Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2012 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 26.3.2012

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, Mgr. T. Baselová, M. Oliva


1/2012

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 1/2011
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 20.1.2011

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, Mgr. T. Baselová, M. Oliva

Program:

 1. Školení rozhodčích MSKS 2012
 2. Figuranti – kluboví, I. třídy
 3. Mládež
 4. Systém řízení – úpravy
 5. Oddílové zkoušky
 6. Různé

1. Školení rozhodčích MSKS 2012
Termín – 25.2.2012, Brno, od 8 hodin, lektor pan Hodek – informace k ZŘ IPO

2. Figuranti – kluboví, I. třídy

 • zpracovány podklady pro udělení osvědčení (M. Oliva)
 • upraveny podmínky pro získání osvědčení klubový figurant - fyzické testy, absolvovat školení, platí 2 roky
 • figurant I. třídy – fyzické, praktické a vědomostní testy, absolvovat školení, platí 2 roky

3. Mládež

 • v prvním pololetí 2012 – 4 soustředění, stop. seminář
 • tábor mládeže – srpen, M MSKS – září
 • přihláška na soustředění – Mgr. T. Baselová – do 15.2., bude uveřejněna na web. stránkách

4. Systém řízení

 • probrány navrhované změny pana Venhauera, do P MSKS zpracuje Mgr. H.Radovesnická

5. Oddílové zkoušky

 • navrhované oddílové zkoušky (pan Venhauer) vložit do stávajícího NZŘ v rozsahu od zkoušky ZVV 1 – ZVV 3
 • dané změny by platily od 1.6.2012

6. Různé:

 • odeslány tabulky Ing Štverákové – přehled vykonaných zkoušek za rok 2011
 • přihlášky na zkoušky rozhodčích z výkonu budou přijímány do konce srpna 2012 na adresu předsedy VK
 • povinné čipování psů bez PP – zpracována přihláška, vložena na web. stránky MSKS
 • návrh ke schválení P MSKS – zvýšení jízdného z 5 Kč na 6 Kč od 1.3. 2012

Ve Vojkovicích:25.1.2012
Zapsala: Mgr. Hana Radovesnická

2/2012

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 2/2011
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 26.3.2012
Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, M. Oliva
Omluvena: Mgr. T. Baselová

Program:

 1. Školení rozhodčích MSKS 2012
 2. Figuranti – školení
 3. Výcvikáři - školení
 4. Vzorní výcvikáři
 5. Mistr sportu
 6. Různé

1.Školení rozhodčích MSKS 2012
Školení proběhlo 25.2.2012
Školení se zúčastnili všichni rozhodčí.

Na základě školení rozhodčích VK zpracovala – závěry ze školení rozhodčích, které budou uveřejněny na web. stránkách MSKS.

2. Figuranti – školení
Proběhla dvě školení:
Hlučín – 10.3., lektor M. Vávra – 8 účastníků – 1 klubový a 7 figurantů 1. třídy
Přerov – 17.3., lektor M. Vávra – 7 účastníků – 2 kluboví, 5 figurantů 1. třídy

3. Výcvikáři – školení
Školení proběhlo v Přerově – 10.3., lektor J. Strach – 10 účastníků

4. Vzorní výcvikáři
Podmínky pro přiznání titulu výcvikáře 3. třídy splnili:
L. Pitela (Brno – Líšeň), P. Pouč (Brno – Líšeň), A. Eliášová (Třebíč), M. Beranovská (Třebíč)
Podmínky pro přiznání titulu výcvikáře 1. třídy splnili:
J. Veselý (Kralice nad Oslavou), J. Hammer (Brno – Rybníček), T. Makovský (Bystřice nad Pernštejnem)

5. Mistr sportu
Podmínky pro přiznání titulu Mistr sportu splnila paní L. Chmurová (Ostrava – Poruba)

6. Mládež
Soustředění na Zbraslavi 24.3. bylo zrušeno pro malý počet účastníků – 3.
Pozvánka byla zaslána 78 organizacím.
Další tři soustředění – Prostějov, Tovačov, Vojkovice.

Mgr. T. Baselová – do poloviny dubna uveřejnit propozice a přihlášku na LVT mládeže na
Zbraslavi na web. stránkách MSKS.

7. Různé:

 • figurant na zkouškách musí mít platnou atestaci
 • oddílové zkoušky (NZŘ) – po zvážení všech aspektů VK doporučuje jejich odložení
 • VZ MSKS dle IPO 3 proběhnou v daných termínech

Ve Vojkovicích 9.4.2012

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická 

3/2012

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 3/2011
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 2.5.2012
Přítomni :
 Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, M. Oliva, Mgr. T. Baselová

Program:

 1. VZ MSKS
 2. Mládež - semináře
 3. Mládež – tábor, mistrovství
 4. Mistrovství mládeže ve stopách
 5. M MSKS dle IPO3 a IPO1
 6. Setkání zástupců ČKS a MSKS
 7. Různé

1. VZ MSKS
31. 3. – 1. 4. 2012 areál Zbraslav Proběhly, protest nebyl podán – zúčastnilo se závodníků, limit splnilo
21. - 22. 4. 2012 Brno-Rybníček - na stad. ve Velkých Němčicích
Proběhly, protest nebyl podán – zúčastnilo se závodníků, limit splnilo
VK MSKS děkuje pořadatelům za přípravu a bezproblémovém průběhu akce.
Všem rozhodčím děkujeme za korektní posuzování, figurantům i kladečům za jejich výbornou práci.

2. Mládež
Bohužel ze strany ZO a samotných mládežníků není zájem o tyto akce – prozatím se zrušily semináře na Zbraslavi, v Prostějově a nyní i v Tovačově (tady pořadatelská organizace zajistila i stadion)
Poslední seminář má proběhnout 2.6. ve Vojkovicích.
Soutěž – nejlepší mládežník MSKS, organizace – za práci s mládeží – proběhne i v letošním roce.
Budou se započítávat akce, kde je reprezentován MSKS.

3. Mládež – LVT, Mistrovství
LVT proběhne v určeném termínu – náplň + propozice jsou uveřejněny na web. stránkách MSKS.
Mistrovství mládeže – proběhne - 29.9. – 30.9. v areálu Zbraslav jako otevřený závod.
Kategorie – IPO 1, IPO 2, IPO 3, ZVV 1.
Junioři budou soutěžit ve stejných kategoriích jako mládež, ale budou samostatně vyhodnoceni.
ZZO – může se zúčastnit 15 závodníků – podle pořadí došlých přihlášek – je to doprovodný závod, bude probíhat bez spec. cviků.
Podmínka účasti – pes nesmí mít vyšší zkoušku, než je ta, do které kategorie bude přihlášen.

4. Mistrovství mládeže – stopaři
ZKO Bzenec projevila zájem uspořádat M MSKS ve stopách – kategorie mládež.
Termín – 13. – 14.10.2012, informace – v kalendáři na 2. pololetí.
Propozice, podmínky, přihláška budou zpracovány – uveřejněny na web. stránkách MSKS.
Rozhodčí: Oliva, Vávra

5. M MSKS dle IPO 3 a IPO 1
Proběhne 25.5. – 26.5.2012 v kynologickém areálu Zbraslav u Brna.
Hlavní rozhodčí J. Hammer, J. Kratochvílem – technický ředitel
Vzhledem k malému počtu přihlášených navrhuje VK snížit limit na 240 bodů – ke schválení P MSKS.

6. Setkání zástupců ČKS a MSKS
26.4. proběhlo na půdě ČMKU setkání zástupců MSKS a ČKS
Za MSKS se zúčastnil pan Strach, Venhauer, Široký a za ČKS pan Šmolík, Šiška, za ČMKU pan Karban.
Bohužel obě dvě strany nenalezly společné řešení, co se týče spolupráce obou svazů ve výcvikové činnosti.

7. Různé

 • proběhl stopařský seminář, lektor pan Dušan Majtas
 • návrh VK – od příštího roku – startovné na VZ – 1 000,- Kč – při startu nebo omluvě min. týden před konáním akce – vrátí se startujícímu 600,- Kč
 • návrh VK – kladeč, který bude šlapat stopy alespoň na 3 vrcholových akcích a jeho hodnocení bude výborné – dostane průkaz
 • návrh pana Venhauera, který předložil a byl schválen na posledním P MSKS – Povinnosti hlavního rozhodčího – bere VK na vědomí
 • od příštího roku smí na zkouškách – figurovat figurant jen s platnou atestací – alespoň klubový figurant
 • návrh pana Venhauera, který předložil P MSKS, aby rozhodčí bez aprobace NZŘ posuzoval tyto závody bez zápisu zkoušky - nebyl schválen

Ve Vojkovicích 16.5.2012

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická 

4/2012

Zápis č. 4/2011
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 7.6.2012
Přítomni :
 Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, M. Oliva, Mgr. T. Baselová

Program:

 1. M MSKS
 2. Mládež - semináře
 3. Mládež – tábor, mistrovství
 4. Figuranti
 5. Různé

1. M MSKS 2012
25. 5. – 26. 5. 2012 areál Zbraslav Proběhlo, protest nebyl podán.
Mistrovství bylo výborně připraveno, poděkování KK Ratíškovice, Rapotice.
Je velká škoda, že účast na M MSKS je tak malá, protože tato akce spolu s VZ patří mezi vrcholové akce našeho svazu.
Na příští rok VK opět navrhuje ke schválení P MSKS – aby M MSKS proběhlo jako otevřený závod. Podmínky budou upřesněny.
Rozhodčím děkujeme za korektní posuzování, figurantům i kladečům za jejich výbornou práci. Opět se potvrdilo, že naši rozhodčí posuzují velmi dobře a řídí se ZŘ.

2. Mládež
Poslední a zároveň první seminář, který proběhl, se uskutečnil 2.6. ve Vojkovicích.
Akce byla výborně připravena, zprávu zašle T. Baselová – bude uveřejněna na web. stránkách.
Další seminář – bude navrženo na P MSKS ke schválení – v listopadu na Zbraslavi, akce by byla dvoudenní.

3. Mládež – LVT, Mistrovství
LVT proběhne v určeném termínu – náplň + propozice jsou uveřejněny na web. stránkách MSKS.
Dle zájmu proběhnou na táboře i zkoušky dle IPO nebo NZŘ.
Mistrovství mládeže – IPO1, IPO2, IPO3, ZVV1
29.9. – 30.9. v areálu Zbraslav jako otevřený závod.
Mistrovství mládeže – stopaři
ZKO Bzenec, termín – 13. – 14.10.2012, informace – v kalendáři na 2. pololetí.

4. Figuranti

 • od 1.1 2013 na závodech a zkouškách může figurovat jen figurant s platnou atestací, se kterou se prokáže na začátku akce
 • na závodech – figurant 1. třídy
 • zkoušky – do 1. stupně zkoušky může figurovat klubový figurant
 • zkoušky vyššího stupně – figurant 1. třídy

5. Různé

 • návrh VK – od příštího roku – startovné na VZ – 1 000,- Kč – při startu se vrátí startujícímu 600,- Kč
 • návrh VK – kladeč, který bude šlapat stopy alespoň na 3 vrcholových akcích a jeho hodnocení bude výborné – dostane průkaz
 • soutěž o nejlepšího mládežníka, organizaci, která se věnuje mládeži – budou se hodnotit jen akce, kde mládežník startuje za MSKS – ke schválení P MSKS
 • zkoušky na rozhodčí – co dva roky, v roce 2013 vypsat na web. stránky – ke schválení P MSKS
 • hospitanti – povinnost udělat hospitace do roku od složení zkoušky – ke schválení P MSKS
 • odpověď KKR JmK (zápis P 39/2012) svazoví figuranti jsou delegováni jen na VZ a Mistrovství, kdy veškeré náklady hradí svaz VK MSKS neukládá ZO, aby si svazové figuranty zvaly na zkoušky nebo závody ZO si mohla a může svazového figuranta pozvat na svou akci, ale veškeré výdaje hradí sama

Ve Vojkovicích 20.6.2012

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická 

5/2012

Moravskoslezský kynologický svaz Zápis č. 5/2012
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 30.8.2012
Přítomni: Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, M. Oliva, Mgr. T. Baselová

Program:

 1. Mládež – tábor, mistrovství
 2. Žádost o udělení VT
 3. Různé

1. Mládež – LVT, mistrovství

LVT proběhl v určeném termínu, zpráva a fotografie na web. stránkách MSKS.

Proběhly dvoje zkoušky, tábor se mládeži velice líbil.

Děkujeme všem lektorům, figurantovi a všem , kteří se starali o bezproblémový průběh tábora.

Mistrovství mládeže – IPO1, IPO2, IPO3, ZVV1, ZZO

Změna termínu: 28.9. – 29.9. v areálu Zbraslav.

Propozice na we. stránky, všem zájemcům – zajistí Mgr. T. Baselová

Minimálně 3 v kategorii, nejlepší mládežník, junior.

Účast ze Slovenska – 2 mládežníci.

ZZO – 3. nejlepší, bez spec. cviků, při rovnosti bodů – rozhoduje aport, los.

Uzávěrka přihlášek: 21.9.2012

Mistrovství mládeže – stopaři

ZKO Bzenec, termín – 13. – 14.10.2012, informace – v kalendáři na 2. pololetí.

2. Žádost o udělení titulu vzorného výcvikáře

I. VT – pan R. Viktorín, KK Bánov – podmínky pro udělení byly splněny.

3. Různé

 • návrh VK – od příštího roku – startovné na VZ – 1 000,- Kč – při startu se vrátí startujícímu 500,- Kč
 • návrh VK – kladeč, který bude šlapat stopy alespoň na 3 vrcholových akcích a jeho hodnocení bude výborné – dostane průkaz
 • soutěž o nejlepšího mládežníka, organizaci, která se věnuje mládeži – budou se hodnotit jen akce, kde mládežník startuje za MSKS – ke schválení P MSKS
 • zkoušky na rozhodčí – co dva roky, v roce 2013 vypsat na web. stránky – ke schválení P MSKS
 • hospitanti – povinnost udělat hospitace do roku od složení zkoušky – ke schválení P MSKS

Ve Vojkovicích 15.9.2012

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

6/2012

Moravskoslezský kynologický svaz zápis
č. 6/2012 Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 3.10.2012
Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, M. Oliva, Mgr. T. Baselová

Program:

 1. Mládež – mistrovství
 2. Mládež - mistrovství stopařů
 3. Žádost na zkoušky na rozhodčího MSKS
 4. Mládež - akce rok 2013
 5. VZ dospělých 2013, Mistrovství 2013
 6. Různé

1. Mládež – Mistrovství 2012

Mistrovství mládeže – IPO1, IPO2, ZVV1, ZZO Termín: 28.9. – 29.9. 2012v areálu Zbraslav. Mistrovství mládeže proběhlo v uvedeném termínu, startovalo celkem 20 mládežníků včetně juniorů. Mistrovství se zúčastnili i dva mládežníci ze Slovenska. Na webu bude zveřejněna zpráva hlavního rozhodčího pana M. Olivy. Protest byl podán, po vzájemné dohodě uzavřely obě strany přátelskou dohodu. Členům VK děkuji za oslovení sponzorů a sponzorům za jejich ceny.

2.10.2012 Mistrovství mládeže – stopaři ZKO Bzenec, termín – 13. – 14.10.2012 Závod začne v sobotu odpoledne. Prozatím přihlášeno 7 mládežníků, uzávěrka byla prodloužena. Bude vyhlášen nejlepší mládežník, junior. Organizaci Mistrovství - pan Dulovecz, harmonogram, katalog - Mgr. T. Baselová

3. Žádost na zkoušky rozhodčího

Žádost předložil pan J. Fančo s KK Karviná - Kovona. Splňuje kritéria, která jsou dána - bude moci složit zkoušku pro aprobaci MZŘ i NZŘ.

4. Mládež - 2013 Ke schválení P MSKS - v prvním pololetí - 3 x soustředění, LVT. Účast na seminářích, které pořádá MSKS - zdarma. Mistrovství - v září 2013.

5. VZ dospělých 2013, Mistrovství 2013 VZ - na jaře příštího roku - KK Brno Rybníček je ochoten uspořádat jedny VZ. Oslovily se další organizace, bohužel žádná neprojevila o akci zájem. Jestliže se do konce listopadu 2012 nepřihlásí další organizace, druhé VZ bude muset uspořádat MSKS. Postupový žebříiacute;ček navrhuje VK MSKS následovně: body ze všech VZ ČKS, MSKS v roce 2013 - minimální počet bodů 250. Tito závodníci by měli přednost před závodníky, kteří doloží splnění zkoušky IPO 3 minimálně na 270 bodů, a to v roce 2012 nebo 2013. To to schéma navrhovala VK už loni. Myslíme si, že účast na našem Mistrovství by byla větší. Rozhodovalo by datum přijetí přihlášky.

Mistrovství by mohlo proběhnou opět na podzim – září – říjen.

6. Různé: - na jaře 2013 chce VK uspořádat 2 semináře - stopařský (Mgr. D. Majtas),poslušnost (L. Chmurová) obě dvě akce v areálu Zbrasla, kapacita bude omezena

 • nabídka KK Pelhřimov, který jsou ochoten příští rok uspořádat Mistrovství stopařů dospělých
 • paní D. Fuchsíková vznesla dotaz ohledně svého přestupu z ČKS do MSKS a možnosti jejího působení jako rozhodčí v našem svazu. Byly ji poskytnuty informace, které náležitosti musí splnit.
 • slečna K. Klementová splnila postupku ZVV1 - ZVV3, nemá splněny hospitace z loňského roku. Svoji aprobaci by si mohla rozšířit na zkouškách rozhodčích, které proběhnou příští rok, termín bude upřesněn.
 • návrh VK – od příštího roku – startovné na VZ – 1 000,- Kč – při startu se vrátí startujícímu 500,- Kč
 • návrh VK – kladeč, který bude šlapat stopy alespoň na 3 vrcholových akcích a jeho hodnocení bude výborné – dostane průkaz
 • soutěž o nejlepšího mládežníka, organizaci, která se věnuje mládeži – budou se hodnotit jen akce, kde mládežník startuje za MSKS – ke schválení P MSKS
 • zkoušky na rozhodčí – co dva roky, v roce 2013 vypsat na web. stránky – ke schválení P MSKS
 • hospitanti – povinnost udělat hospitace do roku od složení zkoušky – ke schválení P MSKS

Ve Vojkovicích 10.10.2012 Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

7/2012

Moravskoslezský kynologický svaz zápis č. 7/2012
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 12.12.2012
Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, M. Oliva, Mgr. T. Baselová

Program:

 1. Mládež MSKS
 2. Žádost na zkoušky na rozhodčího MSKS
 3. VZ dospělých 2013, Mistrovství 2013
 4. Školení rozhodčích
 5. Zkoušky na rozhodčí
 6. Různé

1. Mládež MSKS

Mistrovství mládeže stopařů - ZKO Bzenec, termín – 13. – 14.10.2012

Závod proběhl, zpráva byla uveřejněna na webu MSKS, protest nebyl podán.

V prvním pololetí roku 2013 proběhnou dvě soustředění – jedno dvoudenní na Zbraslavi, jednodenní ve Vojkovicích – informace v Kalendáři.

Tábor mládeže bude v červenci 2013 – informace v Kalendáři.

Soutěž o nejl. mládežníka a organizaci v práci s mládeží – došlé přihlášky byly projednány – ke schválení P MSKS.

2. Žádost na zkoušky rozhodčího

Žádost předložila paní D. Fuchsíková s KK Cariz Horní Životice. Splňuje kritéria, která jsou dána - bude moci složit zkoušku pro aprobaci MZŘ i NZŘ.

3. VZ dospělých 2013, Mistrovství 2013

VZ MSKS – KK Brno Rybníček – 13. – 14.4.2013 (Velké Němčice)
VZ MSKS – KK Ostrava – Kunčice – 11. – 12.5.2013 (Ostrava – Kunčice)

VK navrhla rozhodčí ke schválení P MSKS.

Postupový žebříček na M MSKS:

Body ze všech VZ ČKS, MSKS, M ČR plemen, MS plemen, CACIT konaný dle IPO3 v roce 2013 - minimální počet bodů 250.
Tito závodníci mají přednost před závodníky, kteří doloží splnění zkoušky IPO 3 minimálně na 270 bodů, a to v roce 2013. Rozhodovalo by datum přijetí přihlášky.

MM MSKS se uskuteční na podzim – září – říjen.

4. Školení rozhodčích

Proběhne 16.2. 2013 na sekretariátu v Brně, pozvánky budou rozeslány (úkol – Radovesnická)

Lektor: Lenka Chmurová

5. Zkoušky na rozhodčí

18.- 19.5. 2013 – na Zbraslavi

Komise: Venhauer, Hammer, Chmurová – ke schválení P MSKS

Ve Vojkovicích 18.12.2012

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

Partneři