Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická (tajemnice do ustanovení nového předsednictva svazu)

tel. 602 786 002, 604 898 935

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: ---------

tel. ---------

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Mistrovství MSKS 2014


Veškeré informace k letošnímu Mistrovství MSKS, včetně formuláře přihlášek a propozic, najdete na samostatném webu mistrovství - www.mmmsks.estranky.cz

Zpráva hlavního rozhodčího Mezinárodního mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu 2014

Ve dnech 20.-21. 9. 2014 se uskutečnilo MM MSKS v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna. MM MSKS se zúčastnilo 36 závodníků v kategorii IPO 3 a ve vložené kategorii IPO 1 16 závodníků.

Na základě dosažených výsledků nebyl zadán titul CACIT. Bodový limit v kategorii IPO 3 obhájilo 13 závodníků a v kategorii IPO 1 11 závodníků. Celkem v obou kategoriích bylo diskvalifikováno 5 závodníků a 4 přihlášení odstoupili. Celkové umístění jednotlivých závodníků a jejich bodové hodnocení je uvedeno ve výsledkové listině.

Jako hlavní rozhodčí na posuzování MM MSKS byl delegován Jan Strach, v kategorii stop Ing. Miroslav Vávra, v poslušnosti Milan Mnich a v kategorii obran Jozef Klíma /SK/. Celou kategorii IPO 1 posuzoval Miroslav Kašpar. K hodnocení rozhodčích nebyly žádné výhrady.

Práce figurantů se velmi dobře zhostili Jiří Bravenec, Lukáš Slowioczek a Ivan Tomšík. Stejně tak kladeči stop Jiří Šlejtr, Ing. Zdeněk Černý, Ladislav Pánek a Ing. Jiří Bechný splnili svůj úkol zodpovědně. Hladkému průběhu závodu pomáhali vedoucí jednotlivých oddílů, a to Milan Oliva /stopy/ a Jiří Kratochvíl /poslušnost a obrana/.

Zvláštní poděkování patří kynologickým klubům Miroslav a Rapotice, jejichž členové se podíleli na organizaci celého mistrovství, a dále pak tajemnicím MSKS p. Salgové a Boleslavové a správci areálu p. Zykovi. O harmonogram celého závodu a včasné nástupy závodníků se velmi dobře postaral Petr Brhel. Práce sčítací komise probíhala rovněž bez problémů díky Mgr.Tereze Baselové a Karlu Vyskočilovi.O moderování celého průběhu závodu a zajíštění sponzorů se postarala Veronika Staniová, za což jí rovněž patří poděkování.

Celé MM MSKS mělo hladký průběh, připomínky ze strany závodníků byly pouze k terénu stop, který byl sice náročný, avšak pro všechny stejný.

Čestnými hosty MM MSKS byli předseda ČMKU MVDr. Široký, člen ČMKU p. Karban a předseda MSKS Ing. Radim Fiala.

Zpracoval: hlavní rozhodčí MM MSKS 2014 Jan Strach

Partneři