Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zpráva ze školení svazových figurantů 14.11.2021

Přezkoušení svazových figurantů proběhlo dne 14.11.2021 od 9 hod. v areálu Zbraslav.


Přezkoušení se zúčastnili svazoví figuranti, jmenovitě: Jiří Bravenec, David Polzer, Lukáš Slowioczek, Vojtěch Konečný,  Matěj Petrnek, Radek Mráček.

Nezúčastnili se Marek Klement a Vojtěch Stejskal. Tito budou rovnou zařazeni mezi figuranty 1. třídy.

Přihlásil se jeden nový  zájemce o statut svazového figuranta a to Patrik Svoboda.

Komise určená pro přezkoušení byla ve složení: Jiří Barát a František Matějek.

Jako první se prováděly testy fyzické zdatnosti z disciplín leh-sed, kliky, člunkový běh, běh na 1 km. Tyto testy splnily všichni jmenovaní figuranti.

Nový adept po fyzických testech vypracovával test z teorie, který splnil se 3mi chybami a tudíž splnil.

Poté nastala nejdůležitější část přezkoušení, tj. praktické figurování. Každý z adeptů předvedl  2 cizí psy podle zkoušky, který mu přezkušující komise zadala.

U přezkoušení se posuzuje postoj v maketě, technická část obrany (tzn. pokus o útěk, zadní doprovod s následným přepadem, boční doprovod) a z kontrolního výkonu.

Každému adeptu bylo vysvětleno, kde se dopouští chyb a kde je potřeba se zaměřit na nápravě.

Atest svazového figuranta byl prodloužen pánům: Jiří Bravenec, David Polzer, Lukáš Slowioczek, Vojtěch Konečný, Matěj Petrnek a Radek Mráček.

Atest nebyl udělen Patriku Svobodovi z nesplnění části praktické figurování.

Velké poděkování patří správkyni areálu MSKS Zbraslav paní Janě Jaškové za veškerý servis a kuchyni v areálu Zbraslav.

Partneři