Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2017 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 23.3.2017

Přítomní: Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová, Milan Mnich, Milan Oliva, David Polzer

Člen revizní komise: Jaroslav Venhauer


1/2017

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č.1/2017. Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 23.3.2017

Přítomní: Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová, Milan Mnich, Milan Oliva, David Polzer

Člen revizní komise: Jaroslav Venhauer

 

Program:

 1. VZ MSKS
 2. Školení rozhodčích
 3. Zpráva figuranti
 4. Zpráva mládež
 5. Úprava podmínek pro udělování VT - mládež
 6. Různé

 

 1. 1.       VZ MSKS
 • 1.uzávěrka 30.3.2017; 2.uzávěrka 16.4.2017
 • Současný stav: 3 přihlášky
 • Platí podmínky z loňského roku
 1. 2.       Školení rozhodčích
 • Proběhlo 18.2.2017 na Zbraslavi. Zúčastnili se stávající rozhodčí, Mgr. Hana Radovesnická. Omluveni: M. Prokopová, J.Surovec.
 • Lektor: Jaroslav Venhauer
 • Zpráva Milana Mnicha o průběhu školení rozhodčích bude vyvěšena na webových stránkách MSKS (www.msks.cz)
 • VK hodnotí školení kladně. Děkuje p.Venhauerovi.
 • VK schválila navržené změny v NZŘ, dále podstupuje ke schválení P MSKS.
 1. 3.       Zpráva figuranti
 • Zpráva o činnosti figurantů od M. Olivy a D. Polzera bude uveřejněna na webových stránkách MSKS
 1. 4.       Zpráva mládež
 • Zpráva o činnosti mládeže bude uveřejněna na webových stránkách MSKS – T. Baselová
 1. 5.       Úprava podmínek pro udělování VT – mládež
 • Úprava bude po schválení P MSKS vložena do Systému výcviku
 1. 6.       Různé
 • M. Lepařová – schválena 1. výkonnostní třída titulu Mladý vzorný výcvikář
 • I. Schettlová -  schválena 1. výkonnostní třída titulu Vzorný výcvikář
 • J. Bezděková – schválena 3. výkonnostní třída titulu Vzorný výcvikář
 • VK doporučuje dopracovat zkoušky malých plemen
 • Předsedkyně VK Mgr. Hana Radovesnická zhodnotila práci VK a poděkovala jejím členům za spolupráci.

 

 2/2017

 

Dne 5. 5. 2017, proběhlo zasedání VK MSKS, které se konalo v Prostějově.

Přítomní: Ing. Miroslav Vávra, Josef Šesták, Milan Mnich, Jan Strach, David Polzer

Hosté: Jiří Hammer, Jiří Barát

Program:

1. Rozdělení povinností ve VK

2. Rozhodčí

3. Příprava MM MSKS

4. Školení figurantů

5. Mládež

6. Různé

1. Rozdělení povinností ve VK:

Ing. Vávra – Kalendář akcí, delegace rozhodčích

- Člen pracovní komise ČMKU

- Sjednocení výkladu NZŘ s ČKS

 

Polzer – Delegace figurantů

- Školení figurantů

- Kousací dny

Šesták – Prezentace plánů a požadavků VK na fungujících krajských kynologických radách

 

Mnich – Školení výcvikářů

Strach - Školení kladečů stop

- Školení rozhodčích

Celá VK MSKS si dala za úkol prostudovat výcvikovou směrnici ČKS z roku 2015, pro případnou spolupráci v oblasti výcviku s ČKS.

2. Rozhodčí

Z důvodu nízkého počtu rozhodčích a nárůstu velkého počtu kynologických akcí souhlasil pan Jiří Hammer s návratem mezi rozhodčí. /ZK, malé závody/

Dále budou v nejbližší době vyhlášeny zkoušky na nové rozhodčí, navrženi čtyři adepti.

3. MM MSKS

- Termín 23. – 24. 9. 2017

- Kategorie IPO1,IPO3

- Rozhodčí: hlavní Ing. Miroslav Vávra, stopy Milan Oliva, poslušnosti Milan Mnich, obrany Dušan Majtas

- Vedoucí stop + terény /Bechný, Burian/

- Vedoucí poslušností + obrany /Jindřich a Anna Klusáčkovi/

- Figuranti navržení / Konečný, Slowioczek, Josefík/

- Kladeči budou proškoleni do konání MM MSKS /Šlejtr, Černý/

- Max. počet závodníků IPO3 stanoven na 45

- IPO1 bez omezení věku psa, max. složena zkouška IPO1, psovodi od 18 let

- Propagace závodu, nafotit stadion, překážky, terény na stopy (Z: Boleslavová)

4. Školení figurantů:

· 14.10.2017 přezkoušení klubových figurantů a figurantů 1.tř. – Olomouc – Neředín. Komise: Barát, Polzer

· 27. – 28. 10. 2017 přezkoušení svazových figurantů – Zbraslav. Komise: Oliva, Barát, Šesták

· 4.11.2017 přezkoušení klubových figurantů a figurantů 1.tř. – Kerberos Březí. Komise: Oliva, Polzer

5. Mládež:

Vedením mládeže MSKS nadále pověřena Mgr.Tereza Baselová.

MMM MSKS 2017, kategorie NZŘ, MZŘ, roz.: Strach, Barát, fig.: Konečný, Josefík

MM stopařů 2017, dle MZŘ, NZŘ, roz.: Mnich, Barát

Přípravu propozic a uzávěrky přihlášek – Mgr. Baselová

6. Různé:

· CACIT Kunčice /špatná komunikace s rozhodčími a figuranty, problémy s vyúčtováním, nepřipraveny dohody o odvedené práci/

· Byli schváleni mezinárodní rozhodčí z řad rozhodčích MSKS, prověří Boleslavová

· Podán návrh na sjednocení ceny za posuzování zkoušek a soutěží na 1000,- Kč (od 1.1.2018)

· Zajistit kontakty na předsedy KKR. (Z: Boleslavová , Šesták)

 

 Zapsal Josef Šesták

 

Zápis VK 3/2017

 

Dne 16. 11. 2017, proběhlo zasedání VK MSKS, které se konalo v Prostějově.

Přítomní: ing. Miroslav Vávra, Josef Šesták, Milan Mnich, Jan Strach, David Polzer

Program:

1. MM MSKS 2017

2. Školení rozhodčích

3. Zkoušky na rozhodčí

4. Školení figurantů

5. VZ MSKS

6. Kalendář akcí

7. Posuzování ZK

8. Různé

 

1. MM MSKS 2017:

Ing. Vávra, v krátkosti statisticky zhodnotil letošní mistrovství MSKS jak dospělých tak mládeže. Na uskutečněné akce, nebyly žádné negativní ohlasy. Mistrovství bylo hodnoceno ze všech stran kladně, jak ze strany závodníků, diváků i organizátorů.

2. Školení rozhodčích:

V měsíci únoru 2018, bude provedeno školení rozhodčích, na které budou přizváni rovněž nový adepti o zkoušky na rozhodčí. Předběžný termín pro školení bude 17 nebo 24.2.2017.

Lektoři pro školení: NZŘ / Strach, Mnich/

MZŘ / Majtas Dušan/

VK chce zajistit účast minimálně dvou rozhodčích MSKS na školení rozhodčích v ČKS, z důvodu sjednocení posuzování NZŘ.

3. Zkoušky na rozhodčí

VK navrhuje vypsat termín pro nové adepty na rozhodčí zkoušky a zároveň umožnit stávajícím rozhodčím si doplnit aprobace.

Nový adepti budou přezkušování z obou zkušebních řádů /MZŘ, NZŘ/ + směrnice.

Stávají rozhodčí jen z NZŘ

Zkušební komise: ing. Vávra, MVDr. Široký, Hammer

Termín: Březen 2018

4. Školení figurantů

VK určila lektory na školení figurantů ve složení: David Polzer, Jiří Barát, Milan Oliva

5. VZ MSKS

VK projednala žádost spolku Ostrava – Poruba, o možnost pořádání VZ MSKS. Vzhledem k tomu, že je MM MSKS jako otevřený závod, je zbytečné pořádat VZ MM MKS.

VK navrhuje organizaci uspořádat závod za určitých podmínek:

Závod nebude jako VZ MM MSKS, ale závod se zadáním titulu CACIT. Delegované rozhodčí a figuranty bude hradit MSKS. Ostatní náklady si hradí pořádající organizace ze startovného, tudíž bez dalších finančních dotací MSKS.

 

6. Kalendář akcí

Kalendář akcí na 1/18: ing. Vávra, polzer

Školení výcvikářů 1x za pololetí

Školení klubových figurantů 1x za pololetí

Školení pro začínající psovody a figurant – Metodika výcviku: Šesták, Barát

7. Posuzování zkoušek

VK projednala možnost posuzování zkoušek ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátky. VK a většina rozhodčích s daným návrhem souhlasí.

V roce 2018 zatím jen jako mimořádné akce, z důvodu jiného systému přidělování akcí než v ČKS. Akce budou přidělovány v návaznosti na rozhodčích a jejich volné kapacitě.

Zkouška bude tedy možno pořádat ve dnech: Pá, So, Ne, Svátky, volna a LVT.

8. Různé

VK navrhuje z důvodu velkého nárůstu mimořádných akcí zvýšení poplatku za tyto mimořádné akce z 200,-Kč. na 500,- Kč.

Partneři