Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2021 ze zasedání předsednictva MSKS dne 11.06.2021

Přítomni za předsednictvo MSKS:
Ing. Edita Jelínková Hrdličková, Kateřina Boleslavová, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová, Vlastimil Karpíšek
Omluveni: MVDr. Lubomír Široký


Zápis č.

1/2021

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 11.6.2021 od 15:00 hod

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Jelínková Hrdličková, Kateřina Boleslavová, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová, Vlastimil Karpíšek

Omluveni: MVDr. Lubomír Široký

Termín příštího zasedání: bude upřesněno

Program:

1) Zahájení, návrh programu

2) Areál Zbraslav

3) Výcviková komise – MM MSKS

4) Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo schváleného programu.

 

II. AREÁL ZBRASLAV

 1. Předsedkyně svazu seznámila P MSKS se stavem probíhajících oprav. Ubytovna č.2 je kompletně zrekonstruovaná včetně střechy, vymalovaná a vybavená novým nábytkem. Dále probíhají stavební práce v koupelnách pro ženy na ubytovně č. 2. Do 24.6. budou stavební práce ukončeny a dílo předáno. Na ubytovně č.1. proběhla oprava střechy a drobné úpravy uvnitř ubytovny. Prozatím jsou hotové přípravné práce na 2 nové vstupní brány do areálu MSKS. V červenci začne výstavba přístřešku u administrativní budovy, která bude k dispozici závodníkům. Tento přístřešek bude suplovat krytou tribunu. Dále probíhá výmalba venkovní plochy u restaurace a betonového přístřešku.   
      
 2. Předsedkyně seznámila P MSKS s novinkami ze zasedání sdružení sportovních svazů. Stěžejním bodem jednání byly dotace na mládež, které tento rok budou ve výši 150.000,- Kč. Novinkou bude centrální registr systému české unie sportu.

 3. V souladu se stanovami MSKS, z.s. čl. 3 bod. 5. bude svaz dne 19.6.2021 pořádat první krajkou výstavu psů zastřešenou CMKU, výnos z této ziskové akce, bude z 50 % financovat akci mistrovství MSKS, která se bude konat dne8-10.10.2021 a v porovnání s historií je nákladově deficitní ve výši 150 000,-Kč.  
        
 4. Vzhledem k tomu, že nebylo možné svolat předsednictvo z důvodu vládou nařízeného nouzového stavu byla P MSKS odhlasována tato usnesení formou per rollam:

a) Usnesení č.1 P MSKS ze dne 18.4.2021

Odsouhlasení vyjímky pro pořádání zkoušek v období od 23.4.2021 do 31.5.2021 P MSKS per rollam v tomto znění:

Zkoušky z výkonu MSKS lze pořádat od pátku 23. dubna 2021.

Při pořádání zkoušek za současných podmínek, se musí dodržovat aktuálně platná vládní opatření.

Zrušené březnové a dubnové zkoušky je možno po domluvě s delegovaným rozhodčím přesunout na jakýkoliv den pondělí až neděle, nejpozději však do 31. 5. 2021. Kopii a informaci o přeloženém datu, rozhodčím a organizaci nutno neprodleně zaslat předsedkyni výcvikové komise Veronice Staniové, mail: vycvik@msks.cz

- Jednohlasně odsouhlaseno

b) Usnesení č.2 P MSKS ze dne 28.4.2021

Dle stanov tímto P MSKS po řádném hlasování per rollam odvolává paní Veroniku Staniovou z pozice předsedy výcvikové komise. Výcviková komise dle Stanov čl.19 je poradním orgánem a předkládá předsednictvu své návrhy, podněty a stanoviska, případně vykonává další působnost vymezenou obecně právními předpisy, což paní Staniová soustavně neakceptuje

- Jednohlasně odsouhlaseno

c) Usnesení č.3 P MSKS ze dne 28.4.2021

Dle Stanov tímto P MSKS po řádném hlasování per rollam jmenuje do funkce předsedy výcvikové komise paní Ing. Renatu Hejčovou

- Jednohlasně odsouhlaseno

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

 1. Žádost o finanční podporu závodu Ostravský Kunčičák CACT 2021 – vzhledem ke skutečnosti, že o závod s udělením titulu CACT si může požádat každá organizace a žádné organizaci svaz neposkytuje finanční podporu, P MSKS rozhodlo, že částka ve výši 3000,- Kč nebude proplacena.

  PRO: 5    PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 1

 2. Předseda VK předložil ke schválení návrh rozhodčích, figurantů a kladečů na MM MSKS, které se bude konat v termínu 8.-10.10.2021:

  Ředitel závodu: Ing. Renata Hejčová

  Hlavní rozhodčí: Jiří Hammer

  Stopy IGP1 a IGP3: Jan Strach

  Poslušnost IGP3: Jiří Barát

  Obrany IGP3: Anton Strasser (SK)

  Poslušnost a obrany IGP1: Miroslav Kašpar

  Figuranti IGP3 :David Polzer, Lukáš Slowioczek

  Figurant IGP1: Radek Mráček

  Kladeči stop IGP3: Radek Hoffman, Zdeněk Černý, Světlana Sedláčková

  Pořadatelská služba: KK Velká Bíteš

  Časový plán:

 

  Pátek 8.10.2021  
  Prezence, vet. přejímka, trénink 11:00 - 17:00 hod.
  Zkušební pes 18:00 - 18:30 hod.
  Porada rozhodčích, figurantů, kladečů 18:30 - 20:00 hod.
  Zahájení mistrovství, losování start. čísel 20:00 hod.
 
  Sobota 9.10.2021  
  Snídaně 06:00 - 08:00 hod.
  Posuzování disciplín dle harmonogramu 08:00 - 18:00 hod.
  Oběd 11:00 - 13:00 hod.
  Večeře 18:00 - 20:00 hod.
  Společenský večer od 20:00 hod.
 
  Neděle 10.10.2021  
  Snídaně 06:00 - 08:00 hod.
  Posuzování disciplín dle harmonogramu 08:00 - 15:00 hod.
  Oběd 11:00 - 13:00 hod.
  Slavnostní vyhlášení výsledků 15:00 - 17:00 hod.

 

Propozice s přihláškou budou zveřejněny na webu.

Startovné:  800,- Kč (je třeba uhradit na účet č. 1342330389/0800) a zaslat společně s přihláškou!

- jednohlasně odsouhlaseno

 

IV. Různé

 1. Žádost o zvýhodnění ceny  více psů na pokoji – úprava ceníku v obou ubytovnách:

  Jeden pes na ubytovně č. 2 za cenu 150,-Kč , dva a více psů na pokoji v ubytovně č. 2 ve výši 200,- Kč/noc, Jeden pes na ubytovně č. 1 za cenu 120,-Kč , dva a více psů na pokoji v ubytovně č.1 ve výši 200,- Kč/noc. 

  -  Jednohlasně schváleno

 2. Žádost paní Muclingerové o přezkum postupu pro nepřijetí její organizace KS Berengee bývalým P MSKS.

  Vzhledem k tomu, že nikdo z původního předsednictva ve volbách nekandidoval nebo nebyl do předsednictva zvolen, není co přezkoumávat.  P MSKS navrhuje paní Muclingerové, aby poslala novou žádost a po prostudování přiložených dokladů předsednictvo vstup pod MSKS  následně zváží.

  -  jednohlasně odsouhlaseno

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 11.6.2021


 

2021-06-11-zapis-pv-1-2021.pdf

Partneři