Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2020 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 7.5.2020

Přítomni: · za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer, Vlastimil Karpíšek 

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová 


Zápis č. 1/2020

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS) 

Datum: 7.5.2020 od 15:00 hod

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni: · za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer, Vlastimil Karpíšek 

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová 

 

Termín příštího zasedání: bude upřesněno 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Výcviková komise

III. Areál Zbraslav

IV. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Předseda VK znovu apeluje na všechny žadatele, aby vkládali akce do tabulky ve formátu xls., která je zveřejněna na webu. Žádosti na jiných formulářích nebudou přijaty.

2. Od 1.5.2020 byly povoleny zkoušky za stanovených podmínek (viz info na webu). Od 11.5.2020 budou povoleny i zbývající akce jako obranářské dny, školení, závody. Vedoucí těchto akcí odpovídá za dodržení podmínek stanovené vládním opatřením (především přizpůsobit počty osob, které se mohou akcí účastnit).

3. Hlášení akcí na II.pololetí bude prodlouženo do 15.6.2020

4. Do konce I.pololetí je možné zkoušky, které byly řádně nahlášeny a nekonaly se z důvodu vládních opatření, přesunout pouze v případě, pokud bude na daný termín volný rozhodčí. Žádosti je třeba zaslat na vycvik@msks.cz

5. MM MSKS – vzhledem k tomu, že ČKNO a ČKS přesunují svoje závody na podzim, je možné, že termín mistrovství bude posunut. O přesném termínu konání mistrovství vás budeme informovat na webu koncem května.

6. Pan Vlastimil Karpíšek byl předsednictvem MSKS pověřen, aby koordinoval akce pro mládež ve spolupráci s vedoucí mládeže Ing. Renatou Hejčovou. 

Všechny body byly jednohlasně odsouhlaseny.

 

III. AREÁL ZBRASLAV

1. Žádost na dotaci k opravě ubytoven z krajského úřadu JmK

Z: J. Hammer

T: do příštího zasedání

2. Nabídka areálu pro školy v přírodě ( ve školním roce)

Z: J. Kratochvíl

T: do příštího zasedání

3. Dlužné nájemné za restauraci v areálu činí k dnešnímu dni 80.865,- Kč. Za předpokladu, že nájemce uhradí výše uvedený dluh, bude mu odpuštěno v souvislosti s COVID-19 nájemné za 1. – 5./ 2020. Před sezónou je nájemce povinnen restauraci také vymalovat a řádně vydezinfikovat.

Z: J. Hammer

T: co nejdříve

4. Vyvěsit na web obsazenost areálu v letošním roce – po té, co bude schválen termín MM MSKS

Z: tajemnice

T: konec 5/2020

5. Tajemnice seznámila P MSKS s havarijním stavem lůžek na ubytovnách. Na horní ubytovně, která je nejvíce využívána je 54 lůžek a z toho je 20 lůžek v podstatě nepoužitelných. Správkyně areálu oslovila firmu, která nám při objednávce do konce května 2020 garantuje vyrobit postel za cenu 2 500,- Kč/ks. 

USNESENÍ P MSKS 1/2020

P MSKS schválilo jednohlasně nákup všech 54 lůžek na horní ubytovnu za cenu 2 500,- Kč/ks. 

IV. RŮZNÉ

1. Žádost paní Moniky Lučné na pronájem prostoru nad restaurací (bývalé tenisové hřiště), v případě nepřízně počasí přísálí pod restaurací, byla přijata a cena stanovena na 500,- Kč/ měsíc. V tomto prostoru se budou konat v týdnu lekce handlingu a výcviku štěňátek. Nájemce odpovídá za zamezení volného pobíhání psů po areálu a je povinen udržovat pořádek. Pokud bude využito k hodině handlingu přísálí, bude prostor po každé lekci uklizený a stoly vráceny na své místo.

- Jednohlasně schváleno 

2. Žádosti o přijetí kynologických klubů:

a) Spolek kynologů KABECO se sídlem v Únanově

- jednohlasně schváleno 

b) Kynologický spolek GALLERO se sídlem v Žárovicích

- jednohlasně schváleno

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 7.5.2020

Partneři