Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3/2020 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 25.9.2020

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, David Polzer, Ing. Jiří Šlejtr, Vlastimil Karpíšek

· za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl,

Hosté: Jindřich Klusáček, KK Babice (za pořádající organizaci MM MSKS)


Zápis č. 3/2020

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 25.9.2020 od 15:00 hod

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, David Polzer, Ing. Jiří Šlejtr, Vlastimil Karpíšek

· za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký

 

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl,

Hosté: Jindřich Klusáček, KK Babice (za pořádající organizaci MM MSKS)

Termín příštího zasedání: bude upřesněno 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Výcviková komise – MM MSKS

III. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Předseda VK předložil ke schválení návrh rozhodčích, figurantů a kladečů na MM MSKS, které se bude konat v termínu 9.-11.10.2020: 

Hlavní rozhodčí: Milan Mnich

Stopy IGP1 a IGP3: Ing Miroslav Vávra

Poslušnost IGP3: Jiří Barát

Obrany IGP3: MVDr. Jana Glisníková – V důsledku mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR dne 23.9.2020, jsme požádali o povolení posuzování MM MSKS s udělením titulu CACIT rozhodčí z ČKS. Vyjímku schválila ČMKU i ČKS.

Poslušnost a obrany IGP1: Miroslav Kašpar

Figuranti IGP3 :Vojtěch Konečný, Lukáš Slowioczek

Figurant IGP1: Radek Mráček

Kladeči stop IGP3: Radek Hoffman, Zdeněk Černý, Světlana Sedláčková

2. Časový plán:

Pátek 9.10.2020

Prezence, vet. přejímka, trénink 12:00 – 17:00 hod.

Zkušební pes 18:00 – 18:30 hod.

Porada rozhodčích, figurantů, kladečů 18:30 – 20:00 hod.

Zahájení mistrovství, losování start. čísel 20:00 hod.

 

Sobota 10.10.2020

Snídaně 6:00 – 8:00 hod.

Posuzování disciplín dle harmonogramu 8:00 – 18:00 hod.

Oběd 11:00 – 13:00 hod.

Večeře 18:00 – 20:00 hod.

Společenský večer od 20:00 hod

 

Neděle 11.10.2020

Snídaně 6:00 – 8:00 hod.

Posuzování disciplín dle harmonogramu 8:00 – 15:00 hod.

Oběd 11:00 – 13:00 hod.

Slavnostní vyhlášení výsledků 15:00 – 17:00 hod. 

Zkušební pes:

Brazílie z Kralické tiskárny ( ZVV1, IPO1) – psovod Jana Jašková

Nyko z Berounské bašty( IGP2,FPr1, AD) – psovod Jiří Šlejtr

Cassius z Kralické tiskárny (IGP3, ZPO1) – psovod Jana Jašková

York Daxis (ZVV1, IGP1, IGP2) – psovod Libor Kyjovský

- jednohlasně odsouhlaseno 

3. Přihlášeno celkem 40 startujících, 25 v kategorii IGP3, 15 v kategorii IGP1

4. Schválené akce pro mládež na rok 2021:

- 26.-28.3.2021 soustředění mládeže (min. 15 osob)

- 4.-5.9.2021 Soustředění mládeže (min. 15 osob)

- 8.-9.5.2021 Mistrovství stopařů mládeže (min. 15 osob)

- 25.-26.9.2021 Mistrovství mládeže a juniorů ( min. 15 osob)

- 18.-.24.7.2021 LVT mládeže (min.20 osob, nástup neděle oběd, odjezd sobota po snídani)

- Jednohlasně schváleno

 

III. RŮZNÉ

1. Žádost o registraci o vstup do MSKS: Fron Fighter, z.s. se sídlem Věnopolí

- Jednohlasně schváleno 

2. Mistrovství stopařů mládeže a juniorů neproběhne z důvodu malého počtu přihlášených. 

3. Předsednictvo dává na vědomí a připomíná: Nástup na Letní výcvikové tábory vždy v neděli a ukončení a vyklizení pokojů v sobotu do 10.00h.

Zákaz vjezdu aut včetně přívěsných vozíku po cestě pro pěší a parkování u ubytoven.

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 25.9.2020

Partneři