Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2020 ze zasedání kontrolní komise MSKS ze dne 29.5.2020

Přítomni: MVDr. Lubomír Široký, Radoslav Parolek, Ing. Michal Kašný


 

 

Zápis č.1/2020 ze zasedání kontrolní komise dne 29.5.2020

Přítomni: MVDr. Lubomír Široký, Radoslav Parolek, Ing. Michal Kašný

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola úkolů z předchozího zasedání KK

3. Informace z jednání P MSKS

4. Kontrola evidence členské základny

5. Dotaz člena zapsaného spolku

6. Stížnost o prošetření zkoušek psů v majetku pana Marečka

K jednotlivým bodům schůze:

1. Zasedání zahájil Dr. Široký.

2. Kontrola úkolů z předchozího zasedání tj. 25.5.2019 – úkoly byly splněny.

3. Předseda KK podal informace z jednání P MSKS a všechny zápisy jsou řádně zveřejněny na webových stránkách MSKS.

4. Kontrola evidence členské základny - viz. Příloha č.1.

5. Dotaz se týkal definice tzv.pasivního členství a tazatelka žádala vyjádření.

Dotaz:

„Od přeměny na spolek vedu jako řadová členka s vedením spor, který se týká definice tzv. pasivního členství ve spolku. Ve stanovách našeho spolku je uvedeno toto: “Pasivní člen – člen, který platí svazový členský příspěvek MSKS. Nezúčastňuje se pouze výcviku se svým psem, ale může se zúčastňovat akcí pořádaných spolkem. Nemá právo hlasovat a volit. Nemůže být volen do statutárního orgánu spolku. Brigádnické hodiny jsou pro něj dobrovolné".

Dle mého názoru je tato definice v rozporu se stanovami svazu, když upírá členu spolku právo volit a být volen. I pasivní člen má svazový průkaz ( s razítkem spolku), který mu podle stanov svazu právo volit a být volen garantuje. Chtěla bych znát váš názor na to, zda i hlavní spolek, vedený jako ZO MSKS, nesmí mít své vlastní stanovy v rozporu se svazovými. Anebo může mít i diskriminační ustanovení a uvedené omezení práv pasivního člena ve spolku je v pořádku. „

Odpověď KK:

článek 4 stanov MSKS členství ve spolku. Stanovy spolku nemohou být v žádném případě v rozporu ze Stanovami MSKS. Naše Stanovy neznají nic jako pasivní a aktivní člen..." Organizace jako zapsaný spolek se řídí svými stanovami, které mohou být zpřísněny. Změnu Vašich stanov může provést pouze nejvyšší orgán což je členská schůze. Pasivní a aktivní členství ve spolku není v rozporu s občanským zákoníkem, kterým se musí řídit všechny zapsané spolky. Je tedy na vaší organizaci, který návrh členové podpoří. Stanovy ČMKU jako nadřízený orgán MSKS znají pojem prozatímní členství. Stanovy FCI jako nadřízený orgán znají pojem asociované členství.

6. Stížnost o prošetření zkoušek psů v majetku pana Marečka Pan Parolek seznámil P MSKS se stížností na pana Marečka se skutečnostmi, které byly jeho osobou zjištěny. Taktéž informoval P ČKS, které kauzu v součinnosti řeší.

Jedná se o zapisování zkoušek do výkonnostních knížek psů v majetku pana Marečka. Ve všech těchto dokladech, jak u psů s PP či u psů BPP figuruje jedno a to jisté neplatné razítko rozhodčího z ČKS a místo zkoušky v převážné většině kynologických klubů spadajících pod MSKS. Žádné z těchto zkoušek v daném termínu, uvedené ve výkonnostních knížkách, neproběhly.

 Pan Mareček byl vyzván, aby se k celé situaci vyjádřil, avšak na jednání se nedostavil s tím, že nemá ke zkouškám, o kterých nic neví, co dodat.

 Jelikož ve všech zmíněných dokladech figuruje jako majitel psů a protokoly o vykonaných zkouškách nepředložil, navrhuje kontrolní komise pozastavení členství v MSKS.

Zapsal: MVDr. Lubomír Široký

Ve Zbraslavi u Brna dne 29.5.2020


 

Zápis č. 1

Zápis č. 1 z jednání KK

Příloha k zápisu č. 1

Partneři