Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2013 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 4.2.2013 a 6.2.2013

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, J. Strach, Mgr. Tereza Baselová, Lenka Chmurová


1/2013

Moravskoslezský kynologický svaz
zápis č. 1/2013
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 4.2.2013 a 6.2.2013

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, J. Strach, Mgr. Tereza Baselová, Lenka Chmurová

Na schůzi VK MSKS byl proškolen M. Oliva paní L. Chmurovou – MZŘ. Program: 1. Školení rozhodčích 2013 2. Mládež – výsledky soutěže za rok 2012, upřesnění podmínek 3. Mistrovství dospělých a mládeže 2013 6. Různé

1. Školení rozhodčích 2013

 • proběhne 17.2.2013 v Brně, pozvánky rozešle předseda VK
 • lektor na MZŘ – L. Chmurová
 • poznámky na školení rozhodčích a pro uveřejnění na webové stránky MSKS – zpracuje předseda Mgr. H. Radovesnická s paní L. Chmurovou

2. Mládež – výsledky soutěže za rok 2012, upřesnění podmínek

 1. místo – David Jonáš, KK Šternberk pod Šibeničníkem
 2. místo – Anna Juráková, KK Ostrava – Kunčice
 3. místo – Radek Mráček, KK Holešov

Práce s mládeží – nejlepší organizace – KK Ostrava - Kunčice

Pravidla soutěže – člen MSKS, započítávají se jen výcvikové akce – závody, soutěže, kde mládežník startuje za MSKS.

Mládežník, který dosáhne v daném roce 18 ti let může závodit v kategorii mládežník nebo junior – do soutěže se započítávají jen výsledky, kde startuje v kategorii mládežník.

Platí i pro organizace.

Výsledky, pravidla – uveřejnit na webových stránkách MSKS – Mgr. T. Baselová

3. Mistrovství dospělých a mládeže 2013

Termín pro M MSKS dle IPO 3 a IPO 1

4. - 6.10.2013

Podmínka pro otevření kategorie IPO 1 – alespoň 10 závodníků.

Termín pro M MSKS mládeže a juniorů 2013

12. – 13.10. 2013

4. Různé

 • byla zpracována statistika zkoušek za rok 2012 – Baselová, Radovesnická
 • zasláno Ing. Šverákové
 • přehled dodatečných delegací – Radovesnická
 • do Směrnic výcvikové činnosti bude zapracováno:

chovatelský klub je povinen požádat předsedu VK o delegaci na chovatelskou akci, kde daný rozhodčí bude posuzovat povahy, platí všechna pravidla jako o hlášení zkoušek na dané pololetí nebo žádost o dodatečnou delegaci.

Ve Vojkovicích 12.2.2013 Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

2/2013

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č. 2/2013 Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 8.4.2013

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, J. Strach, Mgr. Tereza Baselová

Program:

 1. Školení rozhodčích 2013
 2. Zprávy
 3. Hospitace
 4. Různé

1. Školení rozhodčích 2013

 • proběhlo 17.4.2013 v Brně, zúčastnili se všichni rozhodčí MSKS, hospitanti, zájemci o práci rozhodčího MSKS
 • lektor – L. Chmurová
 • školení bylo hodnoceno kladně, VK děkuje paní Chmurové
 • byly zpracovány poznámky (Chmurová, Radovesnická) a dány na webové stránky MSKS – informace pro závodníky, účastníky zkoušek

2. Zprávy na sjezd MSKS

 • M. Oliva – figuranti
 • Mgr. T. Baselová – mládež
 • J. Venhauer – rozhodčí
 • Mgr. H. Radovesnická – celkové shrnutí činnosti

3. Hospitace
Seznam rozhodčích MSKS, u kterých mohou adepti na rozhodčího splnit své povinné hospitace : S. Bořuta, J. Hammer, L. Chmurová, R. Klepáč, J. Matula, M. Prokopová, M. Kašpar, M. Mnich, M. Oliva, A. Pouč, J. Strach, J. Surovec, Bc. M. Vávra, J. Venhauer 

4. Různé

 • byla zpracována statistika zkoušek za rok 2012 a odeslána Ing. Šverákové
 • VZ ve Velkých Němčicích (pořádající organizace Brno – Rybníček) proběhnou jako jednodenní závod
 • poděkování členům VK za jejich práci - Radovesnická

Ve Vojkovicích 11.4.2013 Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

3/2013

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č. 3/2013 Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 31.5.2013
Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M. Mnich, D. Polzer

Program:

 1. Úvod
 2. Zprávy VZ 2013
 3. M MSKS dle IPO 3 2013
 4. M MSKS mládeže 2013
 5. M MSKS stopařů mládeže 2013
 6. Přezkoušení svaz figurantů
 7. Zkoušky na rozhodčího z výkonu MSKS – zpráva pana Venhauera
 8. Různé

1. Úvod

 • Předsedkyně VK Mgr. Hana Radovesnická přivítala nové členy VK pana Mnicha a pana Polzera. Zahájila schůzi a nadnesla program.

2. Výběrové závody

 • 13.4.2013 Brno – Rybníček – celkem 26 závodníků, limit na M MSKS splnilo 11 závodníků, protest nebyl podán
 • 11.-12.5.2013 Ostrava – Kunčice – celkem 31 závodníků, limit splnilo 12 závodníků, protest nebyl podán
 • VK vzala zprávy hlavních rozhodčích na vědomí

3. Mistrovství MSKS dle IPO3

 • 4. – 6.10.2013, Zbraslav
 • Závod dle IPO 1 – při účasti nejméně 10 účastníků
 • Návrh rozhodčích : stopy – M.Oliva, posl. + hl rozh. – Hammer, obrana – Majtas (SR), náhr. Vávra
 • Figuranti : Polzer, Liška, náhr. Polián
 • Uzávěrka přihlášek 22.9.2013

4. Mistrovství mládeže MSKS

 • 12. – 13.10.2013, Zbraslav
 • ZZO, ZVV 1, IPO 1, IPO 2, IPO 3
 • Návrh rozhodčích : M.Mnich (hl.rozh.), M.Oliva
 • Figuranti : Soukop, Bravenec, náhr. Kuncl
 • Uzávěrka přihlášek 29.9.2013

5. Mistrovství stopařů mládeže MSKS

 • 26. – 27.10.2013, Stará Ves u Rýmařova
 • Rozhodčí : Kašpar, Prokopová
 • Podmínkou jen splněná zkouška BH
 • Uzávěrka přihlášek: 13.10.2013

6. Přezkoušení svazových figurantů, zkouška pro nové zájemce

 • 8. – 9.11.2013, Zbraslav
 • Akce dvoudenní od 5ti nových uchazečů o svaz. figuranta
 • Komise : Oliva, Vávra, Hammer
 • Propozice, podmínky, harmonogram – Oliva, Polzer (úkol – do konce června)

7. Zkoušky na rozhodčího z výkonu MSKS

 • Zpráva p.Venhauera
 • Návrh VK – adept na rozhodčího je povinen udělat daný počet hospitací do 1 roku od zkoušek
 • Hospitant je povinen nahlásit se organizaci i rozhodčímu 14 dní před hospitací na danou akci

8. Různé

 • ZO Životice chtějí uveřejnit své akce v kalendáři, ale nechtějí delegovat rozh. – zamítnuto.
 • Nutno zapracovat do Systému řízení výcviku – rozhodčí nesmí posuzovat ve své organizaci zkoušky, pokud není na akci delegace rozh. MSKS VK, nebude akce uveřejněna v kalendáři akcí
 • Rozhodčí MSKS musí být delegován i na bonitaci, klub musí vznést požadavek

Zapsala: Mgr. Tereza Basetová

Orlová Lutyně 7.6.2013 

4/2013

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č. 4/2013 Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 12.9.2013 Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M. Mnich
Omluven: D. Polzer
Host: J. Venhauer (člen revizní komise)

Program:

 1. MM MSKS 2013
 2. M MSKS 2013 – mládež
 3. Žádost o udělení II. výkonnostní třídy
 4. Systém řízení výcvikové činnosti
 5. Různé

1. MM MSKS dle IPO3, závod dle IPO 1

 • kontrola plnění úkolů
 • akce bude dvoudenní – sobota, neděle
 • návrhy termínů a podmínek pro uspořádání MM MSKS 2014

2. M MSKS 2013 – mládež

 • zpráva T. Baselové – přihlášky, organizační zajištění

3. Žádost o udělení II. výkonnostní třídy

 • paní Věra Sedláková ( KK Kývalka) splnila podmínky pro udělení II. VT

4. Systém řízení výcvikové činnosti

 • stávající Systém řízení výcvikové činnosti je upravován
 • na příštím zasedání VK budou úpravy dokončeny a bude zaslán P MSKS pro připomínkování (všichni)
 • jeho novelizace bude platit od 1.1.2014

5. Různé

 • Kalendář na druhé pololetí – dodatky – připravit na příští zasedání VK (všichni)
 • odpověď panu Bartošovi – pan Venhauer
 • žádost o pořádání VZ MSKS pro rok 2014 KK Bzenec, KK Břeclav

Ve Vojkovicích 29.9.2013

Zapsala: Mgr. Hana Radovesnická

5/2013

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č. 5/2013 Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 4.12.2013
Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, M. Oliva, Mgr. Tereza Baselová, M. Mnich, D. Polzer

Program:

 1. MM MSKS 2013
 2. M MSKS 2013 – mládež
 3. Mistrovství stopařů mládež
 4. Systém řízení výcvikové činnosti
 5. VZ MSKS
 6. Rozhodčí MSKS
 7. Různé

1. MM MSKS dle IPO3, závod dle IPO 1

 • počet závodníků v kategorii IPO 3 – 26
 • počet závodníků v kategorii IPO 1 – 7
 • protest nebyl podán

2. M MSKS 2013 – mládež

 • počet závodníků v kategorii ZZO – 9
 • počet závodníků v kategorii ZVV 1 – 5
 • počet závodníků v kategorii IPO 2 – 5
 • protest nebyl podán

3. Mistrovství mládeže stopařů

 • počet závodníků – 6
 • protest nebyl podán

4. Systém řízení výcvikové činnosti

 • stávající Systém řízení výcvikové činnosti je upraven
 • dodatky zapracuje Baselová
 • bude zaslán k připomínkám P MSKS
 • jeho novelizace bude platit od 1. pololetí 2014

5. VZ MSKS

 • zájemci o jejich uspořádání – KK Břeclav, KK Bzenec
 • VK – doporučení pro P MSKS – 1 VZ, jinak stejný postupový klíč, který platil pro letošní rok

6. Rozhodčí MSKS

 • slečna Klementová splnila podmínky – je rozhodčí pro posuzováni MZŘ
 • pan Boleslav si rozšířil aprobaci – bude posuzovat MZŘ i NZŘ

7. Různé

 • Kalendář na druhé pololetí – delegace - Radovesnická
 • odpověď panu Bartošovi – byla zaslána ( pan Venhauer)
 • zpracovat statistiku zkoušek za rok 2013 – Baselová, Radovesnická
 • školení rozhodčích – únor 2014, pan Mnich si připraví materiál k NZŘ
 • pozvánku zašle Radovesnická

Ve Vojkovicích 29.12.2013

Zapsala: Mgr. Hana Radovesnická

Partneři