Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Ohlédnutí za končícím rokem 2021

Aneb jak se v našem areálu hospodařilo, co jsme vybudovali, jak si stojíme a co plánujeme do roku 2022


Vážení členové, přátelé a příznivci,

Dovolte mi pozdravit vás touto cestou a do roku 2022 popřát zejména hodně zdraví vám a vašim čtyřnohým přátelům, úspěchy v kynologickém sportu a v osobním životě.

Všichni máme náš areál ve Zbraslavi rádi, proto doufám, že úspěchy dosažené v roce 2021 budeme nadále rozvíjet.

Ráda bych vám přiblížila situaci, v jaké jsem náš areál při nástupu na post předsedy, ekonoma a zejména krizového manažera 17.4.2021 převzala. Toto jsou výsledky hospodaření v letech 2019,2020 k datu 17.4. 2021 a ačkoli nejsou radostné, od května 2021 se zlepšují.

 

2019 - 1.477.000,- Kč
2020 - 572.000,- Kč
K 17.4. 2021 - 300.000,- Kč

 

V období od ledna do dubna 2021 Svaz nevyvíjel žádnou činnost. Ačkoli v roce 2018 obdržel 10 milionů korun za prodej administrativní budovy Jarošova v Brně, bylo jasné, že bez plánů, strategií a rozpočtů se ubírá likvidačním směrem a nebude schopen dostát svých závazků. Vývoj ekonomické situace Svazu byl proto velkou výzvou. Bylo nutné zkontrolovat členskou základnu, prověřit smluvní vztahy, příjmy Svazu i možnosti kontinuity. Ztráty, se kterými jsem hospodaření Svazu převzala, byly astronomické a na boj o záchranu Svazu na jeho účtu zůstalo pouhých 6.980.000,- korun. Ačkoliv to není malá suma, nestačí, pokud se areál nachází v havarijním stavu, Svaz neměl fundované vedení, instrumenty generování zisku, strategii, ani cíle.

Jako ekonom MSKS jsem nesčetněkrát upozorňovala vedení Svazu na to, že stávající cesta povede k ekonomické likvidaci, avšak bez úspěchu. Kde není vůle, není ani cesta a prázdná slova bez konkrétní strategie nápravu nezajistí.

Následující graf vám přehledně ukáže hospodaření Svazu v období 2019-2021.  

Historie v souladu se zákonem právnických subjektů k ověření na veřejně dostupném serveru www.justice.cz. Jak si můžete všimnout, zlepšení je výrazné.

 

 

 

V rámci volených funkcí existuje instrument, který se nazývá „Péče řádného hospodáře“. Význam tohoto pojmu zavazuje daného funkcionáře, aby svou funkci vykonával s potřebnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí. Tuto zodpovědnost jsem převzala v plném rozsahu. Vývoj inflace z 3,2 % v roce 2020 k očekávané výši 6 % a vyšší na konci roku 2021, způsobené Covidem-19, vystřelily ceny stavebních materiálů i prací na historický rekord. Přesto se nám podařilo před druhou vlnou zdražování částečně inovovat majetek Svazu, což se ukázalo jako dobrá investice a zhodnocení areálu Zbraslav. A nejen to – nyní můžeme nabídnout vkusné zázemí pro vystavující, účastníky závodů, i veřejnost. Opravy a technické zhodnocení budovy 2 nyní zaručují technické i hygienické podmínky plně vyhovující k pořádání dětských táborů a komfort pro děti i dospělé. Toto majetkové zhodnocení z pohledu růstu cen přineslo úsporu téměř 50%.

Budování a rekonstrukce areálu Zbraslav

V druhém 2Q. 2021 jsme stihli realizovat investice a opravy, které by se nyní pohybovaly v sumách astronomických. Sami víte, že, současná ekonomická situace přinutila mnoho našich občanů zrušit nové výstavby a rekonstrukce. O koupi za účelem bydlení při současných cenách pro mnoho lidí nemyslitelné. 

V období květen–červenec 2021, proběhla kompletní výměna střech a okapů u obou ubytoven, které byly v havarijním stavu a v obou budovách zanechaly plíseň, poškození zdiva i výmalby. V ubytovně č. 2 bylo vybudováno nové sociální zařízení, provedena výmalba včetně sanace, pořízen nový nábytek (na 18 pokojích, které má k dispozici ubytovna, jsou nové skříně, stoly, židle, věšákové stěny, postele vč. nových matrací). Ubytovna č. 1. je bohužel stále v prehistorickém stavu, proto plánujeme do budoucna rekonstrukci, avšak bohužel díky cenám, které se přizpůsobily trhu, dosáhne výše 2. mil. Kč bez vybavení, přičemž současné vybavení je velmi staré a nevyhovující.  Uvidíme, zda se podaří dosáhnout na dotační programy, o které jsme již zažádali.  MSKS v rámci těchto programů zažádalo pro rok 2022 o 4.300.000, - Kč. Bohužel, jak mnozí víte z vlastní praxe, dotační titul není nárokovatelný. Pro rok 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sdružení sportovních svazů a sponzoři poskytly MSKS finance k vyúčtování ve výši 775. 000,- Kč. Úřad práce přispěl 270.000, -Kč. Sdružení sportovních svazů, u kterého máme zažádáno o výše uvedené dotace nám oznámilo, že pracuje v rozpočtovém provizoriu díky politickým bouřím v Národní sportovní agentuře a další finance pro Svaz tedy mohou být poskytnuty až na konci prvního pololetí roku 2022 a to nikoli v požadované výši.

 

 

U administrativní budovy byl vybudován přístřešek, který se velmi osvědčil nejen nám, ale  vystavovatelům a soutěžícím. Tento nově vytvořený krytý prostor přináší zázemí a komfort při nepříznivém počasí vystavujícím a divákům při sledování soutěží, závodů a výstav, i při vyhlašování vítězů. Optimistická je i cena za tuto stavbu,  450 tis. včetně 75 m2 dlažby. Pro ilustraci vám nabízím fotografie z let 2016–2019 a následně z roku 2021 k porovnání - pořádání MM MSKS. 

 

MM MSKS 2016-2019

 

MM MSKS konané 9-10.10 2021 

 

Vstup do areálu jsme opatřili novou bránou. Tato investice ve výši 210.000, - Kč  by se někomu mohla zdát zbytečná, ale v dané lokalitě a z hlediska bezpečnosti byla zcela nezbytná. Mnozí si vzpomenete na šokující situaci, kdy do areálu v době konání Letního dětského výcvikového tábora vnikli podivíni s pilami v rukou a vyhrožovali dětem usmrcením psů. Policie i jeden z figurantů naštěstí rychle zasáhli, ale přesto jsme neunikli nežádoucí mediální pozornosti na TV Nova. Jak je patrno z fotografií níže, vstup nepovolaných osob na teritorium areálu nyní zajišťuje brána s trny, mnohem hůře překonatelná, než původní tyče omotané pletivem. Do budoucna bude nutno vylepšit ploty, prozatím ponecháváme u původních plotů buřinu s trny a keře, které jsou velmi obtížně prostupné.

 

 

Novinkou na Zbraslavi ze dne 19.6 2021 bylo konání prvního ročníku Krajské výstavy psů, kterého se zúčastnilo 280 vystavujících.  Druhý ročník se bude konat i v roce 2022, a to pod vedením místopředsedy svazu pana MVDr. Lubomíra Širokého. Jemu patří poděkování za to, že i s pohledu exteriérové kynologie je areál Zbraslav aktivní a že tato akce vygeneruje i finanční přínos, který Svaz nezbytně potřebuje. 

 

 

Doba se velmi změnila a boj o přežití ať pro jednotlivce, svazy či firmy není vůbec jednoduchý. Jako předsednictvo nyní pracujeme v počtu 5 lidí, každý má svůj úkol a povinnosti a vše funguje. Tyto funkce jsou čestné – tedy funkce bez nároku na mzdu.  Rovněž tým – předsednictvo, se kterým pracujeme na společném cíli, nepobírá náhrady cestovného ani roční odměny.

Abychom vyšli z krize, je nutné vyžadovat výsledky a týmovou práci, neakceptovat pracovníky ani funkcionáře, kteří o práci jen hovoří, nebo pouze o své práci druhé informují, aniž by se skutečně na něčem podíleli. Někteří možná pamatují moje slova při volbách v dubnu 2021, že ekonomika je srdce každého podnikatelského subjektu, i přirovnání, že funguje jako automobil, který pokud je bez motoru, jede pouze z kopce. Z titulu manažerské funkce musím řešit i příjmovou stránku, proto ačkoliv je to nepříjemné, k 1.1.2022 jsme byli nuceni zvýšit členské příspěvky z 160,-Kč na 260,-Kč. Na druhé straně díky usilovné práci na digitalizaci členské základny a v souladu se stanovami, za průkazku nadále nebudete platit 50,-Kč/ks, protože nový systém již fyzické průkazky zrušil. Nyní budou průkazy s digitálním podpisem zasílány jednotlivým předsedům klubů elektronicky, a to zdarma pro všechny členy s platností vždy na jeden rok. Zvýšili jsme náhrady za kilometr z 6,- Kč na 7,- Kč pro rozhodčí a subjekty pracující pro MSKS, čímž jsme pro ně učinili účast na našich akcích atraktivnější. Rozšířili jsme a plně aktualizovali webové stránky  www.msks.cz , kde jednoduše dohledáte jak obsazenost areálu, tak ceníky, zápisy, rozpočty, ekonomiku, dění ve svazu a akce včetně fotografické dokumentace. 

Na základě návrhu, předloženého výcvikovou komisí byl schválen závod ZVV3, který se bude konat po mnoha letech v roce 2022. V rozpočtu je počítáno i s podporou organizací, které si u MSKS požádají a uspořádají závod s titulem CACT. Budeme velmi rádi, pokud se i vy přihlásíte a tyto akce budete v rámci svých klubu organizovat pod záštitou MSKS.  

Svaz má navzdory současné ekonomické situaci již kvalitní know-how, a majetek v hodnotě 25 mil. Kč, který očekávaná inflace nejen nezasáhne, ale zvýší jeho aktiva. Hotovost Svazu na bankovních účtech k datu 25.12.2021 činí 5.871.411, - Kč.  Tento výsledek si troufám nazvat výsledkem nadprůměrným.  Do nového období jsme nešli s radostným dědictvím, koneckonců situace vždy byla na sjezdech podrobně odprezentována. Jsem pro vás přítomna v areálu na Zbraslavi každý čtvrtek a velmi mě potěší, když přijedete a seznámíte se s chodem a činností Svazu. Mám ráda otevřenost, myšlenky, pomoc, aktivitu a hlavně zájem o Svaz, který vám v budoucnosti může nabídnout nejen záštitu, ale i podporu a zajímavou činnost. Svaz pod mým vedením již nebude pokračovat podle zvyklostí z dřívějších dob, tedy podle hesla  „Kdo nic nedělá nic nezkazí“. Ačkoli zatím nemohu konstatovat, že jsme již krizi zcela překonali, mohu s jistotou prohlásit, že za 9 měsíců naší činnosti je vidět kus poctivé práce.

Proto bych jmenovitě chtěla poděkovat zejména: MVDr. Lubomíru Širokému – místopředsedovi MSKS (zajišťuje výstavy a exhibiční akce v rámci areálu Zbraslav), Janě Jaškové – vedoucí pro děti a mládež ( práce s mládeží, tábory a víkendy s dorostem a dětmi), Ing. Renatě Hejčové - vedoucí výcvikové komise (zkoušky, závody MM MSKS, dodatečně hlášené akce , delegování rozhodčích), panu Mirkovi Odvářkovi (koordinátor při akcích MSKS, zajišťuje přípravu, pozemky, závozy) a týmu výcvikové komise panu Davidovi Polzerovi, Janu Strachovi, Miroslavu Odvářkovi a Radku Severinovi.

Naši noví sponzoři, kteří se podíleli na Mistrovství MSKS, jsou nám nakloněni a i jim bych chtěla poděkovat za podporu akcí Svazu ( Generální sponzor firma Marse, Komora veterinárních lékařů ČR, Mera dog, Broker Vision, Frankův dvůr, Kynologický klub Hartvíkovice, Gappay, Mistermix, EHV Enterprise, a.s..  Do dalších závodů se k nám přidá další sponzor, a to firma Super zoo).      

Děkuji i Vám všem, protože vy jste důvodem existence Svazu i krví v jeho žilách.

S úctou

Ing. Edita JELÍNKOVÁ-HRDLIČKOVÁ

předsedkyně svazu MSKS
(Daně, účetnictví, dotace, ekonomika, sponzoring, vnitřní i vnější komunikace)


Vyrocni-dopis- 2021.pdf

Partneři