Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2015 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 20.5.2015

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M. Mnich, D. Polzer

Člen revizní komise: J. Venhauer


1/2015

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č. 1/2015.  Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 20.5.2015

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M. Mnich, D. Polzer

Člen revizní komise: J. Venhauer

Program

1. MM MSKS

2. M mládeže MSKS

3. M mládeže stopařů MSKS

4. M stopařů MSKS

5. Školení svazových figurantů

6. Zkoušky rozhodčích z výkonu

7. Různé

 

1. MM MSKS 2015

a) Termín: 2. – 4.10.2015, místo: Zbraslav

b) Pořádající organizace MSKS + KK Rapotice

c) Rozhodčí – hlavní rozhodčí + technický ř.: J. Venhauer, obrana: Adamuščin, poslušnost: J.Hammer, stopy: M.Oliva, náhradní rozh. + rozh.IPO1: Kašpar

d) Figuranti: Josefík, L.Slowioczek, náhradní fig. + fig. pro IPO1 V.Konečný

e) Vedoucí stop – M.Mnich

f) Kladeči – zajistí M.Oliva

g) Min.počet závodníků IPO 3 – 24, min.počet závodníků IPO1 – 6 (závody by byly jednodenní)

h) Podmínky účasti stejné jako v roce 2014.

i) Datum jediné uzávěrky: 11.9.2015

j) Ceny IPO3: 1.místo 5 000,-  2.místo 3 000,-  3.místo 1 000,-  4.místo 500,-  5.místo 500,-. Závodníkům umístěným do 5.místa vrátit celé startovné. Poukazy + věcné ceny.

Ceny IPO1: závodníkům umístěným do 3.místa vrátit celé startovné. Poukazy + věcné ceny. 

Všichni závodníci začleněni v organizaci MSKS ubytování zdarma. 

k) Vratnou kauci ze startovného vracet až po skončení závodu spolu s výkonnostní knížkou.

l) Zajistit upomínkové předměty – úkol pro všechny.

m) Zajistit reklamu do časopisů.                                             Úkol: Baselová, Boleslavová

 

2. M mládeže MSKS

a) Termín: 10. – 11.10.2015, místo: Zbraslav

b) Pořádající organizace MSKS + Rapotice

c) Kategorie: ZZO bez SC, ZZO1, ZVV1, IPO1, IPO2, IPO3

d) Rozhodčí: J.Venhauer, M.Oliva

e) Figuranti: Tomšík, V.Konečný

f) Podmínky účasti stejné jako v roce 2014.

 

3. M mládeže stopařů MSKS

a) Termín: 17. – 18.10.2015, místo: Zbraslav

b) Rozhodčí: S.Bořuta

c) Podmínky účasti stejné jako v roce 2014.

 

4. M stopařů MSKS

a) Termín: 12. – 13.9.2015, místo: Jihlava

b) Rozhodčí: J.Venhauer, M.Oliva

c) Propozice – úkol J.Venhauer

d) Podmínky účasti – viz.směrnice č.1, str. 13, bod 4 v Systému řízení výcviku

 

5. Školení svazových figurantů

a) Termín: 30. – 31.10.2015, místo: Zbraslav

b) Komise: M.Oliva, J.Hammer, M.Vávra

c) Vytvořit propozice a prezentovat je na web.stránkách   úkol:M.Oliva

d) Předložit VK MSKS, P MSKS, RK MSKS rozpočet  - M.Oliva

 

6. Zkoušky rozhodčích z výkonu

a) Termín: 7. – 8.11.2015, místo: Zbraslav

b) Komise: J.Venhauer, J.Hammer, M.Mnich

c) Podmínky účasti – viz směrnice č.3 v Systému řízení výcviku

d) Min.počet účastníků – 3

e) Výzva na web – úkol. J. Venhauer

 

7. Různé

a) Doplnit do Systému řízení výcviku – rozhodčího na chovatelské akce deleguje předseda VK MSKS, tudíž si chov.klub musí akci nahlásit řádným způsobem v daném termínu. Opravit  v Systému řízení výcviku, že zkoušky uchazečů na rozhodčího z výkonu se budou konat, budou-li minimálně tři uchazeči.

b) Návrh člena MSKS do pracovní komise ČMKU – VK navrhuje J.Venhauera

c) Návrh – určit počet kousacích dnů pro každou KKR dle její velikosti (tzn. kolik klubů zaštiťuje) – úkol pro všechny. Zdůraznit, že tato akce je pouze pro členy MSKS.

d) Možnost handicapované osoby skládat zkoušky – úkol pro všechny

e) Dotaz, zda může startovat na ZK a závodech zdravotně postižený pes – úkol pro všechny

f) Závěry ze školení rozhodčích po konzultaci na zasedání VK MSKS dát na web.str.

g) Zápis ze školení kladečů – dodá M.Oliva

h) Návrh – zda dělat hlášení a delegaci zkoušek na kratší období (2 – 3 měsíce) – úkol pro všechny

i) V kalendáři na 2.pololetí roku 2015 uvést znění a náplň zkoušek ZZO1, ZZO2, ZZO3. 

j) Zaktualizovat seznam figurantů a jejich kontaktní údaje – úkol M.Oliva.

 

V Orlové 21.5.2015

Zapsala Mgr. Tereza Baselová

 

2/2015

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č.2/2015. Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 24.11.2015

Přítomní: Mgr. Hana Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M.Mnich, D.Polzer

Člen revizní komise: Jaroslav Venhauer

Program:

1. MM MSKS 2015

2. MM MSKS 2016, VZ MSKS

3. Mistrovství stopařů MSKS 2015

4. Mistrovství stopařů MSKS 2016

5. Práce s mládeží – akce v roce 2015

6. Mládež – akce v roce 2016

7. Školení svazových figurantů

8. Zkoušky rozhodčích z výkonu

9. Školení rozhodčích z výkonu

10. Odměny kladeči

11. Odměny KK organizující mistrovství mládeže

12. Různé

 

1. MM MSKS 2015

* Proběhlo 3. – 4.10.2015. 25 závodníků v IPO 3, 7 závodníků v IPO 1.

* Hlavní rozhodčí: Jaroslav Venhauer

* Rozhodčí stop: Miroslav Vávra

* Rozhodčí poslušností: Jan Strach

* Rozhodčí obran: Jozef Adamuščin (SK)

* Figuranti: Lukáš Slowioczek, Vojtěch Konečný, Jaroslav Josefík

* Organizace: KK Miroslav

* Protest nebyl podán. Na webových stránkách MSKS (ww.msks.cz) je uveřejněna zpráva hlavního rozhodčího. Výsledky na webových stránkách závodu (www.mmmsks.estranky.cz).

* Akce je hodnocena kladně.

* VK děkuje všem rozhodčím, figurantům, kladečům a pořadatelům za výbornou práci, sponzorům za hodnotné ceny.

2. MM MSKS 2016, VZ MSKS

* Termín: 30.9. – 2.10.2016, areál MSKS, Zbraslav u Brna

* V kalendáři na první pololetí uvést podmínky účasti.

* Výzva do kalendáře a na web – zájem ZKO o pořadatelskou službu na Mistrovství

* VZ MSKS – Brno – Rybníček (Ostrava – Kunčice), termín: duben – květen, minimální počet pro jednodenní VZ je 24 účastníků, uzávěrka VZ i Mistrovství – 4 týdny před konáním akce

* Návrh rozhodčích: Matula, Kašpar, Hammer, Bořuta (ke schválení P MSKS)

* Návrh figuranti: Polzer, Konečný, Josefík (ke schválení P MSKS)

 

3. Mistrovství stopařů MSKS 2015

* Proběhlo 12. – 13.9.2015. 13 závodníků IPO – FH.

* Rozhodčí: Jaroslav Venhauer, Milan Oliva

* Organizace: Jihlava

* Protest nebyl podán.

* Zpráva hlavního rozhodčího je uvedena webových stránkách MSKS.

* VK děkuje všem rozhodčím, kladečům a pořadatelům za výbornou práci, sponzorům za hodnotné ceny.

4. Mistrovství stopařů MSKS 2016

* Výzva do kalendáře a na web – zájem organizace o pořádání mistrovství.

5. Práce s mládeží – akce v roce 2015

* 23. – 24.5.2015 soustředění mládeže ve Zbraslavi u Brna. 13 mládežníků. Lektoři: Tereza Baselová, Karel Vyskočil. Figurant: Vojtěch Konečný.

* 15. – 22.8.2015 LVT mládeže a juniorů ve Zbraslavi u Brna. 27 mládežníků a juniorů. Lektoři: Karel Vyskočil, Irena Peterková, Kateřina Ruská, Veronika Višvaderová. Figurant: Vojtěch Konečný. Proběhly dvoje smíšené zkoušky.

* 9. – 10.10.2015 Mistrovství mládeže a juniorů MSKS. 25 závodníků: 13 v ZZO, 8 v ZZO 1, 4 v IPO 2.

Rozhodčí: Jaroslav Venhauer, Milan Oliva.

Figuranti: Vojtěch Konečný, Ivan Tomšík.

Organizace: Babice

V každé kategorii byli vyhlášeni první tři nejlepší závodníci. Nejlepší stopa, poslušnost, obrana byla vyhodnocena v kategorii IPO 2. Byl udělen titul Nejlepší mládežník Mistrovství mládeže MSKS a Nejlepší junior Mistrovství mládeže MSKS. Při závěrečném vyhlášení byli také odměněni první tři nejlepší účastníci soutěže Nejúspěšnější mládežník MSKS roku 2014 a Nejúspěšnější organizace MSKS v práci s mládeží 2014. Protest nebyl podán. Sponzoři MSKS, ČMKU, KK Hartvíkovice, krmivo pro psy CD, Psí park Brno, David Polzer.

* 17. – 18.10.2015 Mistrovství stopařů mládeže a juniorů MSKS. 9 závodníků.

Rozhodčí: Slavomír Bořuta, Kristýna Klementová

Organizace: MSKS

Protest nebyl podán.

Sponzoři: MSKS, ČMKU, KK Hartvíkovice.

* 14. – 15.11 2015 víkendové soustředění mládeže ve Zbraslavi u Brna. 15 mládežníků. Lektoři: Karel Vyskočil, Kateřina Ruská. Figurant: Vojtěch Konečný.

* Navázána spolupráce s paní Ivetou Skalickou. Na obě mistrovství vyslala mládežníky ČKS. * Vytvořeny stránky mládeže MSKS www.msks-mladez.wbs.cz. Také jsme založili skupinu na FB - MSKS mládež/junioři.

* VK děkuje rozhodčím, figurantům, kladečům, lektorům a všem ostatním, kteří mládež podporují a podílejí se na realizaci jednotlivých akcí.

 

 

6. Mládež – akce v roce 2016

* Návrh soustředění: 16. – 17.4. Zbraslav, květen Vojkovice, 5. – 6.11. Zbraslav (ke schválení P MSKS)

* LVT, Zbraslav – 16. – 23.7. (ke schválení P MSKS)

* M MSKS, Zbraslav – 24. – 25.9. ( ke schválení P MSKS)

* Stopaři, Zbraslav – 8. – 9.10. (ke schválení P MSKS)

7. Školení svazových figurantů 2015

* Termín: 31.10.

* Komise: M.Oliva, Jiří Hammer, M.Vávra

* Zúčastnilo se 6 svazových figurantů, 2 adepti na svazové figuranty. 1 svazový figurant (Ivan Tomšík) se nedostavil, tudíž nemá prodloužený atest svazového figuranta. 2 adepti zkoušky na svazové figuranty neudělali, zůstal jim atest na 1.třídu. 5 stávajících figurantů přezkoušením prošli.

* M.Oliva dodá aktuální seznamy figurantů s kontakty do kalendáře a na web.

* Pošle zprávu ze školení.

8. Zkoušky rozhodčích z výkonu

* Termín: 7.11.2015. Přihlášeni 4 adepti.

* Předseda zkušební komise: Jaroslav Venhauer

* Zkušební komise: Milan Mnich, Jiří Hammer

* Nikdo nesplnil požadavky.

* Zkoušky rozhodčích z výkonu budou naplánovány, až se přihlásí 3 zájemci. Podmínky uveřejněny v Systému řízení (směrnice č.3). Každý účastník je povinen zajistit si na praktickou část psa, který zvládne minimálně zkoušku IPO 2 a ZVV2.

9. Školení rozhodčích z výkonu

* Proběhne 27.2. na Zbraslavi., informaci zveřejnit v kalendáři, na webu, pozvánky rozešle H.Radovesnická

* Rozhodčí budou proškoleni v nových trendech posuzování MZŘ – návrh p.Adamuščin.

* Dále budou rozhodčí proškoleni v posuzování nových zkoušek ZZO 1 – 3 – J.Venhauer

* Vytvořit dotazník pro rozhodčí z něhož se dají čerpat informace do kartotéky rozhodčích MSKS. Vytvořit kartotéku.

10. Školení kladečů

* Zájemci o získání atestu svazového kladeče posílají přihlášky do konce dubna 2016. V případě zájmu, bude uskutečněno školení.

* Komise: M.Oliva, D.Majtas (SK)

* Adepti si musí uvědomit, že se jedná převážně o kladení stop dle IPO 3 a FH 2.

* Uveřejnit v kalendáři.

11. Odměny kladeči

* Návrh na P MSKS – zvýšení odměn kladečům vrcholových akcí – větší motivace pro vykonávání této funkce + větší účast na školení kladečů.

* Odměny dle stop: FH 2 – 150,-; IPO 3 – 100,-; Fpr 2 – 50,-; křížení – 50,-.

12. Odměna pro KK organizující mistrovství mládeže

* Návrh na p MSKS – Mistrovství mládeže + Mistrovství mládeže stopařů odměny organizaci 200 Kč/1 os., maximálně však 3000,-

 

13. Různé

* Uskutečnila se schůzka p.Venhauera a p.Lasíka ohledně zkoušek ZZO 1 – 3

* Pan Venhaur se zúčastní pracovní schůzky komise ČMKU.

* V kalendáři uveřejnit postup při vypisování soupisek ke smíšeným zkouškám – nejprve uvést zkoušky dle NZŘ, poté dle MZŘ.

* Návrh – jaro - seminář s J.Adamuščinem, D. Majtasem.

* Diskuse o hodnocení tělesně postižených psovodů. Nutno vytvořit jasné postupy.

 

Zapsala Mgr. Tereza Baselová

Partneři