Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

XIV. sjezd MSKS - pozvánka a program

16. dubna 2022 ve společenském sále restaurace kynologického areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna.

Delegační listy se vyplňují POUZE elektronicky v aplikaci pro výbory ZO MSKS

https://www.msks-cz.eu/kluby/

Uzávěrka delegačních listů je 08.04.2022 v 23:59 hod.

 


MSKS Ve Zbraslavi u Brna dne 15. března 2022 

Pozvánka na XIV. sjezd Moravskoslezského kynologického svazu, z.s. (MSKS)

 

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abych Vás jménem předsednictva MSKS pozvala jako delegáta na XIV. sjezd svazu, který se uskuteční

16. dubna 2022 ve společenském sále restaurace kynologického areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna.

Prezence delegátů bude probíhat v době od 8,45 do 9,45 hod.

Začátek jednání je stanoven na 10,00 hod.

Vstup do jednacího sálu bude umožněn pouze delegátům, členům P MSKS, členům kontrolní komise MSKS a pozvaným hostům.

Přílohou této pozvánky je program XIV. sjezdu.

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem

Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA
předsedkyně svazu MSKS, z.s.


 

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 146925292-133384-220315192016, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: EVA GRABARCZYKOVÁ
Vystavil: Grabarczyková Eva, Mgr., advokát
Pracoviště: Grabarczyková Eva, Mgr., advokát
V Brně dne 15.03.2022


 

 

 

PROGRAM XIV. SJEZDU

MORAVSKOSLEZSKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU, z.s.

konaného 16.4.2022 v 10 hodin

 

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího zasedání a zapisovatele

3. Volba komisí

• Návrhová komise

• Sčítací a mandátová komise

4. Kontrola usnášeníschopnosti sjezdu

5. Schválení jednacího řádu

6. Projednání a schválení zprávy o hospodaření MSKS za rok 2020, 2021

7. Projednání a schválení nových stanov

8. Volba člena kontrolní komise MSKS a jeho náhradníka

9. Přestávka – oběd

10. Diskuse

11. Závěr

Ve Zbraslavi 15.3.2022

Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA
předsedkyně svazu MSKS, z.s.


 

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 146925274-133384-220315190900, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: EVA GRABARCZYKOVÁ
Vystavil: Grabarczyková Eva, Mgr., advokát
Pracoviště: Grabarczyková Eva, Mgr., advokát
V Brně dne 15.03.2022


 

Důležité upozornění

Delegační listy se vyplňují POUZE elektronicky v aplikaci pro výbory ZO MSKS

https://www.msks-cz.eu/kluby/

(Zelené tlačítko na úvodní stránce)

Uzávěrka delegačních listů je 08.04.2022 v 23:59 hod.

Delegační list může vyplnit pouze ZO, která má řádně zaplacené členské příspěvky MSKS na rok 2022.

Systém kontroluje shodu zda je delegát členem vaší ZO, proto věnujte prosím pozornost psaní jmen a příjmení.


 

Pro delegáty sjezdu bude připraven oběd zdarma.

Vybírat můžete ze tří možností:

1) Smažený řízek s bramborovým salátem

2) Pečené kuře s rýží

3) Zeleninový salát (bez masa)

Výběr prosím proveďte ve formuláři:

https://forms.gle/118sLaYkmDNwSML58

V případě, že neodešlete formulář z výběrem menu, dostanete menu č. 1, na místě již nebude možnost výběru.

Součástí občerstvení bude polévka (hovězí vývar) a jeden studený 0,5 l nápoj (nealko nebo pivo) a jeden teplý nápoj (káva nebo čaj).


pozvanka_xiv_sjezd_146925292-133384-220315192016.pdf

program_sjezdu_konverze_146925274-133384-220315190900.pdf

 

Partneři