Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2 / 2021 ze zasedání výcvikové komise MSKS ze dne 25.11.2021

Přítomni: ing. Renata Hejčová, Jan Strach, Radek Severin, David Polzer
Omluveni: Miroslav Odvářka


Zápis č. 2/ 2021

ze zasedání výcvikové komise Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen VK MSKS)

 

Datum: 25.11. 2021 od 14:00 hod.

Místo:  Olomoucká 90, Velký Týnec

Přítomni: ing. Renata Hejčová, Jan Strach, Radek Severin, David Polzer

Omluveni: Miroslav Odvářka

Program:

1) Zahájení, návrh programu

2) Prodloužení termínu přijímání požadavků na uveřejnění zkoušek v kalendáři akcí do 15.12.2021

3) Prodloužení zkouškového období

4) Zkoušky adeptů na rozhodčí 19.-20.03.2022

5) Školení rozhodčích

6) Přezkoušení figurantů – úprava podmínek

7) Školení výcvikářů

8) Školení a přezkoušení svazových kladečů

9) Mistrovství MSKS v kategorii ZVV3

10) Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

1) Zasedání je usnášeníschopné nadpoloviční většinou členů.

2) Vzhledem k velké nemocnosti a epidemii Covid rozhodla VK MSK o prodloužení termínu přijímání požadavků na uveřejnění zkoušek v kalendáři akcí do 15.12.2021.

3) Vzhledem k očekávané nepřízni počasí rozhodla VK MSKS o prodloužení zkouškového období pro již delegované akce do 12.12.2021 včetně.

4) Zkoušky adeptů na rozhodčí se budou konat 19.-20.03.2022 v areálu MSKS Zbraslav u Brna.

  • Přihlášky s doložením splněných podmínek se budou přijímat do 31.01.2021 na adrese vycvik@msks.cz, Renata Hejčová, Barvičova 19/21, 602 00 Brno..
  • VK MSKS schválila zkušební komisi ve složení Jan Strach (předseda), Jiří Barát, MVDr. Lubomír Široký (veterinární část, anatomie), Renata Hejčová (za VK MSKS).
  • VK MSKS schválila figuranta Marka Klementa pro figurování zkoušek adeptů na rozhodčí. Marek Klement bude zároveň přezkoušen a bude mu případně prodloužena kvalifikace svazového figuranta.
  • VK MSKS schválila zkušební test pro zkoušky adeptů na rozhodčí.
  • Zkoušky rozhodčích budou organizovány dle směrnice Systém výcviku.
  • Upřesnění podmínek zkoušky adeptů na rozhodčí a následných hospitací:

- Pro splnění podmínek vycvičenosti psů se uznávají zkoušky dle NZŘ (včetně ZPS a ZPO) MZŘ IPO a MZŘ IGP (včetně ZTP, IPO-V, IPO-VO, FH, IGP-ZTP, IGP-V, IFH1, IFH2, IGP-FH) a ZŘ SchH/VPG, bez ohledu na dobu splnění.

Pro splnění podmínek se neuznávají zkoušky ZMMP, ZM, BH, SchH/VPG A, ZZO, FPr, Upr, SPr, StPr, APr, AD, IBGH, GPr.

- Každý adept na rozhodčího si zajistí 2 psy schopné absolvovat všestrannou zkoušku dle řádu MZŘ nebo NZŘ.

- Hospitace musí být splněny do dvou let od absolvování zkoušky.

  • Okruhy znalostní pro písemnou a ústní část zkoušky:

- Všeobecné znalosti organizování kynologie v ČR

- Zásady posuzování výkonu psů, filozofie práce rozhodčího z výkonu, úloha a postavení rozhodčího ve svazu, činnost rozhodčího

- Teorie zkušebních řádů (NZŘ, IGP)

- Teorie vyšší nervové činnosti psů, teorie výcviku psa

- Stanovy MSKS, systém výcviku, směrnice MSKS

  • Pro účely hospitací platí stejné zásady pro uznávání odhospitovaných zkoušek jako pro splnění podmínky vycvičenosti psů (stobodové trojoddílovvky).
  • Byli stanoveni rozhodčí u kterých budou úspěšní adepti na rozhodčí hospitovat.
  • Přípravný kurz pro adepty proběhne cca 14 dní před zkouškami v areálu MSKS na Zbraslavi.

5) Školení rozhodčích z výkonu proběhne 15.01.2022 v Praze společně s rozhodčími ČKS. Rozhodčí MSKS se řídí platnými normativy, mají povinnost zúčastňovat se školení rozhodčích, průběžně si prohlubovat teoretické i praktické znalosti.

Rozhodčí MSKS nepodléhají žádnému dalšímu přezkušování.

6) Přezkoušení figurantů – úprava podmínek:

Svazový figurant, který odfiguruje výběrový závod, mistrovství MSKS, ČKS, jiných národních organizací (nikoliv mistrovství plemene) má automaticky prodlouženou kvalifikaci svazového figuranta bez nutnosti přezkoušení v daném období.

7) Školení výcvikářů budou v prvním pololetí 2022 organizovat ZKO Velká Bíteš a KK Hlučín -Roviny. Školením v ZKO Velká Bíteš pověřuje VK MSKS rozhodčího Jiřího Baráta, školením v KK Hlučín - Roviny pověřuje VK MSKS rozhodčího Jana Stracha. Termíny a kontakty budou uvedeny v kalendáři akcí.

8) Školení a přezkoušení svazových kladečů proběhne 12.03.2022 v ZO KK Otrokovice. Školením a přezkoušením pověřuje VK MSKS rozhodčího Milana Olivu.

9) VK MSKS plánuje na přelomu října a listopadu 2022 uspořádat mistrovství MSKS v kategorii ZVV3 se zadáváním titulu CACT

10) Různé:

- VK MSKS žádá o instalaci fotbalové brány na cvičební plochu, aby plocha připomínala fotbalové hřiště

- VK MSKS schválila zvýšení náhrad rozhodčím na 1200 Kč za posouzenou akci

Zapsala ing. Renata Hejčová


zapis_z_jednani_vycvikove_komise_msks-25_11_2021.pdf

Partneři