Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1-2022 zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS pro aprobaci dle MZŘ a NZŘ konané dne 27.srpna 2022

Dle rozhodnutí předsednictva zápis č. 3/2022 proběhly v termínu 27.8.2022 zkoušky rozhodčích v areálu Zbraslav u Brna. Komise složená z Jana Stracha, Jiřího Baráta, Jany Krouman, Edity Jelínkové Hrdličkové.


Zápis č. 1-2022 zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS pro aprobaci dle MZŘ a NZŘ konané dne 27.srpna 2022

Dle rozhodnutí předsednictva zápis č. 3/2022 proběhly v termínu 27.8.2022 zkoušky rozhodčích v areálu Zbraslav u Brna. Komise složená z Jana Stracha, Jiřího Baráta, Jany Krouman, Edity Jelínkové Hrdličkové. Testové otázky na zkoušky rozhodčích nepředkládala VK, a to z důvodů, že 3 členové VK mají zájem tuto zkoušku absolvovat. Zkouškové curriculum připravil na žádost předsedkyně MUDr. Jiří Tichý, Jiří Barát a Jan Strach. Zdravovědu dodal MVDr. Lubomír Široký.

Na zkoušky se přihlásilo 6 adeptů: Miroslava Marcišinová, Věra Sedláková, Jana Vavrečková, David Polzer, Jiří Kolář a Miroslav Odvářka. 

Všichni adepti doložili dokumenty (potvrzení o provedených zkouškách, výkonnostní knížky psů apod.) revizi dokumentů provedl dne 26.8.2022 Komisař MSKS Jan Strach.

Zkoušky MSKS pro aprobaci dle MZŘ a NZŘ byly zahájeny dne 27.8.2022 v 10 hodin.  Předsedkyně svazu Edita Jelínková Hrdličková představila komisi a harmonogram průběhu zkoušek. V 10.10 hod rozdala písemné otázky s časovým limitem 60 min. Rozsah otázek byl v počtu 80 ze zkušebních řádů, veterinárního minima a normativ MSKS. S hodnocením:

3 chyby               1

4 chyby               1-

5 chyb                 2

6 chyb                 2-

8 chyb                 3

9 a více chyb neprospěl 

Teoretickou částí s výsledkem prospěl uspěli:

David Polzer

Miroslava Marcišinová

Miroslav Odvářka

Věra Sedláková

Jiří Kolář

Teoretickou částí s výsledkem neprospěl:

Jana Vavrečková

Ukončení teoretické části v 11.10 min. Komise vyhodnocovala testy do 11.30 min.

Ve 13.00 hod pokračovala praktická část stopy. Stopy byly typu L a R. Následovalo posuzování na výcvikovém place, kde psi vypracovali disciplíny poslušnosti a obran dle IGP3 a ZVV1.

V průběhu zkoušek bylo patrné, že adepti jsou dobře připraveni teoreticky, nicméně všichni si uvědomili, že posuzování v roli rozhodčího není jednoduchá pozice.

Zkušební komise, pan Jan Strach a Jiří Barát hodnotili a bodovaly adepty co prospěli v teoretické části.

V praktické zkoušce bylo 5 adeptů co prospěli v teoretických zkouškách úspěšní, individuálně hodnoceni z praktické části.

Ukončení teoretické části bylo v 18.00 hod.  Po vyhodnocení komise určila hospitace, které musí absolvovat nový adepti u zkušených rozhodčích z výkonu MSKS.

A to: Jan Strach, Jiří Barát, Milan Oliva, Radek Severin, František Matějek, Kristýna Klementová, Robert Klepáč, Miroslav Kašpar.

Komise dále rozhodla podmínky:

10 x hospitace na zkouškách a závodech (min. 3x 3oddílové) dle MZŘ a NZŘ musí splnit Miroslava Marcišinová, Věra Sedláková, Jiří Kolář a Miroslav Odvářka. 5 hospitací na zkouškách (min. 3x 3oddílové) musí splnit David Polzer.

Zkoušky byly ukončeny v 18:15 hodin.

Jako předsedkyně svazu bych chtěla poděkovat všem ve zkušební komisi, chtěla bych vyzvednout velmi dobrou teoretickou přípravu adeptů. V průběhu praktické části, bych chtěla vyzvednout, profesionalitu, praxi propojenou s pedagogikou u pana Jana Stracha a Jiřího Baráta. Poděkování patří psovodům se zkušebními psy za jejich volný čas a promyšlené nástrahy na nové adepty zkoušek. 

Ve Zbraslavi u Brna 27.8.2022

Za zkušení komisi Jan Strach, Jiří Barát, Edita Jelínková Hrdličková, Jana Krouman


 

zapis_c_1-2022-Komise-ze-zkousek-rozhodcich-z-vykonu.pdf

Partneři