Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2006 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 5.2.2006

Přítomni: Tereza Baselová, Josef Surovec, S. Bořuta, Mgr. Hana Radovesnická
Omluven: Alois Pouč


1/2006 - Schůze VK MSKS v Brně ze dne 5. 2. 2006

Přítomni: Tereza Baselová, Josef Surovec, S. Bořuta, Mgr. Hana Radovesnická
Omluven: Alois Pouč

Program:

 1. Zahájení
 2. Upřesnění organizačních pokynů na Mistrovství stopařů MSKS
 3. Školení rozhodčích
 4. Úprava směrnic pro výcvik v MSKS
 5. Různé
 6. Závěr

1. Zahájení

2. Upřesnění organizačních pokynů na Mistrovství stopařů MSKS

 • Náhradní rozhodčí p. Strach.

3. Školení rozhodčích

 • Upřesnění programu: úvod; zhodnocení roku 2005 (počet vykonaných zkoušek); zhodnocení školení svazových figurantů (p.Bořuta); zhodnocení akcí mládeže za rok 2005 (p. Surovec); informace o plánovaných LVT na Zbraslavi (p.Bořuta); seminář s Fransem Slamanem (p.Radovesnická); info ke zkušebním řádům (p.Ritter); info k NZŘ (p. Brym); Systém řízení výcviku; diskuse; závěr, rozdání tiskopisů

4. Změna systému řízení výcviku MSKS

 • Návrh předložit předsednictvu MSKS.

5. Různé

 • Diskuse k jednotlivým bodům Systému řízení výcviku MSKS.

6. Závěr

Zapsala Tereza Baselová

2/2006 - Schůze VK MSKS v Brně ze dne 19. 3. 2006

Přítomni: Tereza Baselová, Josef Surovec, S. Bořuta, Mgr. Hana Radovesnická, Alois Pouč

Program:

 1. Kontrola zápisu
 2. Formuláře VPG
 3. Žádost o výcvikovou třídu
 4. Přeložení VZ Ostrava – Poruba
 5. Zápis ze školení rozhodčích
 6. Mládež
 7. Atestace figurantů
 8. Informace o Mistrovství Slovenska
 9. Různé

1. Kontrola zápisu

2. Formuláře VPG

 • Byly předloženy nové formuláře pro vykonání zkoušek VPG. Budou dány do tisku a poté budou s podrobnými informacemi rozeslány rozhodčím. Formuláře budou přístupné i na webových stránkách MSKS.

3. Žádost o výcvikovou třídu

 • Žádost o udělení 3.výkonnostní třídy paní Štverkové byla schválena.

4. Přeložení VZ Ostrava – Poruba

 • Z důvodu špatných klimatických podmínek byly VZ v Ostravě – Porubě přeloženy na 27. 5. 2006.

5. Zápis ze školení rozhodčích

 • Byl projednán a odhlasován zápis ze školení rozhodčích. Bude přiložen k zápisu č.2 ze schůze VK MSKS.

6. Mládež

 • Aby byl závod mládeže uskutečněn, musí se ho zúčastnit minimálně 5 soutěžících. Soustředění mládeže bude turnusové od neděle do soboty. Cena za jednoho účastníka bude projednána na předsednictvu MSKS a bude dána na vědomí.

7. Atestace figurantů

 • Podmínky pro udělení atestace klubového figuranta a figuranta 1.třídy budou projednány na příští schůzi VK MSKS a budou uveřejněny v kalendáři akcí na 2.pololetí.

8. Mistrovství Slovenska

 • Ve dnech 24. – 25. 6. 2006 se bude v Žilině konat Mistrovství Slovenska. Bude vypraveno družstvo reprezentace mládeže i dospělých. Svaz MSKS hradí vybraným účastníkům vše. Bližší informace p.Surovec.

9. Různé

 • Lhůta na přesunutí nahlášených zkoušek zůstává 1 týden.
 • Projednání dotazu paní Gschwindl
 • Rozhodnutí p. Šimka v roce 2005 bylo nesprávné, protože žádost o výjimku v případě p. Gschwindl nepředložil předsednictvu MSKS ke schválení. Bude zaslán doporučený dopis , že p. Gschwindl není v současné době rozhodčí MSKS.
 • Rozhodčí p. Šimek 3x porušil ustanovení NZŘ v počtu posouzených psovodů – navrženo napomenutí. Bude projednáno na P MSKS.
 • Hlavní rozhodčí musí zkontrolovat 1 týden před VZ po domluvě s organizátorem připravenost závodu.
 • Informace o semináři, který povede p. Günter Diegel (předseda VK SV – Německo a WUSV). Název semináře: Nové trendy v posuzování vrcholových zkoušek a vrcholových soutěží a metodika výcviku psů. Datum: 21.4.2006. Místo konání: Vranov nad Ťopkou. Informace: Peter Lengvarský, tel: 0907 680 228.

Zapsala Tereza Baselová, v Ostravě 30. 3. 2006

3/2006 - Schůze VK MSKS ve Zbraslavi ze dne 20. 8. 2006.

Přítomní : Mgr. Hana Radovesnická, Josef Surovec, S.Bořuta, Alois Pouč, Mgr. Tereza Baselová

Program:

 1. Schválení vzorných výcvikářů
 2. Tanec se psem
 3. Hodnocení akcí
 4. M MSKS
 5. Setkání s figuranty

1. Schválení vzorných výcvikářů

 • Dobroslav Pelc – uznána 1.třída
 • Klement Stanislav – uznána 3.třída

2. Tanec se psy

 • VK doporučila zkušební řád tance se psem pro vykonávání zkoušek rozhodčích v dané disciplíně.

3. Hodnocení akcí MSKS

 • tábor dospělých – zúčastnilo se 24 lidí, prováděly se přednášky (o zkušebních řádech a výcvikových metodách), ale i ukázky výcviku. Instruktoři – p. Bořuta, sl. Kramářová, p. Sedlo. Figuranti – p. Meszáros, Šesták.
 • Tábor mládeže Zbraslav u Brna – zúčastnilo se 18 dětí, z toho 5 slovenských. Instruktoři – p.Surovec, p.Radovesnická, p.Staudlinger. Figurant – p. Kostera, Vojta Konečný
 • Tábor mládeže na Slovensku – od nás 5 mládežníků, problematický průběh tábora, pokračování řešení na P MSKS.

4. M MSKS

 • Přihlášených 15 dospělých a 13 dětí. P. Surovec vypracuje harmonogram. Do středy ještě budou přijímány přihlášky.

5. Setkání figurantů

 • Instruktoři – p. Bořuta, p. Pouč. Nutno pozvat také figuranty 1.třídy. Také změnit seznam figurantů 1.třídy (p.Bořuta). Návrh, aby nocleh pro psovody se psy byl zdarma – musí schválit P MSKS.

Zapsala Mgr.Tereza Baselová

4/2006 - Schůze VK MSKS ve Vyškově ze dne 3.12.2006.

Přítomní: Mgr. Hana Radovesnická, Josef Surovec, S. Bořuta, Alois Pouč, Mgr. Tereza Baselová

Program:

 1. Zahájení, plán schůze
 2. Statistika zkoušek za rok 2006
 3. Formulář VPG
 4. Tanec se psy
 5. Úspěšní psovodi 2006
 6. Žádost o zadání výcvikové značky
 7. Školení rozhodčích
 8. Rady
 9. Tiskopisy na zkoušky
 10. Výběrové závody MSKS
 11. M MSKS
 12. Plán akcí mládeže 2007
 13. Figuranti svazoví
 14. Figuranti kluboví
 15. Ostatní

1. Zahájení, plán schůze

 • Zahájení a plán schůze - Mgr. Hana Radovesnická.

2. Statistika zkoušek za rok 2006

 • Vypracovala Baselová, Radovesnická. Předloženo ostatním členům VK k nahlédnutí.
 • Nebyly dodány ještě všechny výsledky zkoušek – do konce roku.

3. Formulář VPG

 • Zkontrolován formulář Potvrzení o vykonané zkoušce VPG. Na stránkách MSKS je uveřejněn, možno vytisknout.

4. Tanec se psy

 • Doporučit ke schválení P MSKS.

5. Úspěšní psovodi MSKS

 • Uvést v kalendáři. Informace podali – T. Strouhal, V. Holan, T. Molák.
 • Uvést v kalendáři úspěchy mládeže MSKS.

6. Žádost o zadání výcvikové značky

 • Byla uznána žádost o zadání výcvikové značky III.stupně panu Štipkovi.

7. Školení rozhodčích

 • Termín 24. 2. 2007. Školitelé – p. Jánský a p. Ritter. Předložit ke schválení P MSKS.

8. Rady

 • Lektoři, figuranti:
  • Jihlava – Oliva (Liška, Bravenec)
  • Chropyně – Vávra (Meszáros)
  • Ostrava – Strach (Kostera)
  • Břeclav – Bořuta (Šesták)

9. Tiskopisy na zkoušky

 • Nutno objednat tiskopisy na zkoušky pro rozhodčí – 40 ks od každého zkušebního řádu.

10. Výběrové závody MSKS 2007

 • 14. 4. Břeclav – Klepáč, Vávra, Pouč (Pokorný); Šesták, Liška, (Brabenec)
 • 12. 5. Ostrava – Poruba – Strach, Chmurová, Surovec (Matula); Meszáros, Brabenec, (Liška)
 • 19. 5. Zbraslav – Mnich, Hamer, Oliva (Pouč); Brabenec, Liška, (Meszáros)
  Organizátoři jsou zodpovědní za rozdání přihlášek na M MSKS závodníkům.

11. M MSKS

 • Návrh – uspořádat M MSKS ve Velkých Němčicích.
 • Návrh – datum M MSKS posunout 14 dní po MS FCI, vzhledem k účasti.
 • Nutná konzultace s P MSKS.

12. Plán akcí mládeže 2007

 • Návrh uspořádat v roce 2007 pouze 2 VZ mládeže – schváleno.
 • 12. 5. Bartošovice – Surovec, Konečný
  21. 4. Tovačov – Prokopová, Meszáros
 • Mistrovství Slovenska
 • Tábor – zodpovědný p.Surovec
 • srpen – plánované Mistrovství Švýcarska – info Ritter

13. Figuranti svazoví

 • Školení svazových figurantů – Velké Němčice 3. – 4. 11. 2007.
 • Výběr na svazové figuranty – Vyškov 12. 6. 2007.

14. Figuranti kluboví

 • Školení klubových figurantů – Břeclav 17.3.2007.

15. Ostatní

 • návrh – p.Bořuta – během roku zorganizovat asi 5 míst, kde by figurovali svazoví figuranti pro psovody. Nutno pečlivě promyslet podrobnosti organizování těchto akcí. Zda je tato myšlenka reálná.
 • Na VZ rozdávat přihlášky na M MSKS – uvést v kalendáři – zodpovědní jsou organizátoři.
 • Zdůraznit v kalendáři akcí oznámení o uzávěrce přihlášek na M MSKS.

Zapsala Mgr.Tereza Baselová, ve Vojkovicích 10. 12. 2006

Partneři