Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2004 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 8.2.2004

Přítomni: Šimek Ladislav, Surovec Josef, ing.Kadera Tomáš, Krajsa Jan, Gruna Miroslav


1/2004 - Jednání výcvikové komise ze dne 8. 2. 2004 v Brně (Zápis č. 13/2004)

Přítomni: Šimek Ladislav, Surovec Josef, ing.Kadera Tomáš, Krajsa Jan, Gruna Miroslav

Program:

 1. Kontrola zápisu č.12/2003 z 13.prosince 2003
 2. Rozdělení působnosti jednotlivých členů výcvikové komise
 3. Žádosti o udělení odznaku "Vzorný výcvikář"
 4. Projednání žádosti o zkoušky na rozhodčí
 5. Projednání složení komise na zkoušky rozhodčích, termín a místo konání
 6. Projednání výstroje a vybavení figurantů
 7. Projednání rozpočtů na VZ a akce mládeže
 8. Příprava školení rozhodčích 28.2.2004
 9. Příprava školení výcvikářů
 10. Diskuse
 11. Závěr

1. Kontrola zápisu č.12/2003 z 13. prosince 2003

 • udělení titulu CACIT na M MSKS 2004 – informaci zatím VK MSKS neobdržela, na jednání P MSKS zařazeno jako úkol 46/2003 s termínem informace od Ing. Fialy do 30. 1.
 • informace o zabezpečení lektorů a figurantů na Zbraslavi – lektoři navrženi Šimek, Brym – měsíc červenec, informace zveřejněna ve "Zpravodaji", přihlášky adresovat na správce p.Špičku nebo na tajemnici MSKS, na školení rozhodčích zjistit zájemce o lektory a obeslat figuranty – zajistí p.Šimek
 • o činnosti sportovního komisaře, kdo je sportovní komisař z rozhodčích MSKS se bude jednat na školení rozhodčích. P.Surovec projevil zájem o funkci sportovního komisaře – schvalovat bude P MSKS
 • nedodržení podmínek pro zaslání "Přihlášky na akci" ze strany ZO Zetor Brno a dopis p. Ptáčníka předáno kontrolní komisi MSKS dne 13. 12. 2003
 • informaci o soustředění talentované mládeže ve Vrbně pod Pradědem 27. – 30. 12. 2003 přednesl p.Surovec : 12 účastníků (9 psovodů, figurant Skřenek, lektoři Surovec a Radovesnická)
 • počet akcí za rok 2003 se trochu změnil po zaslání výsledků zkoušek pořádaných na závěr roku – upřesnil p. Šimek

2. Rozdělení působnosti jednotlivých členů výcvikové komise

 • proběhl návrh činnosti jednotlivých členů VK MSKS – dopracuje p.Šimek
 • tento přehled činnosti je přílohou tohoto zápisu
 • na dalším jednání VK MSKS bude připomínkováno a schvalováno

3. Žádosti o udělení odznaku "Vzorný výcvikář"

 • všechny žádosti byly prostudovány zda obsahují všechny náležitosti pro udělení odznaku
 • všechny žádosti (až na jednu) splňují podmínky a proto VK MSKS navrhuje P MSKS udělení:
  • Jaroslav Matula – 2. VT
  • Miroslav Kašpar – 2. VT
  • Monika Prokopová – 2. VT
  • Jiřina Mladějovská – 3. VT mládeže
  • Jana Růžičková – pozastavení žádosti o 1.VT (včetně žádosti na rozhodčí) – do
   vyjádření kontrolní komise
  • Milan Oliva – 1. VT
  • Slavomír Bořuta – 1. VT

4. Projednání žádosti o zkoušky rozhodčích

 • adepti na rozhodčí : Matula, Kašpar, Prokopová, Bořuta, Oliva – schváleno
 • schválen obsah a forma testu, náplň zkoušky – bude zasláno adeptům – zajistí p. Šimek

5. Projednání složení komise na zkoušky rozhodčích, termín a místo konání

 • schválena komise ve složení : Šimek, Surovec, MVDr.Široký
 • na zkoušce rozhodčích kontrolovat členství v MSKS (průkazky)
 • termín 6. – 7. 3. 2003 v kynologickém areálu Zbraslav (zajistí p.Špička)
 • p. Kadera zajistí psy na zkoušky
 • svazový figurant Radovan Liška
 • psovodům bude hrazeno cestovné ve výši 4,-Kč/km, strava zajištěna bezplatně v areálu Zbraslav, odměna pro lektory a figuranta dle "Směrnice"
 • rozeslání pozvánek zajistí p. Šimek

6. Projednání výstroje a vybavení figurantů

 • zaslán dopis p.Tichému se žádostí o posouzení této problematiky – odpověď k dispozici členům VK MSKS
 • návrh zpracuje Gruna a bude projednáno na dalším jednání VK MSKS
 • zjistit na sekretariátu MSKS, kdo dostal od svazu pomůcky pro svazové figuranty

7. Projednání rozpočtů na VZ a akce mládeže

 • rozpočet akcí mládeže zpracuje p. Surovec a předloží na dalším jednání VK MSKS
  • KARVINÁ:
   • škrtnout výdaje na generální opravu překážek
   • škrtnout výdaje na "ostatní výdaje" ve výši 4000,- Kč, VK MSKS navrhuje snížit na 1000,- Kč
   • škrtnout výdaje na medaile ve výši 1200,- Kč
  • MRLÍNEK:
   • upravit stravné dle směrnic (z 69,- Kč na 96,- Kč)
   • poháry dodá MSKS (upravit částku o -3000,- Kč)
   • škrtnout výdaje na činky (-400,- Kč)
  • TEČOVICE:
   • nejasnost u dopravy materiálu (výdaj 2000,- Kč)
 • Připomínka:
  • na jednání P MSKS předložit skutečné vyúčtování (rozpočty) VZ za rok 2003 pro srovnání s letošními návrhy rozpočtů VZ na rok 2004 (srovnání pro všechny 3 pořadatele VZ – vysoký rozdíl v rozpočtech)
  • P MSKS nezapomenout zajistit poháry na VZ 2004 a na akce mládeže
  • 6 ks návleků pro pořádající organizace VZ v roce 2004 převzal p.Šimek – předá organizátorům

8. Příprava školení rozhodčích 28. 2. 2004

 • termín 28.2.2004 v kanceláři MSKS na tř.kpt. Jaroše 35 v Brně
 • program je zpracován a bude zaslán všem rozhodčím a předsedovi MSKS Ing.Fialovi
 • zajistí p.Šimek
 • lektoři : NZŘ – Šimek, IPO – Surovec
 • projednat podmínky ohledně změny zkušebního řádu SchH - VGP
 • informovat přítomné s hodnocením akcí s výsledky – provede p.Šimek
 • na P MSKS projednat připravení výkonnostních knížek (100 ks), tiskopisy potvrzení o vykonané zkoušce IPO, NZŘ, SchH – zajistit na školení rozhodčích
 • školení se zúčastní člen VK MSKS p.Krajsa
 • pozvání na školení p.Miškovského s podmínkou : pokud zašle p.Šimkovi odhlášení z rozhodčích ČKS, pak bude pozván na školení rozhodčích MSKS

9. Příprava školení výcvikářů

 • "Směrnice" je zpracována a dána k připomínkování MVDr.Širokému, bude rozdána na školení rozhodčích
 • program školení výcvikářů je v kompetenci krajských kynologických rad (KKR)
 • VK MSKS doporučuje zahrnout do programu změnu zkušebních řádů, metodiku výcviku – stopa, poslušnost, obrana
 • po úspěšném absolvování testu vydán kvalifikační průkaz – tyto evidovat u KKR
 • vyúčtování pro lektory proběhne cestou předsedy VK MSKS na sekretariátu MSKS
 • klub si může stanovit poplatek za účastníka do maximální výše 100,- Kč (školení instruktorů, figurantů)

10. Diskuse

 • p. Surovec – 31. 7. – 7. 8. 2004 účast družstva mládeže MSKS na táboře mládeže Slovenska zakončeném mistrovstvím mládeže Slovenska, 5. – 10. 7. 2004 účast na táboře mládeže MSKS cca 6 psovodů ze Slovenska
 • na dopis pí.Cahové odpověděl p.Šimek (týkal se překážky typu "A"-šplh)
 • dotaz pí.Pavlincové na CACT zodpovězen p.Šimkem a zaslán řád CACT
 • žádost pí.Koldové o svazového figuranta vzána na vědomí – bude pozvána na školení svazových figurantů v roce 2005
 • návrh p. Gruny: VK MSKS navrhuje P MSKS proplacení cestovních výdajů p.Molákovi, který reprezentuje MSKS na MS BO v Rakousku
 • návrh : oprava kopírky pro předsedu VK MSKS p.Šimka, zaplacení rozšíření kapacity PC, zvýšení poplatků za telefon (internet) ve výši 600,- Kč
 • dotaz na P MSKS : proč nebyl dán do tisku "Systém" a rozeslán společně s "Kalendářem"
 • ZO Dubňany zaslaly žádost o VZ v roce 2005, 2. nebo 3. týden v dubnu – VK MSKS bere na vědomí

11. Závěr

 • jednání VK MSKS ukončil p.Šimek a poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup v jednání
 • další jednání VK MSKS se bude konat dne 23. 5. 2004 v kynologickém areálu Zbraslav

Příloha: návrh přehledu činnosti členů výcvikové komise MSKS

Zapsal: Ing. Kadera Tomáš
Odsouhlasil: Šimek Ladislav

Příloha zápisu VK MSKS ze dne 8. 2. 2004

Návrh přehledu činnosti členů výcvikové komise MSKS

Šimek Ladislav – předseda VK

 • příprava kalendáře akcí na jednotlivá pololetí daného období
 • delegace rozhodčích na kynologické akce
 • zpracování výsledků výběrových závodů na dané období
 • zpracování výsledků Mistrovství MSKS
 • vyhodnocení zkouškové a soutěžní činnosti za dané období
 • zajišťování zkoušek pro nové rozhodčí
 • vyhodnocování žádostí o výkonnostní třídy "Vzorný výcvikář"
 • odsouhlasení zápisů z jednání výcvikové komise
 • ostatní činnost dle požadavků a úkolů předsednictva MSKS
 • vedení evidence sportovních komisařů a jejich přidělování na sporné akce
 • vedení připomínek k Systému řízení výcviku a předložení PMSKS

Ing. Kadera Tomáš – jednatel VK

 • provádění a zpracování z jednání výcvikové komise – jejich distribuce na
  členy VK, na internet a sekretariát MSKS
 • organizace mistrovství MSKS ve Zbraslavi – pořadatelská služba, hlavní
  pořadatel.Zajištění klubu na pořadatelskou službu, zabezpečení terénů na stopy a jiné záležitosti vyplývající z přípravy Mistrovství
 • úkoly vyplývající z jednotlivých jednání výcvikové komise

Gruna Miroslav – zástupce pro figuranty

 • vypracování regulativu vybavení figurantů
 • evidence výstroje převzatých svazovými figuranty
 • zajišťování školení figurantů (svazových, 1. třídy a klubových ) dle požadavků KKR a výcvikové komise
 • spolupráce na školení výcvikářů dle požadavků KKR a výcvikové komise

Krajsa Jan - dospělí

 • zpracování směrnice a zásad pro soustředění dospělých
 • vedení evidence školení výcvikářů – vydaných průkazů
 • zajišťování školení výcvikářů dle požadavků KKR ve spolupráci s Grunou (figuranty)
 • vedoucí družstva dospělých v případě reprezentace dospělými mimo rámec MSKS
 • vypomáhat Ing. Kaderovi při přípravě Mistrovství MSKS dle jeho požadavků

Surovec Josef – mládež

 • zpracování směrnice a zásad pro soustředění mládeže
 • vedení evidence mládeže během soutěžního roku
 • příprava soustředění mládeže ( letní i zimní) včetně rozpočtů
 • příprava Mistrovství mládeže na dané období
 • předsednictvem MSKS je pověřen pro styk se sportovními kynology Slovenské republiky

Ostatní náplň jednotlivých členů bude vyplývat z úkolů předsednictva MSKS. Náplň bude projednána na PMSKS 29/2 a dalším zasedání VK 23. května ve Zbraslavi.

2/2004 - Jednání výcvikové komise ze dne 23. 5. 2004 ve Zbraslavi (Zápis č. 14/2004)

Přítomni: Šimek Ladislav, Surovec Josef, ing.Kadera Tomáš, Krajsa Jan
Omluven: Gruna Miroslav

Program:

 1. Kontrola zápisu č. 13/2003 z 8.února 2004
 2. Zhodnocení školení a zkoušek rozhodčích 28.2.2004 resp. 6. – 7. 3. 2004
 3. Informace o průběhu školení v KKR
 4. Vyhodnocení výběrových závodů (Mrlínek, Karviná, Tečovice)
 5. Vyhodnocení výběrového závodu mládeže (Bartošovice)
 6. Projednání výstroje a vybavení figurantů – návrh nového regulativu
 7. Zaujetí stanoviska k výkladu zákona 77/2004 k týrání zvířat a propagaci
 8. Schválení návrhu kalendáře akcí na II.pololetí 2004
 9. Návrh k Mistrovství MSKS 2004
 10. Dokončení náplně členů VK MSKS dle přílohy minulého zápisu
 11. Diskuse
 12. Závěr

1. Kontrola zápisu č. 13/2003 z 13.února 2004

 • udělení titulu CACIT na M MSKS 2004 – na jednání P MSKS zařazeno jako úkol 46/2003 – zajistit prostřednictvím ČMKU (ing. Košťálová) nahlášení na FCI – CACT a CACIT na M MSKS 2004, které se bude konat 3. – 5. 9. 2004. Zjistit podmínky účasti zahraničního účastníka a účast mezinárodních rozhodčích.
 • Úkol rozšířen:
  1. zažádat o CACIT na ČMKU na M MSKS 2004 a zároveň na rok 2005
  2. zažádat zároveň do Bruselu
 • informace o zabezpečení lektorů a figurantů na Zbraslavi – doposud se nikdo nepřihlásil
 • o činnosti sportovního komisaře – schválen pan Surovec jako sportovní komisař na zasedání P MSKS dne 29.2.2004
 • nedodržení podmínek pro zaslání "Přihlášky na akci" ze strany ZO Zetor Brno a dopis p. Ptáčníka – kontrolní komise prověřila a konstatovala souhlas s podmínkami ZO Zetor Brno, na žádost matky Ptáčníkové pozastaveno – koupili jí nového psa
 • všechny žádosti o udělení odznaku "Vzorný výcvikář" byly schváleny na P MSKS dne 29. 2. 2004, navíc schválena 1.VT Janu Boleslavovi (zasláno po zasedání VK MSKS), u Jany Růžičkové se navrhuje udělit VT a žádost o rozhodčího stejně jako u p. Boleslava zaslat dopis, že schválený počet 5-ti nových rozhodčích je dostatečný a v nejbližší době se o rozšíření počtu neuvažuje
 • projednání rozpočtů na VZ a akce mládeže – na jednání P MSKS dne 29.2.2004 byly dány jiné podmínky, tudíž rozpočty se neuskutečnily dle návrhů, návleky předány v každém klubu 2 ks, jako i 3 ks pohárů (Mrlínku poháry proplaceny),
 • je potřeba dořešit rozhodčího pí.Chmurovou – nemá splněný počet hospitací do termínu 30. 6. 2004
 • návrh p.Gruny o proplacení cestovních výdajů p.Molákovi – vzhledem k finančním problémům svazu neakceptováno, bude znova předloženo na jednání P MSKS dne 23. 5. 2004
 • oprava kopírky pro předsedu VK MSKS p. Šimka, zaplacení rozšíření kapacity PC, zvýšení poplatků za telefon (internet) ve výši 800,- Kč – schváleno P MSKS a proplaceno
 • "Systém" a "Kalendář" nedán do tisku současně z taktických důvodů, vydání hradí sponzoři, proto dáno každý samostatně
 • další žádost o pořádání VZ zaslala Stará Ves u Rýmařova, bude řešeno v říjnu po uzávěrce přihlášek

2. Zhodnocení školení a zkoušek rozhodčích 28. 2. 2004 resp. 6. – 7. 3. 2004

 • pan Krajsa se školení rozhodčích z pracovních důvodů nezúčastnil
 • pan Miškovský předsedovi VK MSKS nic neposlal, pí.Grunové předán pro něj dopis, kde se mu sděluje, že mu aprobace propadá – již 2x neúčast v ČKS na školení a ani 2 roky neposuzoval
 • školení rozhodčích se nezúčastnili pí.Gschwindl, p.Katolický a p.Meitner – zaslány jim dopisy, že pokud se nezúčastní v roce 2005 školení budou z řad rozhodčích vyškrtnuti (letos již nedelegováni) – nezúčastnili se školení rozhodčích i v roce 2003 a 2004
 • zkoušky rozhodčích se konaly ve dnech 6. – 7. 3. 2004 na Zbraslavi, komise Šimek, Surovec, MVDr.Široký, svazový figurant Liška,splnilo všech 5 adeptů – Bořuta, Matula, Kašpar, Oliva, Prokopová – uloženy hospitace dle výsledků – tím se rozumělo na každý zkušební řád NZŘ a MZŘ zvlášť – p. Šimek zašle novým rozhodčím dopis s vysvětlením

3. Informace o průběhu školení v KKR

 • školení proběhly:
  • 29. 11. 2003 Olomoucko v Prostějově (25 členů z 12 ZKO)
  • 13. 3. 2004 Zlínsko v Chropyni (21 členů z 10 ZKO)
  • 29. 2. 2004 Vysočina v Třebíči (17 členů z 9 ZKO)
  • proběhlo i školení klubových figurantů dne 3. 4. 2004 pro JmK v Bzenci (25 členů ze 14 ZKO), 1 splnil atest na klubového figuranta 1. třídy
 • rozhodnuto o archivování je vyplněných a splněných testů na klubového figuranta 1. třídy

4. Vyhodnocení výběrových závodů (Mrlínek, Karviná, Tečovice)

 • vyhodnocení je provedeno v "Kalendáři kynologických akcí na II.pololetí"
 • VK MSKS bere na vědomí incident v Mrlínku bude řešit P MSKS (kontrolní komise) na svém zasedání dne 23. 5. 2004
 • návrh p.Krajsy : doplnit do finančních náležitostí (Kalendáře kynologických akcí) odměnu vedoucímu stop ve výši 500,-Kč/den – schváleno – bude předneseno na jednání P MSKS

5. Vyhodnocení výběrového závodu mládeže (Bartošovice)

 • provedl p. Surovec – předložil výsledkovou listinu
 • přihlášeno 15 závodníků, startovalo 11 (4 omluveni), kategorie ZVV1 a IPO1 –
  5 závodníků, kategorie ZVV2 a IPO2 – 6 závodníků
 • p. Surovec přednesl připomínku na P MSKS – pružnější reagování PMSKS na zajištění pohárů na VZ a mládež a vyhlášení podmínek pro organizování VZ
 • probíhá příprava dalšího VZ mládeže ve Vyškově

6. Projednání výstroje a vybavení figurantů – návrh nového regulativu

 • pro nepřítomnost p.Gruny se překládá na příští zasedání VK MSKS

7. Zaujetí stanoviska k výkladu zákona 77/2004 k týrání zvířat a propagaci

 • zapracováno v Kalendáři kynologických akcí na II.pololetí roku 2004

8. Schválení návrhu kalendáře akcí na II.pololetí 2004

 • kalendář schválen
 • zapracovat v případě schválení P MSKS návrh p.Krajsy : doplnit do finančních náležitostí (Kalendáře kynologických akcí) odměnu vedoucímu stop ve výši 500,-Kč/den

9. Návrh k Mistrovství MSKS 2004

 • prodloužen termín uzávěrky přihlášek do 10.července z důvodu M KCHNO
 • stanovit počet startujících, P MSKS rozhodnout o účasti družstva mládeže (názor p. Šimka a p. Krajsy je neúčast, mládež má svoje mistrovství)
 • zda se mistrovství zúčastní mezinárodní rozhodčí (udělení titulu CACIT)
 • návrh rozhodčích : hlavní-Brym, stopy-Mnich, poslušnost-Venhauer, obrany-Surovec, náhradník-Klepáč. V případě mezinárodního rozhodčího by posuzoval poslušnost
 • návrh figurantů : Gruna, Liška, Skřenek
 • další návrh : hlavní pořadatel-Ing.Kadera, zajistí pořadatelskou organizaci, ředitel-Ing.Fiala, technický vedoucí-Šimek, vedoucí stop-Kočí, rozhlas+sčítací komise-PhDr.Trčalová, Grunová, Mgr.Radovesnická, kladeči : Kaďůrek, Studený, Ostrčilík, Kandrnál, Bechný
 • čestné hosty pozve P MSKS, veterinární a zdravotní služba+ekonom – jako vloni

10. Dokončení náplně členů VK MSKS dle přílohy minulého zápisu jednání VK MSKS

 • bylo projednáno a schváleno dle předloženého návrhu přehledu činnosti členů výcvikové komise MSKS

11. Diskuse

 • dopis pí.Kružíkové k diskriminaci našich členů na zkouškách rozhodčími ČKS – neuznávání našich průkazek – bude řešit P MSKS
 • žádost o "Vzorného výcvikáře" – František Olšák (Příbor) – splňuje 3.VT – schvalovat bude P MSKS

12. Závěr

 • ukončil p.Šimek a poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup v jednání
 • další jednání VK MSKS se bude konat dne 25.7.2004 v kynologickém areálu Zbraslav

Zapsal: Ing. Kadera Tomáš
Odsouhlasil: Šimek Ladislav

3/2004 - Jednání výcvikové komise ze dne 25. 7. 2004 (Zápis č. 15/2004)

Přítomni: L. Šimek, J. Surovec, J. Krajsa
Nepřítomni: ing. Kadera, M. Gruna - omluveni
Host: PhDr. Ester Trčalová

Program:

 1. Kontrola zápisu č. 14/2004 z 23. 5. 2004 (Šimek)
 2. Zhodnocení výběrových závodů mládeže (body 2. až 4. zprávy Surovec)
 3. Zpráva o LVT mládeže ve Zbraslavi
 4. Koncepce mládeže – nominace na Slovenko a mistrovství MSKS mládeže – další výhled
 5. Schválení Informačního Zpravodaje Mistrovství MSKS dle IPO 3  3. - 5. 9. 2004
 6. Schválení Katalogu M-MSKS dospělých
 7. Diskuze k účastníkům M-MSKS (hlavně Cahová-kupírovaný dobrman)
 8. Projednání výstroje a vybavení figurantů – návrh nového regulativu - Gruna
 9. Diskuse ( dopisy ke stavu vztahů ČKS-MSKS dle přílohy, došlá pošta, atd.)
 10. Závěr

1. Jednání zahájil předseda VK l. Šimek, byl schválen navržený program, proběhla kontrola úkolů a zápisu z minulé VK. L. Šimek informoval o žádosti Vladimíra Šimka a sl. Doleželové o udělení Vzorného výcvikáře 3. stupně – podmínky splňují

2. J. Surovec zhodnotil VZ mládeže v Bartošovicích a Vyškově – 11 + 13 účastníků

3. Předsednictvu bude předložen návrh, aby při nedostatečném počtu mládežníků při závodech mládeže bez zápisu zkoušky bylo možné pro vyhodnocení slučovat Zkušební řády.

4. J. Surovec byl pověřen, aby pro mistrovství doplnil počet mládežníků dle splněných zkoušek (a to při táborech apod.) na maximum.

5. J. Surovec zhodnotil letní výcvikový tábor mládeže, kterého se zúčastnilo 21 našich a 3 účastníci ze Slovenska. S mládeží pracovali tři naši lektoři (Zavadilová, Surovec, Prokopová), ze Slovenska Jana Kucková, figuroval Skřenek. Proběhly zde dvoje zkoušky z výkonu: NZŘ – z 10 splnilo 6, IPO – z 9 splnilo 6. J. Surovec upozornil na nutnost dokončení oplocení areálu, aby bylo zabráněno obtěžování nežádoucími místními osobami. Kladně hodnotil obětavost J. Špičky. Celkově hodnotil tábor jako velmi dobrý, v jeho závěru nominoval družstvo mládeže na M ml. Slovenska - Bajtek, Ševčíková, Milostná, Ptáčníková, Procházková

6. J. Surovec zpracuje do příštího zasedání VK návrh koncepce práce s mládeží

7. VK probrala připravený informační zpravodaj M MSKS a Katalog MMSKS, sčítací komise byla doplněna o Jana Krajsu, L. Šimek požádá P MSKS, aby tajemnice ing. Navrátilová zakoupila 25 ks plaket pro Vzorné výcvikáře, 13 bude titul udělen při M MSKS.

8. Z důvodu nepřítomnosti M. Gruny nebyl přednesen návrh regulativu vybavení nových figurantů. Také pro nepřítomnost M.Gruny oznámil L. Šimek, že M. Gruna má v úmyslu ukončit svou práci ve výcvikové komisi, a to z pracovních důvodů.

Zapsala 25. 7. 2004 PhDr. Ester Trčalová
Ověřil: Ladislav Šimek – předseda VK MSKS

4/2004 - Jednání výcvikové komise ze dne 18. 12. 2004 v Říčkách (Zápis č. 16/2004)

Přítomni: Šimek Ladislav, Surovec Josef, ing.Kadera Tomáš
Omluven: Krajsa Jan

Program:

 1. Kontrola zápisu č. 15/2004 z 25. 7  2004 a jednání z P MSKS z 29.8.2004 a 14. 11 .+ 17. 11. 2004 dle zaslaných zápisů
 2. Zhodnocení Mistrovství MSKS dospělých - jednotlivých zpráv (Brym, Šimek, Kadera)
 3. Zhodnocení Mistrovství mládeže
 4. Zhodnocení účasti mládeže na Slovensku
 5. Koncepce mládeže na další období
 6. Projednání úkolu z PMSKS ve věci odznaku Vzorný výcvikář
 7. Projednání diskriminačních opatření ČKS
 8. Projednání výstroje a vybavení figurantů
 9. Projednání akcí dle Kalendáře akcí na I.pololetí roku 2005
 10. Projednání přípravy školení rozhodčích na rok 2005
 11. Diskuse
 12. Závěr

1. Kontrola zápisu č. 15/2004 z 25. 7 2004 a jednání z PMSKS z 29.8.2004 a 14. 11. + 17. 11. 2004 dle zaslaných zápisů provedl p. Šimek.

 • všichni členové VK MSKS měli zasláno zároveň s pozvánkou na jednání VK MSKS i zápisy z jednání P MSKS, takže bylo možno si vše přečíst a prostudovat jednotlivá usnesení PMSKS

2. Zhodnocení Mistrovství MSKS dospělých

 • jednotlivých zpráv (Brym, Šimek, Kadera
  byly předloženy jednotlivé zprávy hlavního rozhodčího p.Bryma, technického vedoucího p. Šimka a hlavního pořadatele p.Kadery.
 • při přípravě Mistrovství MSKS v roce 2005 je potřeba zapracovat jednotlivé připomínky k Mistrovství MSKS v roce 2004 (ozvučení, zpracování výsledků apod.)

3. Zhodnocení Mistrovství mládeže

 • provedl p. Surovec
 • zpráva již podána pro informaci na P MSKS

4. Zhodnocení účasti mládeže na Slovensku

 • provedl p.Surovec
 • zpráva již podána pro informaci na P MSKS

5. Koncepce mládeže na další období

 • provedl p. Surovec - předložil návrh koncepce a seznámil všechny přítomné
  koncepce, tak jak byla předložena byla schválena kromě bodu 10: možnost zapojení mládeže bez průkazu původu v kategorii IPO. Tento bod koncepce nebyl schválen, ale na následném zasedání PMSKS bylo uloženo panu Šimkovi, aby projednal s předsedou VK ČKS panem Hodkem možnost zrušení doplňujícího ustanovení v MZŘ IPO na straně 9 a 10 pro ČR, když všude jinde ve světě mohou skládat tyto zkoušky i psi bez průkazu původu. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobější záležitost platí vypuštění bodu 10 s koncepce mládeže do vyřešení.

6. Projednání úkolu z PMSKS ve věci odznaku Vzorný výcvikář

 • tento úkol byl již projednán na jednání P MSKS ze dne 14.11.2004, kterého se zúčastnil za VK MSKS p.Šimek
 • pro udělení odznaku Vzorný výcvikář jsou stanoveny stejné podmínky jako u ČKS, proto netřeba měnit a k otázce morálního kodexu - každá organizace se vyjadřuje k žádosti jednotlivých žadatelů, proto může zhodnotit morální kvality žadatele

7. Projednání diskriminačních opatření ČKS

 • informace o diskriminačních opatření ze strany ČKS (chybějící evidenční čísla průkazek MSKS , diskriminace postupu neuznáváním zkoušek-výkonů na výběrové závody FCI rozhodčími MSKS apod.)
 • na jednání P MSKS byl jmenován p.Květoslav Štibora jako prostředník pro jednání mezi MSKS a ČKS

8. Projednání výstroje a vybavení figurantů

 • návrh nového regulativu zpracoval.Gruna
 • schválen tento návrh pro výstroj a vybavení figurantů i s dodatkem o poškození pomůcek
 • předáno P MSKS a zatím neschváleno ani na následném jednání PMSKS - zatím odloženo.

9. Projednání akcí dle Kalendáře akcí na I.pololetí roku 2005

 • s návrhem Kalendáře kynologických akcí na I.pololetí roku 2005 seznámil přítomné p. Šimek
 • probíraly se jednotlivé části Kalendáře a prováděly se úpravy a zapracovávaly se připomínky
 • Kalendář kynologických akcí na I. pololetí roku 2005 schválen a předán P MSKS

10. Projednání přípravy školení rozhodčích na rok 2005

 • s probíhající přípravou seznámil p. Šimek
 • Ing. Fialovi předán pro pana Rittera vyhodnocení zkoušek a závodů za rok 2004 zároveň s pozvánkou na školení rozhodčích na 26.2.2005 do Brna s tím, aby zajistil lektory, kteří budou provádět školení rozhodčích v ČKS. Pokud nebude pan Ritter ochoten, budou školit Šimek NZŘ + změny SchH a organizační záležitosti, Surovec IPO - Ing. Fiala + Štibora ke vztahu MSKS ČKS
 • VK MSKS k přípravě a programu nemá námitek

11. Diskuse

 • p. Šimek seznámil přítomné o ukončení pracovního poměru a s tím souvislost, že již nemůže z práce telefonovat, kopírovat a mailovat pro MSKS - pokud možno navýšení zálohy za soukromý telefon a práci s internetem - bude předmětem jednání na P MSKS schválení udělení 3. VT pro p.Josefa Veselého z Náměště nad Oslavou (podmínky splňuje) - předáno P MSKS
 • další dotazy byly zodpovězeny

12. Závěr

 • ukončil p.Šimek a poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup v jednání
  další jednání VK MSKS se bude konat pravděpodobně v neděli 27. 2. 2005 po školení rozhodčích - bude upřesněno pozvánkou

Příloha: Koncepce mládeže zpracovaná p. Surovcem

Zapsal: Ing. Kadera Tomáš
Odsouhlasil : Šimek Ladislav

Příloha k zápisu č. 16/2004 z 18. 12. 2004

Koncept mládeže MSKS

 1. uspořádání dvou výběrových soutěží pro mládež dle ZVV1, IPO1, IO2 (měsíc duben - červen)
 2. uspořádání táboru talentované mládeže - možnost složení zkoušek z výkonu (červenec)
 3. účast družstva MSKS na táboře Slovenska - mistrovství
 4. účast družstva MSKS - mistrovství Německo, Belgie apod.
 5. uspořádání mezinárodního mistrovství MSKS mládeže - při mistrovství dospělých dle ZVV1 + IPO2 (výběr dle žebříčku)
 6. zimní tábor talentované mládeže MSKS
 7. po celý rok spolupráce s mládeží usměrňováním činnosti ve výcviku
 8. zvýhodnit ZO, kde pracují mládežníci - první tři na závodě obdrží zpět startovné
 9. vyhledávání a zapojení mládeže do činnosti
 10. soutěže dle ZVV1, IPO1, IPO2
 11. mistrovství dle IPO2, vyhlášení mistra MSKS
 12. ZVV1 - bez udání titulu

Josef Surovec
vedoucí mládeže MSKS

5/2004 - Jednání výcvikové komise ze dne 19. 3. 2005 v Brně (Zápis č. 17/2005)

Přítomni: Šimek Ladislav, Surovec Josef, ing.Kadera Tomáš, Krajsa Jan

Program:

 1. Kontrola zápisu č.16/2004 z 18.prosince 2004 a informace z jednání PMSKS
 2. Zhodnocení školení rozhodčích z výkonu z 26.února 2005
 3. Nové žádosti o udělení VT
 4. Znovu žádost na rozhodčího
 5. Zhodnocení školení výcvikářů a figurantů
 6. Projednání diskriminačních opatření ČKS
 7. Projednání výstroje a vybavení figurantů
 8. Projednání akcí dle Kalendáře akci na I.pololetí roku 2005
 9. Diskuse
 10. Závěr

1. Kontrola zápisu č. 16/2004 z 18.prosince 2004 a informace z jednání PMSKS

 • kontrolu provedl p.Šimek
 • prověření udělování titulu CACT na výběrových závodech MSKS v roce 2005 (zda nahlášeno na ČMKU)

2. Zhodnocení školení rozhodčích z výkonu z 26. února 2005

 • informaci ze školení rozhodčích přednesl p. Šimek, doplňující informace p.Surovec
  účast 21 lidí na školení rozhodčích, omluveni 2
 • VK MSKS navrhuje pro rozhodčí Katolického a Meitnera pro neúčast na školení rozhodčích zánik kvalifikace rozhodčího - schválí P MSKS

3. Nové žádosti o udělení VT

 • všechny žádosti byly prostudovány zda obsahují všechny náležitosti pro udělení výkonnostní třídy
 • všechny žádosti splňují podmínky a proto VK MSKS navrhuje P MSKS udělení:
  • Jana Rohlínková 3. VT
  • Jana Hubáčková 3. VT

4. Znovužádost na rozhodčího

 • p. Miškovský - odhlásil se z funkce rozhodčího v ČKS (neúčastnil se školení rozhodčích v ČKS - 2x) - proto ani na školení rozhodčích MSKS nepozván - vše vyřizováno telefonicky, sděleno mu, ať předává vše písemně
 • p. Boleslav - v současnosti se zkoušky na rozhodčího nekonají, rozhodčích má v současnosti MSKS dostatek - dáno na vědomí dopisem ze dne 7.1.2005

5. Zhodnocení školení výcvikářů a figurantů

 • provedl p. Šimek
 • informace, kde školení figurantů a výcvikářů probíhalo, kolik se zúčastnilo lidí, kolika figurantům byl udělen figurant 1.třídy apod. - celkem 11 x 1. VT udělena, figuranti uvědoměni, ať žádost na svazové figuranty směřují přes své ZO dle Systému řízení

6. Projednání diskriminačních opatření ČKS

 • informace z jednání s ČKS podá na zasedání P MSKS dne 20.3.2005 p.Štibora, který je pověřen jednáním s ČKS o diskriminačních opatření

7. Projednání výstroje a vybavení figurantů

 • tento úkol trvá - zatím neschváleno P MSKS
 • bude opět projednáváno na zasedání P MSKS dne 20.3.2005 - předloží p.Šimek

8. Projednání akcí dle Kalendáře akci na I.pololetí roku 2005

 • z důvodu neschopnosti travnaté plochy zrušili Velké Němčice výběrový závod
 • úkol pro Velké Němčice - vrátit závodníkům startovné - návrh VK MSKS : poštovné uhradí MSKS, za storno závodu 1 ks návleku - k vyzvednutí na sekretariátu MSKS
  termín přesunut na náhradní - 21.5.2005 - oslovena Třebíč, popřípadě Karviná
  propozice na VZ Bzenec a Bohumín jsou již zpracovány

9. Diskuse

 • informace o došlé poště
 • p. Šimek odevzdal do archivu žádosti na pořádání kynologických akcí na I.pololetí roku 2005
 • informace předsedy VK MSKS o zprávě činnosti VK MSKS, která bude přednesena na sjezdu MSKS
 • další organizační záležitosti

10. Závěr

 • jednání VK MSKS ukončil p.Šimek a poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup v jednání
 • poděkování všem členům VK MSKS za odvedenou práci ve 4-letém volebním období

Zapsal: Ing. Kadera Tomáš
OdsouhlasiL: Šimek Ladislav

Partneři