Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2 ze zasedání kontrolní komise MSKS ze dne 29.9.2018

Přítomen:. Lubomír Široký, Radoslav Parolek, Jana Jašková

omluven: Radim Fiala

Host: Jiří Hammer, Miroslav Vávra


 

Zápis č.2 ze schůze kontrolní komise

 

Přítomen:. Lubomír Široký

Radoslav Parolek

Jana Jašková

omluven: Radim Fiala

Host: Jiří Hammer, Miroslav Vávra


1.úvod

2.kontrola úkolů z předchozí schůze

3.intervence o inventuře a kontrole areálu Zbraslav- Jana Jašková

4.informace o zasedání (volbě) předsedy KK Únanov- podá Michal Kašný

5.ekonomika svazu- podá Lubomír Široký

6.různé

 

Schůze byla zahájena 29.9.2018 ve 12:00 hod

 

2. Byla provedená kontrola úkolů z posledního zasedání. S úkoly byli seznámeni členové v dalších bodech.

 

3. Dne 27.7.2018 byla provedena kontrola areálu paní Janou Jaškovou a byly zjištěny tyto závady:

a) Pokoje poškrábané zdí potřeba vymalovat budovu č.2

b) Budova č.2 osvětlení ve špatném stavu, na pokoji 3 a 4 prasklé kryty u zářivek, nebezpečí úrazu

c) U ubytoven 1 a 2 a okolo restaurace je u zdí vysoká tráva – nutno odstranit!!!

d) Kotce vyčistit a okolí posekat

e) Neposekaná tráva v celém areálu, udržovaná pouze plocha

f) Bazén nevyčištěný, zelený, dlažba okolo bazénu vyvrácená – nebezpečí úrazu.

 

4. V organizaci KK Únanov došlo k odstoupení předsedy a v souladu s platnými předpisy proběhla volba nového předsedy a výboru.

 

5. Lubomír Široký podal informace o ekonomice svazu a kontrole, která byla provedena dne 31.7.2018 a je přílohou tohoto zápisu.

 

6 .různé

 

Ve 14:00 hod byla ukončená schůze kontrolní komise.

 

Zapsala: Jana Jašková

 

Příloha: Zápis z kontroly účetních dokladů

 

Zápis č.1/2018 KK Komise MSKS, ve Zbraslavi dne 17/5/2018

 

Přítomni: MVDr. L. Široký, R. Parolek, Ing. M. Kašný

Omluveni: Ing. R. Fiala, J. Jašková

Host: J. Hammer

PROGRAM:

1)      Úvod

2)      Kontrola úkolu z předchozí schůze

3)      Kontrola evidence členské základny

4)      Kontrola usnesení 11. sjezdu MSKS

5)      Kontrola – majetek svazu

6)      Kontrola – ekonomika svazu

7)      Kontrola – Oblast stížností a námětů

8)      Různé

Ad.1. Schůzi zahájil v 15.05 hod a řídil předseda KK MSKS MVDr. Široký

Ad.2. Kontrola úkolu z poslední KK – nejsou

Ad.3. Předán zápis z kontroly evidence ze dne 11.2.2018, provedl R. Parolek, viz. samostatná  příloha.

Ad.4. Proběhla formální kontrola čtyř usnesení 11. sjezdu z 8.dubna 2017. Všechny čtyři usnesení byly formálního rázu a byly výhradně ve spojení s průběhem volebního sjezdu.

Ad.5. Inventarizace majetku, pověřena Jašková, proběhne do 30. června 2018. Termín slíbil zajistit předseda MSKS Hammer.

Na vědomí KK svazu předseda: došlo k prodeji budovy tř. Kpt. Jaroše 1946/35, 60200 Brno, zaplacení kupní ceny došlo dnešním dnem tj. 18/5/2018. Předseda MSKS bude více informovat na společném zasedání KK a P od 17 hod. Bude svolán mimořádný sjezd, kvůli změně adresy sídla.

Ing. M.Kašný a R. Parolek nesouhlasí se způsobem informování členů KK o způsobu prodeje nemovitosti a prodejní ceně.

Ad.6. Po konzultaci Dr. Širokého s daň. poradkyní E. Jelínkovou, bylo přislíbeno, že do konce června 2018 budou předloženy veškeré účetní doklady ke kontrole za účetní rok 2017.

Následně bude provedena kontrola: Dr. Široký, Ing. Kašný

Ad.7. ZO Únanov, předložil nový zápis z členské schůze (datum neuvedeno). A P MSKS byla zaslána prezenční listina, která byla podpisována až v průběhu schůze. P. Karpíšek byl vyzván, aby předložil notářsky ověřenou prezenční listinu, kterou členové podepisovali na začátku schůze.

P MSKS pozastavilo činnost KK Únanov do vyřešení dohody situace, tj. svolání nové členské schůze. Nové čl. schůze se za kontrolní komisi účastní p. Ing. Michal Kašný.

Ad.8. Dotazy:

 • Ing. M.Kašný na předsedu J. Hammera: „Jak je zabezpečeno GDPR v rámci svazu?“     J. Hammer: „V tomto okamžiku všechna data má výhradně K. Boleslavová, probíhá školení, zbytek se dozvíme 22. června při školení z Sdružení sportovních svazů a činností“, Ing. Kašný upozornil předsedu, že platnost tohoto EN je dnem 25.5.2018
 • Dotaz Ing. M. Kašný na předsedu J. Hammera: „Proč k dnešnímu dni není proveden zápis MSKS, z.s. do rejstříkového soudu Brno?“ J. Hammer: „Jde o administrativní chybu, jsem v rejstříku spolků zapsán, nebyla to vina nikoho z nás, byla to chyba JUDr. Šloufa, z toho titulu muselo dojít ke změně advokáta zastupujícího MSKS.“
 • Dotaz Ing. M. Kašný na předsedu J. Hammera: „Kdo má na starosti web www.msks?“ J. Hammer : „web spravuje Dr. Trčalová“.
 • Dotaz Ing. M. Kašný na předsedu J. Hammera: „Jak proběhne školení členů výcvikářů na nové zkušební řády?“ J. Hammer: „Řád IGP nahrazující IPO vstupuje v platnost 1.1.2019. Proběhne školení rozhodčích-figurantů v areálu Zbraslav v podzimních měsících dle instrukcí P MSKS. Tito proškolení rozhodčí a figuranti ve svém teritoriu následně proškolí členy-výcvikáře“.
 • Předseda KK MVDr. Široký schůzi ukončil v 16.45 hod.

 

Ve Zbraslavi 18/5/2018

 

Kontrola evidence členské základny MSKS

 

Dne 11. 2. 2018 byla provedena kontrola evidence členské základny MSKS pro rok 2018. Tajemnice MSKS K.  Boleslavová předložila ke kontrole zaslané evidenční listy ZO. Kontrola byla provedena členem revizní komise Radoslavem Parolkem za účasti tajemnice K.  Boleslavové.

Kontrolou byly zjištěny následující skutečnosti.

 • základní organizace, které nemají zaplacené na rok 2018 členské příspěvky, nezaslaly a nezrušily své členství v MSKS a to ani přes upozornění zaslané tajemnicí MSKS.

Jedná se o tyto ZO.

 • -Brno-Líšeň
 • -Kamínky
 • -Oslavany
 • -Nero
 • -Strážnice
 • -Veselí nad Moravou
 • -Pelhřimov
 • -Holešov
 • -Otaslavice
 • -Kladky
 • -Otnice
 • -Miroslav
 • -Chvalovice
 • -Velké Meziříčí
 • -Uherský Ostroh
 • -Psí škola ARCA
 • -Háj-Smolkov
 • -Stará ves nad Ondřejnicí
 • -Klánovice
 • -KK Divišov, z.s

Výše uvedeným ZO MSKS, které nezaplatily ani přes upozornění členské příspěvky MSKS a nezaslaly evidenční karty členů pozastavit členství v MSKS a na druhé pololetí 2018 nedelegovat na akce žádné rozhodčí a neposkytovat žádné jiné služby ze strany MSKS.

 

 

 

_________________________________      

 

Ověřil: MVDr. Lubomír Široký, předseda KK

 

 

_________________________________

 

Zapsal: Ing. Michal Kašný, člen KK    

 

 

_________________________________      

 

Radoslav Parolek, člen KK

                  

 

Zapsal: Radoslav Parolek

Partneři