Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Mistrovství MSKS 2012


Výsledky

Výsledková listina IPO 3 [XLS, 23 kB]
Výsledková listina IPO 1 [XLS, 20.5 kB]

Zpráva hlavního rozhodčího

Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu 2012 dle IPO 3 a IPO 1

Ve dnech 25. – 26. 5. 2012 se konalo Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu ve výkonu psů pracovních plemen dle IPO 3 a IPO 1 se zadáváním titulu CACIT a CACT ve Zbraslavi u Brna. Závodu se zúčastnilo pouze 14 psovodů v kategorii IPO 3 z původně 17 přihlášených, v kategorii IPO 1 jen 4 z 5 přihlášených psovodů. Závodu se zúčastnili jak členové MSKS, tak ČKS a ČKNO. Trénink, prezence, zkušební psi pro výběr figurantů a losování se konalo v odpoledních a večerních hodinách dne 25. 5. 2012.

Celkovým vítězem se stala slečna Michaela Ptáčníková – ČKNO s fenou NO Akyra s Atarova sadu s celkovým počtem bodů 272 a získala titul CACIT a CACT /91-95-86/. Druhý v pořadí se umístil pan František Matějek z KK Jihlava MSKS se psem BOM Uragán de Alphaville Bohemia s celkovým počtem bodů 263 / 94-84-85/. Třetí v pořadí se umístil pan Josef Šesták se psem NO Nex z Klemova dvora s celkovým počtem bodů 259 / 85-88-86/z KK Kostice MSKS. Nejlepší stopu předvedl pan F. Matějek se psem Uragán s 94 body, poslušnost sl. M.Ptáčníková s fenou Akyra s 95 body a obranu rovněž sl. M.Ptáčníkova s fenou Akyra s 86 body.

Mistrem MSKS dle IPO 3 pro rok 2012 se stal pan František Matějek se psem BOM Uragán de Alphaville Bohemia z KK Jihlava

V kategorie IPO 1 se umístil na prvním místě pan Jiří Štěpař se psem NO Enrico Bohemia Bells s celkovým počtem bodů 256/75-93-88/z KK Vrbno pod Pradědem ČKS, na druhém místě se umístila paní Dana Pecinová se psem BOM Nestor de Alphaville Bohemia s celkovým počtem bodů 254/87-80-87/ z KK Jihlava MSKS a na třetím místě pan Jaroslav Zbořílek se psem NO Bad z Karpatského dvora s celkovým počtem bodů 252/77-83-92/ z KK Prostějov MSKS. Nejlepší stopu předvedla paní D. Pecinová s Nestorem - 87 bodů, poslušnost pan J. Štěpař s Enrico - 93 body a obranu pan J. Zbořílek - 92 body.

Vlastní soutěž dokončilo pouze 11 závodníků v kategorii IPO 3 (2x diskvalifikace, 1x odstoupení závodníka ze zdravotních důvodů). V kategorii IPO 1 dokončili soutěž 3 závodníci (1x diskvalifikace).

Stopy, které byly položeny na jařinách cca 15 - 20 cm vysoké posuzoval pan Jan Strach s citem a přehledem, poslušnost paní Lenka Chmurová m.s. s naprosto perfektním citem, přehledem a přesností, obrany pan Bc. Josef Adamušin m.s. mezinárodní rozhodčí ze Slovenska. Práci figurantů na obranách se v kategorii IPO 3 zhostili na výbornou pánové David Polcer (tech. část) a Václav Kuncl (kontrolní výkon). V kategorii IPO 1 figuroval rovněž výborně pan Jaroslav Josefík.

Velké poděkování patří kladečům pod vedením pana Antonína Kočího, všem pomocníkům z KK Kralice nad Oslavou pod obětavým vedením paní Jany Jaškové, která věnovala přípravě Mistrovství ve spolupráci s panem Jiřím Kratochvílem - členem předsednictva MSKS - několik dní. Dále bych chtěl poděkovat členkám předsednictva MSKS PhDr. Ester Trčalové a Mgr. Haně Radovesnické za práci ve sčítací komisi a organizaci závodu, sl. Lence Sladké, Miloši Burianovi, Romanu Zykovi, Martinu Mrázkovi a všem dalším nejmenovaným, kteří se podíleli na zdárném zajištění Mistrovství. Velké poděkování patří Bc. Alici Salgové - tajemnici MSKS, která bez ohledu na čas byla velkou oporou při organizaci této akce.

Zvláštní poděkování však patří panu MVDr. Luboši Širokému z KK Hartvíkovice, jmenovaný je rovněž předsedou ČMKU , který byl generálním sponzorem celé akce.

Poděkování a dík patří i dalším sponzorům: BRASA – premium pet food, fa. GAPPAY, pivovar Starobrno a Amundsen – vodka.

Hlavní rozhodčí Jiří Hammer

Partneři