Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2010 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 2.2.2010

Přítomní : Mgr. Hana Radovesnická, S.Bořuta, J. Šesták, Mgr. T. Baselová
Omluven : J Strach


1/2010

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 1 /2010

Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 2.2.2010
Přítomní : Mgr. Hana Radovesnická, S.Bořuta, J. Šesták, Mgr. T. Baselová
Omluven : J Strach

Program:

1. VZ MSKS 2010
2. VZ MSKS mládež 2010
Mezinárodní mistrovství - mládež
3. Kalendář – 1.pololetí 2010
4. Školení rozhodčích 2010
5. Zpráva ze školení rozhodčích FCI
6. Vzorní výcvikáři - žádosti
7. Různé

1. Hlohovec 10.- 11.4. 2010
Rozh. Bořuta, Oliva, Vávra (Mnich)
Fig. Liška, Mecner, (Konečný)

Ostrava – Poruba 15. – 16.5.2010
Rozh. Strach, Venhauer, Matula (Kašpar)
Fig. , Meszároš, Tomšík, (Polzer)

Změna nastala z technických důvodů.

2. Práce s mládeží v roce 2010
Kategorie – IPO 1, ZVV 1

VZ Prostějov 17.4.2010
Mnich, Prokopová, figurant Koldová, (Ostrčilík)

VZ Ostrava – Kunčice 5.6.2010
Strach, Chmurová, figurant Polian, (Řehoř)

Mezinárodní mistrovství MSKS mládeže
Zbraslav – datum bude upřesněn
Kritéria – kategorie IPO 1 – 3 nejlepší z VZ budou reprezentovat MSKS
ZVV 1 – počet neomezen
Rozh. Bořuta, Matula (Klepáč), fig. Šesták, Konečný
Návrh – ke schválení P MSKS

3. Kalendář na 1. pololetí 2010
Byl několikrát přepracován – přeložení VZ Hlohovec.
Poslední verze předána na P MSKS.

4. Školení rozhodčích 27. – 28.2.2010
Zbraslav
Lektoři: J. Strach, S. Bořuta.
Pozvánka – zašle Radovesnická.
Neděle – povinná jen pro rozhodčí, kteří budou posuzovat VZ dospělých.

5. Zpráva ze školení rozhodčích FCI
Za rozhodčí MSKS – pan Bořuta.
Podrobná zpráva – na školení rozhodčích.

6. Vzorní výcvikáři
Rudolf Valla – II. třída – podmínky splněny, KK Kuřim
Veronika Staniová – II. třída – podmínky splněny, KK Ostrava - Kunčice

7. Různé
Statistika zkoušek za rok 2009 – zpracována (Radovesnická, Baselová).
Tabulka zkoušek za rok 2009 – zpracována (Radovesnická, Baselová).
Tabulku zaslat p. Šverákové – Radovesnická (zasláno).
Návrh – do P MSKS – zrušit ze Systému řízení – splnění postupky dle ZVV
pro udělení aprobace na posuzování NZŘ (článek 6, podmínky pro kvalifikaci
rozhodčího, bod C).
Zkoušky rozhodčích – minimálně 3 zájemci.
Uzávěrka přihlášek na zkoušky rozhodčích – 31.5.2010.
Zaslat na adresu předsedkyně VK MSKS.
Doporučení – účast na školení rozhodčích MSKS v únoru 2010.
Dodatečné přezkoušení svazových figurantů – Bravence, Polzra.
Zbraslav – 28.2.2010, komise – Strach, Venhauer, Bořuta.
Zajišťuje – Šesták.
Na VZ a M MSKS – figuranty na soutěž vybírá rozhodčí pro posuzování
obran.
Veškeré atestace figurantů platí 2 roky – klubový, I. třída.

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

Vojkovice 2.2.2010

2/2010

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 2 /2010

Schůze VK MSKS v Olomouci dne 22.3.2010
Přítomní : Mgr. Hana Radovesnická, S.Bořuta, J. Šesták, Mgr. T. Baselová, J. Strach

Program:

1. Žádost o vzorného výcvikáře
2. Práce s mládeží v roce 2010
3. M MSKS, M MSKS mládeže, M MSKS stopaři
4. Školení rozhodčích
5. Různé

1. Žádost o vzorného výcvikáře
Radek Severin, KK Nový Šaldorf – splnil podmínky pro udělení I. třídy

2. Práce s mládeží
- tábor přeložen na 7.8. – 14.8.2010, informace na web.stránkách MSKS
- budou pozváni mládežníci ze Slovenska, Maďarska
- M MSKS mládeže proběhne s M MSKS dle IPO 3
- M MSKS stopařů – podzim 2010 – výzva na web. stránky MSKS – která organizace by chtěla tento závod uspořádat – podzim

3. Školení rozhodčích MSKS
Proběhlo v daném termínu, všichni rozhodčí MSKS se zúčastnili, lektoři – J. Strach – NZŘ, S. Bořuta – MZŘ.
Závěry ze školení – jsou zpracovány (Strach, Bořuta, Radovesnická)

4. Různé
- připomínka sl. Horké – delegace na svazovou akci je pro figuranta MSKS závazná, akce klubu se musí hlásit v daném termínu
- změna figurantů na VZ v Ostravě –Porubě: Brabenec, Polce (Tomšík)
- zkoušky na svaz. figuranta – proběhnou v roce 2011
- termín M MSKS – 8.10. – 10.10.
- přihlášku na rozhodčí – podala p. Staniová
- přihlášku na rozhodčí – podala p. Kramářová
- seminář pro kyn. veřejnost na Zbraslavi – zahraniční lektor

Ve Vojkovicích 29.3.2010

Zapsala: Mgr: Hana Radovesnická 

3/2010

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č.3/2010

Schůze VK ve Vojkovicích dne 23.6.2010

Přítomni :
p.Radovesnická, sl.Baselová, p.Strach, p.Bořuta, p.Šesták

Program:
1. VZ MSKS dle IPO 3
2. VZ MSKS mládeže
3. Žádosti o VT
4. Zkoušky rozhodčích z výkonu
5. M MSKS dospělých a mládeže
6. M MSKS mládeže – stopaři
7. Různé

1. VZ MSKS dospělých IPO 3

Hlohovec – zúčastnilo se 34 závodníků, limit splnilo13.
Ostrava – Poruba – zúčastnilo se 29 závodníků , limit splnilo 18 závodníků.
Protest nebyl podán.

2. VZ MSKS mládeže

Závody probíhaly ve dvou kategoriích – ZVV 1, IPO 1.

Prostějov – 7 závodníků.
Ostrava – Kunčice – 18 závodníků.
Protest nebyl podán.

M MSKS mládeže bude probíhat zároveň s M MSKS 2010 na Zbraslavi.

3. Žádosti o VT

Slečna A. Fialová, KK Hněvošice – po doplnění razítka organizace – splní podmínky pro udělení I. třídy mladého vzorného výcvikáře.
Ing. Jana Stará, KK Hlučín – Rovniny, po doplnění razítka organizace – splní podmínky pro udělení III. třídy vzorného výcvikáře.

4. Zkoušky rozhodčích z výkonu

Byly přijaty dvě přihlášky – od slečny Kramářové a paní Staniové.

VK rozhodla prodloužit datum uzávěrky pro podání přihlášky do 30.9.2010.

Zkoušky rozhodčích by proběhly v listopadu v areálu Zbraslav.
Komise bude ustanovena.
Otázky a testy sestaví členové VK – do konce srpna.

NZŘ – Strach, IPO a VPG – Bořuta, zdravověda – MVDr. Široký,
organizace MSKS, směrnice – Radovesnická, Baselová.

5. M MSKS 2010 na Zbraslavi

M MSKS dle IPO 3
P MSKS navrhlo a schválilo tyto rozhodčí: Venhauer, Matula, (Oliva)
mládež : Bořuta (Oliva)
figuranti: Polzer, Bravenec, (Mészáros)

6. M MSKS mládeže stopaři 2010

M MSKS mládeže ve stopách se uskuteční 25. – 26.9. v Břeclavi
Rozhodčí: - Bořuta, Klepáč
Přihlášky na p. Bořutu, uzávěrka do 10.9.2010
Byla vypracována směrnice pro konání M MSKS stopařů mládeže – bude předložena P MSKS ke schválení.
Podmínky a přihláška bude na web. stránkách MSKS.

7. Různé

Seminář pro kynologickou veřejnost proběhne v areálu Zbraslav v měsíci březnu 2011. Bude se zabývat problematikou pachových prací.
Byly projednány připomínky p. Venhauera:
Povinnosti pořadatele na VZ MSKS

 • přihláška na web. stránkách – 2 měsíce před akcí
 • na web. stránkách MSKS bude odkaz na web. stránky pořadatele
 • po uzávěrce bude vyvěšena oficiální startovací listina
 • závodníkovi bude potvrzena přihláška a budou zaslány propozice závodu
 • po ukončení závodu budou v co nejkratší době zaslány výsledky PhDr. Trčalové, aby byly uveřejněny na stránkách MSKS
 • Počet účastníků na závodech bez zápisu zkoušky
 • jedná se o snížení počtu závodníků a posouzených oddílů,
 • finanční odměny pro rozhodčího za posouzení závodníka "navíc"
 • tento návrh nebyl přijat a bude se o něm diskutovat na příštím P MSKS, popřípadě na školení rozhodčích

4/2010

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 4/2010

Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 16.9.2010

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, S.Bořuta, Mgr. T. Baselová, J. Strach
Omluven: J. Šesták

Program:

1. Žádost o vzorného výcvikáře
2. Přihláška na zkoušku rozhodčího výkonu MSKS
3. M MSKS, M MSKS mládeže, M MSKS mládeže stopaři
4. Seminář – pachové práce
5. Zkoušky na rozhodčí výkonu MSKS
6. Různé

1. Žádost o vzorného výcvikáře

Bechný – II. třída – splnil, KK Rapotice
M. Uřičař – I. třída – splnil, KK Vojkovice
Byly zaslány výsledkové listiny s razítkem:
Ing. Jana Stará – III. třída – splnila, KK Hlučín
Andrea Fialová – I.třídá, mládež – splnila, KK Hněvošice

2. Přihláška na zkoušku rozhodčího výkonu MSMS

Martin Uřičař, KK Vojkovice – splnil

3. M MSKS, M MSKS mládeže, M MSKS mládeže stopaři v roce 2010

Zpravodaj, startovní listina – vše na stránkách MSKS.
Sl. Theimerová může závodit se dvěmi psy.
M MSKS stopaři – mládež – musí být přihlášeno min. 5 závodníků.

4. Seminář – pachové práce

P MSKS bude navržen ke schválení pan D. Majtas,
termín – březen – duben, pátek – neděle, místo: areál MSKS Zbraslav

5. Zkoušky na rozhodčí výkonu MSKS

Uzávěrka 30.9.2010
Přihlášeni: Kramářová, Staniová, Uřičař
Termín: 13. – 14.11.2010, areál Zbraslav
Otázky – dopracuje Radovesnická, Baselová
Komise bude ustanovena na příští VK.

6. Různé:

- v roce 2011 rozšířit M MSKS o kategorii IPO 1
ke schválení P MSKS

Ve Vojkovicích 30.9.2010

Zapsala: Mgr: Hana Radovesnická 

5/2010

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 5/2010

Schůze VK MSKS na Zbraslavi dne 8.10.2010

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, S.Bořuta, J. Šesták
Omluven: J. Strach, Mgr. T. Baselová

Program:

1. Žádost o vzorného výcvikáře
2. Přihláška na zkoušku rozhodčího výkonu MSKS
3. Zkoušky na rozhodčí výkonu MSKS
4. Různé

1. Žádost o vzorného výcvikáře

V. Glisník – II. třída, KK Ostrava – Poruba, splnil

2. Přihláška na zkoušku rozhodčího výkonu MSMS

V. Glisník – KK Ostrava – Poruba, splnil

3. Zkoušky na rozhodčí výkonu MSKS

Přihlášeni: Kramářová, Staniová, Uřičař, Boleslav, Barát, Šesták, Glisník

Termín: 20. – 21.11.2010, areál Zbraslav
Otázky – dopracuje Radovesnická, Baselová
Komise: J. Venhauer, J. Strach, R. Klepáč
Organizace zkoušek: Venhauer
Organizační: Ing. Navrátilová – ubytování, občerstvení
Zkušební psy zajistí: Venhauer, Radovesnická
Figuranta zajistí: Šesták

4. Různé:

- návrh - kategorie IPO 1 – VZ by se uskutečnily při VZ mládeže

Ve Vojkovicích 13.10.2010

Zapsala: Mgr: Hana Radovesnická

6/2010

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 6/2010

Schůze VK MSKS ve Vojkovicích dne 8.12.2010

VK pracuje v tomto složení: Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, Mgr. T. Baselová, M. Oliva

Přítomni : Mgr. H. Radovesnická, J. Strach, Mgr. T. Baselová, M. Oliva

Program:

1. Zkoušky rozhodčích MSKS
2. Školení rozhodčích MSKS 2011
3. Kalendář akcí na první pololetí 2011
4. VZ dospělých a mládeže na rok 2011
5. Kategorie IPO 1 pro dospělé
6. Semináře 2011
7. Zkoušky svazových figurantů 2011
8. MM MSKS 2011 dle IPO 3, IPO 1
9. MM MSKS mládeže –kategorie ZVV 1, IPO 1 v roce 2011
10. Plán mládeže na první pololetí 2011
11. Různé

1. Zkoušky rozhodčích MSKS

Proběhly 20.11.2010 v areálu Zbraslav – ze 7 adeptů se dostavili – M. Uřičař, J. Barat, V.Staniová, J. Boleslav
Omluvili se – V. Glisník, J. Šesták, K. Kramářová
Test nesplnil M. Uřičař.
Celou zkoušku absolvovali: J. Barát, V.Staniová, J. Boleslav
Byly jim uloženy hospitace, po jejich absolvování budou přezkoušeni z praktické časti – po splnění jim bude zkouška uznána.

2. Školení rozhodčích 2011

Proběhne 26.2. 2011 na sekretariátě MSKS v Brně.
Pozvánky, program – do konce ledna, zodpovídá Mgr. H. Radovesnická

3. Kalendář akcí na první pololetí 2011

Žádosti o sportovní a chovatelské akce zpracuje - do konce prosince, zodpovídá Mgr. H. Radovesnická, Mgr. T. Baselová

4. VZ dospělých a mládeže 2011

VZ dle IPO 3

23. – 24.4. Ostrava - Poruba rozhodčí: Mnich, Matula, Prokopová, (Kašpar)
figuranti: Meszároš, Polzer, (Soukup)

21.5. – 22.5. Jihlava rozhodčí: Oliva, Klepáč, Hammer (Bořuta)
figuranti: Brabenec, Liška, (Polcer)

VZ dle ZVV 1, IPO 1 – mládež

16.4. Bzenec rozhodčí: Bořuta, Klepáč
figuranti: Soukup, (Chvátal)

4.6. Ostrava – Kunčice rozhodčí: Strach, Chmurová
figuranti: Parolek, (Řehoř)

5. Kategorie IPO 1 pro dospělé

VK navrhuje ke schválení P MSKS, aby na M MSKS 2011 byla otevřena kategorie IPO 1 pro dospělé účastníky.
Propozice budou zpracovány a uveřejněny na web. stránkách MSKS, zodpovídá Mgr.H. Radovesnická, Mgr. T. Baselová (do konce února).
Všeobecné podmínky: maximálně složena zkouška IPO1, VPG1, ZVV1 v roce 2010, 2011. Minimální počet bodů 260.

6. Semináře, školení pořádané MSKS v roce 2011

Seminář : stopy Lektor: Dušan Majtas 2. – 3.4. Zbraslav
přihlášky, více informací na web. stránky MSKS – zodpovídá Mgr. H. Radovesnická, Mgr. T. Baselová, (do poloviny ledna)

Školení: kladeči Lektor: Milan Oliva 10.4. Zbraslav

7. Zkoušky svazových figurantů

Listopad 2011, Zbraslav – termín bude upřesněn, zodpovídá M. Oliva (do konce února).

8. MM MSKS dle IPO 3, IPO 1 v roce 2011

Termín: 30.9 – 2.10., Zbraslav

9. MM MSKS mládeže –kategorie ZVV 1, IPO 1 v roce 2011

VK MSKS navrhuje ke schválení: uspořádat MM mládeže 2011 jako samostatnou akci.
Termín: 21. – 22.8.2010, Zbraslav
Podmínky, propozice – zodpovídá: S. Bořuta (do konce února).

10. Plán mládeže na první pololetí 2011

VZ mládeže – Bzenec, Ostrava – Kunčice.

Víkendové setkání: 5. – 6.3., Zbraslav, zodpovídá S. Bořuta, (propozice, pozvánka – do konce ledna).

Víkendové setkání: 5. – 6.3., Ostrava – Kunčice, zodpovídá V. Staniová, (propozice, pozvánka – do konce ledna).

Seminář stopy – místo – podle zájmu, 26.3., 16.5.,18.6., lektor S. Bořuta, (propozice, pozvánku do konce ledna).

Tábor talentované mládeže: 23.7. – 30.7., Zbraslav, zodpovídá S. Bořuta, (propozice, pozvánku do konce února).

11. Různé:

 • směrnice pro M stopaři mládeže ke schválení P MSKS
 • Systém řízení…. upravit – úkol: všichni, (do konce dubna)
 • školení rozhodčích 2011 – formou diskuze
 • zkoušky rozhodčích – podmínky NZŘ
 • sportovní komisař
 • organizace i rozhodčí – ihned hlásit zrušené akce
 • agility – možnosti
 • úprava soupisky (čísla čipu)

Ve Vojkovicích 13.12.2010

Zapsala: Mgr. Hana Radovesnická

Partneři