Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2011 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 1.2.2011

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, Mgr. T. Baselová
Omluven: M. Oliva


1/2011

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 1/2011

Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 1.2.201

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, Mgr. T. Baselová
Omluven: M. Oliva

Program:

 1. Školení rozhodčích MSKS
 2. Žádost o udělení vzorného výcvikáře
 3. Kategorie IPO 1 pro dospělé
 4. Kategorie – junior - mládež
 5. Různé

1. Školení rozhodčích MSKS
Termín – 20.2.2011, Zbraslav, od 10 hodin, odpoledne – informace ohledně areálu Zbraslav- Ing. Radim Fiala.

2. Žádost o udělení vzorného výcvikáře
Udělena III.VT – paní Iveta Žáková, Přečkovice 40, Bojkovice, 687 71, KK Biskupice u Luhačovic.

3. Kategorie IPO 1
Limit – 260 bodů,splněn v loňském nebo letošním roce, stáří psa – maximálně 4 roky, bude sestaven žebříček – podle došlých přihlášek, které se budou evidovat od 1.7. – 31.8.2011, maximální počet účastníků – 25.

4. Kategorie junior

 • bude otevřena v letošním roce na VZ mládeže
 • věk – 18 – 21 let
 • podle IPO 2 a ZVV 2
 • dosažena zkouška minimálně IPO 2, ZVV 2
 • kategorie bude otevřena – pokud bude min. 5 účastníků v každé kategorii

5. Různé:

 • přihlášky na zkoušky rozhodčích z výkonu budou přijímány do konce srpna 2011, na adresu předsedkyně VK – Mgr. Hany Radovesnické
 • úkol – úprava Systému řízení….VK (do konce dubna)
 • úkol - zpracování statutu mezinárodního rozhodčího FCI – VK (do pol.března)
 • úkol – zkoušky svazových figurantů, organizace, termín – Oliva (do konce dubna)
 • kontrola platnosti atestací figurantů I. třídy – Oliva (do konce března)
 • sportovní komisař – VK (do konce března)
 • Mistr sportu – VK (do konce dubna)
 • povinné čipování psů bez PP – připravit návrhy na registr psů – VK, P MSKS

Ve Vojkovicích:15.2.2011
Zapsala: Mgr. Hana Radovesnická

2/2011

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 2/2011

Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 2.3.2011

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, Mgr. T. Baselová, M. Oliva

Program:

 1. Školení rozhodčích MSKS
 2. Mládež
 3. Směrnice – Mistr sportu
 4. Statut mezinárodního rozhodčího
 5. Svazoví figuranti
 6. Různé

1. Školení rozhodčích MSKS
Proběhlo 20.2.2011 na Zbraslavi, zúčastnili se všichni rozhodčí MSKS.

 • hodnocení roku 2010
 • organizační – nové soupisky, seznámeni s novými kategoriemi
 • plán činnosti pro rok 2011
 • informace z pracovní komise FCI
 • Systém řízení – úprava
 • informace k areálu Zbraslav

2. Mládež
Kategorie – Junior – bude zařazena na VZ MSKS mládeže 2011: Ostrava – Kunčice, Bzenec.
Úprava podmínek: splněna zkouška IPO 1, ZVV1.

Návrh – kategorie ZZO bez spec. cviků:
Závody – Ostrava – Kunčice, Třebíč – Nové Dvory, Olomouc Neředín
Prvních 10 závodníků – možnost zúčastnit se vloženého závodu na M mládeže MSKS.
Bude sestaven žebříček, nutno předložit výsledkovou listinu.
Zodpovídá: V. Staniová

3. Směrnice – titul Mistr sportu
Ke schválení P MSKS:
Udělení tohoto čestného titulu schvaluje P MSKS za mimořádné úspěchy ve sportovní kynologii. Návrh ke schválení předkládá P MSKS, VK MSKS. Titul není nárokový. Podmínky pro udělení titulu: - žadatel má udělenu I. VT - žádost potvrdí a doporučí mateřská organizace

 • občanská bezúhonnost (výpis z rejstříku trestu)
 • dodržování sportovní etiky

Výsledky opravňující k návrhu na udělení titulu (stačí jen jeden):

a) získání 3 titulů "Mistr ČR (ČSSR,MR plemen, ČKS) dle IPO3,VPG3, ZVV3 nebo Mistr ČR ve stopě ve finále z postupové soutěže, ze které se sestavuje státní reprezentace b)získání celkem 3 titulů z "Mistr MSKS (ČKS)"," Mistr ČR plemen"dle IPO3, VPG3, ZVV3 a nebo "Mistr MSKS (ČKS) ve stopě dle IPO-FH a minimálně třikrát další medailové umístění na M MSKS (ČKS), M ČR plemen dle IPO3 a nebo na "M MSKS (ČKS) ve stopě dle IPO-FH
c) medailové umístění v soutěži jednotlivců všech plemen na MS FCI, FCI MS stopařů d) tři medailová umístění na MS, ME plemen v soutěži jednotlivců dle IPO (VPG) 3

4. Statut mezinárodního rozhodčího
Návrh do komise FCI
- věk od 30 let, získání aprobace pro posuzování dle MZŘ, - nejméně 7 let praxe - posuzování na minimálně pěti postupových soutěžích pro národní mistrovství dle IPO 3, (VPG 3) – posuzování nejméně na třech národních mistrovstvích pořádaného dle IPO 3, (VPG 3) - občanská bezúhonnost - výhodou je znalost cizího jazyka (němčina,angličtina ) - doporučení předsednictva svazu

5. Svazoví figuranti
Zkoušky proběhnou 5. – 6.11. na Zbraslavi.
Komise: MUDr. J. Tichý, M. Oliva, M. Vávra, Ing. K. Strouhal
Zodpovídá: M. Oliva

6. Různé:

 • zajištění ukázky agility na M mládeže MSKS – H. Radovesnická
 • víkendové soustředění agility na Zbraslavi – M. Uřičař (proběhne během letních prázdnin)
 • figuranti I. třídy – probíhá kontrola do konce března – M. Oliva
 • sportovní komisař – na příští schůzi VK (úkol: všichni členové VK do konce března)
 • Systém řízení… návrhy na úpravu (úkol: všichni členové VK do konce dubna)
 • povinné čipování psů bez PP (registr,..) – (úkol:VK, P MSKS do listopadu)

Ve Vojkovicích 7.3.2011
Zapsala: Mgr. Hana Radovesnická

3/2011

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 3/2011
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 18.4.2011
Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, Mgr. T. Baselová, M. Oliva

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Mládež
 3. Kategorie IPO 1 – M MSKS 2011
 4. Systém řízení
 5. Různé

1. Kontrola úkolů

 • zajištění ukázky agility na M MSKS mládeže – zajištěno (KK Zetor Brno – R. Liška)
 • víkendové soustředění agility na Zbraslavi – zajištěno – 29.7 – 31.7.2011 – (KK Vojkovice - M.Uřičař, A. Slezáková)
 • kontrola platnosti atestací figurantů I. třídy – splněno – M.Oliva pošle aktuální seznam p. Navrátilové – bude uveřejněn v Kalendáři na II. pololetí 2011
 • sportovní komisaři – navržen M. Mnich, J. Venhauer
 • Systém řízení - úpravy budou postupně předkládány P MSKS (do konce května)
 • povinné čipování psů bez PP – úkol trvá (VK, P MSKS)

2. Mládež

- vložený závod na M MSKS – dle ZZO bez speciálních cviků – počet startujících – 15 pořadí – podle dosažených bodů, datum zaslané přihlášky – bude upřesněno
- vyhlášení soutěží:
Nejúspěšnější mládežník(mládežnice) MSKS za rok 2011
Podmínky: poslat kopie vykonaných zkoušek, závodů za rok 2011, termín – do konce listopadu,
Na adresu: Mgr. Tereza Baselová, K. Dvořáčka 1219, Orlová – Lutyně, 735 14
email: terka.baselova@seznam.cz
Bude vyhodnoceno I. – III. místo, peněžitá odměna, upomínkový předmět
Návrh: I. místo – 3 000,- Kč
II. místo – 2 000,- Kč
III. místo – 1 000,- Kč
Nejúspěšnější organizace MSKS za rok 2011
Podmínky: zaslat všechny kopie výsledků od mládežníků za rok 2011, termín – do konce listopadu
Na adresu: Mgr. Tereza Baselová, K. Dvořáčka 1219, Orlová – Lutyně, 735 14
email: terka.baselova@seznam.cz
Bude vyhodnocena jedna organizace, poukaz na odběr kyn. potřeb v hodnotě 5000,- Kč, upomínkový předmět.
Předložit ke schválení P MSKS.

3. Kategorie IPO 1 – M MSKS 2011

Upřesnění podmínek:

 • počet statujících 24, bodový limit 260 bodů splněn v loňském nebo letošním roce, stáří psa – maximálně 4 roky, startovat mohou jen psi s PP, maximálně složena zkouška prvního stupně (NZŘ, MZŘ), platí složena zkouška IPO 1 nebo VPG 1, startovné 400,- Kč
 • přihlášky budou přijímány elektronickou formou ( z důvodu velkého zájmu o tento závod), a to od 1.7. do 31.7.2011
 • propozice zpracuje T. Baselová (do konce dubna 2011) budou vyvěšeny na web. stránkách MSKS

4. Systém řízení

 • všechny změny budou zaslány P MSKS k posouzení a schválení
 • byly zpracovány tyto návrhy změn: v soutěžní činnost, mistrovství, rozhodčí pro posuzování prac. psů, disciplinární komise, výkonnostní třídy - podmínky

5. Různé

 • informace z P MSKS
 • návrh – zvýšit poplatek za dodatečně nahlášenou akci na 300,- Kč (ke schválení P MSKS)
 • odměna rozhodčím na soutěži – 1 000,- Kč (ke schválení P MSKS)
 • odměna rozhodčím na VZ soutěži a M MSKS – 1 400,- Kč (ke schválení P MSKS)
 • M. Oliva, jako hlavní rozhodčí VZ v Jihlavě – úkol: provede kontrolu došlých přihlášek
 • sportovní komisař – úkol: pravomoci (do konce května – VK)
 • dát výzvu na web. stránky a do Kalendáře – aby se ozvali zájemci o konání o VZ a nahlásili i datum dané akce – nejpozději do konce října (aby ostatní organizace mohly podle toho nahlásit své akce)

Ve Vojkovicích 26.4.2011

Zapsala: Mgr. Hana Radovesnická

4/2011

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 4/2011
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 2.6.2011
Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, Mgr. T. Baselová, M. Oliva

PROGRAM:

 1. Kontrola úkolů
 2. VZ MSKS dle IPO 3
 3. Sportovní komisař
 4. Žádost na rozhodčího z výkonu MSKS
 5. Kluboví a svazoví figuranti
 6. Zkoušky rozhodčích MSKS, hospitanti
 7. Mládež
 8. M M MSKS dle IPO 3 30.9. – 2.10.2011

1.Kontrola úkolů:

 • kontrola přihlášek na VZ v Jihlavě – úkol splněn
 • sportovní komisař – úkol splněn
 • Systém řízení – úkol splněn
 • povinné čipování psů bez PP, registr – úkol trvá (VK, P MSKS)

2. VZ MSKS dle IPO 3

 • 23.4 – 24.4. Ostrava - Poruba
 • počet závodníků 45, limit splnilo 25
 • protest nebyl podán
 • 21. – 22.5. Jihlava
 • počet závodníků 31, limit splnilo 17
 • protest nebyl podán

3. Sportovní komisař:

Práva a povinnosti sportovního komisaře jsou uvedeny v NZŘ

Článek 21. Práva sportovního komisaře
1. Žádat od vedoucího akce nebo od rozhodčího předložení zkouškové dokumentace, programu, dílčího resp. celkového hodnocení práce psovodů a psů.
2. Ve vyjímečných situacích převzít a vykonávat funkci hlavního rozhodčího nebo rozhodčího. V těchto případech se na sportovního komisaře vztahují všechna práva hlavního rozhodčího nebo rozhodčího.
3. Žádat na delegujícím orgánu úhradu náležitostí. 

Článek 22. Povinnosti sportovního komisaře
1. Dostavit se na místo akce včas podle pokynů delegujícího orgánu. Oznámit vedoucímu akce a rozhodčím svou přítomnost.
2. Kontrolovat práci rozhodčích, pomocníků, vedoucího akce, způsob organizování a dodržování zkušebního řádu a příslušných směrnic.
3. V odůvodněných případech odvolat rozhodčího nebo hlavního rozhodčího, převzít jejich funkci, případně akci ukončit.
4. Podat nejpozději do týdne zprávu delegujícímu orgánu o průběhu akce. V případě převzetí funkce hlavního rozhodčího nebo rozhodčího přebírá sportovní komisař jejich povinnosti.

4. Žádost na rozhodčího z výkonu MSKS

Pan Jaroslav Fančo z KK Kovona - Karviná splnil podmínky na adepta rozhodčího MSKS.
Doplní žádostí o udělení II. výkonnostní třídy.

5. Kluboví a svazoví figuranti

Aktuální seznam figurantů I. třídy, klubových figurantů bude zveřejněn v Kalendáři akcí na II. pololetí.
Zkoušky a přezkoušení svazových figurantů proběhne v daném termínu – 5.11. – 6.11.2011 v areálu Zbraslav.
Vedoucí akce: M. Oliva – na jeho adresu zasílejte přihlášky, případné dotazy.

6. Zkoušky rozhodčích MSKS, hospitanti

 • přihlášky na rozhodčího z výkonu MSKS – uzávěrka 30.9.2011
 • zkouška proběhne 5. – 6.11.
 • hospitanti budou v daném termínu prozkoušeni z praktické části (musí mít splněny hospitace)
 • hospitanti zašlou záznamy o provedených hospitacích p. Venhauerovi, nejpozději do 21.10.2011
 • hospitanti jsou navrženi jako kladeči stop na M M MSKS 2011

7. Mládež

 • P MSKS dostalo návrh propozic a finanční rozvahy na tábor pořádaný MSKS – ke schválení
 • M MSKS mládeže – p. Bořuta zašle propozice, rozpočet
 • zpráva z VZ mládeže – pan Bořuta, paní Staniová
 • předpokládaný počet účastníků na M MSKS – zpracování harmonogramu – S. Bořuta

8. M M MSKS dle IPO 3

30.9. – 2.10.2011

 • proběhne na Zbraslavi
 • hlavní rozhodčí (náhradní): M. Mnich
 • rozhodčí : M.Oliva, J.Strach, J. Benovič
 • figuranti: R. Liška, J. Bravenec ( M. Meszáros)

Uzávěrka přihlášek: 31.8. 2011
Zaslat na adresu MSKS

M MSKS dle IPO 1

30.9. – 2.10.2011

 • proběhne na Zbraslavi
 • rozhodčí: J. Matula, M. Prokopová, M. Kašpar
 • figuranti: D. Polzer, P. Soukup

Uzávěrka přihlášek: 31.8.2011
Zaslat elektronicky na adresu tajemníka

Mistrovství začne v pátek – podle počtu účastníků začne kategorie IPO 1 soutěžit již v pátek odpoledne, pokud bude počet účastníků z obou kategorií vyšší než 54.

V případě menšího počtu závodníků – bude se postupovat podle harmonogramu na dvoudenní závody.

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

Ve Vojkovicích 6.6.2011

5/2011

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 5/2011
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 22.8.2011

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, M. Oliva
Omluvena: Mgr. T. Baselová

PROGRAM:

 1. Kontrola úkolů
 2. M MSKS dle IPO 3 a IPO 1
 3. M mládeže MSKS
 4. Žádost o udělení VT
 5. Návrh na doplnění dílčích zkoušek do NZŘ
 6. Různé

1.Kontrola úkolů:

 • povinné čipování psů bez PP, registr – úkol trvá (VK, P MSKS)

2. M MSKS dle IPO 3 a IPO 1

 • počet přihlášek k 22.8. – 7 x IPO1, 14 x IPO3
 • akce bude dvoudenní (začátek v pátek 30.9., konec v sobotu 1.10.2011)
 • harmonogram vypracuje hlavní rozhodčí ve spolupráci s p. Venhaurem
 • napsat delegaci hospitantům na rozhodčí – kladení stop na M MSKS 2011
 • zkušební psi – z okolí Brna – úkol: p. Oliva
 • práce s PC, moderátor na M MSKS 2011 – úkol: p. Oliva
 • sponzoři
 • upomínkové předměty, poháry na M MSKS zajistí p. Radovesnická

3. M mládeže MSKS

 • přihlásilo se málo závodníků
 • ZVV1 – 3 (1 z MSKS), IPO1 – 7 (2 z MSKS), IPO2 – 1 (MSKS)
 • akce zrušena
 • koncepce pro příští rok (návrhy do příští schůze)
 • návrh – Mistrovství uspořádat jako otevřený závod, který bude mít stávající kategorie, splnění daných kritérií
 • tábor mládeže se uskutečnil v plánovaném termínu, počet účastníků byl 21, zprávu předloží p. Bořuta

4. Žádost o udělení VT

 • pan Petr Vidlák splnil podmínky pro udělení I. VT, KK Třebíč
 • pan Jaroslav Fančo splnil podmínky pro udělení II. VT, KK Kovona Karviná

5. Návrh na doplnění dílčích zkoušek do NZŘ
Byl předložen návrh pana Venhauera, aby se doplnil NZŘ o takzvané "Malé zkoušky" v rámci stávajících zkoušek.Jednalo by se zkoušky např. ZVV1/A-zkouška z oddílu A obsažené ve zkoušce ZVV1,ZVV2/B-zkouška z oddílu B obsažené ve zkoušce ZVV2. Dále by bylo možno si zvolit v rámci dané zkoušky kombinace oddílů A+B,B+C,A+C např.ZVV1/A+B,ZVV2/B+C.
Potřebu změny NZŘ,který je v platnosti od roku 1998 si vyžaduje velká změna ve složení plemen,které se v současné době zúčastňují výcviku na cvičištích,u některých dříve "služebních plemen" se velice změnily povahy – bohužel k horšímu.Na menších cvičištích převládá výcvik psů dle NZŘ a psi tzv. "společenských plemen" nejsou schopni plnit zkoušku dle NZŘ ve všech oddílech.
Tato změna by si vyžádala jen minimální úpravy NZŘ ve všeobecné části,"Malé zkoušky" by se nepočítaly k získání třídností apod. Jsem přesvědčen,že tímto se dá možnost k zapojení většímu počtu psovodů do výcviku.
VK dává k posouzení – kombinace vždy poslušnost + obrana nebo stopa, v rozsahu zkoušek ZVV1 – ZVV3.
Další dodatky budou probrány na příští schůzi VK.

6. Různé:

 • seminář – pachové práce s Bc. D. Majtasem, termín 15. – 16. 10. na Zbraslavi, poplatek 400,- Kč, přihlášku a informace – zveřejnit na stránkách MSKS zajistí p. Radovesnická
 • ČMKU – poslány požadované informace (seznam rozhodčích, kritéria na rozhodčího FCI)
 • čtečky – zakoupení pro rozhodčí MSKS
 • registr psů bez PP
 • Systém řízení – ke schválení, úpravy, doplnění – nejpozději do konce listopadu 2011

Ve Vojkovicích 3.9.2011

Zapsala: Mgr. Hana Radovesnická

6/2011

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 6/2011
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 10.10.2011
Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, M. Oliva, Mgr. T. Baselová

PROGRAM:

 1. Kontrola úkolů
 2. M MSKS dle IPO 3 a IPO 1
 3. Žádost o udělení VT
 4. Žádosti na zkoušky rozhodčího MSKS ve výkonu
 5. VZ a MM MSKS v roce 2012
 6. VZ mládeže pro rok 2012
 7. M MSKS 2012
 8. Různé

1.Kontrola úkolů:

 • povinné čipování psů bez PP, registr – úkol trvá (VK, P MSKS)

2. M MSKS dle IPO 3 a IPO 1

 • počet účastníků IPO 3 byl 18, v kategorii IPO 1 závodilo 8 psovodů
 • zpráva hlavního rozhodčího M. Mnicha – uveřejnit na web. stránkách MSKS

3. Žádost o udělení VT

 • pan Radoslav Středulinský splnil podmínky pro udělení III. VT, KK Zlín Mladcová
 • pan Marek Ostrčilík splnil podmínky pro udělení III. VT, KK Zlín Mladcová
 • slečna Kristýna Klementová splnila podmínky pro udělení II. VT, KK Kostice

4. Žádosti na zkoušky rozhodčího MSKS ve výkonu

 • žádost podal pan J. Fančo, M. Uřičař, K Klementová
 • všichni uchazeči splnili dané podmínky
 • zkoušky na rozhodčí budou probíhat na Zbraslavi – 5. – 6.11.2011
 • vedoucí komise – J. Venhauer zašle uchazečům potřebné informace

5. VZ MSKS pro rok 2012
Vzhledem k tomu, že postupový klíč na MM ČKNO se pro rok 2012 změnil, VZ MSKS
neplatí pro nominaci na M FCI, VK navrhuje, aby pro rok 2012 se M MSKS stalo otevřeným
závodem, kde se bude udělovat titul CACIT. Podmínky pro start budou upřesněny.
Pro kategorii IPO 1 by platily stejné podmínky jako letos.

V případě pořádání VZ - o uspořádání VZ má zájem KK Zlín Mladcová
M MSKS 1012 – uspořádat v první polovině června v areálu MSKS - Zbraslavi.

6. VZ mládeže pro rok 2012
V příštím roce by se pro mládež uskutečnila víkendová soustředění, M mládeže MSKS
by byl otevřený závod, podmínky VK upřesní.

7. Různé:

 • seminář – pachové práce s Bc. D. Majtasem, termín 5. – 6. 11. na Zbraslavi,
 • čtečky – na školení rozhodčích budou předány
 • registr psů bez PP – od ledna 2012
 • Systém řízení – ke schválení, nejpozději do konce listopadu 2011 se k jeho úpravám vyjádří P MSKS
 • zkoušky a přezkoušení svazových figurantů – proběhnou 5. – 6.11. v areálu Zbraslav M. Oliva obešle stávajíci svaz. figuranty, informace na web. stránkách MSKS – ihned
 • návrh pana Venhauera, aby se doplnil NZŘ o takzvané "Malé zkoušky" VK doporučuje ke schválení od druhého pololetí příštího roku, vzhledem k tomu, že od ledna 2012 vstoupí v platnost upravený MZŘ

Ve Vojkovicích 17.10.2011

Zapsala: Mgr. Hana Radovesnická

7/2011

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 7/2011
Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 6.12.2011
Přítomni :
 Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, M. Oliva, Mgr. T. Baselová

PROGRAM:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zkoušky rozhodčích z výkonu
 3. Zkoušky a přezkoušení svaz. figurantů
 4. Žádost o udělení VT
 5. VZ MSKS v roce 2012
 6. M MSKS dle IPO 3 a IPO 1 v roce 2012
 7. M MSKS mládeže
 8. Akce mládeže 2012
 9. Vyhodnocení soutěže za rok 2011
 10. Školení rozhodčích z výkonu 2012

1.Kontrola úkolů:

 • seminář – pachové práce s Mgr.. D. Majtasem, proběhl 5. – 6.11.2011
 • registr psů bez PP – od ledna 2012
 • Systém řízení – ke schválení, úkol trvá, vyjádření P MSKS
 • zkoušky a přezkoušení svazových figurantů – proběhly 5. – 6.11. v areálu Zbraslav
 • "Oddílové zkoušky" - NZŘ – návrh pana Venhauera, v platnosti od 1.1.2012

2. Zkoušky rozhodčích z výkonu

 • se konaly 5.11.2011
 • zkušební komise: J. Venhauer, J. Strach, MVDr. L. Široký
 • V. Staniová, J. Boleslav splnili úspěšně daný počet hospitací a praktické přezkoušení,
 • budou delegováni od 1. pololetí roku 2012
 • K. Klementová, M. Uřičař – úspěšně složili zkoušky z výkonu, po splnění hospitací budou delegováni na akce MSKS
 • zpráva z této akce je uveřejněna na web. stránkách MSKS

3. Zkoušky a přezkoušení svaz. figurantů

 • proběhly 5. – 6.11. 2011 v areálu Zbraslav
 • zkušební komise: M. Oliva, M. Vávra, J. Hammer
 • podmínky na svazového figuranta splnilo 8 uchazečů
 • počet figurantů s aprobací I. třídy je 15
 • zpráva z této akce je uveřejněna na web. stránkách MSKS

4. Žádost o udělení VT

 • podmínky pro udělení I. VT mládeže splnila Z. Dulovczová, KK Bzenec

5. VZ MSKS v roce 2012

 • 1. VZ uspořádá MSKS v areálu Zbraslav
 • 31.3. – 1.4. 2012
 • rozhodčí: stopa – M. Oliva, poslušnost – L. Chmurová, obrana: J. Strach
 • figuranti: Liška, Polcer, Josefík
 • hlavní rozhodčí: M. Mnich

VZ proběhnou jako dvoudenní – počet účastníků musí být vyšší než 30

 • 2. VZ uspořádá KK Brno Rybníček v areálu KK Velké Němčice
 • 21.4. – 22. 4. 2012
 • rozhodčí: stopa – M. Oliva, poslušnost – L. Chmurová, obrana: J. Strach
 • figuranti: Soukop, Polián, Konečný
 • hlavní rozhodčí: M. Vávra

VZ proběhnou jako dvoudenní – počet účastníků musí být vyšší než 30

6. M MSKS dle IPO 3 a IPO 1 v roce 2012

 • proběhne 25.5. – 27.5. 2012 v areálu Zbraslav
 • rozhodčí: stopa – M. Oliva, poslušnost – L. Chmurová, obrana: J. Adamuščin
 • figuranti: Kunc, Bravenec, Polcer
 • hlavní rozhodčí: J. Hammer
 • podmínky pro účast na M MSKS IPO 3 – stávající
 • podmínky pro účast na M MSKS dle IPO 1 - platí z loňského roku, datum podání přihlášky – 1.4. – 1.5.2012

Datum VZ na Zbraslavi –a MM MSKS – navrhované termíny VK MSKS byly změněny na P MSKS.

7. M MSKS mládeže 2012

 • Mistrovství bude " otevřené"
 • proběhne koncem srpna
 • Mistrovství se uskuteční ve stávajících kategoriích, počet účastníků v jedné kategorii – minimálně 5
 • podmínky: závodník musí mít splněnu zkoušku do dané kategorie, nesmí být vyšší

8. Akce mládeže 2012

 • VK jmenovala Mgr. T. Baselovou vedoucí mládeže (ke schválení P MSKS)
 • VK navrhuje – místo VZ uspořádat víkendová soustředění pro mládež Ostrava – Kunčice, Tovačov, Prostějov, Zbraslav, Tetčice
 • stopařský seminář na Zbraslavi – účast. poplatek, ubytování, jídlo – zdarma
 • tábor pro talentovanou mládež 2012
 • vedoucí mládeže: Mgr. T. Baselová
 • termín: 28.7. – 4.8.2012

9. Vyhodnocení soutěže za rok 2011
Nejlepší mládežník roku 2011 – přihlášeno 8 psovodů

Pořadí určí VK s P MSKS – bude zveřejněno na web. stránkách MSKS

Práce s mládeží, nejlepší organizace – přihlášena 1. organizace

KK Ostrava – Kunčice

10. Školení rozhodčích z výkonu 2012

 • proběhne 25.2. od 8 hod. v Brně na sekretariátu
 • lektor – pan Venhauer – výklad oddílových zkoušek – NZŘ
 • lektor – pan Hodek, výklad upraveného zk. řádu IPO
 • pozvánky rozhodčím zašle Mgr. H. Radovesnická (do konce ledna)

11. Různé

 • seminář – stopy – Mgr. Dušan Majtas – 7.4. – 8.4. 2012
 • na školení figurantů budou delegováni – M. Oliva, M. Vávra

M. Oliva vypracuje písemné testy pro adepty na klubového figuranta (do konce ledna)
M. Oliva vypracuje písemné a fyzické testy pro figuranty I. třídy ( do konce ledna)

 • na školení výcvikářů budou delegováni – J. Venhauer, J. Strach J. Venhauer vypracuje písemné testy pro toto školení (do konce ledna)
 • dotaz pana Plška – zodpoví Mgr. H. Radovesnická (do konce prosince)

Ve Vojkovicích 20.12.2011

Partneři