Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2014 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 21.3.2014

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M. Mnich, D. Polzer
Člen revizní komise: J. Venhauer


1/2014

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č. 1/2014 Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 21.3.2014
Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M. Mnich, D. Polzer
Člen revizní komise: J. Venhauer

Program:

 1. MM MSKS 2014
 2. Informace ze školení rozhodčích
 3. Sportovní komisaři
 4. Figuranti – kluboví, I. třídy
 5. Mládež
 6. Systém řízení
 7. Různé

1. MM MSKS 2014

a) VK jednomyslně podporuje podmínky účasti na MM MSKS 2014 dle IPO3 – bodové limity.
b) Návrh rozhodčích: hlavní – J. Strach, stopy – M. Vávra, poslušnost – J. Matula, náhradní rozh. + posouzení IPO 1 – M. Kašpar, zahr. rozhodčí – Klíma, (Majtas)
c) Návrh figuranti: L.Slowioczek, J. Bravenec, J. Josefík
d) Návrh věcné ceny – kategorie IPO 3
1.– 3. místo 8 000 – 5 000 – 3 000 Kč
4. – 5. místo poukázky na nákup zboží 2 000 – 1 000 Kč
6. – 10. místo poukázky na pobyt v areálu Zbraslav – 3 a 2 dny zdarma
Věcné ceny kategorie IPO1
1. – 3. místo poukazy na nákup zboží 3 000 – 2 000 - 1 000 Kč
Nejlepší výsledek – stopa, poslušnost, obrana v obou kategoriích – pohár + věcná cena
1. – 3. místo - pohár
Prvním pěti závodníkům v obou kategoriích – vrátit startovné, všem závodníků - členům MSKS – ubytování zdarma.

2. Školení rozhodčích MSKS

15. 2. proběhlo školení rozhodčích, všichni rozhodčí a adepti se zúčastnili.
Pan Mnich proškolil rozhodčí dle NZŘ – zkoušky pro malá plemena.
Proběhla diskuse ohledně nekonání VZ na MM MSKS, bodové limity.
Na ČMKUbyl zaslán seznam rozhodčích, kteří splňují podmínky pro statut mezinárodního rozhodčího.

3. Sportovní komisaři

V letošním roce začnou sportovní komisaři pracovat (na návrh VK komise).
Sportovní komisaři: J. Venhauer, M. Mnich

4. Figuranti – kluboví, I. třídy

Dopracovat návrhy na přezkoušení a zkoušky – podmínky – úkol Oliva, Polzer ( do příští VK)

5. Mládež

Podmínky pro účast na MM MSKS zůstávají stejné jako v loňském roce.
Soustředění – první pololetí – Zbraslav, Vojkovice
LVT na Zbraslavi

6. Systém řízení

Byla dokončena úprava – dodatky zpracuje Baselová ( do poloviny dubna) a rozešle P MSKS k připomínkování.

7. Různé

 • seminář s J. Benovičem byl hodnocen kladně, 18 účastníků
 • žádost na funkci rozhodčího MSKS – Radek Severin (Nový Šaldorf)
 • v letošním roce se zkoušky a přezkoušení pro zájemce na rozhodčího MSKS konat nebudou (malý počet zájemců)
 • návrh v areálu Zbraslav přesunout překážky pro zkoušky dle MZŘ dolů – nové překážky
 • místo mezi ubytovnami – použít pro přípravu psů na soutěž – využití stávajících překážek
 • propagovat MM MSKS v časopisech
 • oddílové zkoušky dle NZŘ – návrh pana Venhauera – otevřít na P MSKS

Ve Vojkovicích 31.3.2014
Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

2/2014

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č. 2/2014
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 10.6.2014

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M. Mnich, D. Polzer
Člen revizní komise: J. Venhauer

Program: 

 1. MM MSKS 2014
 2. Figuranti – kluboví, I. třídy
 3. Mládež
 4. Systém řízení
 5. Různé

1. MM MSKS 2014

 • změna rozhodčího – místo J.Matuly – M.Mnich
 • kladeči – zajistí M.Oliva
 • vedoucí stop – M. Oliva
 • zajistit pořadatelskou ZO – Mgr.H. Radovesnická

2.  Figuranti – kluboví, I. třídy

VK projednala návrh D. Polzera a M. Olivy – schválila, předloží P MSKS ke schválení.

Směrnice bude v Systému řízení a uveřejněna na stránkách MSKS.

3. Mládež

Podmínky pro účast na MM MSKS  zůstávají  stejné  jako v loňském roce.

Soustředění  se uskutečnilo 31.5. ve Vojkovicích, účast 8 mládežníků, figurant P. Polián, lektoři: Mgr. T. Baselová, Mgr. H. Radovesnická

LVT na Zbraslavi – prozatím je 21 zájemců, jsou zajištěni lektoři, figurant, pedagogický dozor.

Rozpočet LVT – na příští P MSKS předloží Mgr. T. Baselová

4. Systém řízení

Byla dokončena úprava – všechny dodatky jsou zpracovány.

Konečná verze – předloží Mgr. H. Radovesnická, Mgr. T. Baselová do příštího předsednictva

5. Různé

 • v Praze proběhlo jednání mezi MSKS a ČKS ohledně rozšíření NZŘ o dílčí zkoušky, za náš svaz se zúčastnil J. Venhauer, M.Mnich.  J. Venhauer podal členům VK informaci ze společného jednání zástupců obou svazů a zástupce ČMKU. Úkol do příštího P MSKS – zpracovat písemnou zprávu, která bude uveřejněna na našich web. stránkách a  v kynologických časopisech – J. Venhauer.
 • klubový výcvikář – návrh J. Venhaura – schválen VK, bude předložen P MSKS, návrh bude vložen jako směrnice do Systému… KKR  se budou obracet na VK s žádostí o uspořádání: semináře, 1 denní akce se zaměřením (poslušnost, obrana, stopa, ZŘ, metodika výcviku, anatomie psa) nebo zkoušek výcvikářů, 2 denní akce, přezkoušení, podmínky budou uveřejněny na webu MSKS.
 • svazový kladeč stop-návrh J.Venhauera-VK uspořádá školení svazových kladečů stop, na závěr školení pohovor a zadání atestu "Svazový kladeč stop"

Ve Vojkovicích 13.6.2014

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

3/2014

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č. 3/2014
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 25.11.2014

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, M. Mnich, D. Polzer
Omluvena : Mgr. Tereza Baselová
Člen revizní komise: J. Venhauer

Program:

 1. MM MSKS 2014
 2. MM MSKS 2015, VZ MSKS
 3. Práce s mládeží – akce v roce 2014
 4. Mládež – akce v roce 2015
 5. Systém řízení
 6. Školení rozhodčích
 7. Svazoví figuranti
 8. Různé

1. MM MSKS 2014

 • Proběhlo 19. – 21.9.2014. 36 závodníků bylo v IPO 3, 16 závodníků v IPO 1.
 • Hlavní rozhodčí: Jan Strach
 • Rozhodčí stop: Miroslav Vávra
 • Rozhodčí poslušností: Milan Mnich
 • Rozhodčí obran: Jozef Klíma (SR)
 • Figuranti: Jiří Bravenec, Lukáš Slowioczek, Ivan Tomšík.
 • Organizace: KK Miroslav
 • Protest nebyl podán. Na webových stránkách MSKS je zpráva hlavního rozhodčího.Výsledky na webových stránkách závodu (www.mmmsks.estranky.cz).
 • Akce je hodnocena kladně.
 • VK děkuje všem rozhodčím, figurantům, kladečům a pořadatelům za perfektní práci, sponzorům za hodnotné a bohaté ceny.

2. MM MSKS 2015, VZ MSKS

 • Termín: 2. – 4. 10. 2015, areál MSKS, Zbraslav u Brna.
 • V Kalendáři na první pololetí uveřejnit podmínky účasti.
 • VZ MSKS pro rok 2015 – oslovit ZO, termín duben – květen.
 • Návrh rozhodčích: Venhauer, Oliva, Kašpar, Matula (ke schválení P MSKS).
 • Návrh figuranti: Polzer, Konečný, Slowioczek (ke schválení P MSKS).

3. Práce s mládeží – akce v roce 2014

31.5.2014 proběhlo soustředění ve Vojkovicích. Zúčastnilo se ho 8 mládežníků. Lektoři: Hana Radovesnická, Tereza Baselová. Figurant: Petr Polián.

19. – 26.7.2014 se uskutečnil tábor mládeže s 23 mládežníky a juniory. Lektoři: Hana Radovesnická, Tereza Baselová, Karel Vyskočil, Irena Peterková. Figurant: Vojtěch Konečný. Proběhly dvoje zkoušky – NZŘ a IPO.

10. – 11.10.2014 proběhlo Mistrovství mládeže MSKS. Závodilo 19 mládežníků a juniorů. 11 v kategorii ZZO, 4 v ZVV 1 a 4 v IPO2.

Rozhodčí: Jaroslav Venhauer, Milan Oliva.
Figuranti: Vojtěch Konečný, Lukáš Slowioczek.
Organizace: Rapotice

V každé kategorii byli vyhlášeni první tři nejlepší závodníci. Nejlepší stopa, poslušnost a obrana byla vyhodnocena napříč kategoriemi ZVV1 a IPO2. Byl udělen titul Nejlepší mládežník Mistrovství mládeže MSKS a Nejlepší junior Mistrovství mládeže MSKS. Při závěrečném vyhlášení byli také odměněni první tři nejlepší účastníci soutěže Nejúspěšnější mládežník MSKS 2013 a Nejúspěšnější organizace MSKS v práci s mládeží 2013. Protest nebyl podán.

19.10.2014 Mistrovství stopařů mládeže a juniorů.
6 závodníků.
Rozhodčí: Jaroslav Venhauer
Organizace: Rapotice
Protest nebyl podán.

1.11.2014 se uskutečnilo ve Vojkovicích soustředění mládeže.
Zúčastnilo se 8 mládežníků. Lektoři: Hana Radovesnická, Tereza Baselová. Figurant: Radoslav Parolek.
VK děkuje všem, kteří mládež podporují a pomáhají při realizaci jednotlivých akcí.

4. Mládež – akce v roce 2015

 • Návrh soustředění: Zbraslav – 23.-24.5., Vojkovice – červen ( ke schválení P MSKS).
 • LVT , Zbraslav – 9.8. - 16.8. (ke schválení P MSKS).
 • M MSKS, Zbraslav – 10.10. – 11.10. (ke schválení P MSKS).
 • Stopaři, Zbraslav – 17.10. – 18.10. (ke schválení P MSKS).

5. Systém řízení

 • Konečná verze – předložena P MSKS ke schválení .
 • Systém řízení by měl platit od 1.1. 2015.
 • Ihned po schválení dát na webové stránky, na stránkách aktualizovat figuranty, nově přidat výcvikáře.

6. Školení rozhodčích MSKS 2015

 • Proběhne 21.2. na Zbraslavi, informaci zveřejnit v kalendáři, pozvánku rozešle H. Radovesnická
 • Rozhodčí budou proškoleni k NZŘ.
 • Stopy zpracuje – M. Mnich.
 • Poslušnost zpracuje J. Venhauer.
 • Obranu zpracuje M. Oliva, D. Polzer.
 • Termín do poloviny ledna 2015 – rozeslat členům VK.

7. Svazoví figuranti

 • Zkoušky a přezkoušení nových a stávajících figurantů proběhne na Zbraslavi.
 • Termín: 30. – 31.10.
 • Přihlášky, harmonogram, informace – M. Oliva

8. Různé

 • seminář – obrana, poslušnost – oslovit J. Adamuščina, jaro 2015 na Zbraslavi
 • školení kladečů stop, 23.5. na Zbraslavi, lektor, organizační zajištění – M. Oliva (ke schválení P MSKS)
 • aktualizace všech figurantů do Kalendáře – M. Oliva – zašle tajemnici a T. Baselové
 • do Kalendáře – uveřejnit výzvu pro zájemce o uskutečnění M stopařů dospělých, termín září – říjen. Podmínky budou uveřejněny v Kalendáři.
 • ZO, které chtějí uspořádat školení figurantů, výcvikářů, kousací den musí mít vhodné zázemí – dostatečně velkou místnost na školení, občerstvení, místnost pro figuranty, lektora, možnost provedení osobní hygieny, WC.

Ve Vojkovicích 2.12.2014

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

Partneři