3 Bonitace: 5JY1P
RTG DKK: negat. RTG DLK: negat.
 
34. Psovod: Petra Heinrichová Datum narození: 06.09.1973
Člen KK: ZKO Libějovice Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Avenger Moravská kometa Datum narození: 07.04.2019
Plemeno: Cane corso Číslo zápisu: CMKU/CC/4242/19
Číslo čipu: 203098100435277 Zkoušky: ZM, BH, IGP3
Bonitace: - Výstavní ocenění: -
RTG DKK: - RTG DLK: -
Otec psa: Gringo Číslo zápisu: NHBS 2935776
Zkoušky: IPO3 Bonitace: -
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
Matka psa: Allison Gulieta´s paradise Číslo zápisu: CMKU CC/2376/11/14
Zkoušky: ZVV3, IPO3, FH2, IGP-FH Bonitace: -
RTG DKK: A RTG DLK: -
 
35. Psovod: Jiří Barát Datum narození: 15.02.1967
Člen KK: Dařanec Člen svazu: MSKS, ČKNO
Jméno psa: Champion Jivě-Toka Datum narození: 23.11.2018
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/115021/18/21
Číslo čipu: 203164000052058 Zkoušky: IGP 3
Bonitace: 2. tř. Výstavní ocenění:  
RTG DKK: HD A RTG DLK: ED 0/0
Otec psa: Goran Eqidius Číslo zápisu: SÚCHNO/70795
Zkoušky: IPO 2 Bonitace: 5JV5/55P
RTG DKK: HD A RTG DLK: ED A
Matka psa: Hexa Jivě-Toka Číslo zápisu: CMKU/DS/80197/10/14
Zkoušky: IPO 3 Bonitace: 1. tř.
RTG DKK: HD A RTG DLK: ED 0/0
 
36. Psovod: Miroslav Odvářka Datum narození: 13.01.1970
Člen KK: Velká Bíteš Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Druppi Ethen Datum narození: 30.01.2016
Plemeno: NO Číslo zápisu: CHKU/DS 102211/16/18
Číslo čipu: 941000019817354 Zkoušky: BH, IGP3
Bonitace: 5VQ1/P 1. třída Výstavní ocenění:  
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Brisco vom PATRIOT Číslo zápisu: SZ Nr.2217456
Zkoušky: BH, IGP3 Bonitace: Körkl 1 Lbz
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Nessi z Kuřimského Háje Číslo zápisu: CHKU/DS 71356/08/11
Zkoušky: BH, IGP3 Bonitace: 5CV1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
37. Psovod: Petra Nemravová Datum narození: 05.01.1975
Člen KK: KK Rataje Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Rico Suché Lazce Datum narození: 19.03.2017
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/107154/17/20
Číslo čipu: 941000019121824 Zkoušky: IGP 3 ,BH
Bonitace: 5X1/P , 1.třída chovnosti Výstavní ocenění: Výborný 1,VT,OV
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Extreme Orex Aykmar Číslo zápisu: CMKU/DS/86810/12/14
Zkoušky: IGP3,BH Bonitace: 5CX1/P , 1.třída
RTG DKK: 1/1 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Rega Suché Lazce Číslo zápisu: CMKU/DS/73456/09/11
Zkoušky: IGP3,ZVV3,FPR2,SPr2,BH,ZOP,UPr1,ZM Bonitace: 5VQ1/P , 1.třída
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
38. Psovod: Věra Horáková Datum narození: 02.08.1964
Člen KK: Zlaté Hory 37 Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Boney Ja Ve Jesenia Datum narození: 08.12.2017
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/110272/17/20
Číslo čipu: 953010002311097 Zkoušky: BH, IGP3
Bonitace: 5VQ1/P Výstavní ocenění: VD
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Grim Suché Lazce Číslo zápisu: CMKU/DS/94224/14/16
Zkoušky: ZVV2 Bonitace: 5VQ1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Angel Ja Ve Jesenia Číslo zápisu: CMKU/DS/92614/13/16
Zkoušky: BH, IGP3, IFH1 Bonitace: 5V1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0

 

STARTOVNÍ LISTINA - ZÁVODNÍCI KATEGORIE IGP 1

1. Psovod: Ludmila Pompová Datum narození: 09.01.1998
Člen KK: KK Otrokovice Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Andromeda Mystery of Silesia Datum narození: 28.06.2018
Plemeno: Bílý švýcarský ovčák Číslo zápisu: CMKU/ACO/4465/18/21
Číslo čipu: 203098100428832 Zkoušky: ZM, ZVV1, BH-VT, IBGH1, SPr1, GPr1, FPr3, IGP1
Bonitace: chovná - IIa/F1,S(0+9),T7,V6/II Výstavní ocenění: 4x V1 CAC, BOS, oblastní vítěz, národní vítěz
RTG DKK: 0/0 (A) RTG DLK: 0/0
Otec psa: White Dream Team Majestique Malo Číslo zápisu: HR 10229
Zkoušky: IPO3 Bonitace: chovný
RTG DKK: 0/0 (A) RTG DLK: 0/0
Matka psa: Blackberry Altája Číslo zápisu: CMKU/ACO/3260/14/18
Zkoušky: FPr2 Bonitace: chovná - IIa/W3,X2/I
RTG DKK: 0/0 (A) RTG DLK: 0/0
 
2. Psovod: Zdeněk Čelechovský Datum narození: 29.05.1990
Člen KK: KK Vyškov Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Batou Red Element Datum narození: 08.06.2019
Plemeno: BoM Číslo zápisu: CMKU/BOM/11364
Číslo čipu: 945000006147553 Zkoušky: IGP1, IBGH1-3
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK:   RTG DLK:  
Otec psa: Belgian Tigers Eiskalt Číslo zápisu: OHZB/3842/A
Zkoušky: IGP 2, BGH3 Bonitace: 4444444444
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
Matka psa: Bianei Severní Procyon Číslo zápisu: CMKU/BOM/7296/14/18
Zkoušky: SPr 1 ZZO Bonitace: 4 55 55 55/-
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
 
3. Psovod: Josef Žajdlík Datum narození: 21.06.1956
Člen KK: Chropyně Člen svazu: MSKS ČKNO
Jméno psa: Orry Ir-Sed Datum narození: 05.08.2020
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU/DS/123194/20
Číslo čipu: 941000024790691 Zkoušky: BH, IGP1
Bonitace: 5CV1/P Výstavní ocenění: Velmi dobrá
RTG DKK: Negativní RTG DLK: Negativní
Otec psa: Bordy Blendy Číslo zápisu: CMKU/DS/89670/13
Zkoušky: IPO3 5×UMS WUSV Bonitace: 5CV1/P
RTG DKK: Negativní RTG DLK: Negativní
Matka psa: Jessi Ir-Sed Číslo zápisu: CMKU/DS/100007/15/17I
Zkoušky: IPO3, ZVV3, SPR3 Bonitace: 5X1/P DM N/N
RTG DKK: Negativní RTG DLK: Negativní
 
4. Psovod: Jaroslav Matula Datum narození: 26.07.1968
Člen KK: Zlín - Lhotka Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Gim Sharmat Datum narození: 20.01.2020
Plemeno: BO- malinois Číslo zápisu: CMKU/BOM/11894/20/21
Číslo čipu: 616096700060328 Zkoušky: BH-VT, ZM, SPR1, FPR1, IGP1
Bonitace: Povahový test -100/A/01P/1P Výstavní ocenění:  
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
Otec psa: Nosferatu du Calvaire aux Acacias Číslo zápisu: CMKU/BOM/9871/17
Zkoušky: BH-VT, IGP2, SPR1, IFH2, FPR2, ZVV1 Bonitace: Chovný
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
Matka psa: ANETA Sharmat Číslo zápisu: CMKU/BOM/6905/13/20
Zkoušky: BH-VT, IGP2, SPR3, ZVV1 Bonitace: Chovná
RTG DKK: A RTG DLK: 0/0
 
5. Psovod: Antónia Žilinčíková Datum narození: 24.05.1984
Člen KK: Vysoke Pole Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Catlin Portov dvor Datum narození: 09.01.2018
Plemeno: Nemecký ovčiak Číslo zápisu: 76487/18
Číslo čipu: 900085000720072 Zkoušky: IGP1
Bonitace: 5I5/55P Výstavní ocenění: D
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Olex Vikar Číslo zápisu: CMKU/DS/95747/14/16
Zkoušky: IGP3 Bonitace: 5Y1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 1/1
Matka psa: Bernikla-Chicca Erapo Číslo zápisu: 73240/16
Zkoušky: IGP2 Bonitace: 5CV5/45P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
6. Psovod: Dana Konečná Datum narození: 23.10.1957
Člen KK: KS Zbraslavec Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Beowulf Rebel Dog Datum narození: 30.04.2019
Plemeno: BOM Číslo zápisu: CMKU/BOM/11202/19/20
Číslo čipu: 203098100439732 Zkoušky: BH, IGP 1
Bonitace: chovný Výstavní ocenění:  
RTG DKK: negativní RTG DLK: negativní
Otec psa: Adonis Na-La Dvor Číslo zápisu: CMKU/BOM/7678/15/16 (SRLMN-000614
Zkoušky: IPO 3, BH Bonitace: chovný
RTG DKK: negativní RTG DLK: negativní
Matka psa: Puma Extra Temperament Číslo zápisu: CMKU/BOM/7513/14/19
Zkoušky: BH, SPr 1, ZZO 1 Bonitace: chovná
RTG DKK: negativní RTG DLK: negativní
 
7. Psovod: Piotr Kozioł Datum narození: 22.08.1966
Člen KK: Związek Kynologiczny w Polsce Člen svazu: FCI
Jméno psa: Frajda Baritus (FCI ) Figa Datum narození: 24.01.2019
Plemeno: Owczarek Belgijski Malinois FCI 15 Číslo zápisu: 99985/I/19 Warszawa
Číslo čipu: 05-075 Zkoušky: BH-VT / IGP 1
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK:   RTG DLK:  
Otec psa: CHOST Killing Machine Číslo zápisu: PKR.I-67388
Zkoušky: BH / IPO3 Bonitace: --------
RTG DKK: ------------ RTG DLK: -------
Matka psa: DESTINY Killing Machine Číslo zápisu: PKR.I-78548
Zkoušky: HDA , EDO/0 Bonitace: ----------
RTG DKK: ------- RTG DLK: -------
 
8. Psovod: Lucie Antlová Datum narození: 06.11.1998
Člen KK: Klub kníračů Člen svazu: Klub kníraču
Jméno psa: Piaf Hanno Veto Hanno Veto Datum narození: 16.01.2020
Plemeno: Velký černý knírač Číslo zápisu: CMKU/KV/7950/20
Číslo čipu: 956000012279527 Zkoušky: BH-VT, ZM, IGP1 , IVF - V
Bonitace: 00/4Ary/645- 2022 zařazena Výstavní ocenění: V2, V1, VT, ČKS
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Niko v. Lindelbrunn Číslo zápisu: VDH13RS 61012150
Zkoušky: AD, KNPV - PH 1 Bonitace: ZZL splněno
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Karma Hanno Veto Číslo zápisu: CMKU/KV/7613/17/20
Zkoušky: BH-VT, IGP 1 , IGP- V Bonitace: 00/5A/5- 19 zařazena
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
9. Psovod: Šárka Žišková Datum narození: 16.06.1976
Člen KK: ČKNO Člen svazu: ČKNO
Jméno psa: Brux Martinik Datum narození: 25.12.2018
Plemeno: BOM Číslo zápisu: CMKU/BOM/10888/18
Číslo čipu: 956000006351194 Zkoušky: BH-VT, IGP1
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK:   RTG DLK:  
Otec psa: Johnboy vom Schloss Neuhorst Číslo zápisu: OHZB Mali, LOSH 1075208(M)
Zkoušky: IPO3, BH Bonitace: Chovný Rakousko SDCA1/SDCA2 N/N, BM N/N
RTG DKK: HD A, RTG DLK: ED 0/0
Matka psa: Angelina Kofr Číslo zápisu: CMKU/BOM/6785/13/16
Zkoušky: IPO 3, SPr1, IPO-V, BH Bonitace: PT.95/A
RTG DKK: HDA RTG DLK: ED 0/0
 
10. Psovod: Martina Jirásková Datum narození: 18.06.1968
Člen KK: Pardubice - Nemošice Člen svazu: ČKS
Jméno psa: Dexa Romajali Datum narození: 22.11.2019
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU/DS/119676/19
Číslo čipu: 945000002266103 Zkoušky: BH-VT, IGP1
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Karo z údolí Úpy Číslo zápisu: CMKU/DS/99671/15/17
Zkoušky: BH, IGP3 Bonitace: 5V1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Viva Aritar Bastet Číslo zápisu: CMKU/DS/89146/13/16
Zkoušky: BH, FPr1, FPr2, SPr1, UPr1, IPO1, IPO2, IGP3 Bonitace: 5CU1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
11. Psovod: Jan Strach Datum narození: 02.03.1956
Člen KK: MSKS Slezská Ostrava Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Agassi Moravia Detary Datum narození: 28.02.2018
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU/DS/111661/18
Číslo čipu: 900115001201493 Zkoušky: IGP1
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK: 0/2 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Lukas z Vrtovské doliny Číslo zápisu: CMKU/DS/75829/09/15
Zkoušky: Fpr2, ZVV1 Bonitace: 1. třída doživotně 5QV1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Coletta z Danaru Číslo zápisu: CMKU/DS/97427/15/17
Zkoušky: BH, ZVV1, IPO-VO, ZZO Bonitace: 1. třída doživotně 5QV1/P
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
12. Psovod: David Raušer Datum narození: 25.10.1990
Člen KK: Křenovice Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Archer Czech Ragnarok Datum narození: 28.06.2019
Plemeno: AST Číslo zápisu: ČLP/AST/11761
Číslo čipu: 203098100431657 Zkoušky: ZOP, ZZO, ZZO1, BH-VT, IBGH1, IBGH2, SPR1, IGP1
Bonitace: Ano Výstavní ocenění:  
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Akim Gang from Stodůlky Číslo zápisu: ČMKU/AST/9154/14/17
Zkoušky: - Bonitace: Ano
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Ariel Amo La Vida Číslo zápisu: ČLP/AST/8797/15
Zkoušky: BH-VT Bonitace: Ano
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
 
13. Psovod: Sergiusz Witczak Datum narození: 12.12.1973
Člen KK: ZKwP Člen svazu: ZKwP Warszawa
Jméno psa: Wesna Radinie Datum narození: 14.02.2018
Plemeno: Sznaucer Olbrzym Číslo zápisu: 99750/I/18
Číslo čipu: 203098100422057 Zkoušky: PT 1, 2, 3 BH, Fpr 1, 2, 3, IGP1
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK:   RTG DLK:  
Otec psa: Frenklin ze Slunečné verandy Číslo zápisu: CMKU KV/6551/11/15
Zkoušky: IPO3 Bonitace: 10/5A/555
RTG DKK: HD A 0/0 RTG DLK: ED 0/0
Matka psa: Penelope Radinie Číslo zápisu: CMKU/KV 7148/14
Zkoušky: BH, ZM, ZVV1, IFH2, FPR3, IPO V, IGP3 Bonitace: 00/4A/5
RTG DKK: HD A1 RTG DLK: ED 0/0
 
14. Psovod: Tereza Pavlová Datum narození: 19.02.1980
Člen KK: MSKS Kynologický klub BaF, pobočný spolek Člen svazu: MSKS
Jméno psa: Miki Námořník Datum narození: 17.05.2017
Plemeno: Německý ovčák Číslo zápisu: CMKU/DS/108176/17
Číslo čipu: 941000024558821 Zkoušky: IGP1, BH-VT, UPR1
Bonitace: 1. třída doživotně 5Y1/P Výstavní ocenění:  
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Passat Eqidius Číslo zápisu: x
Zkoušky: x Bonitace: x
RTG DKK: x RTG DLK: x
Matka psa: Ollie Vikar Číslo zápisu: x
Zkoušky: x Bonitace: x
RTG DKK: x RTG DLK: x
 
15. Psovod: Tomáš Skořepa Datum narození: 08.05.2003
Člen KK: Zko Probluz Člen svazu: ČR
Jméno psa: Lady z Rexovy ohrady Datum narození: 19.02.2020
Plemeno: NO Číslo zápisu: CMKU/DS/120810/20
Číslo čipu: 203003000594880 Zkoušky: BH-VT IGP1
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK:   RTG DLK:  
Otec psa: Iconic Bolský Kopec Číslo zápisu: CMKU/DS/100544/1517
Zkoušky: FPR3, IGP3, BH, ZZO Bonitace: 5X1/P
RTG DKK: HD a 0/0 RTG DLK: ED 0/0
Matka psa: Cirra z Roxovy ohrady Číslo zápisu: CMKU/DS/88147/1215
Zkoušky: BH, IGP3 Bonitace: 5JY1/P
RTG DKK: HD a 0/0 RTG DLK: ED 0/0
 
16. Psovod: Aron Reja Datum narození: 25.11.1979
Člen KK: VBSÖ Člen svazu: ÖKV/FCI
Jméno psa: Donoma Wild Hawks Datum narození: 15.11.2015
Plemeno: Belgický ovčák Malinois Číslo zápisu: ÖHZB MALI 4184
Číslo čipu: 040098100435051 Zkoušky: BH, BH/VT, Wesensbeurteilung, IGP1
Bonitace:   Výstavní ocenění:  
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Otec psa: Hank vom Brunsbereker Land Číslo zápisu: VDH/DMC 09/0366
Zkoušky: IPO3, Korung D Bonitace: x
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0
Matka psa: Jaimy vom Rheurdter Land Číslo zápisu: VDH/DMC/07/0205
Zkoušky: EOPO2 Bonitace: x
RTG DKK: 0/0 RTG DLK: 0/0

 

 

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ MSKS 2022

https://www.marsestore.cz/

https://www.meradog.cz/

PARTNEŘI

 

Moravskoslezský kynologický svaz, z.s., Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

tel: 602 786 002 mail: tajemnik@msks.cz; www.msks.cz


Katalog ke stažení

Partneři