Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 4.2.2007

Přítomní: Mgr. Hana Radovesnická, Josef Surovec, S.Bořuta, Mgr. Tereza Baselová
Omluven: Alois Pouč


Schůze VK 4.2. 2007 v Brně

Schůze VK MSKS v Brně dne 4. 2. 2007.

Přítomní: Mgr. Hana Radovesnická, Josef Surovec, S.Bořuta, Mgr. Tereza Baselová
Omluven: Alois Pouč

Program:

 1. Program školení rozhodčích
 2. Žádost o delegaci
 3. Žádost vzorný výcvikář
 4. Diskuse

1. Program školení rozhodčích
Zhodnocení akcí mládeže rok 2006, školení figurantů, letních táborů.
Nutno na prezenční listině upřesnit údaje o jednotlivých rozhodčích.
p. Štibora – poděkování za práci v MSKS, pozvání na školení rozhodčích

2. Žádost o delegaci rozhodčího
Jednota coursing spadající pod ČKMU nás žádá o možnost pořádat zkoušky ZZO, žádají o delegaci rozhodčího MSKS. Nejsou členem MSKS.
Rozhodnutí: Nutno pořádat zkoušky pod záštitou jiného klubu, který je členem MSKS.

3. Žádost vzorný výcvikář
Schválena 3.třída vzorného výcvikáře – Ing. Stanislav Šlejtr

4. Diskuse
a) Nová zkouška IPO – VT, platnost zkoušky od 1. 1. 2007 – schválit P MSKS.
b) Vznést dotaz na školení rozhodčích – rovnocennost rozhodčích ČKS a MSKS – p.Surovec
c) ZO Stará Ves – dotaz ohledně Mistrovství stopařů - všechny informace jsou uvedeny v Kalendáři akcí, Směrnicích
d) Seminář pro veřejnost – lektor pan Jánský, zajistí S. Bořuta,

Zapsala Tereza Baselová

Schůze VK 25. 3. 2007 v Brně

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 2 /2007

Schůze VK MSKS v Brně dne 25.3.2007.

Přítomní : Mgr. Hana Radovesnická, Josef Surovec, S.Bořuta, Mgr. Tereza Basetová, Alois Pouč

Program:

1. Zpráva ze školení rozhodčích
2. Zpráva ze školení figurantů
3. Žádosti o delegaci
4. VZ Zbraslav – náhradní delegace
5. Figuranti
6. Různé

1. Zpráva ze školení rozhodčích

 • s. Bořuta
 • E. Trčalová

2. Zpráva ze školení figurantů

 • S. Bořuta
 • návrh – na podzim by mělo proběhnout víkendové školení pro úplné začátečníky v areálu Zbraslav

3. Žádost o delegaci

 • posuzování závod – 12.5.2007 schválen pan L. Šimek
 • KKR Moravskosl. kraje – školení figurantů a výcvikářů – 8.5.2007 v Albertovci – lektor pan J. Strach

4. VZ Zbraslav – náhradní delegace

 • za pana Hammra bude posuzovat pan A. Pouč, náhradní rozhodčí – pan J. Surovec

5. Figuranti – na podzim se uskuteční ve třech klubech, které splňují podmínky (plocha, sprcha, občerstvení,..)

nácvik obran pro členy MSKS – figurovat budou svazoví figuranti - náklady hradí MSKS
navržené organizace – Hlučín, Velké Němčice, Třebíč

6. Různé

 • L. Ševčíková – byla zaslána odpověď (Bystrovany)
 • dohledána soupiska z LVT Zbraslav
 • L. Šimek – odpověď vypracuje p. Bořuta s MVDr. Širokým
 • tábor mládeže na Grabštejně – domluví a podá zprávu – J. Surovec
 • průkaz vycvikáte – může být vydán osobě mladší 18 let. Tuto funkci může vykonávat v organizaci jen se souhlasem rodičů a organizace

Zapsala: Mgr. Hana Radovesnická

Schůze VK 3. 6. 2007 ve Zbraslavi

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 3 /2007

Schůze VK MSKS na Zbraslavi dne 3.6.2007

Přítomní : Mgr. Hana Radovesnická, Josef Surovec, S.Bořuta, Mgr. Tereza Basetová, Alois Pouč

Program:

1. VZ MSKS – hodnocení
2. M MSKS
3. VZ mládeže MSKS
4. M MSKS stopaři
5. LVT mládeže – Zbraslav u Brna
6. LVT MSKS – Zbraslav u Brna
7. Žilina – účast našeho družstva dospělých a mládeže na závodech
8. Kalendář akcí na 2. pololetí 2007
9. Figuranti
10. Víkendové obrany
11. Žádost o udělení I. třídy – paní Jana Zavadilíková
12. Různé

1. VZ Břeclav – 27 závodníků – splnilo 8

Zpráva hlavního rozhodčího – bez připomínek.
VZ Ostrava – Poruba – 27 závodníků – splnilo 15
Zpráva hlavního rozhodčího: p. Surovec se nezúčastnil porady rozhodčích
VZ Zbraslav – 29 závodníků – splnilo 20
Zpráva hlavního rozhodčího: byl podán protest pana Veselky (žádost o položení náhradní stopy) – neuznán

2. M MSKS se bude konat 19. – 21.10. v kynologickém areálu Zbraslav

Hlavní rozhodčí: Robin Klepáč
Rozhodčí: Lenka Chmurová, zahraniční rozhodčí
Náhradní rozhodčí: Miroslav Vávra
Rozhodčí pro mládež: Josef Surovec
Figuranti: Radovan Liška, Josef Šesták
Náhradní figurant: Martin Mészáros

3. VZ mládeže Tovačov – 9 závodníků v kategorii ZVV1 a IPO1

VZ mládeže Bartošovice – 8 závodníků v kategorii ZVV1 a IPO1
Na M MSKS mládeže, které se bude konat při M MSKS se nominovalo v kategorii ZVV1 – 5 závodníků
v kategorii IPO1 – 3 závodníci

4. M MSKS stopaři Stará Ves u Rýmařova – 16 závodníků

Zpráva hlavního rozhodčího – bez připomínek.

5. LVT mládeže na Zbraslavi 30.6. – 7.7.2007

Uzávěrka přihlášek: 15.6.2007
Tábor se bude konat – minimálně 15 dětí.
Vedoucí akce: Josef Surovec
Lektoři: paní Leytmayerová, Zavadilíková
Figurant: Vojtěch Konečný
Zkoušky. 5.7. NZŘ, 6.7. IPO, VPG

6. LVT VK MSKS na Zbraslavi 17.7. – 21.7.2007

Vedoucí: Slavomír Bořuta
Na závěr tábora se budou konat zkoušky dle NZŘ, IPO, VPG

7. M SR v Žilině 22.6. – 24.6.2007

Družstvo dospělých bude startovat v kategorii VPG 3 ve složení: L. Hanzelka, L. Kotisová, F. Radkovi
Družstvo mládeže: SVV1 – Procházková, Turovský, Turovská
VPG 1 – Chrástková, Ptáčniková

8. Kalendář akcí na 2. pololetí 2007

Doplnit – školení rozhodčích – 23.2.2008
Doplňující informace budou zveřejňovány na webových stránkách MSKS
Závody, které chtějí nahlásit organizace na leden, únor – nutno uvést již v žádosti na 1. pololetí – akce vyjdou v kalendáři na 2. pololetí.

9. Figuranti

Výběrové řízení na svazové figuranty proběhne 9.6.2007 ve Vyškově.
Zkoušky na svazového figuranta – Velké Němčice – termín bude upřesněn.
Víkendová kousání – Velké Němčice, Hlučín, Třebíč – termíny budou zveřejněny na web. stránkách.
Slavomír Bořuta – veškeré informace.

10. Žádost o udělení I. třídy

Paní Jana Zavadilíková – splnila podmínky, třída udělena.

11. Různé

 • J. Surovec – na VZ mládeže bude delegován náhr. rozhodčí, který bude osloven pořadatelem v případě zájmu o složení zkoušky ( více kategorií ).
 • Na přihlášce – bude uvedeno, zda chce závodník složit zkoušku.
 • Mgr. Hana Radovesnická zašle odpověď panu L. Šimkovi.
 • Poděkování všem organizacím, které v letošním roce pořádaly výběrové soutěže.

Ve Vojkovicích 15.6.2007

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

Schůze VK 28. 9. 2007 ve Zbraslavi

Moravskoslezský kynologický svaz
Zápis č. 4 /2007

Schůze VK MSKS na Zbraslavi dne 28.9.2007

Přítomní : Mgr. Hana Radovesnická, Josef Surovec, S.Bořuta, Mgr. Tereza Basetová, Alois Pouč

Program:

1. M MSKS Zbraslav 2007
2. Žádost o udělení výkonnostní třídy
3. Svazoví figuranti
4. Různé

1. M MSKS se bude konat 19. – 21.10. v kynologickém areálu Zbraslav

Hlavní rozhodčí: Robin Klepáč - obrana
Rozhodčí: Lenka Chmurová, - stopy
Dušan Majtas - poslušnost
Rozhodčí pro mládež, náhradní rozhodčí - Josef Surovec
Figuranti: Radovan Liška, Josef Šesták, Martin Mészáros
Vedoucí stop – A. Pouč
Vedoucí poslušnosti a obrany – S. Bořuta
Pořadatelská organizace – Kralice
Kladeči – zajistí S. Bořuta
Předpsi – zajistí S. Bořuta, A. Pouč
Poháry, upomínkové předměty - H. Radovesnická
Mládež – min. počet v kategorii – 5
Kategorie mládeže – ZVV1 nebo IPO1

2. Žádosti o udělení výkonnostní třídy

Lucie Kaločová – splnila podmínky - I. třída
Alice Slámová – splnila podmínky – I. třída
Michaela Ptáčníková – splnila podmínky – Mladý vzorný výcvikář I. třídy

3. Svazoví figuranti

Komise pro přezkoušení – S. Bořuta, A. Pouč, R. Klepáč
Místo – Velké Němčice
Počet - 6 adeptů

4. Různé

Rájec Jestřebí – zpráva ze závodu Pohár KK, dne 22.9.2007, rozhodčí M. Tupý

Ve Vojkovicích 10.10.2007

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická

Partneři