Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2013 ze zasedání kontrolní komise MSKS ze dne 10.5.2013

Přítomni:

 • MVDr. Lubomír Široký, Ing. Libuše Fojtová, Jaroslav Venhauer
 • omluven: Vlastimil Karpíšek, Radoslav Parolek

Zápis č. 1/2013

ze zasedání kontrolní komise Moravskoslezského kynologického svazu
(dále jen KK MSKS)

Datum: 10. 5. 2013 ve 14,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

 • MVDr. Lubomír Široký, Ing. Libuše Fojtová, Jaroslav Venhauer
 • omluven: Vlastimil Karpíšek, Radoslav Parolek

1. JEDNACÍ ŘÁD - návrh

- předseda KK MSKS předložil návrh jednacího řádu ke schválení.
Rozeslat všem členům KK MSKS k připomínkám a následnému schválení.
T: 31. 5. 2013
Z: A. Salgová

2. ROZDĚLENÍ OBLASTÍ KONTROLY MEZI JEDNOTLIVÉ ČLENY KK MSKSK - návrh

L. Široký, J. Venhauer – kontrola evidence členské základny
L. Široký - organizační činnost KK MSKS – kontaktní osoba pro ZO a P MSKS
J. Venhauer - realizace oprav ve Zbraslavi (mimo hospodaření a čerpání dotací)
L. Fojtová - finanční záležitosti v Brně i Zbraslavi (hospodaření, čerpání dotací)
V. Karpíšek - kontrola + plnění usnesení sjezdu, finanční záležitosti v Brně i Zbraslavi (hospodaření, čerpání dotací)
R. Parolek - kontrola + plnění usnesení sjezdu

3. ZASEDÁNÍ KK MSKS - návrh

 • zasedání minimálně 4x ročně
 • nutná účast minimálně 2 členů na P MSKS z důvodu informovanosti

4. INVENTURA MAJETKU

- požádat účetního o Hlavní knihu
T: 31. 5. 2013
Z: A. Salgová

5. PLÁN ČINNOSTI PRO ROK 2013 - návrh

I. členové KK se zúčastní inventur majetku v Brně i Zbraslavi + návrh na účast jednoho člena P MSKS.
II. Kontrola evidence členské základny
III. Kontrola čerpání dotací
IV. Kontrola finanční agendy => 2x ročně zpráva

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 10. 5. 2013

ze zasedání kontrolní komise Moravskoslezského kynologického svazu
(dále jen KK MSKS)

Datum: 17. 6. 2013 v 15,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

 • MVDr. Lubomír Široký, Ing. Libuše Fojtová, Vlastimil Karpíšek, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek (přišel později)

I. KONTROLA ÚKOLŮ

1. JEDNACÍ ŘÁD - návrh

- předseda KK MSKS předložil návrh jednacího řádu ke schválení.
Rozeslat všem členům KK MSKS k připomínkám a následnému schválení.
T: 31. 5. 2013
Z: A. Salgová – splněno

4. INVENTURA MAJETKU

- požádat účetního o Hlavní knihu
T: 31. 5. 2013
Z: A. Salgová - splněno

II. AKTUÁLNÍ ZASEDÁNÍ

1. Jednací řád – návrh

Jednotlivé body jednacího řádu byly probrány a návrh jednacího řádu byl odsouhlasen 4 členy KK

2. Výcvikové komise

Místopředseda KK by se měl účastnit zasedání výcvikové komise (VK) s hlasem poradním

3. web MSKS

Připomínky k webu MSKS

 • Staré informace – pozvánka na sjezd, výběrové závody
 • Dát odkaz na web Zbraslav (A. Salgová)
 • Kalendář akcí – nedávat na web informace neschválené předsednictvem
 • Doplnit usnesení ze sjezdu
 • Do 31. 7. 2013 dát na web zprávu o hospodaření za rok 2012

4. Různé

 • 22. 5. 2013 provedena kontrola dodržování pracovní doby tajemnice svazu – vše v pořádku
 • V 7/2013 bude provedena kontrola členské základny
 • požadovat na P MSKS informace, kdo bude zodpovídat za jednotlivé akce MSKS – konkrétní akce s kontaktními osobami

5. Rozděleny činnosti jednotlivým členům KK:

L. Široký, J. Venhauer – kontrola evidence členské základny
L. Široký - organizační činnost KK MSKS – kontaktní osoba pro ZO a P MSKS
J. Venhauer - realizace oprav ve Zbraslavi (mimo hospodaření a čerpání dotací)
L. Fojtová - finanční záležitosti v Brně i Zbraslavi (hospodaření, čerpání dotací)
V. Karpíšek - kontrola + plnění usnesení sjezdu, finanční záležitosti v Brně i Zbraslavi (hospodaření, čerpání dotací)
R. Parolek - kontrola + plnění usnesení sjezdu

Odsouhlaseno 4 členy KK.

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 17. 6. 2013

Partneři