Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2016 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 3.5.2016

Přítomní: Mgr. Hana Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M.Mnich

Omluven: D.Polzer

Člen revizní komise: Jaroslav Venhauer


1/2016

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č.1/2016. Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 3.5.2016

Přítomní: Mgr. Hana Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M.Mnich

Omluven: D.Polzer

Člen revizní komise: Jaroslav Venhauer

Program:

1. VZ MSKS

2. Školení klubových figurantů a figurantů 1.tř.

3. Školení rozhodčích

4. M MSKS 2016

5. Mistrovství mládeže a juniorů MSKS 2016

6. Mistrovství stopařů mládeže a juniorů MSKS 2016

7. Závod pro malá plemena

8. Mládež

9. Úpravy NZŘ

10. Různé

 

1. VZ MSKS

* Proběhlo: 23.4.2016. Nahlášeno 22 závodníků, zúčastnilo se 17.

* Hlavní rozhodčí + obrany: L. Chmurová

* Rozhodčí poslušností: M.Kašpar

* Rozhodčí stop: J. Strach

* Pomocný rozhodčí: M. Vávra

* Figuranti: J.Josefík, D.Polzer, M.Řehoř

* Organizace: Ostrava – Kunčice

* Protest nebyl podán. Na webových stránkách MSKS (www.msks.cz) je uveřejněna zpráva hlavního rozhodčího. Výsledky na webových stránkách závodu (http://zkoostravakuncice.webnode.cz).

* Akce je hodnocena kladně.

* VK děkuje všem rozhodčím, figurantům, kladečům a pořadatelům za výbornou práci, sponzorům za hodnotné ceny.

2. Školení klubových figurantů a figurantů 1.třídy

* 13.3.2016 proběhlo školení ve Zbraslavi. 5 figurantů 1.třídy obnovilo atest. Celkem 25 figurantů.

* 27.3.2016 proběhlo školení v Ostravě – Kunčicích. Chybí zpráva lektora M.Vávry. Nutno dodat.

* Úkol M.Oliva: Poslat aktuální seznam p.Trčalové, která zveřejní na web stránkách.

* Návrh KKR Zlín přejmenovat akci, aby bylo jasné, že na ní probíhá i přezkoušení. VK navrhuje název Atestace klubových figurantů a figurantů 1.třídy.

3. Školení rozhodčích

* Proběhlo 28.2.2016 ve Zbraslavi. Zúčastnili se stávající rozhodčí, Mgr. Hana Radovesnická, MVDr. Lubomír Široký, Ing. Radim Fiala.

* Lektor: J. Adamuščin (SK)

* Zpráva ze školení rozhodčích od M.Mnicha je uveřejněna na web stránkách (www.msks.cz).

* VK hodnotí školení velice kladně. Děkuje p.Adamuščinovi.

* Úkol Radovesnická, Baselová: opět uveřejnit postup při vyplňování soupisek na zkoušky v kalendáři na 2. pololetí 2016.

4. MM MSKS 2016

* Termín: 30.9.-2.10.2016

* Místo: Zbraslav

* Návrh rozhodčích: Hlavní rozh. + technický – J.Venhauer, stopy – M.Mnich, poslušnosti – J.Hammer, obrany – J.Klíma (SK), náhradní + IPO1 – Klementová

* Návrh figurantů: J.Bravenec, V.Konečný, J.Josefík

* Organizace – osloví J.Venhauer

* Kladeči – zajistí M.Oliva

* Vedoucí stop: J.Boleslav

* IPO1 – podmínka 260 bodů, zůstávají podmínky z loňského roku.

* Uzávěrka – 2.9.2016

5. Mistrovství mládeže a juniorů MSKS 2016

* Termín: 24.-25.10.2016

* Místo: Zbraslav

* Kategorie: ZZO, ZZO1, ZVV1, APR1, SPR1, UPR1, IPO1, IPO2, IPO3

* Návrh rozhodčích: M.Vávra, M.Oliva

* Figuranti: V.Konečný, L.Slowioczek

* Organizace: osloví T.Baselová

* Kladeči: zajistí M.Oliva

6. Mistrovství stopařů mládeže a juniorů MSKS 2016

* Termín: 8. – 9.10.2016

* Návrh rozhodčích: J. Venhauer, J.Boleslav

* Organizace: zajistí T.Baselová

* Kladeči: zajistí M.Oliva

7. Závod pro malá plemena

* Návrh názvu pro letošní rok O pohár předsedy ČMKU

* Otevřený závod pro všechny psovody věkových kategorií, svazů i států

* Kategorie ZMMP, ZMP1,ZMP2,ZMP3, ZMPO

* Minimální počet závodníků pro otevření kategorie je 5

* Minimální počet závodníků, aby se závod uskutečnil je 15

* Jeden psovod může startovat se dvěma psy

* Podmínkou všech kategorií je splněná zkouška ZMMP nebo ZMP1

* Organizace: Holešov – osloví T.Baselová

* Rozhodčí: J.Venhauer (v případě velkého počtu psů, bude delegován předsedkyní VK další rozhodčí)

* Termín: začátek září

8. Mládež

* 16. – 17. 4.2016 proběhlo ve Zbraslavi soustředění mládeže a juniorů. Zúčastnilo se ho 17 dětí. Lektoři: K. Vyskočil, K. Ruská, V. Konečný.

* V červnu je naplánováno soustředění ve Vojkovicích.

* Vydány propozice na tábor mládeže. Zatím přihlášeno 24 dětí.

* Schválen návrh semináře obedience pro mládežníky během tábora. Návrh bude předán P MSKS na schválení.

* Bylo sestaveno družstvo 3 mládežníků, kteří by se mohli zúčastnit VZ ČKS stopařů. T.Baselová domluví podmínky.

9. Úpravy NZŘ

Na základě dotazů členů MSKS VK projednávala úpravy NZŘ, které ČKS udělalo a zveřejnilo bez odsouhlasení MSKS. V loňském roce byla vytvořena pracovní komise ČMKU, v níž jsou zástupci jak ČKS tak MSKS, která se domluvila, že úpravy budou jednotlivými zástupci předloženy P ČKS a P MSKS a že úpravy budou vždy prováděny v součinnosti obou svazů. Toto nebylo ze strany ČKS dodrženo.

Proto navrhujeme, aby opět došlo k setkání zástupců obou svazů (ČKS a MSKS), kde se nejasnosti vysvětlí a upřesní se, zda tato dohoda stále platí.

P.Trčalová stáhne dokument z web stránek svazu a přidá tam závěry ze školení rozhodčích p.Venhauera.

10. Různé

* P.Ušelová – schválen titul Vzorný výcvikář 2.třídy.

* M. Lepařová schválen Mladý vzorný výcvikář 3.třídy.

* Úkol VK: upravit podmínky pro zadávání titulu Mladý vzorný výcvikář.

* Komise určené P MSKS zpracovávají odpovědi na stížnosti p.Cahové a P.Fuchsíkové. V nejbližší době tajemnice rozešle.

* Zdůraznit na web stránkách výzvu organizacím, které by měly zájem o organizování Mistrovství stopařů dospělých.

* Do kalendáře a na web stránky upozornit na možnost projít školením kladečů a získat titul Svazový kladeč.

* Vznést dotaz na ČMKU, kdy bude předložena zpráva z jednání pracovní komise FCI.

 

V Orlové, 5.5.2016 Mgr. Tereza Baselová

 

2/2016

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č.2/2016. Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 14.11.2016

Přítomní: Mgr. Hana Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M.Mnich, D.Polzer

Člen revizní komise: Jaroslav Venhauer

Program:

1. MM MSKS 2016

* Proběhlo  30. 9.  – 2. 10. 2016. 23 závodníků v IPO 3, 6 závodníků v IPO 1.

* Hlavní rozhodčí: Jaroslav Venhauer

* Rozhodčí stop: Milan Mnich

* Rozhodčí poslušností: Jiří Hammer

* Rozhodčí obran: Dušan Majtas (SK)

* Figuranti: Jiří Bravenec, Vojtěch Konečný, Jaroslav Josefík

* Organizace: KK Rapotice

* Protest nebyl podán. Na webových stránkách MSKS (ww.msks.cz) je uveřejněna zpráva hlavního rozhodčího. Výsledky na webových stránkách závodu (www.mmmsks.estranky.cz).

* Akce je hodnocena kladně.

* VK děkuje všem rozhodčím, figurantům, kladečům a pořadatelům za výbornou práci, sponzorům za hodnotné ceny.

 

2. MM MSKS, VZ MSKS 2017

* Termín: 23. – 24.9.2017, areál MSKS, Zbraslav u Brna – MM MSKS

* V kalendáři na první pololetí uvést podmínky účasti.

* Výzva do kalendáře a na web – zájem organizace o pořádání VZ MSKS , termín: duben – květen, návrh na otevřený závod se zadáváním titulu CACIT

* Návrh rozhodčích: Kašpar, Barát, Oliva, zahraniční rozhodčí (ke schválení P MSKS)

* Návrh figuranti: Polzer, Slowioczek, Konečný (ke schválení P MSKS)

 

3. Práce s mládeží – akce v roce 2016

* 16. – 17.5.2016 soustředění mládeže ve Zbraslavi u Brna. 17 mládežníků. Lektoři: Kateřina Ruská, Karel Vyskočil. Figurant: Vojtěch Konečný.

* 16. – 23.7.2016 LVT mládeže a juniorů ve Zbraslavi u Brna. 28 mládežníků a juniorů. Lektoři: Karel Vyskočil, Tereza Baselová, Kateřina Ruská, Hana Radovesnická. Figurant: Vojtěch Konečný. Proběhly jedny smíšené zkoušky: BH, 2x UPr 1, SPr 1, ZZO, ZZO 1, ZM. 

* 24.9.2016 Mistrovství mládeže a juniorů MSKS. 20 závodníků: 6 v ZZO, 7 v ZZO 1, 1 v IPO  a 3 v ZVV 1.

Rozhodčí: Jaroslav Venhauer, Milan Oliva.

Figuranti: Vojtěch Konečný, Lukáš Slowioczek.

Organizace: Babice

V každé kategorii byli vyhlášeni první tři nejlepší závodníci. Kategorie IPO 1 a ZVV 1 byly vyhlášeny dohromady. Nejlepší stopa, poslušnost, obrana byla vyhodnocena v kategorii IPO 1/ZVV 1. Byl udělen titul Nejlepší mládežník Mistrovství mládeže MSKS a Nejlepší junior Mistrovství mládeže MSKS. Při závěrečném vyhlášení byli také odměněni první tři nejlepší účastníci soutěže Nejúspěšnější mládežník MSKS roku 2015 a Nejúspěšnější organizace MSKS v práci s mládeží 2015. Protest nebyl podán. Sponzoři MSKS, ČMKU, KK Hartvíkovice, krmivo pro psy CD, David Polzer, Veronika Staniová, Hana Radovesnická.

* 8. – 9.10.2016 Mistrovství stopařů mládeže a juniorů MSKS. 6 závodníků. 

Rozhodčí: Milan Mnich, Jaroslav Venhauer

Organizace: MSKS

Protest nebyl podán.

Sponzoři: MSKS, ČMKU, KK Hartvíkovice, Veronika Staniová.

* 5. – 6.11. 2016 víkendové soustředění mládeže ve Zbraslavi u Brna. 15 mládežníků. Lektoři: Karel Vyskočil, Veronika Timková. Figurant: Vojtěch Konečný * Info o akcích mládeže naleznete na  www.msks-mladez.wbs.cz. Také ve skupině na FB  - MSKS mládež/junioři.

* VK děkuje rozhodčím, figurantům, kladečům, lektorům a všem ostatním, kteří mládež podporují a podílejí se na realizaci jednotlivých akcí.

 

4. Mládež – akce v roce 2017

* Návrh soustředění: 22. – 23.4. Zbraslav, 4. – 5.11. Zbraslav (ke schválení P MSKS)

* LVT, Zbraslav – 15. – 22.7. (ke schválení P MSKS)

* M MSKS, Zbraslav – 7. – 8.10. ( ke schválení P MSKS)

* Stopaři, Zbraslav – 21. – 22.10. (ke schválení P MSKS)

 

5. Hodnocení figurantů 2016

* Zpráva – p. Oliva + Polzer.  Aktualizovat figuranty 1. třídy, kontakty – úkol p.Oliva.

 

6. Školení rozhodčích z výkonu 2017

* Proběhne 18.2. na Zbraslavi., informaci zveřejnit v kalendáři, na webu, pozvánky rozešle H.Radovesnická

* Rozhodčí budou proškoleni ve změnách posuzování NZŘ. Doplňky ke ZŘ – p.Venhauer. 

* Upozornění – VK pro psy bez PP v MSKS vydává tajemnice, uveřejnit v Kalendáři, na webu

 

7. Připouštění osob se zdravotním znevýhodněním na zkoušky

VK souhlasí s připouštěním osob se zdravotním znevýhodněním na zkoušky (nikoliv závody) za těchto podmínek: provedení jednotlivých cviků a povelovou techniku je vždy nutné domluvit předem s rozhodčím, ale stále vše podléhá předpisům ZŘ. Je nutné, aby osoba skládající zkoušku byla soběstačná a mohla všechny cviky provést bez pomoci cizí osoby (ke schválení P MSKS)

 

8. Doplnění aprobace rozhodčích

* Pokud si rozhodčí doplňuje aprobaci do 2 let od splnění první aprobace, skládá pouze teoretickou a praktickou část s doplňovaného ZŘ

* V případě, že je doba od první atestace delší než 2 roky, musí rozhodčí splnit zkoušku celou. 

* Rozhoduje datum splnění první aprobace.

 

9. Různé

* VK doporučuje, aby vedoucí mládeže byla zároveň členem ČMKU komise pro mládež

* Tsb hodnocení – zjistit více a podat info, nutno zpracovat – úkol Mnich, Polzer

* Návrh p.Venhauer – zkoušky malých plemen přesunout do speciálních zkoušek NZŘ a povolit je skládat všem psům bez omezení výšky

* Upravit udělování VT mládeže – úkol Baselová, Radovesnická

 

V Orlové 15.11.2016                                                                     Zapsala  Mgr.Tereza Baselová

Partneři