Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis ze Schůze kontrolní komise MSKS ze dne 01.08.2022

Přítomni: Jana Krouman, Jana Věrná
Nepřítomen: Jiří Kratochvíl
Host: -


Zápis ze Schůze kontrolní komise

Datum konání schůze: 1.8.2022

Místo konání schůze: Drážní 253/7, 627 00 Brno-Slatina

Čas konání: 15:30

 1. Schůzi svolala Jana Krouman dne 25. 7. 2022.
  Přítomni: Jana Krouman, Jana Věrná
  Nepřítomen: Jiří Kratochvíl
  Host: -

  Kontrolní komise MSKS je 3 členná, dle stanov při účasti 2 osob je schopna jednat.

 2. Program:

  2.1. Schválení programu schůze kontrolní komise

  2.2. Kontrolní činnost

  2.2.1. Vlastní kontrolní činnost KK MSKS počátku roku 2022 - kontrola vybraných fyzických dokladů za období 2020-2021

  2.2.2. Vlastní kontrolní činnost KK MSKS ze dne 2. S. 2022 - Kontrola pracovních a obdobných smluv a mzdových nákladů

  2.2.3. Podnět předsedkyně MSKS pro KK MSKS ze dne 2. S. 2022: Dotace z Krajského úřadu JMK - nebyla řádně vyúčtována dotace 2017, KÚ v rámci kontrolní činnosti zjistil nesrovnalosti formálního rázu (email ze dne 23. 3. 2022).

  2.2.4. Podnět ze dne 12. 5. 2022 Kynologického klubu Luka nad Jihlavou Macek Rudolf, předseda - jednání Ing. Šlejtra za KK Luka nad Jihlavou

  2.2.5. Podnět ze dne 3. 6. 2022 Kynologický klub Ostrava-Poruba, paní Pšenicová - podmínky svolání členské schůze

  2.3. Výsledky kontrolní činnosti

  2.3.1. Vlastní kontrolní činnost KK MSKS počátku roku 2022 - kontrola vybraných fyzických dokladů za období 2020-2021. Bez výhrad KK MSKS.

  2.3.2. Kontrola pracovních a obdobných smluv- dne 12. S. 2022 byly zaslány přehledy mzdových nákladů za rok 2021, podrobněji byly prověřeny DPP Bronislav Kozák a HPP Jana Jašková. Bez výhrad KK MSKS.

  Smlouvu HPP dřívější tajemnice Kateřiny Boleslavové nemá MSKS k dispozici, tato ji na vyžádání neposkytla s tím, že smlouvu již nemá k dispozici. K tomu se nemůže KK MSKS vyjádřit.

  2.3.3. Dotace z Krajského úřadu JMK - předsedkyní MSKS byly k rozhodnutí KK MSKS předloženy všechny účetní doklady k dotační smlouvě č. 047958/17/OKH - formální nesrovnalosti byly způsobeny především nesprávným označováním účetních dokladů použitých pro vyúčtování konkrétní dotace.

  Správným označením dokladů se předsedkyni MSKS podařilo dotaci finálně vypořádat.

  KK MSKS uzavřela podnět s tím, že účetní doklady je nezbytné označovat v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace bezprostředně při jejich zaúčtování, čímž se do budoucna předejde nejasnostem při uplatnění dokladů. Doklady předložené ke kontrole budou vráceny na nejbližším předsednictvu MSKS.

  2.3.4. KK Luka nad Jihlavou - dne 17.6.2022 bylo mj. předsedovi KK Luka nad Jihlavou a Ing. Šlejtrovi zasláno předběžné vyjádření kontrolní komise. - KK MSKS potvrzuje předběžné vyjádření KK MSKS ze dne 17.6.2022, KK MSKS nenavrhuje uložení kárného opatření

  2.3.5. KK Ostrava-Poruba - 9. 6. 2022 ukončeno, s tím, že klub to řeší s právníkem.

  2.4. Plán kontrolní činnosti

  2.4.1. Vlastní kontrolní činnost KK MSKS počátku roku 2022 - kontrola faktur vydaných za období 2020-2021

  2.4.2. Dle aktuálních podnětů klubů/ členů.

  2.5. Různé

  2.5.1. Podnět pro předsednictvo: Na programu XIV. sjezdu MSKS konaného dne 16. 4. 2022 nebylo schválení rozpočtu na rok 2022. Kontrolní komise dává na zvážení, zda by sjezd měl schválit rozpočet per rollam, nebo alespoň informovat členy o rozpočtu - aby následně bylo možné schvalovat výsledky hospodaření na následujícím sjezdu.

  Trvá, od Schůze KK seschůze předsednictva nekonala, předsednictvo se doposud k podnětu nevyjádřilo

  2.5.2. Podnět pro předsednictvo/ tajemníka MSKS: KK Luka nad Jihlavou - dbát na jednání s oprávněnou osobou (ke dni 1. 8. 2022 však není zapsán výsledek schůze klubu ze dne 20. 6. 2022).

  2.5.3. Za kontrolní komisi se zúčastní nejbližšího předsednictva Jana Krouman

Přílohy:

- Prezenční listina

Přílohy k nahlédnutí u předsedkyně KK MSKS:

Emailová komunikace Elstnerová Veronika (KÚ JMK) - předsedkyně/ tajemnice MSKS

Emailová komunikace Rudolf Macek -Jana Krouman (KK Luka nad Jihlavou)

Emailová komunikace Lucie Pšenicová -Jana Krouman (KK Ostrava-Poruba)

Zapisovatel: Jana Věrná

Předsedkyně kontrolní komise: Jana Krouman


 

Zapis_ze_schuze_KK_20220801.pdf

Partneři