Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Heitel, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Mistrovství MSKS 2013


Výsledky M MSKS 2013

Výsledkové listiny [XLS, 269.8 kB]

Zpráva hlavního rozhodčího

Zpráva hlavního rozhodčího Mezinárodního mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu 2013 (dále jen MM MSKS 2013)

Ve dnech 5. – 6. 10. 2013 se uskutečnilo MM MSKS v Kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna. MM MSKS se zúčastnilo 28 závodníků ze 30 přihlášených v kategorii IPO 3. Na základě dosažených výsledků byl zadán titul CACIT a CACT závodnici Mgr. Haně Radovesnické (MSKS) s fenou NO Fany Ben-Ju s celkovým počtem 284 body, která se umístila na 1. místě. Mgr. Hana Radovesnická se stala Mistrem MSKS pro rok 2013 a získala rovněž pohár pro nejlepšího NO věnovaný prezidentem ČKNO Ing. Karlem Strouhalem. Na 2. místě se umístila závodnice Mgr. Kateřina Krejčí (MSKS) s fenou Dobrmana Abba z Lanštorfa s celkovým počtem bodů 278. Na 3. místě se umístil závodník Jiří Mach (ČKNO)s fenou NO Jenny Anrebri s celkovým počtem bodů 275.

Bodový limit obhájilo 17 závodníků, 7 závodníku nedosáhlo bodového limitu a bylo hodnoceno známkou neuspokojivě. Tři závodníci byli diskvalifikováni a 1 závodník odstoupil ze zdravotních důvodů.

Práce figurantů pp. Davida Polzera, Jiřího Bravence a Petra Poliána byla velmi kvalitní, což bylo hodnoceno velice pozitivně mezinárodním rozhodčím p. Juliusem Benovičem z SK, který posuzoval oddíl C. Stejně tak i práce kladečů sl. Zuzany Maškové a pp. Zdeňka Černého a Ing. Jiřího Šlejtra byla rozhodčím oddílu A, p. Milanem Olivou, ohodnocena velmi dobře. Oddíl B posuzoval p. Jiří Hammer a pomocníkem pro posuzování cviku dlouhodobé odložení byl rozhodčí Ing. Miroslav Vávra.

Vloženým závodem byla kategorie dle IPO 1, do kterého se přihlásilo pouze 7 závodníků a zúčastnilo se 6 závodníků. V této kategorii zvítězil závodník Josef Šesták (MSKS) se psem BOM Cyklon Olbramovický kvítek s celkovým počtem 267 bodů. Na místě druhém se umístil závodník Jaroslav Josefík (MSKS) se psem Urry Majorův háj s počtem 260 bodů a na místě třetím se umístil závodník Dušan Bankovič (SK) s počtem 253 body. Bodový limit dále splnila pouze 1 závodnice a zbývající dva závodníci byli diskvalifikováni.

Zde stojí za zvážení zda vloženou kategorii dle IPO 1 při tak nízkém počtu přihlášených vůbec otevírat. Je potřeba, aby VK MSKS stanovila naprosto jasná pravidla a tato se dodržovala.

Za zvážení rovněž stojí, zda by nebylo vhodné, aby byla na každý výcvikový rok stanovena skupina rozhodčích, která by posuzovala všechny výběrové závody a následně i M MSKS. V případě účasti rozhodčího z jiné země na M MSKS, by rozhodčí pro posuzování výběrových závodů, který by nebyl obsazen, vykonával funkci náhradního rozhodčího.

Velké poděkování patří Kynologickému klubu Miroslav, kdy jejich členové se podíleli na zabezpečení bezchybného chodu celého mistrovství, dále sčítací komisi vedenou Mgr. Terezou Baselovou, správci areálu p. Romanu Zýkovi. Zvláště pak členům Kynologického klubu Rapotice, pod vedením Ing. Bechného, kteří zajistili terény na stopy a závozy závodníků na stopy. Dále všem nejmenovaným pomocníkům, sponzorům a příznivcům kynologie. Rovněž chci poděkovat sl. Alici Salgové – tajemnici MSKS, která nad rámec svých povinností bez ohledu na čas byla velkou oporou, jak při přípravě, tak i při vlastním zabezpečením celého mistrovství. Na druhé straně mně, a i dle ohlasů závodníků a členů MSKS, na MM MSKS při závěrečném ceremoniálu resp. v průběhu celé akce opakovaně chyběla účast předsedy MSKS Ing. Radima Fialy, který celou akci jako předseda MSKS zaštítil.

Zpracoval : Hlavní rozhodčí MM MSKS 2013 Jiří Hammer v.r.

Partneři