Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Mistrovství MSKS 2010

Zhodnocení mistrovství


Hlavním sponzorem M MSKS 2010 je pan Josef Bartošík a jeho firma Bardog, www.bardog.cz

Výsledky Mistrovství MSKS 2010 [XLS, 25.1 kB]

Zpráva hlavního rozhodčího

Zhodnocení mistrovství MSKS dle IPO3 pořádaného ve dnech 9.a 10.října 2010 ve Zbraslavi

Úvodem bych si dovolil provést zhodnocení M MSKS 2010 z hlediska organizačního zajištění. V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem členům organizačního výboru, který tvořili členové P MSKS , VK MSKS, ing. Kadera, p. Kočí, sl. Kratochvílová a Meluzínová. Všichni přistoupili k plnění uložených úkolů zodpovědně a to se v plné míře projevilo jak v přípravě tak i při vlastním průběhu mistrovství. V druhé řadě bych chtěl poděkovat členům ZO Kralice, v čele s paní Jaškovou, kteří zajišťovali pořadatelskou službu, vytvořili skupinku na poslušnost, zajišťovali střelbu při poslušnosti a zavádění závodníků na stopy. Jako nedostatek bych viděl to,že bylo zajištěno jen jedno místo k občerstvení jak závodníků, tak i diváků. Protože bylo pěkné počasí, tak přijelo dosti diváků a v restauraci se tvořila velká fronta - hlavně v době oběda. Na veškeré občerstvení - káva, tekutiny, párek se musela stat fronta u jednoho výdejního místa což bylo ze strany diváků kritizováno.

V určeném termínu se přihlásilo 25 závodníků do kategorie IPO3 a 14 závodníků do mládeže. Při kontrole přihlášek se zaměřením na splnění daných podmínek v kategorii IPO3 a to 250 bodů na VZ nebo na mistrovství plemen v letošním roce bylo zjištěno, že pan ing. Novotný toto splněno nemá a jeho přihláška nebyla přijata a jemu osobně to bylo telefonicky sděleno. Do 8.10. omluvili svoji účást z důvodu nemoci nebo zranění psaovoda a nebo psa čtyři účastníci v kat. IPO3 a tři závodníci v kat. mládežníků.

Dle časového harmonogramu byla provedena prohlídka terénů na stopy za účasti hlavního rozhodčího,rozhodčího určeného k posuzování pachových prací v kat. IPO3, rozhodčího pro mládež, kladečů a vedoucího stop p. Kočího, který zajistil velmi pěkný prostor pro pachové práce. Jednalo se o porost jateliny vysoké 10-15 cm. Dále následovala porada rozhodčích, figurantů, kladečů a pořadatelů. Hlavní rozhodčí seznámil přítomné s organizací a průběhem mistrovství. Pořadatelé připravili vše na provedení rozlosování v sále u restaurace. Mistrovství zahájil předseda MSKS ing. Fiala. Přivítal všechny přítomné závodníky, popřál jim příjemný pobyt, představil a přivítal rozhodčí, figuranty, kladeče a předal slovo hlavnímu rozhodčímu, který seznámil závodníky s organizací mistrovství, popřál jim šťastnou ruku při losování a dosažení dobrých výsledků při plnění jednotlivých cviků. Po té proběhlo losování mládežníků a závodníků v kategorii dle IPO3. Dále bylo provedeno rozmístění maket na cvičební ploše, vyznačeny body pro provádění cviků obrany a poslušnosti a následovalo upřesnění práce figurantů na kontrolních psech.

Od 10.00 hodin začala "Poslušnost" v kategorii IPO3, kterou posuzoval pan Dušan Majtas. Tuto lze hodnotit celkově známkou "Dobře" s průměrným počtem 82,25 bodů. Tři závodníci byli hodnoceni známkou "Velmi dobře", devět závodníků známkou "Dobře" a osm známkou "Uspokojivě". V části "Obrana", kterou posuzoval p. Jaroslav Venhauer, technickou část figuroval pan David Polczer a kontrolní výkon prováděl pan Jiří Bravenec, bylo dosaženo průměrné známky "Dobře" s počtem 84,9 bodů. Šest závodníků bylo hodnoceno "Velmi dobře", deset závodníků "Dobře" a čtyři závodníci známkou "Uspokojivě". Stopy posuzoval rozhodčí Jaroslav Matula. I zde bylo dosaženo průměrné známky "Dobře" s počtem 86,2 bodů, z toho devět s hodnocením "Velmi dobře", osm s hodnocením "Dobře", jeden známkou "Uspokojivě" a dva známkou "Nedostatečně".

V sobotu večer byl uspořádán večírek. K poslechu i k tanci hrála živá hudba. S večírkem byli účastníci spokojeni. Sčítací komise prováděla průběžné zpracování výsledků, včasné doplňování výsledků na výsledkové tabuli. Během nedělního dopoledne se provádělo zapisování výsledků do VK a připravovalo se vše potřebné k vyhlášení výsledků a ukončení mistrovství.

Slavnostní ukončení mistrovství bylo provedeno nástupem všech psovodů se psy, rozhodčích, figurantů, kladečů, čestných hostů, sponzorů a pořadatelů. Úvodní slovo měl hlavní rozhodčí, který požádal Mgr. Radovesnickou, aby předala odznaky "Vzorný výcvikář" členům MSKS, kteří splnili podmínky k uděleni jednotlivých tříd. Dále následovalo vyhodnocení kategorie "Mládež" a potom "IPO3" s předáním cen. Pan Julius Benovič splnil podmínku pro udělení ocenění CACIT a CACT. Mistrem MSKS pro rok 2010 se stala druhá v pořadí paní Lenka Chmurová.
Závěr mistrovství provedl předseda MSKS ing. Fiala, který poděkoval jmenovitě všem sponzorům za dodané ceny, všem závodníkům za sportovní vystupování, rozhodčím za korektní posuzování, figurantům a kladečům za odvedenou práci. Zvlášť poděkoval členům KK Kralice v čele s pí. Jaškovou a všem pořadatelům a popřál všem šťastný návrat domů.

Závěrem bych chtěl i já osobně poděkovat všem závodníkům za sportovní vystupování během celého mistrovství, poděkovat rozhodčím za jejich dobré posouzení, figurantům za odvedenou práci pro provádění cviků v obraně, kladečům za kvalitně položené stopy, všem sponzorům a zejména hlavnímu sponzorovi p. Bartošíkovi a tajemnici MSKS ing. Navrátilové za pomoc při přípravě mistrovství MSKS.

Zpracoval: Jaroslav Venhauer

 

Partneři