Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2005 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 22.5.2005

Přítomní: Tereza Baselová, Josef Surovec, S. Bořuta, Mgr. Hana radovesnická
Omluven: Alois Pouč


1/2005 - Schůze VK MSKS v kynologickém areálu Zbraslav ze dne 22. 5. 2005

Přítomní: Tereza Baselová, Josef Surovec, S. Bořuta, Mgr. Hana radovesnická
Omluven: Alois Pouč

Program:

 1. Kalendář akcí na 2.pololetí2005
 2. Žebříček závodníků z výběrových závodů (postupuje 23)
 3. Uzávěrka přihlášek do 27. 7. 2005
 4. M MSKS - delegace
 5. Zpracování dodatků ze školení rozhodčích
 6. Návrhy na P MSKS
 7. Různé
 8. Závěr

1. Kalendář akcí na 2. pololetí 2005

 • Do 3. 6. 2005 zpracovat delegaci na závody, zkoušky, požadavky na další akce. Zaslat Ester PhDr. Trčalové. (Kalendář)
  Zodpovídá: Mgr. H. Radovesnická

2. Žebříček závodníků z výběrových závodů (postupuje 23)

 • Do 29.5.2005 zaslat PhDr.Trčalové (Zpravodaj)
  Zodpovídá: Mgr. H. Radovesnická

3. Uzávěrka přihlášek do 27. 7. 2005

 • Zveřejnit na webových stránkách MSKS, do Zpravodaje.
  Upozornění - na M MSKS nebudou připuštěni ke startu psi s kupírovanýma ušima.
  Zodpovídá: Mgr. H. Radovesnická

4. M MSKS - delegace:

 • Rozhodčí:
  • hlavní rozhodčí - Josef Surovec
  • stopy - Alois Pouč
  • poslušnost - Jan Strach
  • obrana - zahr. rozhodčí
  • mládeže - Klepáč Robin
 • Náhradní rozhodčí: Milan Mnich
 • Vedoucí:
  • stop - Jaroslav Venhauer
  • poslušnosti a obrany - Slavomír Bořuta
 • Figuranti: Radovan Liška, Matouš Pohl
 • Náhradní figurant: Milan Oliva
 • Kladeči: J. Fančo, M. Hanák, K. Navrátil, M. Odvářka

5. Zpracování dodatků ze školení rozhodčích

 • Zaslat do 29.5.2005 PhDr. Ester Trčalové (Zpravodaj)
  Zodpovídá: Mgr. Hana Radovesnická, Tereza Baselová

6. Návrhy na P MSKS

 • Mistrovství stopařů - finanční náležitosti:
  • odměna organizaci - 3 000,-Kč
  • kladeč - stopa 80,-Kč
  • proplacení jízdného, startovného, popř. nocležného kladeči - našlapat minimálně 3 stopy
 • Výběrové závody - finanční náležitosti
  • startovné se nebude vracet soutěžícím
  • podmínky uspořádání závodu
  • odpovídající a upravená plocha (stadion)
  • kladeči

7. Různé

 • Kladeči na výběrových závodech - potřeba proškolit. Rozhodčí na zkouškách, soutěžích by měli napsat hodnocení práce kladečů - na základě hodnocení - vybraní kladeči se zúčastní školení.

8. Závěr

Zapsala: Mgr. Hana Radovesnická, ve Vojkovicích 26. 5. 2005

2/2005 - Schůze VK MSKS v kynologickém areálu Zbraslav ze dne 5. 7. 2005

Přítomní: Alois Pouč, Josef Surovec, Slavomír Bořuta, Mgr. Hana Radovesnická
Omluvena: Tereza Baselová

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Školení figurantů
 3. Udělení titulu - vzorný výcvikář
 4. Zpráva o umístění našich závodníků na Slovensku
 5. Zpráva o vykonaných zkouškách za 1. pololetí 2005
 6. Kladeči
 7. M MSKS
  • Zpravodaj
  • terén na stopy
  • předměty, tabulky
  • upomínkové předměty
  • předpes
 8. Různé

1. Kontrola úkolů

 • žebříček z výběrových závodů - zpracován, odeslán
 • delegace na druhé pololetí 2005 - zpracovány, odeslány
 • dodatky zpracovány, odeslány

2. Školení svazových figurantů

 • zpracuje, organizačně zajistí, návrhy
  Zodpovídá: S. Bořuta

3. Titul Vzorný výcvikář - splnili:

 • Jaroslav Barták III. třída
 • Tomáš Makovský III. třída
 • Josef Kudrnáč III. třída
 • Jana Hubáčková III. třída
 • Josef Veselý III. třída
 • Jana Rohlínková III. třída
 • Jaroslav Dominik II. třída
 • Lucie Kaločová II. třída
 • Antonín Svitek II. třída
 • Po telefonické domluvě s L. Kaločovou a A. Svitkem - uděleny druhé třídy.

4. Zpráva ze Slovenska - p. Surovec mládež:

 • ZVV1 - 3. místo R. Bajtek
 • SchH 1 - 1. místo P. Milostná
 • SchH 1 - 2. místo M. Ptáčníková

5. Zpráva o vykonaných zkouškách

 • Proběhly/Zrušeny
 • NZŘ 19/6
 • IPO 18/3
 • Neohlášené delegace
 • NZŘ 14, IPO 5, závody 2

6. Kladeči

 •  napsat dopis rozhodčím - hodnocení práce kladeče, adresa
  Zodpovídá: H. Radovesnická

7. Zpravodaj na M MSKS

 • zpracuje, předloží VK MSKS 29. 7. 2005
  Zodpovídá: H. Radovesnická
 • Terén na stopy - po domluvě s p. Kočím - obhlídka terénu - S. Bořuta
 • Předměty, tabulky - A. Pouč
 • Upomínkové předměty - H. Radovesnická
 • Předpes - S. Bořuta

8. Různé

 • p. Meitner - napsat dopis ohledně posuzování, zjistit účast na školení rozhodčích - H. Radovesnická
 • Delegace figuranta na bonitace NO - deleguje Klub NO
 • Mládež - na M MSKS se bude startovat dle ZVV1
 • 6 závodníků od nás, 5 ze Slovenska, rozhodčí J. Surovec
 • Napsat oficiální pozvánku na Slovensko - p. tajemnice
 • Vyřešit dospělé startující ze Slovenska - hrazení pobytu a stravy - na P MSKS
 • Do Kalendáře - zdůraznit - žádost o neohlášenou delegaci 3 týdny předem
 • Mládež - promyslet návrhy na úpravu finančních náležitostí do září 2005
 • Stopaři - podmínky
 • P. Gschwindl - zjistit účast na školeních rozhodčích - H. Radovesnická

Zapsala Mgr. Hana Radovesnická, ve Vojkovicích 18. 7. 2005

3/2005 - Schůze VK MSKS v areálu kynologického cvičiště Vyškov ze dne 29. 7. 2005

Přítomní: Alois Pouč, Josef Surovec, Slavomír Bořuta, Mgr. Hana Radovesnická, Tereza Baselová

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. M MSKS - zpravodaj
  • stopy
  • upomínkové předměty
  • předpsi
  • mládež
  • harmonogram
  • zahraniční rozhodčí
  • cestovné závodníků
 3. Školení figurantů
 4. Plán akcí - mládež 2006
 5. Různé

1. Kontrola úkolů

 • zpravodaj - vypracován, předložen VK
 • zprávy ze Slovenských akcí mládeže - dodá p. Surovec
 • bod 6 ze zápisu 2/2005 nadále trvá

2. M MSKS - zpravodaj

 • do zpravodaje M MSKS nutno vložit dodatek o zákazu startování psů s kupírovanýma ušima
 • Zpravodaj M MSKS bude odesílán až po 14. 8. 2005
 • terén na stopy zajistí p. Kočí
 • předměty zajistí p. Pouč - nutno předměty očíslovat
 • tabulky dodá MSKS
 • upomínkové předměty budou zároveň předměty na losování - hrníčky
 • předpsi - p. Čejka, p. Moró, sl. Kalousková
 • mládež - 6 závodníků z ČR, ze Slovenska zatím nejsou přihlášeni
 • harmonogram dodal p. Surovec
 • zahraniční rozhodčí bude p. Majtas - bude posuzovat oddíl obrany
 • návrh na předsednictvo - zrušení proplácení cestovného závodníkům

3. Školení figurantů

 • poslat žádost p. Tichému, aby byl lektor - zodpovídá p. Bořuta
 • p. Bořuta - posunutí termínu školení
 • zkušební komise : p. Tichý, p. Pouč, p. Bořuta
 • návrh k uvážení - aby svazový figurant splnil se psem zkoušku druhého stupně

4. Plán akcí mládeže na rok 2006

 • dodal p. Surovec - nutno promyslet kritéria pro financování mládeže

5. Různé

 • účast na školení rozhodčích
  • p. Meitner - 2002 ano, 2003 ne, 2004 omluven, 2005 omluven - ukončena činnost rozhodčího
  • Schemzcuková - 2003 ne, 2004 ne - ukončena činnost rozhodčí
 • žádost o udělení titulu vzorný výcvikář I. Stupně - sl. Ševčíková - udělen
 • delegování svazových figurantů na závody - ano, ale výdaje platí klub
  pořádající tyto závody - návrh na P MSKS

Zapsala T. Baselová, v Ostravě 8. 8. 2005

4/2005 - Schůze VK MSKS v areálu Zbraslav ze dne 13. 8. 2005

Přítomní: Alois Pouč, Josef Surovec, Slavomír Bořuta, Mgr. Hana Radovesnická,
Omluvena: Tereza Basetová

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Výkonnostní třídy
 3. Mistrovství MSKS
 4. Různé

1. Kontrola úkolů

 • dopisy rozhodčím odeslány
 • dopis p. Meitnerovi a paní Gschwindl – odeslán

2. Výkonnostní třídy

 • pan Švancara – I. VK
 • slečna Bajtková – II. mládež

3. M MSKS

 • náhradní figurant – místo p. Olivy bude delegován pan Šesták
 • Šesták – figurant pro mládež
 • organizační – losování (hrnky) – příprava Pouč, Bořuta
 • předměty – zajištěny, pro mládež – zajistí Pouč
 • terény na stopy – Bořuta
 • poháry – od firmy Bayer – Radovesnická
 • figuranti – obleky, návleky – sponzoruje HTS pana Čejky
 • výsledková listina – Bořuta
 • kontrola – překážky, aporty, zástěny, tabulky…
 • přejímka – Radovesnická, Baselová

4. Různé

 • návrh do předsednictva – neproplácet od příštího roku svazové
  figuranty na klubových závodech, případná delegace je možná
 • školení figurantů – termín bude upřesněn na příští VK MSKS
  bude předložen program, testy – zodpovídá Bořuta
 • na příští VK MSKS – připravit návrhy na úpravu směrnic – všichni

5/2005 - Schůze VK MSKS ve Vyškově dne 29. 10. 2005.

Přítomní: Mgr. Hana Radovesnická, Josef Surovec, S.Bořuta, Alois Pouč, Tereza Baselová

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Plán uskutečněných zkoušek
 3. Žádost z hovawart klubu
 4. VZ mládeže
 5. Žádost o dotace
 6. Školení rozhodčích
 7. Změny směrnic
 8. Zpráva hlavního rozhodčího z M MSKS
 9. Informace o výběrovém řízení na školení figurantů
 10. Závěr

1. Kontrola úkolů

 • Úkoly z minulé schůze VK byly splněny.

2. Plán uskutečněných zkoušek

 • Mgr. H. Radovesnická předložila tabulku s již uskutečněnými zkouškami za rok 2005, 48 zkoušek bylo neohlášených v kalendáři. Upozornila na nedostatky ve vyplňování výsledkových listin.

3. Žádost z Hovawart klubu

 • Klub chce pořádat mistrovství republiky hovawartů a požádal VK MSKS o přidělení rozhodčích. Návrh – K. Štibora, M. Vávra.
 • Nutno telefonicky zjistit podrobnější informace, popřípadě změnit delegaci.

4. VZ mládeže

 • KK Tovačov požádal o pořádání VZ mládeže v roce 2006, byl mu přidělen termín 15. 4. 2006
 • VK navrhla změnu odměňování klubu za pořádání VZ mládeže – za 1 účastníka 200,- Kč.

5. Žádost o dotace

 • Dodat seznam účastníků s dosaženými výsledky – reprezentanti MSKS.

6. Školení rozhodčích

 • Proběhne 25. 2. 2006 v 9,00 hodin v Brně. IPO + SchH – p.Ritter (hlavně novinky), NZŘ – p.Brym; povahy na bonitace RTW + boxerů – p.Pouč.
 • Do diskuse: zdravotní průkaz rozhodčích; návrh na spojení školení rozhodčích s figuranty; diskuse o mládeži.

7. Změny směrnic

 • Na příští VK MSKS.

8. Zpráva hlavního rozhodčího z M MSKS

 • Hlavní rozhodčí p. Surovec shledal na celém M MSKS dva nedostatky. Nedodržování časového harmonogramu ze strany rozhodčích. Nutnost zvýšit kvalifikovanost rozhodčích posuzujících M MSKS.

9. Informace o výběrovém řízení na školení figurantů

 • Informoval p. Bořuta. Předložil VK test, který bude na školení figurantů

10. Závěr

Partneři