Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Mistrovství MSKS 2015


Zhodnocení mistrovství  MSKS dle IPO3 a IPO1  pořádaného ve dnech 3.a 4.října 2015 ve Zbraslavi

 

Úvodem  bych si dovolil provést zhodnocení M MSKS 2015 z hlediska organizačního zajištění.V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem členům organizačního výboru ,který tvořil pan Brhel a členové ZO Miroslav,pan Kratochvíl,tajemnice MSKS paní Boleslavová,Mgr.Radovesnická ,ing.Bechný a pan Burian.Všichni přistoupili k plnění uložených úkolů zodpovědně  a to se v plné míře projevilo jak v přípravě tak i při vlastním průběhu mistrovství.

V určeném termínu se přihlásilo 29 závodníků do kategorie IPO3 a 7 závodníků do kategorie IPO1.Do 3.10. omluvili svoji účást z důvodu nemoci nebo zranění psa  dva účastníci v kat.IPO3.Pro organizátory M MSKS bylo velmi nepříjemné zasílání přihlášek  jeden den před uzávěrkou.V poslední den před uzávěrkou se přihlásilo 13 závodníků z určených 24 závodníků,aby se mistrovství mohlo konat.

Prohlídka terénů na stopy byla provedena  hlavním rozhodčím a ing.Bechným.Pro pachové práce v kat.IPO3 byla zajištěna oranice se zasetým obilím,pro kategorii  IPO1  travnatá plocha. Porada rozhodčích,figurantů,kladečů a pořadatelů proběhla ve stanoveném čase. Hlavní rozhodčí seznámil přítomné s organizací a průběhem mistrovství. Dále bylo provedeno rozmístění maket na cvičební ploše,vyznačeny body pro provádění cviků obrany a poslušnosti a následovalo upřesnění práce figurantů na kontrolních psech.

Pořadatelé připravili vše na provedení rozlosování v sále u restaurace.Mistrovství zahájila Mgr.Radovesnická,ředitelka M MSKS. Přivítala všechny přítomné závodníky,popřála jim příjemný pobyt ,představila a přivítala rozhodčí,figuranty,kladeče a předala slovo hlavnímu rozhodčímu,který seznámil závodníky s organizací mistrovství ,popřál jim šťastnou ruku při losování a dosažení dobrých výsledků při plnění jednotlivých cviků.Po té proběhlo losování kategorie IPO1 a závodníků v kategorii dle IPO3.

Od 10.30 hodin začala „Poslušnost“ v kategorii IPO3,kterou posuzoval pan Jan Strach a dlouhodobé odložení pan Miroslav Kašpar. Čtyři závodníci byli hodnoceni  známkou „Velmi dobře“,deset  závodníků známkou „Dobře“ a šest známkou „Uspokojivě“,tři známku „Nedostatečně“ a dva  dostali“Celk.disk“.V části „Obrana“,kterou posuzoval p.Josef Adamuščin, technickou část figuroval pan  Lukáš Slowioczek a kontrolní výkon prováděl pan Vojtěch  Konečný  pět závodníků bylo hodnoceno „Velmi dobře“,jedenáct závodníků „Dobře“ , pět závodníků známkou „Uspokojivě“ a jeden obdržel „Celk.disk“.Stopy posuzoval rozhodčí ing. Miroslav Vávra.Čtyři závodníci obdrželi  hodnocení „Výborně“,osm závodníků známku„Velmi dobře“,pět závodníků  známku „Dobře“,dva známku „Uspokojivě“ a čtyři známku „Nedostatečně“.

V kategorii IPO1 část stopy posuzoval ing.Miroslav Vávra.Čtyři závodníci byli hodnoceni známkou „Výborně“,jeden známku „Velmi dobře“,jeden známkou „Dobře“ a jeden známkou „ Nedostatečně“.Poslušnost a obranu posuzoval pan Jaroslav Kašpar.V poslušnosti zadal čtyřikrát známku „Velmi dobře“,dvakrát známku „Dobře“ a jedenkrát známku „Nedostatečně“.V části obrana zadal jedenkrát známku „Velmi dobře“,dvakrát známku „Dobře“,jedenkrát známku „Uspokojivě“ a třikrát „disk“.                                                   

  Sčítací komise prováděla průběžné zpracování výsledků,včasné doplňování výsledků na výsledkové tabuli.Během nedělního dopoledne se provádělo  zapisování výsledků do VK a připravovalo se vše potřebné k vyhlášení výsledků a ukončení mistrovství.

Slavnostní ukončení mistrovství bylo provedeno nástupem všech psovodů se psy,rozhodčích,figurantů,kladečů,

čestných hostů,sponzorů a pořadatelů.Úvodní slovo měl hlavní rozhodčí ,následovalo vyhodnocení kategorie IPO1 a potom IPO3 s předáním cen.Pani Hana Mouková splnila podmínku pro udělení ocenění CACIT a CACT,pan David Polzer  rez.CACIT a rez.CACT a pan Zdeněk Novák s BO splnil podmínku pro CACT.Mistrem MSKS pro rok 2015 se stala paní Hana Mouková,které předal broušený pohár MVDr.Široký,který věnovala ČMKU.Mgr.Radovesnická ji předala pohár věnovaný KNO pro NO,který dosáhl na mistrovství v kategorii IPO3 nejvíce bodů. V kategorii IPO1 se na prvním místě umístnil pan František Radkovič s NO,na druhém místě paní Petra Šimková s NO a na třetím místě pan Jakub Faltus s NO. Pro letošní mistrovství se podařilo zajistit velmi hodnotné ceny.V kategorii IPO1 obdržel vítěz 2.000,-Kč + poukaz od fi.Gappay na 1.000,-Kč na nákup zboží+pohár+20 kg pytel granulí od fi.Fitmin+koženou tašku,druhý v pořadí obdržel 1.000,-Kč+poukaz od fi.Gappay na 1.000,-Kč na nákup zboží+pohár+5 kg pytel granulí+nádobu na granule od fi.Fitmin a třetí v pořadí obdržel poukaz od fi.Gappay na nákup zboží na 1.000,-Kč+pohár+ 5kg pytel granulí od fi.Fitmin a poukaz na bezplatné ubytování na dvě noci v kynologickém areálu Zbraslav.V kategorii IPO3 byly ceny ještě hodnotnější.Vítězka obdržela 8.000,- Kč+pohár+20 kg pytel granulí  od fi.Fitmin+koženou tašku,druhý v pořadí obdržel  pohár+ 5.000,-Kč+ 5 kg pytel granulí+nádobu na granule od fi.Fitmin,třetí v pořadí obdržel pohár +3.000,-Kč a 5kg pytel granulí od fi.Fitmin.Čtvrtý v pořadí obdržel poukaz od fi.Gappay v ceně 2.000,- Kč na nákup zboží,pátý v pořadí obdržel poukaz od fi.Gappay v ceně 1.000,- na nákup zboží,závodníci na šestém až desátém místě obdrželi poukaz na bezplatné ubytování na dvě noci v areálu Zbraslav.Prvním třem závodníkům v kategorii IPO1 a prvním deseti závodníkům v kategorii IPO3 bylo vrácené startovné a všichni závodníci z MSKS měli ubytování v areálu Zbraslav zdarma.

Závěr mistrovství provedl technický vedoucí pan Jaroslav Venhauer,který poděkoval jmenovitě všem sponzorům za dodané ceny,všem závodníkům za sportovní vystupování,rozhodčím za korektní posuzování,figurantům, kladečům a všem pořadatelům za odvedenou práci a popřál všem šťastný návrat domů.

Závěrem bych  chtěl  ještě jednou poděkovat ZO Miroslav v čele s Petrem Brhelem za organizační zajištění mistrovství,ing.Bechnému a panu Burianovi za zajištění terénů na stopy,tajemnici paní Boleslavové ,panu Kratochvílovi a správci panu Mrázkovi za pomoc při přípravě mistrovství MSKS.

Zpracoval:Jaroslav Venhauer

 

Mistrovství stopařů MSKS dle IPO-FH v roce 2015

 

     Předsednictvo MSKS pověřilo základní organizaci kynologie v Jihlavě uspořádáním Mistrovství MSKS stopařů dle IPO-FH ve dnech 12. a 13.září 2015. Organizační tým,složený z členů ZO v čele s předsedou ZO ing.Rychetským a panem Matějkou měl nejvíce starostí se zajištěním terénů pro pachové práce a kladečů,kteří jsou schopni takové složité stopy pokládat.Vedoucími stop byli pánové František Matějek a Slavomír Bořuta.Stopy kladli pánové Černý,Mnich,ing.Šlejtr a Bareš.Na M MSKS byli delegováni rozhodčí pan Jaroslav Venhauer a pan Milan Oliva. Na M MSKS stopařů se přihlásili tři závodníci z MSKS a 10 závodníků z ČKS.V sobotu v 8 hod.bylo provedeno ředitelem závodu ing.Rychetským zahájení M MSKS stopařů.Hlavní rozhodčí pan Venhauer přivítal přítomné jménem předsednictva MSKS,popřál závodníkům hodně štěstí při vypracování a seznámil je s organizací závodu.Ředitel závodu provedl rozlosování startovních čísel přes upomínkové poháry,které věnoval předseda ČMKU pan MVDr.Široký.Závodníci byli rozdělěni podle čísel do dvou skupin a seznámeni s časovým harmonogramem.

     Pro pachové práce pořadatelé zajistili terén s jetelinou vysokou do 15 cm pro všechny závodníky stejný.Terén byl rozdělen na dva díly a skupiny se druhý den na jednotlivých dílech vyměnili.První den bylo dobré počasí a bodové hodnocení závodníků bylo dobré.Druhý den se počasí zhoršilo,zvedl se vítr a většina závodníků stopu nedokončila.Rozhodčí zadali za jednotlivé stopy jedenkrát známku „V“, dvakrát známku „VD“,pětkrát známku „D“,dvakrát známku „U“ a šestnáctkrát známku“N“.Nejlepšího výsledků ze dvou stop dosáhla slečna Denisa Zimová s fenou BC Bellisemé z Dorky z ZO Jihlava, a to 175 bodů.Získala titul „Mistr ve stopě MSKS“ pro rok 2015.P  MSKS věnovalo pro první tři závodníky poháry a velký pohár pro „Mistra MSKS ve stopě“. Základní kynologická organizace Jihlava věnovala pro závodníky pytle krmiva a sponzor fi.Cappay předměty na stopy a cedulky na začátek stopy.  Vyhlášení výsledků M MSKS stopařů provedl ředitel mistrovství pan ing.Rychetský. Závěr provedl jménem P MSKS hlavní rozhodčí M MSKS stopařů pan Venhauer.Poděkoval závodníkům za sportovní vystupování,popřál jim hodně úspěchů v další činnosti a šťastnou cestu domů.

     Velkým nedostatkem pro pořádání takovýchto akcí je nedostatečný počet proškolených kvalitních svazových kladečů v MSKS. Je třeba,aby se provedlo proškolení dalších kladečů.Pro zvýšení zájmu o tuto činnost ,by bylo dobré přehodnotit odměny za práci kladečů na  stopách u vrcholových soutěžích. 

Zpracoval : Jaroslav Venhauer

Partneři