Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1 / 2021 ze zasedání výcvikové komise MSKS ze dne 21.09.2021

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni za VK MSKS: Ing. Renata Hejčová, Jan Strach, Miroslav Odvářka

Omluveni: Radek Severin, David Polzer


Zápis č. 1 / 2021

ze zasedání výcvikové komise Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen VK MSKS)

Datum: 21. 9. 2021 od 16:00 hod.

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni za VK MSKS: Ing. Renata Hejčová, Jan Strach, Miroslav Odvářka

Omluveni: Radek Severin, David Polzer

Hosté:

• za předsednictvo MSKS: Ing. Edita Jelínková Hrdličková MBA, Kateřina Boleslavová,, Jana Jašková

• hlavní rozhodčí MM MSKS: Jiří Hammer

Omluveni: Radek Severin, David Polzer

Program:

1) Zahájení, návrh programu

2) Smlouva s ČKS v problematice figurantů

3) Společné školení rozhodčími s rozhodčími ČKS

4) Věkové omezení posuzování rozhodčích MSKS

5) Poděkování p. Surovcovi za činnost rozhodčího na MM MSKS při vyhlášení výsledků

6) Zkoušky adeptů na rozhodčí

7) Sportovní komisaři

8) Mezinárodní mistrovství MSKS

9) Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

1) Zasedání je usnášeníschopné nadpoloviční většinou členů.

2) VK MSKS bere na vědomí smlouvu s ČKS ve věci vzájemného uznávání kvalifikace figurantů jednotlivých svazů.

3) VK MSKS schvaluje, pokud bude souhlasné stanovisko ČKS, společné školení rozhodčích z výkonu z MSKS v roce 2022 společně s rozhodčími z ČKS.

4) VK MSKS bere na vědomí rozhodnutí předsednictva MSKS, že rozhodčí z výkonu starší 70 let může nadále posuzovat závody bez zápisu zkoušky z výkonu.

5) Poděkování p. Surovcovi za činnost rozhodčího na MM MSKS při vyhlášení výsledků. VK MSKS navrhuje předsednictvu pozvání pana Surovce na vyhlášení výsledků MM MSKS, poděkování a předání upomínkového daru.

6) Zkoušky adeptů na rozhodčí se budou konat 19.-20.3.2022. Podmínky pro adepta na rozhodčího MSKS jsou uvedeny na webu MSKS - Systém řízení a zajišťování sportovní činnosti v rámci MSKS. Přihlášky do 15.1.2022.

7) VK MSKS schválila ustanovení sportovních komisařů dle Systému řízení a zajišťování sportovní činnosti v rámci MSKS od 1.1.2022.

8) Mezinárodní mistrovství MSKS

- VK MSKS bere na vědomí rozhodnutí předsednictva MSKS ohledně veškerého sponzoringu

- zajištění rukávů, návleků, překážek, maket, činek, stopovacích předmětů, cedulek na stopy, pamětních plaket, cen pro vítěze, dárků pro závodníky, figuranty, rozhodčí, startovací čísla, stupně vítězů, vet. služby – ing. Jelínková

- VK MSKS schválila personální obsazení na MM MSKS, harmonogram pátku 8.10.2021 na MM MSKS, předběžný harmonogram závodu.

Harmonogram pátku 8.10.2021

Přístup do areálu MSKS možný od 9:00 hodin

Prezentace závodníků 12:00 - 18:00 hodin.

Oficiální trénink pro závodníky 12:00 - 16:00 hodin.

o 12:00 - 13:00 trénink poslušnosti

o 13:00 - 14:00 trénink obrany

o 14:00 - 15:00 trénink poslušnosti

o 15:00 - 16:00 trénink obrany

Zkušební psi od 17:00 hodin.

Porada rozhodčích, figurantů, kladečů od 18 hodin.

Losování od 20:00 hodin.

Zapsala Ing. Renata Hejčová


Zapis_z_jednani_vycvikove_komise_MSKS-21_9_2021 (1).pdf

 

Partneři