Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Mistrovství MSKS 2017


Výsledková listina

 

Výsledková listina M MSKS 2017

Zpráva hlavního rozhodčího z MM MSKS 2017

Mezinárodní mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu již tradičně proběhlo ve dnech 22. až 24.9.2017 v kynologickém areálu ve Zbraslavi u Brna.

Na start tohoto mistrovsví ve výkonu sportovních psů bylo přihlášeno celkem 35 psů v obou kategoriích, v hlavní kategorii IPO 3 24 psů a v doplňkové kategorii IPO 1 11 psů. Při prezenci byly nahlášeny 3 háravé feny a ještě před závodem se odhlásili 2 psovodi v kategorii IPO 3.

Oficiální trénink proběhl v pátek od dvou hodin na ploše zbraslavského areálu. Letošní novinkou byl páteční tréninkový den, kdy na trénink byly vyhrazeny 4 hodiny. Hodina poslušnosti se střídala s hodinou vyhrazenou pro obranu. V 16 hodin odjeli hlavní rozhodčí s vedoucím stop a kladeči na obhlídku terénu pro stopy obou kategorií do aglomerace obce Rapotice. Od 17 hodin probíhala porada rozhodčích, figurantů, kladečů a všech organizátorů. Po poradě si rozhodčí obran „postavil plac“ a proběhl výběr figurantů pro kategorii IPO 3 a IPO 1. Následně si oba rozhodčí pro poslušnost taktéž upravili plac a mohlo se jít na slavnostní zahájení letošního mistrovství a losování startovních čísel.

Po slavnostním zahájení soutěže, které zahájil předseda MSKS a ředitel mistrovství pan Jiří Hammer, byli představeni rozhodčí. Hlavní rozhodčí Ing. Miroslav Vávra, rozhodčí pro stopy pan Milan Oliva – který posuzoval pachové práce obou kategorií. Rozhodčí poslušnosti IPO 3 pan Milan Mnich, Miroslav Kašpar - rozhodčí poslušnosti a obrany kategorie IPO 1 a současně náhradní rozhodčí. Dále byl představen náš zahraniční kolega, mezinárodně uznávaný rozhodčí nominovaný pro obranu IPO3 Mgr. Dušan Majtas. a figuranti pro kategorii IPO 3 pan Jaroslav Josefík – první část a pan Vojtěch Konečný – druhá část. Ing. Lukáš Slowioczek byl vybrán pro kategorii IPO 1. Následovalo představení vedoucího stop Ing. Jiřího Šlejtra, kladečů Zdeňka Černého, Ladislava Pánka a Stanislava Korába, vedoucích poslušnosti a obrany Aničky a Jindřicha Klusáčkových a ostatních organizátorů toho mistrovství včetně pořadatelské organizace KK Babice.

V sobotu od 8 hodiny ranní probíhala dle harmonogramu poslušnost a obrana kategorie IPO1. V oddíle poslušnost jsem mohl jak já tak i všichni diváci, kterých se zde objevilo nemálo, zhlédnout velmi pěkné výkony. Chtěl bych vyzvednout výkon na poslušnosti paní Andreji Krškové s BO L´Kačí MI – JI, Dany Konečné s BO Baskem Jankari a pana Lukáše Kopečného s NO Jackem Námořník. Všichni uvedení psovodi předváděli své mladé psy s vysokou profesionalitou a jejich psi pracovali s vysokým nasazením a koncentrací. V poslušnosti bylo zadáno 6 x VD, 1 x D, 1 x U a 2 x N. V kategorii obrana mě upoutali Lukáš s Jackem s bodovým hodnocením 95 – VD a Dana s Baskem, kteří jako jediní získali 96 bodů - V. Na obraně rozhodčí zadal 1 x V, 1 x VD, 4 x D, 1 x U, 2 x ukončení.

Současně na poli s mírným řepkovým porostem probíhaly pachové práce kategorie IPO 3. Po oba dny byly terény této kategorie pro všechny závodníky stejné. Rozhodčí stop obou kategorií pan Milan Oliva v sobotu zadal známku VD dvojici Ladislav Dvořák s fenou NO Bes Levemar a to 92bodů, dále panu Miroslavu Odvářkovi a NO Arno Ethen 95 bodů - VD a známku V zadal pouze Liboru Skořepovi s fenou NO Cirou z Rexovi ohrady s bodovým hodnocením 97 bodů. Ostatní sobotní stopy byly hodnoceny ve známkách dobře až nedostatečně.

Na place po ukončení obran IPO 1 nastoupily poslušnosti IPO 3 prolínající se po šesticích s obranami. Na poslušnostech bych chtěl vyzvednout poslušnost paní Hany Vymazalové s fenou chodského psa Cessy z Melechovské stráně, která získala 94 bodů – VD, dále paní Aleny Macharáčkové se psem NO Aran s Kraje Karla IV. s 92 body a Jany Ausficírové s NO Athos Smolkovský les a to 91 body. Na obranách posuzovaných zahraničním rozhodčím panem Dušanem Majtasem byla zadána známka VD pouze dvakrát, a to panu Josefu Šestákovi s fenou BO Beri Kobwittler 90 bodů a vítězce mistrovství a vítězce mistrovství paní Janě Ausficírové s impozantním NO Athosem 91 bodů.

Dle mého názoru, právě obrana byla „Damoklovým mečem“ letošního mistrovství. Dušan posuzoval „svou disciplínu“ s naprostým nadhledem, přehledem a vysokou profesionalitou. Když jsem se ho večer kamarádsky ptal, jak se mu letošní obrany líbí a proč zadává tak málo bodů, odpověděl, že trend mezinárodního posuzování se stále stupňuje a u psů se zvyšují nároky na stále preciznější provedení jednotlivých cviků obrany. Dále mi řekl, že na tomto závodě se nejedná ani tak o tzv. špatné psy, ale o ne zcela úplně dobrou metodiku nácviku všech fází obran a ovladatelnost při maximální razanci a agresivitě. Touto cestou chtěl pozitivně působit na psovody.

V neděli od 8 hodin začal závod v kategorii IPO 3 poslušností, která se jako předešlý den střídala s obranami. Zde opět musím vyzdvihnout vysokou profesionalitu všech rozhodčích. Začnu pomocníkem a rozhodčím pro odložení a sobotním rozhodčím poslušnosti doplňkové kategorie panem Miroslavem Kašparem, rozhodčím pro poslušnost Milanem Mnichem a rozhodčím pro obranu již zmiňovaným Dušanem Majtasem . Klobouk dolů, smekám pánové, bylo to fantastické. A od lichotek k realitě. Na poslušnosti pan Mnich v neděli zadal 2 x známku VD se shodnými 92 body dámám, a to slečně Michaele Vaškůjové s fenou NO Unique z Holíkova a paní Petře Šimkové se psem NO Cherokee ze Stříbrného Kamene. Panu Liboru Skořepovi a jeho feně NO z vlastního chovu Cirou zadal rozhodčí nedělních 95 bodů a známku VD. Libor s Cirou byli i pozdějšími vítězi kategorie IPO 3 – poslušnost. Ostatní výkony byly opět hodnoceny mezi známkami D až N. Na obranách rozhodčí nezadal ani jednu obranu ve známce VD. Musím říci, že Dušan udržel svou nastavenou laťku.

Nesmím opomenout nedělní pachové práce začínající kategorií IPO 1. Tato kategorie měla pěkně upravenou hlínu a pan rozhodčí Oliva nezadal ani jednu známku V, pouze 2 x VD dvojicím Jiří Bechný s fenou NO Daisy Erpemos a vítězce Daně Konečné s Baskem. Ostatním nadělil opět mezi D až N známkou. Po ukončení pachových prací IPO 1 odjel rozhodčí na terény pro IPO 3, kde opět předváděl vynikající posuzování, které bylo odměněno tím, že se nemusela šlapat žádná náhradní stopa a nebyla vznesena žádná stížnost. V neděli zadal rozhodčí pan Oliva v kategorii IPO 3 3x známku VD, a to paní Janě Ausficírové s Athosem 93 bodů, paní Haně Vymazalové s již zmiňovanou Cessy 95 bodů a Davidu Polzerovi s NO Napi Apanta Rei také 95 bodů. Nedělním vítězem stop byl Josef Šesták s Beri Kobwitler s hodnocením 97 bodů a známkou V.

Jak to bývá na všech zkouškách, závodech a závodech s přívlastkem vrcholový, tak tomu bylo i letos na našem mistrovství. Na MM MSKS 2017 nastoupily již zmiňované tři háravé feny. Jedna v kategorii IPO 1 a dvě v IPO 3. Těmto zvířatům a jejich vůdcům byl umožněn potřebný trénink a po posouzení předvedeného výkonu se mohl dokončit závod. Všechny feny nastoupily na poslušnost ve trojici a následně na obrany od nejnižší kategorie. Po ukončení obran rozhodčí jednotlivých kategorií poděkovali svým pomocníkům a vyzdvihli jejich výkony. Kolem 15 hodiny proběhlo slavnostní vyhodnocení.

Vítězem kategorie IPO 1 se stala paní Dana Konečná se psem Basko Jankari, druhý se na stupně vítězů postavil Jiří Bechný s Dejsy Erpemos a na třetím místě stanula paní Andrea Kršková s L´Kači Mi – Ji.

V hlavní kategorii IPO 3 se stala celkovým vítězem s počtem bodů 275 a se zadáním titulu CACIT paní Jana Ausficírová s NO Athosem Smolkovský les, druhým a současně se zadaným titulem CACIT se stal pan Josef Šesták s fenou BO Beri Kobwitler se stejným počtem bodů jako vítěz a poslední na stupně vítězů stanul pan Libor Skořepa s fenou NO Cirra z Rexovy ohrady s celkovým počtem bodů 274 a s titulem Res CACIT.

Všichni zúčastněni byli odměněni věcnými dary a vítězové hodnotnými poháry a upomínkovými předměty.

 

Krátká statistika:

V kategorii IPO 1 bylo zadáno 1 x VD, 3 x D, 7 x N

V kategorii IPO 3 bylo zadáno 3 x VD, 5 x D, 3 x U, 9 x N, 2 x disk

S pohledu hlavního rozhodčího chci letošní MM MSKS 2017 hodnotit jako velmi zdařilé, pohodové a přátelské. Musím konstatovat, že závod byl připraven na velmi vysoké úrovni a dovolím si poznámku, že vše klapalo jako dobře namazaný stroj. Všem, kteří se letos podíleli na letošní akci, rozhodčím, pomocníkům na stopách a obranách, organizátorům a pořádající organizaci, chci vyjádřit své poděkování a obdiv nad dobře vykonanou prací. Závodníkům, jejich doprovodům a přihlížejícím chci poděkovat za účast, sportovní chování, obětavost a zápal pro sportovní kynologii.

Na závěr své zprávy chci ze srdce vznést výtku a opovržení někomu neznámému ……., který těsně před vyhlášením vítězů, a to v době, kdy už byli známi vítězové letošního mistrovství, poslal celému organizačnímu výboru a zúčastněnému předsednictvu zprávu. Tato sms hrubě pošpinila nejen dobré jméno celého MSKS, ale hlavně vítězky IPO 3 Jany Ausficírové a tajemnice svazu paní Kateřiny Boleslavové. Po důkladném prošetření celé kauzy této urážející sms a shledání, že je naprosto bezpředmětná a vše je v naprostém pořádku, jsem cítil za povinnost, abych jako hlavní rozhodčí přednesl při vyhlášení výsledků „tento hnus“ všem závodníkům. Z mého pohledu všichni závodníci pochopili, že i mezi kynology je pár nepřejícných lidí a byli z toho pohoršeni!!!! Tato jediná skvrna celého mistrovství byla přejita a doufám, že nám závod nikterak nezkazila.

Ing. Miroslav Vávra

Děkujeme Jihomoravskému kraji za finanční podporu akce

       

Partneři